Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A ma és a holnap fizikája Magyarországon - Kivonatok gyűjteménye

Fizikus vándorgyűlés - Gödöllő, 1998. augusztus 25-28.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 303 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 963-8051-79-5
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A ma és a holnap fizikája Magyarországon
Tartalomjegyzék
Plenáris előadások1
Marx György: Eötvös Loránd útmutatása a klasszikus fizikától a mai földtudományig és asztrofizikáig (Megnyitó) 3
Radnai Gyula: Hogyan választott Eötvös Loránd kutatási témát?6
Hraskó Péter. Ekvivalencia-elv és kvantumelmélet7
Lovas István: Kvantáltak-e a gravitációs hullámok?8
Szapudi István: A sötét anyag és a fény eloszlása az univerzumban11
Plósz Katalin: Eötvösök - kiállitás12
Rudolf L. Mössbauer: Neutrino Physics at Nuclear Energies14
Kiss Dezső - Tóth Gábor: A Bajkál neutrínó kísérlet15
Horváth Gábor - Mizera Ferenc - Bernáth Balázs - Gál József - Pomozi István: Az állatok látásáról fizikus szemmel: videopolarimetria a polarizáció-látás kutatásának szolgálatában17
Mezei Ferenc - John Wheatley Scholar: Az üvegátalakulás természete: eredmények és újabb kérdések21
Anders Bárány: Atomic Physics with Highly Charged Ions22
Bergou János: Komplementaritás és kvantumradír: mit üzennek az új interferencia kísérletek a kvantummechanika alapjairól?23
Geszti Tamás: Meg nem történt események a kvantummechanikában24
Tar Domokos: Lángdetektorok piroelektromos szenzorokkal25
Erich Gerdau: Nuclear Resonant Scattering of Synchrotron Radiation26
Deák László - Bottyán László - Hartmut Spiering - Nagy Dénes Lajos: A neutron- és Mössbauer-reflektometria anizotrop optikai modellje27
Tegze Miklós: Atomi felbontású röntgen holográfia29
Victor L. Aksenov: Phase Transitions in Fullerene Crystals32
Szeidl Béla: Változócsillagászati kutatások Magyarországon33
Haiman Zoltán - Abraham Loeb: Az első csillagok és kvazárok kialakulása34
Hebling János: Ultrarövid fényimpulzusok előállítása és alkalmazása37
Simon Péter - Szatmári Sándor: Nagyintenzitású ultraibolya lézerek és alkalmazásaik39
Kroó Norbert: Szigeti György41
Hartmann Ervin: Gyulai Zoltán (1887-1968)42
Varga Péter: Jánossy Lajos, az igényes fizikus45
Kertész János: Számítógépes statisztikus fizika: modellek és szimulációk48
Joseph Reger: Accelerated Strategic Computing Initiative Project (IBM 100 TFLOPS Supercomputer for L. Livermore National Laboratory)49
Vesztergombi György: A kísérleti részecskefizika jelene és jövője50
Lévai Péter: A kvarkanyag megjelenése relativisztikus nehézion ütközésekben53
Sajó-Bohus László - Greaves Eduardo D. - Liendo Jacinto - Castelli Cristina - Rozlosnik Noémi: Ionizációs sugárzások serkentő és rákkeltő hatása56
Fehér István: Nukleáris környezetellenőrzés hazánkban59
Hegyi Károly - Farkas István - Fekete Mária: Megújuló energiaforrások környezetvédelmi aspektusai61
Nagy Ágnes: A kvantummechanikai többtest-probléma, mint "termodinamika"64
Berényi Dénes: Természettudomány a valóság megismerésében65
Deme Sándor - Apáthy István - Bodnár László - Csőke Antal - Fehér István - Héjja István: Pille dózismérő a Nemzetközi Űrállomáson66
Vicsek Tamás: Kollektív viselkedés élő rendszerekben: Statisztikus fizikai koncepciók alkalmazásai biológiai jelenségek leírására69
Bor Zsolt: A kutatás, a fejlesztés és az oktatás globális tendenciái71
Zsolnai László: Fizika, fenntarthatóság, közgazdaságtan72
Ropolyi László: A fizika fogalmának változatai és változásai73
Inczeffy Szabolcs: Démonok a fizikában (Látszat és valóság)76
