TémakörökLezárt aukciók


Dante/Babits Mihály: A pokol/A purgatórium/A paradicsom (Babits Mihály által aláírt beragasztott papírral ellátott példány)

Dante komédiája

Szerző
Dante
Fordító
Babits Mihály
Révai-kiadás (Budapest)
Kiadói bőrkötés , 914 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 12 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

[Budapest], [1912-1922], Révai-kiadás (Révai Irodalmi Intézet Nyomdája, Bp.), 304 p.; 296 p.; 314 p.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Fordító által aláírt beragasztott papírral ellátott példány. Dante komédiája I-III. (három rész egy könyvben) Írta: Dante [Alighieri]. Fordította: Babits Mihály.
Az első rész címlapjához ragasztott papírlapon a fordító, Babits Mihály ceruzával beírt, jól olvasható aláírása látható.

I. rész: A Pokol. [Bp.], [1912], Révai, 304 p.
II. rész: A Purgatórium. [Bp.], [1920], Révai, 296 p.
III. rész: A Paradicsom. [Bp.], [1922], Révai, 314 p.

Részenkénti tárgymutatóval és tartalomjegyzékkel kiegészített kötet. Nyomtatta a Révai Irodalmi Intézet Nyomdája Budapesten. Az első rész címlapján ceruzával beírt, régi tulajdonosi bejegyzés, a címfedél belső oldalára ragasztva névvel ellátott, illusztrált ex libris címke és kereskedelmi címke látható.
Kiadói bőrkötésben lévő példány aranyozott feliratos címfedéllel és könyvgerinccel, több helyen ceruzás aláhúzásokkal, jelölésekkel és széljegyzetekkel ellátott belívekkel, hiánytalan állapotban.
A kötet szerzője Babits Mihály (Szekszárd, 1883. november 26. – Budapest, 1941. augusztus 4.) költő, író, műfordító, irodalomtörténész, a 20. század eleji magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja. A Nyugat első nemzedékének meghatározó, kiemelkedő tagjaként vált országszerte ismertté, az első világháború után haláláig pedig az emblematikus lap szerkesztői tisztségét is betöltötte. Műfordítói munkásságának egyik meghatározó epizódja volt Dante Isteni színjátékának magyarra fordítása, amiért az olasz állam a San Remo-díjban részesítette.

Előszó

E magyar Inferno több évi, inkább gyönyörüséges, mint fáradságos munka eredménye. A forditásról vallott elveimet kifejtettem egy tanulmányomban (Nyugat 1912. ápr. 16.), mellyel ma már nem mindenben... Tovább

Előszó

E magyar Inferno több évi, inkább gyönyörüséges, mint fáradságos munka eredménye. A forditásról vallott elveimet kifejtettem egy tanulmányomban (Nyugat 1912. ápr. 16.), mellyel ma már nem mindenben azonositom magam. Minden jogos követelménynek eleget óhajtottam tenni. Nem mindig sikerült Mégis hiszem, hogy fordításom a ma lehetséges legjobb megoldása e nagy feladatnak. A bevezetés és kommentárok nem tudományos igényüek s tisztán laikusok számára irodtak. Szöveg és értelmezések elfogadásában eklektikusán jártam el. Sem szőrszálhasogató, sem könnyelmü nem akartam lenni. Elődeim, kivált Szász Károly munkáit, ahol használhattam, szuverén módon felhasználtam. Hibáim kétségkívül vannak és köszönetet fogok mondani a kritikusoknak, kik szigorú és részletes birálattal fogják lehetővé tenni, hogy ezek esetleges ujabb kiadásból eltünhessenek: s a Purgatorio és Paradiso készülő fordításaiban lehetőleg meg se jelenjenek. Vissza

Tartalom

I. kötet
Előszó 5
Figyelmeztetés az olvasóhoz 6
Dante élete 7
I. ének. A sötét erdőben 35
II. ének. Vergiliusz és Beatrice 41
III. ének. A pokol kapuja 49
IV. ének. A pokol tornáca 55
V. ének. A szerelem halottjai 63
VI. ének. Tivornyák hősei 71
VII. ének. Pénz és szerencse 77
VIII. ének. Dis városa előtt 83
IX. ének. Mennyei segítség 89
X. ének. Farinata 95
XI. ének. A pokol beosztása 101
XII. ének. A vérfürdő 109
XIII. ének. Az eleven liget 117
XIV. ének. A tűzeső 125
XV. ének. Brunetto Latini 133
XVI. ének. Nagy emberek a pokolban 139
XVII. ének. A szörnyeteg hátán 145
XVIII. ének. Rondabugyrod 153
XIX. ének Fejjel lefelé 159
XX. ének. A jósok 185
XXI. ének. A Rondakörmök 173
XXII. ének. Pokoli bohózat 181
XXIII. ének. Az ólomcsuhások 189
XXIV. ének. Az emberi főniksz 197
XXV. ének. A kígyóemberek 205
XXVI. ének. Odysseus utolsó utazása 213
XXVII. ének. Szent Ferenc és az ördög 221
XXVIII. ének. Mohamed és a fejetlen ember 227
XXIX. ének. A rühösök 235
XXX. ének. A nagyhasú Ádám mester 243
XXXI. ének. Az órias kezében 251
XXXII. ének. A pokol fenekén 259
XXXIII. ének. Ugolino és az eleven kárhozottak 267
XXXIV. ének. A föld középpontja 275
A Pokol függélyes keresztmetszete 282
A Pokol egyes részei Dante énekeiben 283
Tárgymutató 285
A fordító megjegyzései 301

