Lezárt aukciók


Petőfi Sándor összes költeményei egy kötetben (A költő műveinek első gyűjteményes kiadása!)

Szerző
Petőfi Sándor
Emich Gusztáv (Pest) ,
Későbbi bőrkötés , 544 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Aukció vége:
2023-09-24 22:05

Aukciós tétel adatai

Pest, 1847, Emich Gusztáv sajátja (Beimel, Pest), [4] p. + 537 p. + [7] p. + [1] t.: ill.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Első gyűjteményes kiadás. Petőfi Sándor összes költeményei egy kötetben. [1842-1846]
Címlapképen Petőfi Sándor acélmetszetű portréjával. A képet rajzolta: Barabás Miklós, acélba metszette: Tyroler József. A költő Vörösmarty Mihályhoz szóló ajánlásával ("Tisztelet és szeretet jeléül Vörösmartynak ajánlva a szerző által.") és kötetvégi tartalomjegyzékkel. Nyomatott Beimelnél. A címlapon egykori tulajdonosi bejegyzés nyoma, az előlap jobb felső sarkában régi, tulajdonosi jelzet látható.
Későbbi egészbőr kötésben lévő példány aranyozott feliratos címfedéllel, aranyozott feliratos, bordázott könyvgerinccel, feliratozatlan hátlappal, későbbi, színes előzéklapokkal, több helyen foltos belívekkel, hiánytalan állapotban.
A kötet szerzője Petőfi Sándor (Kiskőrös, 1823. január 1. – Fehéregyháza, 1849. július 31.) költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb, legkiemelkedőbb alakja, a "márciusi ifjak" tagja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szimbolikus alakja. Lírájában a magyar romantika kiteljesítője volt, szerelmi- és tájköltészetével megújította a magyar verskultúrát. Rövid élete alatt közel ezer verset írt magyarul, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították. Összes költeményeinek első kiadása 1847. március 15-én(!) jelent meg Emich Gusztávnál. A 3000 példányban nyomtatott könyv kiadásáért Petőfi előbb 500 ft-ot kapott, majd pár hónap múlva, miután a kiadvány sikert sikerre halmozott, példányai pedig elfogytak, a költő szerződést kötött Emichhel, amelyben örök áron, 1500 ft-ért adta el összes költeményei jogát. Érdekesség, hogy a kötetben nem kapott helyet az először 1844-ben megjelent A helység kalapácsa, mivel annak kiadási jogai Geibelnél voltak.

A műről A Szüry-gyűjtemény katalógusa (Budapest : FSZEK, 1987, 80 p.) is említést tesz, melyet a 3622x. tételszámon jegyez.