Beke Dezső - Langer Gábor - Kis-Varga Miklós - Daróczi Lajos - Csík Attila - Dudás Adrián - Nemes Péter - Erdélyi Zoltán: Multirétegek előállítása és termikus stabilitása79
Kökényesi Sándor: Nanostrukturált amorf félvezető rétegek tulajdonságai80
Kürti Jenő - Hans Kuzmany: A fullerén család új tagjai: szén nanocsövek82
Biró László Péter - Márk Géza - Szabó Bálint - Havancsák Károly - Gyulai József: Szén nanocsövek vizsgálata pásztázószondás módszerekkel85
Ungár Tamás: Okos kristályhibák88
Corradi Gábor - Polgár Katalin - Kovács László: Újabb perspektívák az ideálist megközelítő szerkezetű LiNbO3 kristályok kutatásában és alkalmazásában92
Molnár Kund - Mohácsy Tibor - Varga Péter - Vázsonyi Éva - Ferencz Kárpát - Bársony István: ITO/pórusos szilícium struktúrák vizsgálata95
Szilágyi Edit - Battistig Gábor - Hajnal Zoltán - Manuaba Asrama - Pászti Ferenc: Porózus anyagok viszgálata ionsugaras módszerekkel96
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Fémtartalmú fehérjék ionnyaláb analízise99
Poszterek103
Benedict Mihály - Czirják Attila - Benedek Csaba: Schrödinger macskájának modellje kétnívós atomokkal105
Máthé Sándor: A mozgás paradoxon jellegének kiküszöbölése108
Martinás Katalin: Termodinamika és a fenntartható fejlődés110
Kiss Endre: A mininális entrópiaprodukció elvéről kvázilineáris hővezetés esetén direkt variációval113
Oláh Károly: Termokinetika. Az egyesített elmélet felé117
Ivan J. Krivszkij - V. M. Szimulik - Tarics Zoltán: A szabad elektromágneses mező első fokú megmaradási törvényei120
Brodszky Ildikó: Farkas Gyula termodinamikája121
Erdei Alex - Martinás Katalin: Termodinamika tanítása123
Buka Ágnes - Börzsönyi Tamás - Tóth-Katona Tibor: Felületi mintázatok folyadékkristály fázisok határán; kísérlet és szimuláció126
Susanne Cheybani - Kertész János - Michael Schreckenberg: Korrelációs függvények a Nagel-Schreckenberg közlekedési modelljében128
Gurin Péter - Orlik Iván - Kovács Endre - Gulácsi Zsolt: Mágneses tulajdonságok új pontos eredmények tükrében129
Iglói Ferenc: Rendezetlen rendszerek fázisátalakulásai131
Gál Tamás - Nagy Ágnes: Lokális hőmérséklet molekulákban134
Kocsonya András - Demeter István - Hollós-Nagy Katalin - Kovács Imre - Papp Tibor - Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Protonokkal keltett L karakterisztikus röntgensugárzás hatáskeresztmetszetének mérése közepes rendszámú elemeknél135
Szikora Béla: Magnetron porlasztó forrás kisülési terének vizsgálata138
Szótér László - Spenik Ottó: A negatív-ion rezonanciák szerepe az elektron-atom ütközésekben141
Vörös Tibor - Vörös Tibor: Az elemek periódusos rendszeréről (PSE)145
Zoletnik Sándor: Turbulencia és transzport mágnesesen összetartott laboratóriumi plazmákban148
Sánta Imre - Benkő Csaba - Benkő Gábor: Femtoszekundumos titán-zafír ring lézer150
Sánta Imre - Benkő Gábor: Egylövéses, diszperziós Mach-Zehnder interferométer ultrarövid fényimpulzusok mérésére153
Sánta Imre - Weimann Gáborné - Benkő Csaba: Femtoszekundumos Optikai Kerr Effektus156
Bakos József - Demeter Gábor - Djotyan Gagik - Ignácz Péter - Kedves Miklós - Serényi Miklós - Sörlei Zsuzsa - Szigeti János: Atomok manipulációja frekvenciamodulált lézerimpulzusokkal159
Földes István: Rövid hullámhosszú harmonikusok keltése ultrarövid lézerimpulzusokkal162
Lucza Tamás - Péter János - K. Martin Hacker - Thomas Feurer - Szabó Gábor - Roland Sauerbrey: UV spektrumtartományba eső, programozható módon formált femtoszekundumos lézerimpulzusok generálása165
Rózsa Károly - Donkó Zoltán - Szalai László - Bánó Gergely - Kutasi Kinga: Katódporlasztásos fémionlézerek168
