TémakörökLezárt aukciók


Öveges József: Érdekes fizika (dedikált példány)

Szerző
Öveges József
Szerkesztő
Ponori Thewrewk Aurél
Grafikus
Jets György
Lektor
Szentpétery Imre
Táncsics Könyvkiadó (Budapest) ,
Kiadói félvászon kötés , 271 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1963, Táncsics Könyvkiadó (Athenaeum Nyomda, Bp.), 271 p. + [1] p., ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Szerző által dedikált példány. Első kiadás. Érdekes fizika. Írta: Öveges József.
A címlapon a szerző, Öveges József tollal beírt, névre szóló dedikációja olvasható: "E. M.-nak szeretettel ajánlom: Öveges József 1963. V/29."
156 szövegközti, fekete-fehér, számozott ábrával illusztrált, tartalomjegyzékkel ellátott kötet. Rajzok: Jets György. A fedelet Nagy Béla tervezte. Nyomtatta az Athenaeum Nyomda Budapesten.
Kiadói félvászon kötésben lévő példány színes, feliratos, illusztrált címfedéllel, feliratos könyvgerinccel, tiszta belívekkel, hiánytalan állapotban.
A kötet szerzője Öveges József (Páka, 1895. november 10. – Budapest, 1979. szeptember 4.) Kossuth-díjas fizikus, piarista szerzetes, tanár. Egyetemi tanulmányait mint matematika-fizika szakos tanárjelölt a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ezzel párhuzamosan a piarista rend pesti hittudományi főiskoláján teológiai tanulmányokat is folytatott. A szegedi Piarista Gimnázium matematika, mennyiségtan, vallástan, történelem, földrajz, és fizika szakos tanáraként dolgozott, később Vácon, majd Tatán, 1940-től Budapesten a piarista gimnáziumban tanított. 1947-1948-ban a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem intézeti tanára, 1948-1955 között a Budapesti Pedagógiai Főiskola Fizika Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára volt. 1958-tól a Magyar Televízió "100 kérdés – 100 felelet" c. műsorának főszerkesztőjeként tevékenykedett. A "Legkedvesebb kísérleteim" c. TV-műsorban számos látványos kísérletet mutatott be élvezetesen, magával ragadó lelkesedéssel, könnyen érthető stílusban. A Magyar Rádióban több mint kétszáz előadást tartott. Könyveivel, cikkeivel, rádiós és televíziós műsoraival az új magyar természettudományos ismeretterjesztés megalapozója volt.

Előszó

Részlet a könyvből: Az olvasóhoz, egy új világ kolumbusához Életem legszebb emléke Tízegynéhány évvel ezelőtt jelent meg egy komor című könyvem: "A legújabb kor fizikája." Néhány hónappal... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből: Az olvasóhoz, egy új világ kolumbusához Életem legszebb emléke Tízegynéhány évvel ezelőtt jelent meg egy komor című könyvem: "A legújabb kor fizikája." Néhány hónappal később egy bányavidéki munkástól levelet kaptam. Megírta, hogy egyik délután, a műszak után megmosdott, megvacsorázott és elővette a könyvet. Egy órát szánt a természettudományos önművelésre. Az idő lejárt, az olvasást azonban nem tudta abbahagyni. Az újabb határidőt este 10 órára tűzte ki. Alvásra is kell gondolni. De 10 órakor sem tudta letenni a könyvet. Végigolvasta az éjszakát és reggel a könyv mellől indult munkába. Ugyanebben az időben a kiadó ankétot rendezett a könyvről. Ezen egy középiskolai tanár azt mondotta, hogy olyan érdekes A legújabb kor fizikája, mint a legérdekesebb detektívregény. Elszomorodtam. Csak olyan érdekes? Sokkal érdekesebben szerettem volna megírni! A legkitűnőbb detektívregénynél is érdekesebb, szórakoztatóbban akartam írni későbbi könyveimet is. Ezt is, az Érdekes fizikát. Vissza