Tartalom

Elbeszélő költemények
Tündérálom 3
Salgó 12
Szerelem átka 30
Szilaj Pista 35
János vitéz 47
Kisebb költemények
1842.
Hazámban 107
A Dunán 108
K... Vilmos barátomhoz 109
Két vándor 110
A borozó 112
Furcsa történet 113
Első szerepem 114
Vadonban
Felköszöntés 115
Disznótorban 116
Mi haszna, hogy a csoroszlya... 117
Járnak, kelnek sokan zöld erdőben 118
Hortobágyi kocsmárosné... 119
1843.
Távolból 120
Az én mátkám 121
Dinomdánom 122
Jövendölés 123
L......né 125
Halálvágy 126
Farkaskaland 127
Pálnapkor 128
Matildhoz 129
Én 130
Barátimhoz 131
Szeget szeggel 132
Élő halott 135
Temetőben 136
Megúnt rabság 138
Lopott ló 139
Szemrehányás 141
Kördal 142
Az utolsó alamizsna143
Merengés 146
Érik a gabona 148
Ki vagyok én? nem mondom meg
Lánggal égő teremtette!... 149
Befordúltam a konyhára
A szerelem, a szerelem 150
A virágnak megtiltani nem lehet 151
Nem megyek én innen sehova 152
Sikos a hó, szalad a szán
Keresztúton állok 153
Kis furulyám szomorúfűz ága 154
Temetésre szól az ének
Hejh nekem hát vigasztalást mi sem ad? 155
1844.
Honfidal 156
Elmondanám 157
Tél végén 158
A dal 159
Fütty
Végszó ***hoz 160
A nemes 161
Halvány katona 162
Szomjas ember tűnődése 163
Eger mellett 164
Egri hangok 165
Javulási szándék 167
Betegségemhez 168
Fürdik a holdvilág az ég tengerében 170
A csaplárné a betyárt szerette
Megy a juhász szamáron 171
Vándorélet 172
Szerelem- és pipadal 174
Füstbe ment terv 175
Egy estém otthon 176
Ebéd után 178
Magány 179
Zsuzsikához 180
Éjjel 181
Ivás közben
Vizen 184
Álmodom-e
Boldogtalan voltam 185
Gyönge vagyok 186
Mi foly ott a mezőn?
Mi nagyobb a nagy Szentgellérthegynél? 187
Elvennélek én, csak adnának 188
Pusztán születtem
Nem nézek én, minek néznék? az égre 189
A faluban utczahosszat
Nem ver meg engem az isten 190
Kerényi Frigyeshez 191
Sírom 193
Poharamhoz 194
Színbírálat 194
Deák-pályám 195
Gazdálkodási nézeteim 196
Vizet iszom 197
István öcsémhez 198
Carmen lugubre 200
Hattyudalféle 201
Árvalyányhaj a süvegem bokrétája 202
Az én torkom álló malom 203
Hírös város az alföldön Kecskemét
Te szivemnek szép gyönyörűsége 204
De már nem tudom, mit csináljak 205
Mondom ne ingerkedjetek velem
Meredek a pinczegádor 206
Hejh Büngözsdi Bandi 207
Kis menyecske, szép kis menyecske!
Ezrivel terem a fán a meggy 208
Ez a világ a millyen nagy 209
Katona barátomhoz 210
Bucsú a szinészettől 211
Kedves vendégek 212
A boldog pestiek 214
Első szerelmem 215
Ambrus gazda 216
Az alföld 218
Szobámban 220
Est 222
Egy telem Debreczenben 223
A csavargó 225
A régi jó Gvadányi 226
Az utánzókhoz 227
Élet, halál 228
Egressy Gáborhoz
Tompa Mihályhoz 230
Éjszakáim 232
Furfangos borivó 233
Takarékosság
Pinty urfi 234
Szemfájásomkor 236
A naphoz
Ha 238
A nap házasélete 239
Szerelem vándorai 240
Halálom
Mi lelt? 241
Igyunk 242
Dáridó után
Verseim 243
Hozzá 244
Sovány ősz 245
Csokonai 246
Volnék bár 248
Szívem, te árva madár 249
Az én szerelmem
Szemek, mindenható szemek! 250
Szerelmem zúgó tenger
Élet, halál nekem már mindegy 251
A borhoz 252
A külföld magyarjaihoz 253
Mért nem születtem ezer év előtt? 254
A leánykákhoz 255
Szülőimhöz 257
Katona vagyok én 259
Nem tesu föl a lyány magában
Fényes csillag
Gyere, lovam 260
Boldog éjjel
Szerelem, szerelem 261
Esik, esik, esik 262
A természet vadvirága
János gazda 264
Levél egy színész barátomhoz
A tintás-üveg 268
Az öreg úr 269
Mit szól a bölcs? 270
Pál mester 271