Varró Sándor - Farkas Győző: Diszkrét szerkezetű elektron- és fényspektrumok megjelenése szuperintenzív lézerterekben171
Bokor Nándor - Papp Zsolt: Számítógéppel generált hologramok leképezési tulajdonságainak vizsgálata173
Kári Béla - Billing Ádám - Máté Eőrs - Makay Árpád - Medgyes Sándor - Margitfalvy György - Kuba Attila - Dudásné Nagy Mariann - Krasznai István: A non-invaziv 2d, 3d nukleáris orvosi képalkotó berendezés digitális detektor rendszere és fizikai teljesítőképessége176
Bálint Erzsébet - Várkonyi Zoltán: Spektroszkópiai módszerek a sejtmembrán vizsgálatában179
Gál József - Horváth Gábor - Euan N. K. Clarkson: Képalkotás bifokális kalcit lencsékkel néhány háromkaréjos ősrák szemében182
Pomozi István - Gál József - Horváth Gábor - Rüdiger Wehner: Az égbolt polarizálatlan pontjainak első hiteles portréja186
Rozlosnik Noémi - Nemes Csilla - Jeremy J. Ramsden: Fehérjék nanomechanikai paramétereinek mérése AFM-mel189
Rozlosnik Noémi: Ólom a pesti levegőben192
Hunyadi Ilona - Csige István - Hakl József: Radon a környezetben194
Kocsis Sándor: Diszperzió modellezése waveletekkel197
Kontur István - Néveri Gábor: A talajnedvesség áramlásának modellezése199
Kamarás Katalin - Gillay Zoltán - Pekker Sándor - Forró László - Yoshihiro Iwasa - David B. Tanner: Fullerén polimerek szimmetriája és rezgési spektrumai200
László István: A C60 molekula keletkezésének molekuladinamikai vizsgálata202
Mechler Ádám - Heszler Péter - Tóth Zsolt - Kántor Zoltán - Szörényi Tamás - Bor Zsolt: Gyémánt és más szénmódosulatok előállítása lézer segítségével204
Nánai László - Szatmári Sándor - Fábián László - Nagy Tamás - Vajtai Róbert: Ultrarövid lézerimpulzusokkal indukált strukturális átalakulások félvezetőkben206
Mészáros Csaba: Szuperszerkezeteket eredményező fázisátalakulások szimmetriaanalízise Q1D rendszerek szimmetriacsoportjaival209
Németh Zsolt - Rácz György - Pálinkás János - Halász László - Horányi Tamás: Nanofilmek szerepe amfifil kettősrétegek mechanikai stabilitásában211
Beregi Elena - Izvekov Vladiszláv - Kovács László - Péter Ágnes - Polgár Katalin: FTIR spektroszkópiai vizsgálatok borát kristályokon214
Beregi Elena - Hartmann Ervin - Malicskó László - Madarász János: Nd3+, Er3+ és Cr3+-mal adalékolt YAl3(BO3)4 egykristályok növesztése és morfológiája217
Malicskó László: Réteges kristálynövekedés és következményei219
Mandula Gábor: Fotovezetés és fotorefrakció kettősen adalékolt lítium-nióbát kristályokban221
Becze-Deák Tibor - Bottyán László - Corradi Gábor - Korecz László - Nagy Dénes Lajos - Polgár Katalin - Salem Sayed - Hartmut Spiering: Az 57Co(EC)57Fe elektronbefogást követően kialakuló töltésállapotok vizsgálata Mg:LiNbO3-ban emissziós Mössbauer-spektroszkópiával223
Bottyán László - Deák László - Nagy Dénes Lajos - Szilágyi Edit: A szinkrotronsugárzás nukleáris rezonanciaszórása: felületfizikai alkalmazások226
Bottyán László - Deák László - Major Márton - Nagy Dénes Lajos - Szilágyi Edit: A szinkrotron-Mössbauer-reflektometria alkalmazásai: mélységszelektív fázisanalízis és vékonyrétegek mágneses szerkezetének meghatározása229
Kajcsos Zsolt - Liszkay László - Lohonyai László - Windberg József - Lázár Károly - Gilles Duplatre - Isabelle Billard: Felületközeli, hosszú élettartamú pozitrónium-állapotok mikropórusos rendszerekben232
Liszkay László - Kajcsos Zsolt - Havancsák Károly - Kótai Endre: Rácshibák viszgálata implantált szilíciumban pozitronok segítségével234
Adamik Miklós - Barna B. Péter: Textúra kialakulása polikristályos vékonyrétegekben236