Tartalom

Az Olvasóhoz, egy új világ Kolumbuszához5
Néhány fontos kérdés és felelet7
Hasonlítsuk össze a jelent a múlttal7
Boldogabb lett az életünk?8
Mi a rohamos fejlődés oka?9
Mi a különbség a felfedező és a feltaláló között?10
Milyen jelenségekkel foglalkozik a fizika és a kémia?12
Tiszta fizika, alkalmazott fizika és technika13
Örökké mozognak-e a mesterséges bolygók?15
Óránként 60 kilométertől 40 000 kilométerig - 50 év alatt15
Minek köszönhető a sebesség rohamos fejlődése?16
Mi az erő?17
Csak az erő a fontos?17
Mi történik, ha nincs mozgatóerő?18
Az örökké mozgó kerékpáros19
Mit jelent az, hogy egy test egyenletesen mozog?19
Készítsünk rakétát! Magunk is kiszámíthatjuk, mekkora erő szükséges a mozgatásához22
Erre a kérdésre mindenki meg tudna felelni22
Mekkora a meglökött kocsi sebessége?23
Nagyobb erő, - nagyobb sebesség24
Rakjunk több követ a kocsiba25
Ezt érdemes jól megjegyezni!25
Alkalmazzuk tudásunkat az 1000 kilogrammos rakétára26
Érdekes példák a mozgásokra28
Milyen sebesen halad a személyvonat?28
Mozdonyt tervezünk29
Mekkora mozgatóerőt tudnak gépeink kifejteni?29
A legegyszerűbb mozgatóerő. Van-e időnk ellépni a leeső tégla alól?30
Zuhanás és gépkocsi32
A szabadesés megismert törvényei33
A rakéta mozgása34
Miért esik a kő? Mi láncolja a földet és a többi bolygót a naphoz?36
A másik nagy kérdés36
A nagy gondolat - amit nem tudtak bizonyítani37
Méréssel bizonyítjuk a tömegvonzást38
Mekkora erővel vonzzák egymást a tárgyak?40
Az emeleten könnyebbek vagyunk, mint a földszinten41
Milyen magasságban lesz a 60 kg-os ember súlya 15 kg?43
És ha kiesünk a rakétából?43
Könnyen átugorhatunk egy családi házat - a Holdon44
A fizika legérdekesebb fogalma - a tömeg46
Űrhajóra szállunk egy liter vízzel46
Megértjük, hogy mi a "tömeg"48
Most következik a nagy meglepetés49
Egy megdöbbentő tapasztalat50
Mi a különbség egy test tömege és súlya között?51
Mi a titka a fizika újkori szédületes fejlődésének?53
Megfigyelés, kísérlet, mérés, számolás53
Forradalom a számolásban54
A tudomány célja - a jólét emelése56
Egységes nyelvet a tudományban!56
Alapmennyiségek - alapegységek57
Leszármaztatott mennyiségek58
Az abszolút mértékrendszer59
Van még megjegyezni való!59
Ahol az ezredmillimétéreket is számontartják61
A termelés egyre nagyobb pontosságot kíván61
Van-e állandó és változatlan hosszúság?62
Ellenőrzik az ellenőrző eszközöket63
Ellenőrzés mindenütt az életben65
Mi hajtja a rakétát? - Miért rúg a puska? A hatás - ellenhatás törvénye66
Mindennapi példák66
Lehetséges-e egyetlen erő?67
Mekkora a visszaható erő nagysága?67
Egy fogas kérdés: a ló és a kocsi68
Hogyan lehet kiszámítani a visszaható erő által okozott végsebességet?68
Mekkorát rúg a puska?70
A lőfegyver mint rakéta71
Elérheti-e a fegyver a belőle kilőtt golyók sebességét?72
És az igazi rakéta?73
Érdekességek a rakétamozgásról75
Lehet-e nagyobb a rakéta sebessége, mint az üzemanyag kiáramlási sebessége?75
Majdnem rakéta-szakértők leszünk76
Egy igazi rakétán próbáljuk ki tudásunkat77
Néhány további izgalmas kérdés78
A kétfokozatú rakéta79
A háromfokozatú rakéta79
Hol lehet messzebbre dobni a gerelyt? A hajítás fizikája81
Néhány kérdés - próbáljunk felelni81
Alkalmazzuk tudásunkat egy korszerű példára82
Könnyen kiszámíthatjuk, hogy milyen magasra emelkedik a felhajított test83
Milyen messzire jut az elhajított test?84
A Föld vonzóerejének szerepe a sportban85
Mekkora változásokra számíthatunk a sportteljesítményekben?85
Miért előnyösebb a rakéta, mint az ágyú?86
Felrobbanhat-e a köszörűkő? A körmozgás fizikája88
Kérdések a villanymotorokról és a tejlfelről88
Ki akar 10 000-szer nehezebb lenni?89
Így vizsgálják az űrpilóták alkalmasságát91
Hogyan függ a röpítőerő a forgástengelytől való távolságtól?92
Mi az oka a röpítőerőnek?92
Miért válik ki gyorsabban a tejfel a sebesebben körülforgatott tejesköcsögben?93
Millió fordulat másodpercenként93
Miért nem esik a Hold a Földre? Az égitestek mogzásának törvényszerűségei és magyarázatuk95
