TémakörökLezárt aukciók


Csillag Ferenc, Dr.: Kardok történelmünkben

Szerző
Dr. Csillag Ferenc
Szerkesztő
Csonka György
Fotózta
Németh Ferenc
Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó (Budapest) ,
Vászon , 246 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Aukció vége:
2019-06-30 20:00

Fülszöveg

A honfoglalást megelőző időktől napjainkig ívelő sok évszázados történelmi korszak egykoron nagy hírű fegyvere - a kard, ma már a múzeumok falait, vitrinek polcait díszíti, s csak olykor-olykor... Tovább

Fülszöveg

A honfoglalást megelőző időktől napjainkig ívelő sok évszázados történelmi korszak egykoron nagy hírű fegyvere - a kard, ma már a múzeumok falait, vitrinek polcait díszíti, s csak olykor-olykor csillan meg - jeles ünnepségek díszszemléin - katonáink kezében. A szerep, melyet a kard a múltban jól vagy rosszul, igaz vagy igaztalan ügy érdekében betöltött, visszavonhatatlanul a történelemé. Az idő valóban megérett arra, hogy e fegyver történetét, a magyar katona kezében való megjelenését, változásait, jelentőségének növekedését vagy éppen csökkenését bemutassuk, összefüggésben a többi fegyverek fejlődésével.
A szakembernek egy-egy kard pengéjének anyaga, hajlása és felirata, markolatának kiképzése, verete és cifrázata sok mindent elárul annak a társadalomnak életéről, gazdasági és politikai szervezetéről, mely harcosainak kezébe adta e fegyvert. A mű kronologikus sorrendben, sok-sok illusztrációval díszítve tárja elénk azokat a kardokat (vagy jellegzetes példányaikat), melyeket a magyar nép katonafiai forgattak, s amelyek történelmünket formálták. A honfoglalás befejezése után - a feudális harcmód átvételével - hogyan merült szinte feledésbe a szablya s vált uralkodó fegyverré az egyenes lovagi kard? Majd fél évezred után, a törökök elleni küzdelemben milyen módon következett be a szablya reneszánsza, milyen hatásokra és hogyan formálódott, míg végül is - a közelmúltban - pályafutása véget ért. Ezekre kap választ az olvasó. Vissza

Tartalom

Előszó9
Bevezetés10
Honfoglalás13
A honfoglalók szablyája (896-9709). A szablya eredete és előfordulása. A honfoglaláskori szablyák ismertetése. A harcmód és a szablya.17
A nyugati formájú kardok átvétele és térhódításuk (972-1526). A kétélű egyenes kardok szerepe a feudális álam kialakulásában. Az új fegyver formaváltozásai a mohácsi csatáig. A huszárság megszületése és a szablya újbóli elterjedésének kezdete.27
A keleti formájú kardok uralomra jutása a mohácsi csata után (1527-1715). A keleti szablyák tipusai. A magyar szablya alakulása. Nyugati kardformák a harmincéves háborúban és Budavár 1886. évi visszafoglalásakor. Kardverés a Rákóczi-szabadságharc korában.39
A kardok szabványosítása és a fegyvernemi kardok bevezetése (1716-1847). Az osztrák örökösödési és a hétéves háborúk idején használt kardok. Szabványosított fegyverek a napóleoni háborúkban. Az osztrák hadsereg kardjaia a napóleoni háborúk után55
Az 1848/49-es szabadságharc korának kardjai. A külföldi légiók fegyverei. A szabadságharc neves katonáinak és vértanúinak kardjai. Magyar légionisták az olasz állam egységéért folytatott közdelmekben77
A kard történetének alkonya (1850-1918). Az első világhábórú korának kardjai87
A kard történetének záró fejezete (1919-). A szálfegyverek újraéledése az első világháború után, és megszűnésük a második világháborúban. Korunk kardja mint díszjelvény105
Irodalom115
Jegyzetek117
Technikai táblázatok123
Képek143
Vissza
Tétel sorszám:
078

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
13.100 Ft Licitek száma: 36Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!