Nemcsics Ákos: Kristályhibák vizsgálata vegyület-félvezető rétegszerkezetekben elektrokémiai módszerrel239
Kádár György: A hiszterézis bilineáris szorzat modellje242
Pető Gábor - Pászti Zoltán - Horváth Zsolt - Karacs Albert - Guczi László: Ezüst és réz nanorészecskék elektronszerkezetének méretfüggése243
Nguyen Q. Khánh - Tüttő Péter - Gyulai József: MeV energiájú könnyű ion implantációval megváltoztatott töltéshordozó-élettartam mélységbeli meghatározása szilíciumban245
Fried Miklós - Mosoni Tamás - Petrik Péter - Lohner Tivadar - Forgács Béla - Bársony István - Fórizs Szabolcs - Horváth Zoltán: Gyors folyamatok in situ mérése spektroszkópiai ellipszometriával248
Lohner Tivadar - Fried Miklós - Petrik Péter - Polgár Olivér - Nguyen Q. Khanh - Gyulai József - Rainer Schork - Wolfgang Lehnert - Claus Schneider - Heiner Ryssel: Ionimplantációval szintetizált vékonyrétegek vizsgálata ellipszometriával és ionsugaras analitikai módszerekkel251
Petrik Péter - Lohner Tivadar - Fried Miklós - Polgár Olivér - Nguyen Q. Khanh - Gyulai József - Wolfgang Lehnert - Claus Schneider - Heiner Ryssel: In-situ ellipszometria és alkalmazása vékonyrétegek kialakulásának kontrolljára253
Petrik Péter - Lohner Tivadar - Fried Miklós - Polgár Olivér - Nguyen Q. Khanh - Gyulai József: A spektroszkópiai ellipszometria használata poliszilícium vékonyrétegek vizsgálatára255
Zolnai Zsolt - Nguyen Q. Khánh - Lohner Tivadar - Deák Péter - Bársony István - Gyulai József: Ionsugaras analitikai mérések SiC-on257
Simon Alíz - Pászti Ferenc - Uzonyi Imre - Manuaba Asrama - Kiss Árpád Zoltán: Nukleáris mikroszonda az anyagtudományban: felületi topográfia260
Ster András - Kótai Endre: Szimulátor ion-szilárdtest kölcsönhatás vizsgálatára263
Ster András - Csörgő Tamás: Forrás paraméterek ultrarelativisztikus nehézion kísérletekből265
Belgya Tamás - Fazekas Béla - Kasztovszky Zsolt - Östör József - Révay Zsolt - Molnár Gábor: Prompt-gamma aktivációs analitika az IKI-ben267
Belgya Tamás: Atommag állapotok élettartama neutron indukált reakciókból270
Pernecki Gábor: Poisson eloszlású több spektrum egyidejű dekomponálása, mikor a standardok és hátterek beütésszámai is paraméterek273
Cseh József: Wigner Jenő és az atommagok szimmetriái276
Iványi Béla - Schram Zsolt - Sailer Kornél - Gerhard Soff: Nehézion ütközések a Dinamikai Húr-Modellben277
Nagy Sándor - Sailer Kornél: Periodikus vákuum QED2-ben279
Nándori István - Sailer Kornél: Periodikus potenciál renormálása, fixpont analízis280
H. Rudolf Fiebig - Harald Markum - Mihály Attila - Klaus Rabitsch: Nehéz mezonok kölcsönhatásának tanulmányozása rács QCD-ben282
Pásztor Gabriella - Dienes Beatrix - Hajdu Csaba - Horváth Dezső - Igó-Kemenes Péter - Pálinkás József - Trócsányi Zoltán: Higgs-bozonok keresése elektro-pozitron ütközésekben a LEP gyorsítón283
Boldizsár László: Szűzföldek a részecskefizikában, avagy R-paritássértő bomlások keresése a CERN LEP L3 kísérletben285
Kolláth Zoltán: A csillagpulzáció dinamikája287
Demonstrációk289
Mészáros Sándor: A plazmagömbtől az indukciós lámpáig291
Mészáros Sándor: Emberszabású robot294
Névmutató297
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A ma és a holnap fizikája Magyarországon - Kivonatok gyűjteménye A ma és a holnap fizikája Magyarországon - Kivonatok gyűjteménye A ma és a holnap fizikája Magyarországon - Kivonatok gyűjteménye A ma és a holnap fizikája Magyarországon - Kivonatok gyűjteménye A ma és a holnap fizikája Magyarországon - Kivonatok gyűjteménye

A borító és a lapélek foltosak.

Állapot:
2.440 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!