TémakörökLezárt aukciók


Henszlmann Imre: Magyarországi régészeti emlékek I-IV.

Monumenta Hungariae Archaeologica - I/1-2.: Pécsnek középkori régiségei 1.: A pécsi székes-egyháznak épitészete. 2.: A pécsi székes-egyháznak domborművei/II/1-2.: Pécsnek régiségei 3.: Első és második függelék a pécsi székes-egyház magán-iratához és a pécsi ó-keresztyén sír-kamara. 2.: A bécsi 1873. évi világ-tárlatnak magyarországi kedvelőinek régészeti osztálya/III/1-2.: Régi falképek Magyarországon. 2.: Lőcsének régiségei/IV/1-2.: Bártfa középkori műemlékei

Szerző
Henszlmann Imre
Myskovszky Viktor
Dr. Rómer Ferencz Flóris
Grafikus
Myskovszky Viktor
Magyar Tudományos Akadémiának Archaeologiai Bizottsága ,
Modern félbőr kötés , 1.547 oldal
Sorozatcím: Magyarországi régészeti emlékek
Kötetszám: 1-4
Nyelv: Magyar 
Méret: 36 cm x 28 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1869-1879, M. T. A. Archaeologiai Bizottsága (Athenaeum Nyomda, Bp.), [4] p. + 372 p. + VIII t.; 165 p. + [1] p. + IV t. + 336 p. + X t; [4] p. + 170 p. + XVI p. + 163 p. + XIV t.; VIII p. + 146 p. + VIII. t. + 132 p. + VI. t.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Monumenta Hungariae Archaeologica I-IV/1. Magyarországi régészeti emlékek. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémiának Archaeológiai Bizottsága. Írta (szerkesztette): Henszlmann Imre.
I. kötet. Pécsnek középkori régiségei. Írta Henszlmann Imre
I. rész.: A Pécsi Székes-Egyháznak építészete.
II. rész.: A pécsi székes-egyháznak domborművei
II. kötet. I-II. rész. Pécsnek régiségei. Írta Henszlmann Imre
I. rész. Első és második függelék a Pécsi Székes-Egyház magán-Iratához és a Pécsi Ó-keresztény Sírkamra.
II. rész.: A bécsi 1873. évi világ-tárlatnak magyarországi kedvelőinek régészeti osztálya
III. kötet.
I. rész.: Régi falképek Magyarországon.
II.rész.: Lőcsének régiségei. Írta Dr. Rómer Ferencz Flóris
IV. kötet.
I. rész.: Bártfa középkori műemlékei A Szent Egyed templomának műrégészeti leírása.
II. rész.: A városház s a város erődítményeinek műrégészeti leírása. Írta és rajzolta Myskovszky Viktor.
A négykötetes monumentális régészeti összefoglaló munkát színezett és nem színezett képtáblák, részletgazdag fametszetek, rajzképek, régészeti ábrák és műtárgy-képek díszítik. Modern félbőr kötés egészvászon kötéstáblákkal, hatbordás, dekoratív könyvgerinccel, új előzéklapokkal, tiszta, szép belívekkel, mintázott lapélekkel, hiánytalan, megkímélt állapotban.

Előszó

Hajdan ezt mondták; "A magyar nyelv oly tökéletes, hogy önmagát magyarázza magából." Ha azonban ez még a magyar nyelvre nézve sem áll, mely létezett és létezik, és ha magyarázatára még sok más... Tovább

Előszó

Hajdan ezt mondták; "A magyar nyelv oly tökéletes, hogy önmagát magyarázza magából." Ha azonban ez még a magyar nyelvre nézve sem áll, mely létezett és létezik, és ha magyarázatára még sok más nyelvnek ismerete is szükséges: mennyire inkább szükséges műemlékeink megfejtésére a külföldieknek ismerete, midőn sajátos nemzeti művészetünk nem létezett és nem létezik, s igy itt, sokkal nagyobb mérvben, sem mint a nyelv tekintetében, függünk az európai világtól. Műemlékeink kellő megismerésére tehát elmellőzhetetlenül szükséges megismerkednünk legalább azon külföldi emlékekkel, melyek amazoknak előpéldányul szolgáltak. Vissza

Fülszöveg

I. kötet. 1-2. rész: (160 fekete-fehér szövegközti ábrával, 8 képtáblával illusztrált)
Henszlmann Imre: Pécsnek középkori régiségei. I. rész. A pécsi székes-egyháznak épitészete (1869) -... Tovább

Fülszöveg

I. kötet. 1-2. rész: (160 fekete-fehér szövegközti ábrával, 8 képtáblával illusztrált)
Henszlmann Imre: Pécsnek középkori régiségei. I. rész. A pécsi székes-egyháznak épitészete (1869) - Eggenberger Ferdinánd Magy. Akad. könyvárusnál, Pest; nyomatott az "Athenaeum" nyomdájában, Pest
Henszlmann Imre: Pécsnek középkori régiségei. II. rész. A pécsi székes-egyháznak domborművei (1870), nyomatott az "Athenaeum" nyomdájában, Pest; német és latin nyelvű fejezetekkel

II. kötet
II. kötet. I. rész: Henszlmann Imre: Pécsnek régiségei. III. rész. Első és második függelék a pécsi székes-egyház magán-iratához és a pécsi ó-keresztyén sír-kamara (1873) - Eggenberger Ferdinánd M. Akad. könyvárusnál, Budapest; 21 fekete-fehér szövegközti ábrával és 4 színes képtáblával illusztrált, nyomatott az Athenaeum nyomdájában, Budapest
II. kötet. II. rész: Henszlmann Imre: A bécsi 1873. évi világ-tárlatnak magyarországi kedvelőinek régészeti osztálya (1875/6) - kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest; 10 táblával és 277 fametszettel

III. kötet
III. kötet. I. rész: Dr. Rómer Ferencz Flóris: Régi falképek Magyarországon (1874) - Eggenberger-féle Akadémiai Könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár), Budapest; XIII többnyire színezett képtáblával és LXXVII fametszvénynyel
III. kötet. II. rész: Henszlmann Imre: Lőcsének régiségei (1878) - kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest; XIV táblával és 88 fametszettel

IV. kötet
IV. kötet. I. rész: Myskovszky Viktor: Bártfa középkori műemlékei - A szent egyed templomának műrégészeti leírása (1879) - kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest; IX fénynyomatu táblával s számos fametszettel, nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája
IV. kötet. II. rész: Myskovszky Viktor: Bártfa középkori műemlékei - A városház s a város erőditményeinek műrégészeti leírása (1880) - Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest; öt fénynyomatú táblával s számos fametszettel, nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája
Írta és rajzokkal illustrálta: Myskovszky Viktor, állami főreálintézeti rendes tanár Kassán, műépitész, a Magyar Történelmi Társulat-, az Orsz. Magy. Iparmuzeum felügyelő-, a magyarországi Műemlékek Országos Bizottságának-, a bécsi «K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunstdenkmale»-, a milanói «Collegio Internationale di Scienze Lettere ed Arti» levelező tagja, s a Felsőmagyarországi Muzeum őre. Vissza
Tétel sorszám:
136

Kikiáltási ár:
90.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
100.100 Ft Licitek száma: 3Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!