Lezárt aukciók


Diederiks, H. A./Quispel, G. C./Vries P. H. H.: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet

A rurális társadalomtól a gondoskodó államig

Szerző
D. J. Noordam
G. C. Quispel
H. A. Diederiks
P. H. H. Vries
Fordító
Kocsor Dóra
Lektor
Benda Gyula
Halmos Károly
Szántay Antal
Tóth Árpád
Osiris Kiadó (Budapest) ,
Fűzött kemény papírkötés , 346 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-379-104-9
Aukció vége:
2019-06-30 20:00

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

A lapélek enyhén foltosak.

Tartalom

A szerzők előszava11
H. A. Diederiks: Bevezetés
A tárgyalt területek és korszakok, a megközelítés módjai13
A területek14
A korszakok16
A szempontok17
A nyugat-európai társadalmak rövid jellemzése17
A rurális társadalom hat ismertetőjegye17
Az ipari társadalom hat ismertetőjegye19
A gondoskodó állam hat ismertetőjegye20
A kapitalizmus három szakasza21
Az ipari társadalom és a gondoskodó állam kialakulása22
A gazdaság- és társadalomtörténeti (történeti társadalomtudományi) megközelítés23
Termelési mód26
Társadalmi csoportok28
Társadalmi rétegződés, társadalmi mobilitás és társadalmi változások29
Néhány elmélet30
A kötet felépítése31
D. J. Noordam: Nyugat-Európa demográfiai fejlődése a XV. századtól a XVIII. századig
Az össznépesség33
A népsűrűség35
Az urbanizált Holland37
Bevándorlás38
Tolerancia és társadalmi felügyelet39
Demográfiai alapmutatók40
Halandóság: rövid távú változások41
Halandóság: szerkezeti sajátosságok44
Házasság46
Születés és termékenység48
Migráció (vándorlás)51
A klasszikus demográfiai modell52
A klasszikus családmodell53
Párválasztás55
Nemi szerepek mintái55
Értékek és normák56
Összefoglalás57
P. H. H. Vries: Társadalmi és gazdasági struktúrák és változások a XV. századtól XVIII. század végéig
Bevezetés: a termelési mód61
A rurális szektor64
A hagyományos faluközösség 1450 körül66
Változások a hagyományos faluközösség gazdasági és társadalmi struktúrájában69
A második jobbágyság Európában az Elbától keletre69
A "szabad" földművelők sorsa Nyugaton72
A tőkés termelési viszonyok előretörése a mezőgazdaságban: a "szakosodási" modell78
Észrevételek a mezőgazdasági termelékenységgel kapcsolatban84
Összefoglalás: növekvő polarizáció és a hagyományos faluközösség bomlása85
Kézművesség és kereskedelem: a kereskedelmi kapitalizmus87
A mezőgazdaság mindent felülmúló szerepe87
A kézművesség és a céhek88
Manufaktúra és háziipar, a nagy léptékű termelés kialakudlása90
A kereskedő mint központi figura93
A nemzetközi kereskedelem jelentősége94
A termelés vidékre települése100
A kormányhatóság és a vállalkozók: a merkantilizmus104
Gazdasági növekedés és jólét az iparosodás előtt106
A gazdasági szerkezet változásai: népesség, árak és bérek111
A "hosszú XVI. század"111
A XVII. század: "aranykor" és hanyatlás116
A XVIII. század120
Összefoglalás: a kereskedelmi kapitalizmus kialakulása és virágkora120
G. C. Quispel: Csoportok, társadalmi viszonyok és mentalitás Nyugat-Európában a XV. századtól a XVIII. század végéig
A társadalmi struktúra: általános jellemzők123
Államalkotás126
Társadalmi rétegződés és mobilitás128
Anglia132
Franciaország135
Az Egyesült Tartományok135
Németország137
Poroszország138
A városok138
A városok társadalmi szerkezete140
A faluközösségek142
Szegénység és elégedetlenség143
A mentalitás145
Az uralmi szerkezet legitimációja146
Vallás és világnézet148
Tudományos forradalom149
A népi kultúra149
Oktatás152
A világkép racionalizálódása153
A boszorkányüldözések154
Összefoglalás155
D. J. Noordam: A demográfiai fejlődés Nyugat-Európában a XVII. század végétől
Népességnövekedés (1750-1965)160
A születési ráta161
A halálozási ráta162
A vándorlási mozgalom (migráció)165
A demográfiai forradalom (1880-1914)166
A modern család167
Házasság168
Életciklus168
Polgáriasulás169
A modern család virágkora (1945-1965)170
A második demográfiai forradalom (1965-től)170
A városiasodás (urbanizáció)172
Anglia173
A népességnövekedés és az ipari forradalom173
A halálozási ráta csökkenése175
Az 1830 és 1880 közötti időszak175
Az 1880 utáni időszak176
Franciaország177
A születésszabályozás178
Az 1880 utáni időszak179
Hollandia181
Az 1800 és 1880 közötti időszak181
A demográfiai forradalom (1880-1914)183
Az 1914 és 1945 közötti időszak 187
A háború utáni időszak188
Összefoglalás189
B. M. A. de Vries - J. Th. Lindblad: Nyugat-Európa gazdasági fejlődése 1750-től napjainkig
Bevezetés193
A preindusztriális és a modern gazdasági növekedés194
Az ipari forradalom Angliában201
Népesedés és gazdaság201
Mezőgazdaság202
Szállítás205
Ipari fejlődés: a pamut és a vas208
A nemzetközi kereskedelem jelentősége214
A vállalkozók, az ipari forradalom finanszírozása és az állam szerepe215
Életszínvonal és gazdasági növekedés217
Rostow és a "take-off" Angliában220
A gazdasági fejlődés 1850-től a második világháborúig221
Bevezetés221
Németország: az "első" és a "második" ipari forradalom fél évszázad alatt222
Franciaország: az ipari forradalom nyomában227
Németalföld: kereskedelmi és mezőgazdasági siker230
Anglia: a nemzetközi kereskedelem tengelye236
A mezőgazdasági válság241
Ismételt bizakodás a gazdasági növekedésben (1918-1929)244
Válság és depresszió246
Gazdasági fejlődés a második világháborút követően252
Bevezetés252
Helyreállítás és újjáépítés252
A meglepő mértékű gazdasági növekedés kora254
Alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez260
Európai gazdasági integráció264
H. A. Diederiks - G. C. Quispel: Csoportok, társadalmi viszonyok és mentalitás Nyugat-Európában a XVIII. század végétől napjainkig
Bevezetés271
Az 1780-1880 közötti időszak273
Az állam273
A polgárság275
A nemesség278
Egyéb csoportok281
Ideológia282
Az oktatás288
Az 1880-tól a második világháborúig terjedő időszak289
Az állam290
A munkásosztály297
Ideológia302
A nők309
A munkáskultúrától a tömegkultúra felé311
Összefoglalás314
A második világháborútól napjainkig315
Az állam szerepe315
Középrétegek317
A modern társadalom ideológiája320
A tömegkultúra322
A gondoskodó állam gondjai323
Összefoglalás328
Utószó331
A szerkesztők utószava335
Ajánlott irodalom337
Névmutató343
Vissza
Tétel sorszám:
088

Kikiáltási ár:
1 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
3.300 Ft Licitek száma: 19Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!