TémakörökLezárt aukciók


Jókai Mór által dedikált, a regényíró 50 éves írói jubileumára rendezett ünnepség alkalmából Strelisky udvari fényképész által készített fénykép

Fotózta
Ellinger Ede
Kapcsolódó személy
Jókai Mór
Gerl Károly
Papír , 2 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 11 cm
ISBN:
Aukció vége:
2022-10-23 20:00

Aukciós tétel adatai

Jókai Mór által dedikált, a regényíró 50 éves írói jubileumára rendezett ünnepség alkalmából Strelisky udvari fényképész által készített fénykép

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Jókai Mór által dedikált, a regényíró 50 éves írói jubileumára rendezett ünnepség alkalmából Strelisky udvari fényképész által készített fénykép.
A híres regényírót ábrázoló, fekete-fehér fényképen, Jókai Mór tollal beírt dedikációja olvasható: "emlékül 894 jan 6-ra Dr. Jókai Mór".
A kép hátoldalán az "Strelisky osztrák császári és magyar királyi udvari fényképész. Budapest, Dorottya utcza 9." szöveges felirat szerepel.
Nyomtatta Sigmund Bondy Bécsben.

A fényképet Jókai 50 éves írói jubileumára rendezett ünnepség alkalmából adták ki. A "Magyar írók élete és munkái" (Szinnyei József) c. kötet a következőket írja e jeles eseményről: "A magyar közélet, irodalom és társadalom megújuló ovátiókkal ünnepelte a költőnek 50. és 60. születésnapját, de különösen nagyszerű arányokban, az egész nemzet lelkes részvételével ünnepelték meg 50 éves írói jubileumát. 1894. jan. 6. József főherczeg védnöksége alatt alakult meg az ünnepet rendező bizottság. Jókait ez alkalommal a kitüntetések egész özönével halmozták el. Ő felsége a király elismerését és jó kívánatát miniszteri ellenjegyzéssel a hivatalos lap közölte. A királynő, Stefánia özv. trónörökösné, József főherczeg, a bolgár fejedelem üdvözlő leveleket intéztek hozzá. A szerb király febr. 7. a szent Száva-rend nagy keresztjét küldte meg neki; a budapesti egyetem febr. 19. tiszteletbeli bölcseleti doktorrá avatta. A városok, Budapest székesfővárossal élükön, díszpolgárukká választották; az irodalmi, tudományos, közművelődési s egyéb testületek, kormány, törvényhatóságok és városok díszoklevelekkel és üdvözlő iratokkal tüntették ki. Magyar hölgyek, művészek, különféle társulatok értékes ajándékokkal, albumokkal árasztották el. Az ünnep maradandó emlékéül létesítették összes műveinek nemzeti díszkiadását, mely magában foglalja összes szépirodalmi munkáit 100 nagy kötetben".

Jókai Mór (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, 1904. május 5.) író, újságíró, politikus, a "Márciusi Ifjak" egyike. Első regényének a "Hétköznapok"-nak a sikere után az írásnak szentelte az egész életét. A "Pesti Füzetek", majd az "Életképek" szerkesztője volt. Az "Életképek" az idők folyamán egyértelműen politikai lappá alakul át. Jókai ebben cikkeivel a nemzeti politikát támogatja a "Szabadság, egyenlőség, testvériség" eszméjének jegyében. Az "Életképek" után a "Pesti Hírlap" szerkesztését vállalta el, majd megindította az "Esti Lapokat", a radikálisok főorgánumát. A forradalom bukása után Jókai tevékenységét többnyire a "Vasárnapi Újságnak" szentelte, ami ugyan eszmeiségben megegyezett a nagy író gondolataival, de a lapnak politikai okokból a szerkesztője nem lehetett. A 19. századi magyar irodalom rendkívüli népszerűséget elérő, nagy regényírója volt, gazdag és tartalmas életművet hagyott hátra. Regényeinek befogadását, értelmezését a keletkezésüktől az utóbbi évtizedekig a realista és a romantikus stílus kettőssége határozta meg; e két irodalmi stílus ötvözése tette Jókait "a magyar nemzet íróóriásává".
Tétel sorszám:
096

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
280.700 Ft Licitek száma: 97Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!