TémakörökLezárt aukciók


Szerb Antal: Rózsakereszt - (A Pendragon-legenda) (Dobrovits Aladárnak és Dömötör Teklának dedikált példány) (A kötetről írt irodalomtörténeti tanulmány a leírásban olvasható)

A Pendragon-legenda

Szerző
Szerb Antal
Franklin-Társulat (Budapest)
Kiadói félvászon kötés , 280 oldal
Sorozatcím: Új magyar regények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 13 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, é. n., Franklin-Társulat (Franklin-Társulat Nyomdája, Bp.), 280 p.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerző által dedikált példány. Az Új Magyar Regények c. sorozatban, számjelzés nélkül megjelent mű. Rózsakereszt (A Pendragon-legenda). Írta: Szerb Antal.

Szerb Antal Rózsakereszt című regénye nem más, mint az eredetileg 1934-ben megjelent nagysikerű A Pendragon legenda második kiadása; ezt az író is jelzi azzal, hogy a korábbi főcímet megtartotta alcímként. Így tehát természetesen erről is elmondható: „A Pendragon legendát sokan Szerb legjobban sikerült regényének tartják; kisebb becsvággyal íródott, mint az ambiciózusabb Utas és holdvilág, kevésbé túlírt, lapjain kevésbé van jelen az a modorosság, mely az Utas egyes részleteit előnytelenül jellemzi. Szerb által tudatosan követett irodalmi előképekről nincs tudomásunk, kissé nagyvonalúan azt mondhatjuk, hogy a regény sémái és motívumai az okkult-hermetikus hagyományra vonatkozó olvasmányaiból, a ponyvairodalom jól ismert zsánerelemeiből mintegy »összeálltak« képzeletében” (Havasréti József: Szerb Antal). Műfaja nehezen meghatározható, keveredik benne az esszéregény, a krimi, kalandregény és kísértethistória, ugyanakkor mindezek paródiáját is adja; maga az író „filológiai detektívregény”-nek nevezte.

A Rózsakereszt a Franklin Társulat Új Magyar Regények sorozatában jelent meg, a kiadásról a Corvina 1944. febr. 17-i számában adott hírt. Egyik kritikusa írta ekkor a könyvről: „Megjelenése idején Szerb Antalnak, az egyéni utakon járó irodalomtörténésznek és szellemes elbeszélőnek ez a munkája nagy feltűnést és általános sikert aratott. A legmagasabb irodalmi kvalitások egyesülnek ebben a regényben a legkülönösebb kalandokkal, borzalmakkal, gyilkosságokkal, kísértethistóriákkal, szerelemmel, egyszóval mindazzal, aki egy regényt vonzóvá tesz a közönség szemében. Az olvasót szüntelen meglepetések érik, hol borzongást érez, hol meg ellenállhatatlan nevetési ingert. S ezek a meglepetések mindig kellemesek, mindig szórakoztatóak, de egyben művésziek és irodalmiak is.” (Magyarság, 1944. febr. 27.)

A regény második kiadása is jól fogyott, sikeres lett az olvasók körében. Megjelenése után pár hónappal már a negyedik ezer példányt nyomtatták belőle, ezek közül az egyik darabba írta bele az író a most előkerült dedikációt:

 

Csalának, Teklának / szeretettel / 944. V. 15. / Szerb Antal

 

A címzettek, bár „csak” becenéven, illetve keresztnéven vannak jelezve, jól azonosíthatók: Dobrovits Aladár és felesége, Dömötör Tekla. A bizalmas megszólítás pedig éppen hogy a közeli barátságra utal.

Dobrovits Aladár (1909–1970): művészettörténész, Kelet-kutató a budapesti egyetemen végzett és ott is doktorált az ókori kelet népeinek történetéből. Utána a Szépművészeti Múzeumban kezdett dolgozni. Többször járt Franciaországban ösztöndíjjal, a Louvre egyiptomi osztályán volt gyakornok. A háború alatt részt vett az ellenállási mozgalomban, később katona lett, 1945-ben hadifogságba került, egy év múlva térhetett haza. A háború után továbbra is muzeológusként dolgozott, kutatott, és egyetemi oktatói munkát folytatott.

1936-ban kötött házasságot Dömötör Tekla (1914–1987) néprajzkutatóval, aki a budapesti egyetemen szerzett angol-német szakos tanári diplomát, majd ezután hivatalnokként dolgozott. Doktorálása után egy évig Franciaországban ösztöndíjas, a Sorbonne-on. A háború alatt sokat fordított, a háború után viszont – a Kerényi Károllyal való barátsága miatt – nem dolgozhatott szakterületén, ezért a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Szabó Ervin Könyvtárban helyezkedett el, és csak később került az ELTE néprajz tanszékére. Fő műve az 1972-ben megjelent A magyar népszokások; 1987-ben pedig Táltosok Pest-Budán és környékén címmel publikálta önéletírását (amelyben sokat ír a Szerb Antallal való barátságáról is).

Dömötör Tekla 1931-es franciaországi tanulmányaiból visszatérve a hazaúton ismerkedett meg Szerb Antallal, akivel annak haláláig közeli baráti kapcsolatban volt. Az író róla mintázta a Gondolatok a könyvtárban hősnőjét. Szerb Antal mutatta be őt Kerényi Károlynak, akinek meghatározó baráti és szellemi társaságába tartoztak mindhárman. Dömötör Tekla későbbi férjét is itt ismerte meg. (Dömötör Tekla: Táltosok Pest-Budán és környékén. 5–40.).

Szerb Antalt 1944. június 5-én hívták be utolsó munkaszolgálatára: először Fertőrákosra, majd Balfra került, ahonnan már nem tért haza. A Rózsakeresztbe írt jelen ajánlás egyike lehet az író utolsó dedikációinak.Kiadói félvászon kötésben lévő példány feliratozatlan, aranyozott kiadói emblémával díszített címfedéllel, aranyozott feliratos, aranyozott díszítésű könyvgerinccel, néhány foltos lappal, hiánytalan állapotban.

A tanulmány Bíró-Balogh Tamás - irodalomtörténész - munkája.

Előszó

Részlet a könyvből: - My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni - mondta Lord Byron, és ő csak tudta, mi illik, ha előkelő angolokról van szó. Végeredményben minden... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből: - My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni - mondta Lord Byron, és ő csak tudta, mi illik, ha előkelő angolokról van szó. Végeredményben minden történetem ott kezdődik, hogy megszülettem Budapesten és rövid idő mulva már az volt a nevem, ami most is: Bátky János. Ezt akkor még nem tudtam. De a rövidség okáért elmellőzöm, ami megszületésem és az Earl of Gwyneddel való megismerkedésem közt lejátszódott, a harminckét esztendőt, közben a világháborúval. Elmellőzöm, mert hiszen rendkívüli történetemnek nem én vagyok a hőse, hanem ő. Rátérek ismeretségünk történetére. A szezón vége felé, a nyár kezdetén, Lady Malmsbury-Croft-nál voltam esti összejövetelen. A hölgy nagy jóakaróm volt, még abból az időből, amikor Donald Campbell tudományos titkára voltam. Mert foglalkozásomra nézve az a foglalkozásom, hogy rendelkezésére állok idősebb angoloknak, akiknek az a rögeszméjük, hogy valami szellemi munkát akarnak végezni. De nemcsak ebből élek. Van egy kis vagyonom, az édesanyám után, szerényen megélhetek abban az országban, amelyikben akarok. Választott hazám sok éve Anglia. Szeretem az angol táj úriságát. Vissza
Tétel sorszám:
191

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
360.000 Ft Licitek száma: 28Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!