TémakörökLezárt aukciók


Castells, Manuel: A hálózati társadalom kialakulása

Az információ kora/Gazdaság, társadalom és kultúra I. kötet

Szerző
Manuel Castells
Szerkesztő
Máthé Hanga
Orosz Ildikó
Fordító
Rohonyi András
Gondolat-Infonia (Budapest) ,
Fűzött kemény papírkötés , 662 oldal
Sorozatcím: Az Információs Társadalom Klasszikusai
Kötetszám: 3
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-956-793-0
Aukció vége:
2019-06-30 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

A lapélek enyhén foltosak.

Fülszöveg

Manuel Castells korszakalkotó trilógiájának első kötete az információs korszak gazdasági és társadalmi dinamikáját tárgyalja. Átfogó elmélete számot vet mindazokkal a hatásokkal, amelyeket az... Tovább

Fülszöveg

Manuel Castells korszakalkotó trilógiájának első kötete az információs korszak gazdasági és társadalmi dinamikáját tárgyalja. Átfogó elmélete számot vet mindazokkal a hatásokkal, amelyeket az információs technológiák alkalmazása gyakorol modern világunkra. A globális gazdaságot az információk, a tőke és a kulturális kommunikáció szakadatlan áramlása jellemzi, ami a termelést és a fogyasztást egyaránt meghatározza. Maguk a hálózatok különböző kultúrákat tükröznek, egyszersmind teremtenek is. Castells vizsgálja a hálózati vállalkozások kultúráját, intézményeit és szervezeteit, a munkavégzés és foglalkoztatás ezzel együtt járó átalakulásait. Bemutatja, hogy a fejlett gazdaságokban a termelés ma a 25 és 40 év közötti lakosság képzett szektorában összpontosul. Érvelése szerint e trend következménye nem feltétlenül a tömeges munkanélküliség, hanem a munkavégzés nagyobb rugalmassága és a munka egyénibbé válása, aminek következtében egy rendkívül tagolt társadalmi struktúra jöhet létre.
A több mint száz ábrát, táblázatot tartalmazó mű eddig 18 nyelven jelent meg. Vissza