Szörnyű világkatasztrófa95
Miért nem esnek a bolygók a Napba?96
Ma már ez érthető és világos97
Newton zseniális számítása98
A vonzóerő számítása98
A röpítőerő számítása99
Newton kezéből kiesik az írótoll100
A mesterséges holdak és az űrrakéták100
A bolygók mozgásának Kepler által felfedezett törvényei101
Hogyan lehet megtudni a távoli égitestek tömegét?103
"Vitézek, mi lehet ez széles föld felett..."103
Kiszámítjuk a Föld tömegét104
Mekkora a Föld átlagos sűrűsége?105
Mekkora a többi égitest tömege és sűrűsége?106
Mekkora a Nap átlagos sűrűsége?107
Mennyire pontosak az ilyen adatok?108
A többi csillagnaphoz képest nagy vagy kicsiny a Nap tömege?109
A gép és az ember - hány izommunkást pótol az egy lóerős gép?110
A gépierő fontossága a termelésben110
Hogyan lehet összehasonlítani a gép és az ember munkavégzését?111
Alkalmazzuk ezt az értékes adatot112
Meglepően olcsó gépi munkaerő114
Minél több elektromos energiát!115
Ami mozgatja a világot - az energia117
Munkagép, erőgép117
Mi hajtja az erőgépeket?118
Mikor végez az erő munkát?119
Mivel mérjük a munkát?120
A különféle energiák120
Mi különbség van az energia és a tényleges munkavégzés között?121
Kimeríthetetlenek-e a természeti energiaforrások?122
Két érdekes példa123
A hinta fizikája - milyen órát vigyen magával az űrhajót?125
Kipróbálhatjuk, hogy milyen értelmesek vagyunk125
Miért emelkedik a hinta az egyik oldalon éppen olyan magasra, mint a másikon?126
Munkavégzés közben nem fogy az energia?127
Galilei és az örökmécses128
Mi mozgatja a hintát, mi a húrt?128
Mi a hertz?129
Milyen órát vigyen magával az űrhajós?130
Hogyan lehet szabályozni az ingaóra járását és hogyan a hajszálrugós óráét?130
Egy nagy felfedezés az ingaóra segítségével131
Két fontos születési évszám132
Kiszámítjuk, hogy mekkora sebességet kell adni az űrrakétának, hogy örökre elhagyja a Földet, avagy miért nincs légköre a Holdnak?133
A rakéta szökési sebessége és a gázmolekulák133
A hinta, a személyvonat és egy új alapeset134
Kiszámítjuk a szökési sebességet135
Mekkora munkát végzünk, miközben az 1 kg tömegű testet a végtelenbe emeljük?136
A szökési sebesség a többi égitesten137
A szökési sebesség és a bolygók légköre137
A mozgások örök ellensége - a súrlódás139
Mindennapi tapasztalatok - érdekes kérdések139
Mit tanulunk szekrénytolás közben?141
A korcsolya és a szán súrlódása142
Mekkora sebességgel tud haladni a korcsolyázó?143
Lemaradna-e a kerékpáros a korcsolyázó mögött?144
A gördülősúrlódás145
Mi az igazság a kerék körül?146
A kerék és a sín csodája147
Így esik az ejtőernyős avagy közlekedés a sztratoszférában - a közegellenállás150
Mire tanít bennünket az esernyő?150
A kerékpáros és a levegőellenállás152
Motort a kerékpárba!153
A levegőellenállás és a vonat154
Mi az oka a levegőellenállásnak?155
Az alapeset és a két véglet: az ejtőernyő és az áramvonalas gépkocsi155
Kimozdíthatná-e a Földet a helyéről egyetlen ember ereje? - Egyszerű gépek158
A bot és a kötél mint gép158
A rúd mint erősokszorozó gép159
Megváltoztatjuk az erő irányát160
A csiga161
Még érdekesebb egyszerű gépek162
A kedves feltalálók ne örüljenek163
Most már jöhet Archimédész164
Lehetséges-e feltalálni az örökmozgót? - A fizika legfontosabb törvénye: az energia megmaradása165
Ami lehetetlen165
Ez nevetséges167
Ezt cáfoljuk meg!167
És mégis van "örökmozgó"!169
Bűvészetnek beillő három kísérlet - betekintünk a láthatatlanul kicsi anyagrészecskék világába171
Mikrokozmosz - makrokozmosz171
Az önmagától szétpukkanó léggömb171
Meggyújtunk egy kockacukrot172
Miért veszünk be széntablettát?173
A zsírszemecskék tánca174
Hogyan terjed a szag és az illat?175
Milyen sebesen mozognak a levegő és a folyadék molekulái?176
Erők a molekulák világában177
A léggömb titkának magyarázata177
Mekkorák a molekulák és milyen közel vannak egymáshoz?178
A molekulák vonzzák egymást179
A különböző anyagok molekulái is vonzzák egymást179
A szénsavas víz. A halak és az oxigén180
A szakítási szilárdság és a molekuláris erő181
