TémakörökLezárt aukciók


Szabó Péter: Don-kanyar (dedikált példány)

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943)

Szerző
Szabó Péter
Szerkesztő
Mészáros Károly
Grafikus
Csicsely János
Lektor
Dombrády Lóránd
Zrínyi Kiadó (Budapest) ,
Kiadói ragasztott papírkötés , 309 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN: 963-327-234-3
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, cop. 1994, Zrínyi Kiadó (Széchenyi Nyomda Kft., Győr), 309 p. + [1] p., ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerző által dedikált példány. Első kiadás. Don-kanyar. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943). Írta: Szabó Péter.
Az előlapon a szerző, Szabó Péter tollal beírt, névre szóló dedikációja olvasható: "SZ. L.-nak nagy tisztelettel: Szabó Péter 95. febr. 8."
Szövegközti, fekete-fehér fotókkal és térképvázlatokkal, dokumentumokkal, mellékletekkel és tartalomjegyzékkel. Nyomtatta a Széchenyi Nyomda Győrben. Az [5.], ajánlást tartalmazó oldalon tollal beírt, régi tulajdonosi bejegyzés (idézet) látható.
Kiadói ragasztott papírkötésben lévő példány feliratos címfedéllel, könyvgerinccel és hátlappal, néhol foltos, helyenként tollal beírt széljegyzeteket és aláhúzásokat tartalmazó belívekkel, hiánytalan állapotban.
A kötet szerzője Szabó Péter (Sárbogárd, 1959. szeptember 18. –) hadtörténész, az MTA doktora, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársa. Kiemelt kutatási területe a második világháború hadtörténete, különös tekintettel a 2. magyar hadsereg történetére és harcaira. E témában legfőbb munkái a Don-kanyar, illetve annak bővített változata, a Magyarok a Don-kanyarban c. monográfiák.

Fülszöveg

A XX. századi magyar történelem egyik sokat idézett, politikai vitákat kiváltó eseméyne volt a 2. magyar hadsereg tragikus története 1942-43-ban. Első ízben nyúl avatott szakember, a hadtudomány... Tovább

Fülszöveg

A XX. századi magyar történelem egyik sokat idézett, politikai vitákat kiváltó eseméyne volt a 2. magyar hadsereg tragikus története 1942-43-ban. Első ízben nyúl avatott szakember, a hadtudomány kandidátusa, a Hadtörténeti Intézet tudományos főmunkatrása a témához, aki az elmúlt tíz esztendőben a téma legjobb magyar kutatójává, ismerőjévé vált, határainkon belül és kívül egyaránt. A szerző a fennmaradt és elérhető levéltári forrásokat feltárva, a még élő résztvevők jelentős többségét felkeresve, nem egy esetben a feledés homályába merült korabeli naplókat, feljegyzéseket mutat be. A könyv a 2. magyar hadsereg 1942-1943 közötti történetére fekteti a hangsúlyt, a hadsereg történetét, az adott kor politikai és katonapolitikai viszonyai közé beágyazva elemzi. Nem ad közre felemás, ellenőrizhetetlen, több kézen keresztülment legendákat, a forrásokból merít.
A kötet szakszerűségével, a legapróbb részletekre történő kitekintéssel a magyar hadtörténetírás jelentős vállalkozása, napjainkig tudatunkban élő, az egész nemzetet megrázó tragédia őszinte és kritikus bemutatása. E fontos, múltunkat hitelesen ábrázoló kiadvány emléket állít mintegy 120 ezer katona és munkaszolgálatos soha nem feledhető tragédiájának. Vissza

Tartalom

Bevezető7
A 2. hadsereg keleti hadszíntérre küldésének előzményei és felállításának szempontjai9
A 2. hadsereg szervezeti felépítése, fegyverzete és felszerelése, valamint utánszállítási, s ellátási helyzete 1942 tavaszán20
A 2. hadsereg szervezete21
A 2. hadsereg fegyverzete és felszerelése25
A 2. hadsereg utánszállításának helyzete és gépjárművei48
A 2. hadsereg alakulatainak mozgósítása, elvonulásuk előtti rövid kiképzése, illetve részeinek kiszállítása Ukrajnába (1942. március-június)53
A hadműveleti területre való kiszállítás előzményei56
A 2. hadsereg kiszállítása és Kurszk körzetében való csoportosítása59
A 2. hadsereg kiszállításának folytatása, illetve részvétele a Donhoz való előretörés támadó haműveleteiben (1942. június-július)67
A német "Operation Blau" elgondolása és előkészületei67
Hadműveleti előkészületek a 2. hadsereg Kurszk környéki arcvonalán72
Előretörés Tyim környékén82
A Don menti hídfőcsaták 1942. július 10. - szeptember 16.99
A keleti hadszíntér helyzete 1942 nyarán és kora őszén99
Az első kísérlet az urivi szovjet hídfő felszámolására (1942. július 18-20.)103
Súlyos hídfőharcok Urivnál, Korotojaknál, Scsucsjénél és Kosztyenkinél (1942. augusztus)107
A korotojaki szovjet hídfő felszámolása, illetve az utolsó erőfeszítések Scsucsjénél és az uriv-sztorozsevojei Don-kanyarban (1942. augusztus 26.-szeptember 16.)130
A Don menti hídfőcsaták mérlege és tapasztalatai138
A hadműveleti szünet 1942. szeptember 16.-1943. január 12.146
"Az utolsó emberig, az utolsó töltényig". A 2. hadsereg védelmi és elhárító harcai 1943 januárjában és februárjának első hetében162
A sztálingrádi fordulat162
A 2. hadsereg helyzete az 1943. januári szovjet hadműveletek megindulása előtt164
A magyar arcvonal áttörése Urivnál, majd Scsucsjénél 1943. január 12-január 14.176
A 2. hadsereg két sorsdöntő napja (1943. január 15-16)195
Visszavonulás a Dontól, illetve a III. hadtest védelmi és utóvéd harcai a Siebert-hadtestcsoport kötelékében (1943. január 17.-február 10.)211
Az 1943. januári és februári harcok mérlege240
Visszavonulás az újjászervezési körzetekbe, illetve hazatérés 1943. április végén és május hónapban245
Mellékletek253
Hol van a sok sírkereszt?255
A 2. hadsereg hadrendje és parancsnoki kara267
Korabeli dokumentumok297
Vissza
Tétel sorszám:
182

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
8.500 Ft Licitek száma: 26Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!