Tartalom

Ábrák jegyzéke11
Táblázatok jegyzéke13
Köszönetnyilvánítás (2000)17
Köszönetnyilvánítás (1996)29
Előhang: A hálózat és az én33
Technológia, társadalom és történelmi változás38
Informacionalizmus, indusztrializmus, kapitalizmus, etatizmus: fejlődési módok és termelési módok48
Informacionalizmus és kapitalista peresztrojka53
Az Én az információs társadalomban58
Néhány szó a módszerről62
Az információs technológia forradalma65
Melyik forradalom?65
Az ipari forradalom tanulságai71
Az információs technológiai forradalom történelmi eseményei77
A mikroelektronikára épülő makrováltozások: elektronika és információ78
Az Internet létrehozása86
A hálózati technológiák és a mindent átfogó számítástechnika94
Az 1970-es évek technológiai vízválasztója97
Az élet technológiái98
A társadalmi kontextus és a technológiai változás dinamikája103
Modellek, szereplők és az információs technológia helyszínei106
Az információs technológiai paradigma116
Az új gazdaság: informacionalizmus, globalizáció, hálózatosodás125
Termelékenység, versenyképesség, és az információs gazdaság126
A termelékenység talánya126
Specifikus vonása-e az információs gazdaságnak a tudás alapú termelékenység?128
Informacionalizmus és kapitalizmus, termelékenység és nyereségesség144
Az informacionalizmus történelmi sajátosságai150
A globális gazdaság kialakulása, szerkezete és dinamikája152
Globális pénzpiacok153
Az árupiacok és a szolgáltatásokk globalizációja: a nemzetközi kereskedelem fellendülése és átalakulása158
Globalizáció vagy regionalizáció?163
A termelés nemzetközivé válása: multinacionális vállalatok és nemzetközi termelési hálózatok170
Információs termelés és a tudomány és a technológia szelektív globalizációja178
Globális munkaerő?185
A globális gazdaság geometriája: szegmensek és hálózatok188
A globalizáció politikai gazdaságtana: kapitalista átszerveződés, információs technológia és állami stratégiák191
Az új gazdaság206
Hálózati vállalkozások: az információs gazdaság kultúrája, intézményei és szervezetei223
A kapitalizmus átszerveződése az indusztrializmustól az informacionalizmushoz vezető átmenet során224
A tömegtermeléstől a rugalmas termelésig226
A nagyvállalatok válsága és a kis üzleti vállalkozások: mítosz és valóság227
"Toyotizmus": a vezetők és a dolgozók együttműködése, többfunkciós munkaerő, teljes körű minőségellenőrzés és a bizonytalansági tényezők csökkentése229
Vállalatközi hálózatok233
Nagyvállalati stratégiai szövetségek235
A horizontális nagyvállalat és a globális üzleti hálózatok237
A vertikális nagyvállalati modell válsága és az üzleti hálózatok kialakulása240
A hálózatok hálózata: a Cisco-modell242
Az információtechnológia és a hálózati vállalkozások247
A kultúra, az intézmények és a gazdasági szerveződés: a kelet-ázsiai üzleti hálózatok252
A kelet-ázsiai gazdasági hálózatok lehetséges tipológiája253
Japán254
Korea255
Kína257
Kultúra, szervezetek és intézmények: az ázsiai gazdasági hálózatok és a fejlesztő állam259
Multinacionális vállalatok, transznacionális nagyvállalatok és nemzetközi hálózatok272
Az informacionalizmus szelleme277
A munka és a foglalkoztatás átalakulása: hálózati munka, rugalmas munkaidő és munkanélküliség283
A foglalkozási és foglalkoztatási struktúra történelmi fejlődése a G7 csoporthoz tartozó fejlett kapitalista országokban 1920-2005284
Poszt-indusztrializmus, szolgáltató gazdaság és információs társadalom285
A foglalkoztatási struktúra átalakulása 1920-1970 és 1970-1990292
Az új foglalkozási struktúra301
Az információs társadalom felnőtté válása: foglalkoztatási előrejelzések a huszonegyedik századra308
Összegzés: a foglalkozási struktúra fejlődése és ennek következményei az információs társadalom összehasonlító elemzésére315
Létezik-e globális munkaerő?320
A munka folyamata az információs paradigmában329
Az információs technológia hatásai a foglalkoztatásra: munkanélküli társadalom felé haladunk?343
A munka világa és az információs megosztottság: rugalmas munkaidőben dolgozó távmunkások359
A tőke és a munka közötti viszonyok átrendeződése és az információs technológiák: társadalmi dualizmus vagy széttöredezett társadalmak?377
"A" függelék. Statisztikai táblázatok a 4. fejezethez385
"B" függelék. Módszertani jegyzet és statisztikai referenciák a G7 országok foglalkozási és foglalkoztatási struktúrájának elemzéséhez 1920-2005-ig416
A foglalkoztatás százalékos megoszlása gazdasági ágazatok és iparágak szerint416
Iparágak szerinti foglalkoztatási statisztikák425
A foglalkoztatás foglalkozás szerinti megoszlása426
A foglalkoztatási státusok megoszlása429
Statisztikai források430
A valóságos virtualitás kultúrája: az elektronikus kommunikáció integrálódása, a tömegközönség átalakulása és az interaktív hálózatok kifejlődése433
A Gutenberg-galaxistól a McLuhan-galaxisig: a tömegtájékoztatási eszközök kultúrájának kialakulása436
A tömegközönség diverzifikálódása és az új média445
Számítógéppel közvetített kommunikáció, intézményi ellenőrzés, társadalmi hálózatok és virtuális közösségek452
A Minitel története: l'état et l'amour453
Az Internet-konstelláció456
Az interaktív társadalom468
A nagy fúzió: a multimédia mint szimbolikus környezet478
A valósággá vált virtualitás kultúrája489
Az áramlások tere494
Fejlett szolgáltatások, információáramok és a globális város496
Az új ipari tér504
Mindennapi élet az elektronikus otthonokban: a nagyvárosok alkonya?513
A városi formák átalakulása: az információs város519
Amerika utolsó elővárosi határvidéke519
Az európai városok hervadó bája521
Urbanizálódás a harmadik évezredben: megapoliszok524
A tér társadalomeélmélete és az áramlástér elmélete532
A történelem végének építészete540
Az áramlások tere és a helyek tere546
Az örökkévalóság peremén: időtlen idő553
Idő, történelem és társadalom554
Az idő mint értékforrás: a globális kaszinó559
A rugalmas munkaidő és a hálózati vállalkozás561
Az élet során munkával töltött idő zsugorodása és torzulása563
Az életciklus elmosódása: társadalmi ritmuszavarok felé haladunk?570
A megtagadott halál577
Konyhakész villámháborúk581
Virtuális idő589
Idő, tér és társadalom: az örökkévalóság peremén592
Összegzés: A hálózati társadalom598
Irodalom609
Névmutató658
Vissza
Tétel sorszám:
066

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
5.555 Ft Licitek száma: 7Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!