Miért nedvesítjük meg a postabélyeget?182
Fajsúly és sűrűség184
Nem mind arany, ami fénylik184
Amit jó tudni184
Hogyan mérünk fajsúlyt?185
Mi van a világűrben?187
Meg tudnánk magyarázni187
Melyik nyomható össze könnyebben: az acél és a víz?188
Lebegve maradhat-e a hajóroncs a tenger mélyén?188
Lehet-e látni a molekulát?189
Milyen messzire hallatszik a mennydörgés?190
Mindenki tapasztalhatta190
Ezt nehéz elhinni190
Tenyerünket rezegteti a hang192
Mennyit rezdül és hová lesz a hang?193
Miért felel vissza a mélyebb hangon a visszhang?194
Még egy meglepő és egyszerű kísérlet194
Mi búg a tengeri kagylóban? Miért változik meg a fogatlan ember hangja?196
A befőttesüveg eltorzítja a rádió hangját?196
Érdekes kísérletek a lámpacilinderrel197
A csendben megzördül az ablaküveg198
A búgó tengeri kagyló - meséje. A tenger moraja a befőttesüvegben199
Honnan jönnek ezek a hangok?200
Szirénázzunk a csenddel200
Amikor az édesanya se ismer a fia hangjára211
Miért van világos ott is, ahová nem süt a Nap?203
A gyertyaláng és a rádióállomás203
Milyen hosszú a hang-, a rádió- és a fényhullám?204
Mi bizonyítja azt, hogy a fényben is energia terjed, mégpedig hullámszerűen?206
Madártollal bizonyítjuk, hogy a fény hullámmozgás207
Mikor sikerült megmérni a fény terjedési sebességét?208
Miért lesznek láthatóvá a tárgyak, ha fény esik rájuk?208
Keressünk délibábot210
Délibáb az országúton és Budapesten210
Délibáb a síkságon211
Délibáb a Balatonon?212
Hogyan keletkezik a délibáb?213
Délibáb a vizespohárban214
Miért drága a jó üveglencse?216
Mindenkit érdeklő kérdések216
Mit tud a domború lencse?216
Egyszerű lencse - rossz kép218
Olcsó módszer a hibák csökkentésére219
Miért áll több lencséből a jó lencse?220
A kitűnő anasztigmát lencse220
A legújabb találmány: a bevonatos lencse221
A messzelátó223
A legegyszerűbb eszközök egyike223
Messzelátó a borotválkozótükörből224
Hányszorosan nagyítanak a távcsövek?225
Mire jó a nagy átmérőjű lencse?226
Miért építik hegytetőkre a csillagvizsgálókat?228
Ennek még hasznát vehetjük228
A fény útján a láthatatlan kicsi tárgyak birodalmában a mikroszkóp229
A vetítőgép mint mikroszkóp229
Használjunk két lencsét!230
Kísérletezzünk a legegyszerűbb mikroszkóppal231
Miért kell a tárgyat erősen megvilágítani?231
Meddig lehet fokozni a mikroszkóp nagyítását?232
Miért drága a jó kutatómikroszkóp?233
Milyen anyagokból állanak a távoli csillagok? - A színképelemző235
Új műszerre van szükség235
Az egyszerű üveghasáb csodája235
A hő mint mozgás238
Sok tapasztalat - sok kérdés238
Mindez nagyon érdekes, de...238
Miért nem használhatunk vasbeton helyett alumíniumbetont?240
Miért van millió fokos meleg és miért nincs még ezer fokos hideg se?241
Hol van a hőmérséklet határa lefelé? Az abszolút nulla fok242
Mire jó az elérhetetlen abszolút nulla pont? - Az abszolút hőmérséklet242
Harmincezer millió fok bőrünk közelében!243
Hogyan keletkezik égéskor a meleg?245
A gyufaláng titka245
A sasmadarak és a kémiai egyesülés245
Miért hidrogén ég a rakétamotorban?247
Hogyan gyártjuk a hideget?249
Az egyik hűtési módszer: a párologtatás249
Háztartási hűtőszekrény: párologtatással250
Hűtőgép párolgó folyadék nélkül252
Hogyan mérjük meg a Nap és a csillagok hőmérsékletét?254
Egy izgalmas feladat és a vaskályha254
Bárki megmérheti, hogy mennyi meleget sugároz a Nap255
Mikor sugározná vaskályhánk a meleget úgy, mint a Nap?256
Hányszor több hőt sugároz a kétszer, háromszor melegebb kályha?257
Célhoz értünk!258
Mekkora hőmérsékletűek a többi csillagnapok?259
A hő átalakítása mechanikai munkává260
Egy megdöbbentő példa260
Néhány érdekes adat261
Mennyire tékozolja a tüzelőszert a gőzgép?261
Egy métermázsát két méter magasra emelne a gyufaszál melege262
Megmérjük a hő munkaegyenértékét263
Mennyi munkavégző képesség rejlik egy kg szénben?264
Vissza
Tétel sorszám:
157

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
100.100 Ft Licitek száma: 97Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!