II. kötet
Előszó 7
Figyelmeztetés az olvasóhoz 8
I. ének. Az. óceán szigete 9
II. ének. A mennyei révész 17
III. ének. A kiátkozottak 25
IV. ének. A várakozás szikláján 33
V. ének. Halál az iszapban 41
VI. ének. Óda Itáliához 49
VII. ének. A virágos völgy 57
VIII. ének. A kígyó 65
IX. ének. A kapusangyal és a hét P. 73
X. ének. Az eleven kariatidák 81
XI. ének. A művészek gőgje 89
XII. ének. Képek a márványpadlón 97
XIII. ének. A vakok erkélyén 105
XIV. ének. Az elátkozott folyó 113
XV. ének. A Szelídség víziója 121
XVI. ének. Romlott világ 129
XVII. ének. A Harag víziója. A Purgatórium beosztása 137
XVIII. ének. A Szeretet titkai. Rohanó lelkek 147
XIX. ének. A Sziréna és a fösvény pápa 155
XX. ének. A francia királyok bűnei 163
XXI. ének. Holt költők találkoznak 171
XXII. ének. Egy római megtérése 179
XXIII. ének. Forese és a soványak 187
XXIV. ének. A bűvös fa alatt 195
XXV. ének. A nemzés és a szellemtest 203
XXVI. ének. Bujaság lángjai 211
XXVII. ének. Csillagos éjszaka 219
XXVIII. ének. Matilda és a földi paradicsom 227
XXIX. ének. A csodálatos körmenet 235
XXX. ének. Beatfice 243
XXXI. ének. Beatrice leveti fátyolát 251
XXXII. ének. Az Óriás és a Kéjhölgy 259
XXXIII. ének. Az emlékezés itala 167
A Purgatórium függélyes keresztmetszete 275
A Purgatórium egyes részei Dante énekeiben 277
Tárgymutató 279
A fordító megjegyzései 292

III. kötet
Előszó 5
Figyelmeztetés az olvasóhoz 6
I. ének. Dante elhagyja a földet 7
II. ének. Foltok a Holdban 15
III. ének. Az elhurcolt szűzek 23
IV. ének. Lélek, csillag és akarat 29
V. ének. A fogadalom és a második ég 37
VI. ének. Róma Sasáról 45
VII. ének. Teremtés és megváltás 53
VIII. ének. Martell Károly 61
IX. ének. Szerelmesek a Vénusz-csillagon 69
X. ének. Dante a Napba száll 77
XI. ének. Assisi szentjéről 85
XII. ének. Szent Domokos élete 93
XIII. ének. Salamon bölcsesége 101
XIV. ének. Fény és Kereszt 109
XV. ének. Dante őse 117
XVI. ének. A régi nemesség 125
XVII. ének. A száműzött költő 133
XVIII. ének. Betűk a Jupiteren 141
XIX. ének. A sas szavai 147
XX. ének. Pogányok a Mennyországban 155
XXI. ének. Az arany lépcső 163
XXII. ének. Visszatekintés az Ikrekből 171
XXIII. ének. Krisztus diadalmenete 179
XXIV. ének. Vallatás a Hitről 187
XXV. ének. Vallatás a Reményről 195
XXVI. ének. Vallatás a Szeretetről. Ádám 203
XXVII. ének. A Kristály-ég 211
XXVIII. ének. Az angyalok kilenc kara 219
XXIX. ének. Tanítás az angyalokról 227
XXX. ének. Fényfolyó és fényrózsa 235
XXXI. ének. Beatrice égi helyére ül 243
XXXII. ének. A Rózsa szirmai 251
XXXIII. ének. Istenlátás 259
Az égkörök keresztmetszete 266
A Paradicsom egyes részei Dante énekeiben 267
A fordító megjegyzése 269
Tárgymutató Dante költeményének mindhárom részéhez 273 Vissza
Tétel sorszám:
039

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
90.000 Ft Licitek száma: 37Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!