TémakörökLezárt aukciók


Böjte Csaba/Karikó Éva: Ablak a végtelenre (Böjte Csaba által dedikált példány)

Csaba testvér gondolatai Istenről, vallásról, életről, emberről.../Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire

Szerző
Böjte Csaba
Karikó Éva
Lektor
Futó Károly
Helikon Kiadó Kft. (Budapest) ,
Kiadói fűzött kemény papírkötés , 255 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-227-183-5
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 2010, Helikon Kiadó (Szekszárdi Nyomda Kft.), 255 p.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Böjte Csaba által dedikált példány. Ablak a végtelenre. Csaba testvér gondolatai Istenről, vallásról, életről, emberről... Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. Szerkesztette és a verseket válogatta: Karikó Éva.
A kötet előzéklapján Böjte Csaba tollal beírt, névre szóló dedikációja olvasható: "Szeretettel É.-nak! Böjte Csaba Bp. 2010 okt. 15."
Nyomtatta a Szekszárdi Nyomda Kft.
Kiadói fűzött kemény papírkötésben lévő példány feliratos, színes fotóval illusztrál címfedéllel és hátlappal, feliratos könyvgerinccel, tiszta belívekkel, hiánytalan, jó állapotban.
A kötet dedikálója Böjte Csaba (Kolozsvár, 1959. január 24. –) ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott nemzetközi hírű gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben, nehéz körülmények között élő gyermekek felkarolása, támogatása. Jelenleg 2500 gyermekről gondoskodik intézményeiben és további százakról nevelőszülői rendszerben.

Előszó

Böjte Csaba atya nemcsak a rábízott gyerekekkel és az ő testi jólétükkel foglalkozik, hanem a bajba jutottak, az Istentől, az egyháztól távol levők, a hitükben megrendülők lelki fejlődésével is... Tovább

Előszó

Böjte Csaba atya nemcsak a rábízott gyerekekkel és az ő testi jólétükkel foglalkozik, hanem a bajba jutottak, az Istentől, az egyháztól távol levők, a hitükben megrendülők lelki fejlődésével is törődik. Ebben a könyvében áttekintést nyújt az apostoli hitvallás igazságairól, hatékonyságáról, életet nemesítő szépségéről, hiszen nem csak kenyérrel él az ember. Olyan gyakorlati és sokszor életbe vágó kérdésekre válaszol, melyekkel szembesülve néha még a vallásukat gyakorlók is elbizonytalanodnak, nem találják a szavakat,, hogyan lehetne akár saját maguknak, akár a kereső embereknek vagy a hitükben megerősítésre vágyóknak érthető és befogadható feleletet adni. A gyakorlati életben, a mindennapi küzdelemben élők világában járatos, a lelkekért fáradhatatlanul dolgozó atya egyszerű szavakkal, népies fordulatokkal, a saját életéből vett, a hit, a remény és a szeretet mindenekfelett álló erejét felvillantó történeteivel megmutatja minden olvasónak, mi az a hajtóerő, amellyel annyi veszni induló embert szeretne megmenteni. Az evangéliumban, a hitelesen megélt krisztusi tanításban az élet minden problémájára meg lehet találni a választ. A könyv lapjaink olvasható költemények, nagy szentek és kiváló emberek gondolatai nemcsak művészi illusztrációként jelennek meg, hanem a hitről szóló gyönyörű vallomásokkal tesznek tanúságot arról, hogy a kötetben megjelenő értékek nemcsak egy szűk réteg kiváltságai, hanem az emberek lelke mélyén szunnyadó vágyak, melyeknek megélése az igazi boldogság forrása. A figyelmes olvasó megtapasztalja, hogy az idézetek minden oldalon összhangban vannak a mellettük található szöveggel, mintegy "aláhúzzák" annak legfontosabb gondolatait. Az egyszerű, mindenki számára érthető nyelvezet, a hitbeli és erkölcsi igazságok áttekintése nagy segítséget jelent majd az olvasónak, aki ezekben a sorokban a lélek számára kapja azt a táplálékot, amelyben Csaba testvér 1500 védence naponta az asztalánál részesül. Adja Isten, hogy az igazságra, a jóságra, a szeretetre éhes emberek ennek a könyvnek a nyomán közelebb jussanak az igazi megoldáshoz, a boldogsághoz! Vissza

Tartalom

Ajánlás7
Bevezető9
Hiszek egy Istenben13
Hiszek a mindenható Atyában32
Hiszek mennynek és földnek (minden láthatónak és láthatatlannak) Teremtőjében59
Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban80
Jézus Krisztus fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától85
Jézus Krisztus szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették93
Jézus Krisztus alászállt a poklokra104
Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat105
Jézus Krisztus fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat112
Hiszek Szentlélekben118
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat122
Hiszem a szentek közösségét185
Hiszem a bűnök bocsánatát210
Hiszem a test feltámadását és az örök életet227
Ámen250
A Szentírás könyveinek rövidítései255
Vissza
Tétel sorszám:
028

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
9.600 Ft Licitek száma: 59Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!