Részegség a hazáért 273
Lant és kard
Etelkéhez 274
Szerelem és bor
Rabhazának fia 275
Cs. E. kisasszony emlékkönyvébe 276
V. S-né emlékkönyvébe
Bucsú 1844-től 277
1845.
Két testvér 279
Apám mestersége s az enyém 281
Hull a levél a virágról
Elmondom, mit eddig 282
Mit nem tettem volna érted 284
Hová levél?
Zárjátok be már azt a koporsót 285
Jaj, be bús ez a harangszó! 286
Ha ébren meg nem látogatsz
Te voltál egyetlen virágom 288
Amott fönn egy csillag ragyog
Én vagyok itt 289
Nem háborítom-e nyugalmad 290
Természet! még te is gúnyolódol?
Miért tekintesz be szobámba? 291
Láttam két hosszú nap 292
Hol vagy, te régi kedvem? 294
Le az égről hull a csillag
Mi volna különös azon 295
Ő a kedves drága kis leány
Álltam sírhalma mellett 296
Hazugság, a mit 297
Barátim, csak vígasztalással
Jőj, tavasz, jőj! 298
Be szomorú az élet én nekem 299
Panaszkodám hát? 300
Hatalmas orvos az idő 301
Játszik öreg földünk 302
Kéket mutatnak még
Ha életében 303
E szobában küzködött 304
A hó, a holt föld téli szemfedője 305
Midőn nagyon bánt
Tizenkettőt ütött az óra 306
Anyám, anyám 307
Hiába várlak hát 308
Függ már a lant 309
Mi bűvösbájos hang?
Messze vándoroltam 310
Vahot Sándorhoz 311
A toronyban delet harangoznak 313
Így is jó 314
Hír
Elfojtott könnyek 315
A világ és én
Költő lenni vagy nem lenni 317
Szerelemvágy 318
Gyors a madár 319
Piroslik a kecskerágó 320
Kicsapott a folyó 321
Pest
Orbán 322
A sorshoz 323
Téli világ 323
A nap 325
Mulatság közben
Rosz verseimről 326
Egy szép hölgy emléke 327
Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz 328
Mi kék az ég! 329
Ki a szabadba! 330
P...y Vilma kisasszonyhoz
Az erdei lak 332
A varró leány 333
Van a nagy alföldön csárda sok 334
Piroslik már a fákon a levél 335
Paripámnak az ő színe fakó
Fekete kenyér 336
Holdvilágos éj
Rég veri már a magyart a teremtő 338
Liliom Peti 339
Fresco-ritornell 340
Magyarország
Gyalázatos világ!
Egy hajfürthöz 342
Képzetem 343
Bácsu Kun-Szentmiklkóstól 344
Falun 348
Három szív története 350
A jó öreg kocsmáros 353
Az utolsó ember 354
Imádságom 356
Ifjuság 357
A szeretőm nyalka gyerek 358
Ismerjetek meg! 360
Felhő és csillag 361
A hűtelen barátokhoz
Én és a nap 362
Búm és örömem 363
Egy fiatal íróhoz 364
Felsülés 365
Egy asszonyi állathoz 366
A négy ökrös szekér 367
A magyar nemes 369
Gyermekkori barátnémhoz 370
Virágokért a költő szíve 371
Alku 372
S. Zs. kisasszony emlékkönyvébe
A. B. emlékkönyvébe 373
M. E. kisassz. emlékkönyvébe
S. K. emlékkönyvébe 374
A zsiványság vége
A költő s a szőlővessző 375
Hegyen ülök
Örök ölelkezés 376
Forrás és folyam 377
A jegygyűrű 378
A hazáról 379
Szép vidéknek szépséges leánya! 381
Megteremtéd lelkem új világát 382
Éj van 383
Félre mostan 384
Ablakodból hogyha
Nála voltam 385
Vasárnap volt 386
Drága orvos ur 387
Hol van olly nagy pusztaság 388
Sírba tették
Nő szerelmem 389
Meg ne itélj 390
Voltak sokkal jelesebbek 391
Vadonerdő a világ
Nincs jogom, hogy 392
Száz alakba 393
Megvallom, hogy 394
Álmaimban gyakran
Szerelemnek lobogója 395
Alacsony kis ház 396
Mihelyest megláttalak 397
Lyányka, mikor 398
A világtól elvonúlva
A mióta szerelembe 399
Soha sem volt az szerelmes 400
A bokrétát, mellyet 401
Fa leszek, ha
Őszi reggel járok 402
Háborúval álmodám 403
Életem most
A letarlott 404
Ha az isten 405
Elnémult a fergeteg 406
Arczképemmel 407
Avagy én már soha 408
Azt hivém, hogy 409
Messze estem 410
