TémakörökLezárt aukciók


Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.

Szerző
Polübiosz
Fordító
Muraközy Gyula
Forisek Péter
Kató Péter
Sipos Flórián
Patay-Horváth András
Lektor
Tegyey Imre
Szűcs Gábor
Mayer Péter
Attraktor Kft. (Máriabesnyő-Gödöllő) ,
Fűzött kemény papírkötés , 1.038 oldal
Sorozatcím: Fontes Historiae Antiquae
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN: 963-202-616-0
Aukció vége:
2019-06-30 20:00

Előszó

Amennyiben az előttünk alkotó történetírók egy szót sem szenteltek volna a történettudomány méltatásának, akkor talán szükséges lenne, hogy mindenkit a történeti művek buzgó tanulmányozására... Tovább

Előszó

Amennyiben az előttünk alkotó történetírók egy szót sem szenteltek volna a történettudomány méltatásának, akkor talán szükséges lenne, hogy mindenkit a történeti művek buzgó tanulmányozására ösztönözzünk, mert nincs még egy dolog, ami úgy segítene helyes életvitelünk kialakításában, mint a múltban történt események ismerete. De mivel nemcsak néhány történetíró, hanem valamennyi, szinte kivétel nélkül, s nem is csak úgy futólagosan, művének kezdetén és végén azt szokta fejtegetni, hogy a történelem tanulmányozása a közéleti tevékenységnek a legjobb iskolája és gyakorlása, s azzal, hogy elénk tárja a másokat ért sorscsapásokat, szinte egyetlen tanítómesterként készít fel arra, hogy saját sorsunk szeszélyes fordulatait emberi voltunkhoz illő méltósággal tudjuk elviselni, most nyilván senki se tartaná kötelességének - legkevésbé én magam -, hogy még egyszer értekezzen arról, amit előttem már sokan s oly meggyőző módon kifejtettek. Hiszen azok a váratlan fordulatokban gazdag események, amelyekről írni óhajtok, önmagukban is elegendők arra, hogy mindenkit - ifjabbakat és öregebbeket - egyaránt művem tanulmányozására biztassanak. Mert vajon akadhat-e olyan együgyű és közönyös ember, aki ne óhajtaná megtudni, hogy a rómaiak milyen államrend birtokában és milyen eszközökkel tudták elérni - amire a történelemben még nem akadt példa -, hogy uralmukat nem egészen ötvenhárom esztendő alatt szinte a földkerekség egész lakott területére kiterjesszék. S vajon ki lehet egyéb, látványosságot nyújtó alkotások vagy tudományok olyan megszállott tanulmányozója, hogy ezeket többre becsülné az itt kínálkozó ismereteknél? Mert hogy mily jelentős és hatalmas történeti korszak bemutatására vállalkoztunk, az akkor válik a legnyilvánvalóbbá, ha a régebbi korok legnevezetesebb birodalmait, amelyekkel a legtöbb történetíró foglalkozott, összehasonlítjuk, és együtt értékeljük a római birodalom hatalmi helyzetével. Erre az egybevetésre és összehasonlításra a következő birodalmak érdemesek. A perzsák egy bizonyos időszakban igen jelentős mértékben kiterjesztették uralmukat, de valahányszor merészségük arra késztette őket, hogy túllépjék Ázsia határait, nemcsak birodalmukat, hanem saját létüket is a megsemmisülés veszélyének tették ki. A lakedaimóniak hosszú ideig viaskodtak azért, hogy Hellaszban ők nyerjék el a vezető szerepet, de amikor végre az egyeduralmat megszerezték, azt alig tizenkét évig birtokolhatták zavartalanul. Vissza

Tartalom

I. kötet
Első könyv 5
Második könyv 86
Harmadik könyv 146
Negyedik könyv 241
Ötödik könyv 306
Hatodik könyv 388
Hetedik könyv 435
Nyolcadik könyv 448
Kilencedik könyv 478
II. kötet
TIZEDIK KÖNYV 5
TIZENEGYEDIK KÖNYV 47
TIZENKETTEDIK KÖNYV 75
TIZENHARMADIK KÖNYV 113
TIZENNEGYEDIK KÖNYV 119
TIZENÖTÖDIK KÖNYV 130
TIZENHATODIK KÖNYV 161
TIZENHETEDIK KÖNYV 190
TIZENNYOLCADIK KÖNYV 191
TIZENKILENCEDIK KÖNYV 231
HUSZADIK KÖNYV 232
HUSZONEGYEDIK KÖNYV 240
HUSZONKETTEDIK KÖNYV 270
HUSZONHARMADIK KÖNYV 283
HUSZONNEGYEDIK KÖNYV 296
HUSZONÖTÖDIK KÖNYV 305
HUSZONHATODIK KÖNYV 309
HUSZONHETEDIK KÖNYV 311
HUSZONNYOLCADIK KÖNYV 322
HUSZONKILENCEDIK KÖNYV 336
HARMINCADIK KÖNYV 350
HARMINCEGYEDIK KÖNYV 369
HARMINCKETTEDIK KÖNYV 389
HARMINCHARMADIK KÖNYV 398
HARMINCNEGYEDIK KÖNYV 407
HARMINCÖTÖDIK KÖNYV 426
HARMINCHATODIK KÖNYV 430
HARMINCHETEDIK KÖNYV 441
HARMINCNYOLCADIK KÖNYV 442
HARMINCKILENCEDIK KÖNYV 459
TEGYEY IMRE: POLÜBIOSZ ÉS MŰVE 465
KRONOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 482
FÜGGELÉK 487
IRODALMI TÁJÉKOZTATÓ 489
SZEMÉLYNEVEK MUTATÓJA 491
FÖLDRAJZI NEVEK MUTATÓJA 510
A KIADÓ UTÓSZAVA 523 Vissza
Tétel sorszám:
283

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
21.000 Ft Licitek száma: 83Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!