Millyen furcsa álmam 411
Félre mostan
Megpendítem 413
Jókay Mórhoz 414
Remény 416
A csárda romjai 416
Változás 419
A sivatag koronája 420
Hogy van, hogy azt a sok gazembert 423
Pusztai találkozás b
Álmaim 425
Szemere Pálhoz 427
Téli éj 429
1846.
Isten csodája 431
Az őrült 432
Minden virágnak 435
Vajda Péter halálára 436
Mért vagyok én még a világon 438
A szökevények (Shelley után) 439
Elvándorol a madár 442
Nem sírok én
Szeretném itt hagyni 443
Annyit sem ér az élet
Mögöttem a mult 444
Voltak barátim
Szállnak reményink 445
Elváltam a lyánykától
Emlékezet
Amott a távol kék ködében 446
Viseld egyformán
Mi szebb, mint 447
Hajamnak egy fürtjét levágom
Mintha a nagy nehéz 448
Itt állok a róna közepén
Oh lyány, szemed 449
Ha jőne olly nagy förgeteg
Egy bölcs hajdan
Mi a dicsőség? 450
Sok embert ismerek
A bánat? egy nagy óczeán
Daczos leány! 451
Gyertyám homályosan lobog
Mondják, hogy mindenikünk 452
Az ember ugyan hová lesz?
Elmém ezen sokat gondolkodik 452
Mit ettél, föld
Mosolygjatok rám
Ha a sírban megszáradt szíveket 454
Hová lesz a kaczaj
Te ifjuság 455
Barátim vagytok 455
Földét a földmíves 456
Nem csak mi vénülünk
Futó folyam hullámai 457
Hány csepp van az óczeánban?
Nem sülyed az emberiség!
Kik a föld alacsony porából 458
Az én szívem
Oda nézzetek! 459
Már sokszor énekel em
Mivé lesz a föld 260
Fönséges éj!
Ki fogja vajon megfejteni 461
Szép kedvesem
Szeretője-e vajon
Oh szerelem 462
Miért, hogy láthatlanok
Mulandóság
A férj haza jő betegen 463
Barátaim megölelének
Mint lót fut a boldogság után 464
Hideg ellen a tél
Vajon mi ér? 465
Igazság! alszol?
Az álom
E gazdag úr 466
Kereszt
Voltak fejedelmek 467
Midőn a földön
Kivágom én 468
Fövényszem, harmatcsepp
Fejemben éj van 469
Átok és áldás
A szerelmes tenger 470
Elhagytam én a várost 474
Erdőben 475
Gyermekkori emlékek (Béranger után) 476
Mint a felhők nyári égen 478
Zöld leveles, fehér 479
Rég elhuzták az esteli harangot 480
Barna menyecskének 481
Sors, nyiss nekem tért 482
Világgyűlölet 483
A jó aggastyán (Béranger után) 484
Most kezdem én csak 486
F. L. kisassz. emlékkönyvébe 487
Megfagy a szív, ha nem szeret
Rabság
Szeretek én 488
A nép 489
Képzelt útazás (Béranger után)
A hevesi rónán 491
Nagy Károlyban 493
Sz. J. kisassz. emlékkönyvébe 494
Csalogányok és pacsirták 495
A bilincs 497
Szerelemnek rózsákkal 498
Szerelmes vagyok én
Szerelmes vagyok én 499
Nehéz, nehéz a szívem 500
Száll a felhő 501
Borús, ködös őszi idő 502
Az én képzeletem
Ereszkedik le a felhő 503
Kinn a kertben voltunk 504
Te a tavaszt szereted 505
Mi vagy keblem 506
Te vagy, te vagy, barna kis lyány 507
Ha szavaid megfontolom 508
Költői ábránd volt, mit eddig érzék 509
Álmodtam szépet, gyönyörűt 512
Egy ár rövid nap 515
Nem csoda, ha ujra élek 516
Volt egy szegény fiú 518
Erdélyben 519
Szeretsz tehát 521
Mikor a láncz lehull 522
Busulnak a virágok 523
Rövidre fogtam a kantárszárat 524
Kellemetlen őszi reggel
véres napokról álmodom 526
Világoskék a csillagos éjszaka 527
E. R. kisasszony emlékkönyvébe 528
K. I. kisasszony emlékkönyvébe
Mi van innen távol 529
Nem ért engem a világ 530
Reszket a bokor 531
Halhatlan a lélek 532
Karácsonkor
A magyar nemzet 534
Egy gondolat bánt engemet 536 Vissza
Tétel sorszám:
303

Kikiáltási ár:
18.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
299.300 Ft Licitek száma: 67Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!