Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.743

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Magyar Pszichológiai Társaság IV. Tudományos Jubileumi Nagygyűlése

1975. november 17. és 18.

Szerző

Kiadó: Magyar Pszichológiai Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 295 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Adorjáni Ferenc - Nagy István: Adatok krónikus skizofréniás betegek csoportpszichoterápiájához1
Antalovits Miklós - Kaucsek György: Müveletirányitói rendszerek müszaki-pszichológiai elemzése során szerzett tapasztalatok2
Antalovics Miklós - Kaucsek György - Klein Sándor: A választásos reakciók dinamikájának és a valószinüségelosztás tanulásának vizsgálata3
Ákos Károly - Ákos Károlyné: Az emberi egy aktuális teherbiróképességének kutatása, a pszichokronografia4
Bagdy Emőke: Az Orlic-féle gesztusterápia hazai alkalmazásának tapasztalatai pszichiátriai betegeknél5
Barkóczi Ilona: Különböző módszerekkel nyert tapasztalatok tanulságai a kreativitás kutatásában8
Bartha László: Röntgenasszisztensnők interperszonális érzelmeinek szerepe a betegellátásban9
Bányai Éva - Mészáros István: Uj szuggeszciós módszer: az aktiv-éber hipnózis10
Benson Katalin: Skizofrének szóasszociációs vizsgálati eredményei a válaszok tartalmi, gyakorisági megoszlása és a válaszolási reakcióidők alapján12
Benson Katalin - Gálfi Béla - Schenker László: Pszichológiai vizsgáló módszerek alkalmazása pszichofarmakonok klinikai hatásának vizsgálatára, a krónikus skizofrén betegek rehabilitálása céljából14
Boby Kornélia: Összehasonlító rajzvizsgálat perifériás érbetegeknél16
Bolla K. - Szakács F. - Fáy J. - Sebő J.: Diazepam, Tofizopam és Meprobamat összehasonlito pszichológiai vizsgálata18
Bólya Lajos: Az iskola és a pszichológia dialektikája19
Bödör Jenő: A korrekciós nevelés pszichológiai kérdései a fejlődésükben időlegesen elmaradt tanulóknál21
Budayné Balkay Sarolta - Hodászné Sarkadi Kamilla: Értelmi fogyatékos serdülők összehasonlitó személyiséglélektani vizsgálatai22
Büchler Róbert és Bihari Ottó: Kisérleti modell labdarugók teljesitményének elemzéséhez23
Büky Béla: Mi a beszédtevékenység - információs vagy kommunikációs folyamat?25
Czigler István: A reakcióidő és a vizuális kiváltott potenciál kapcsolata27
Csányi Yvonne: Non verbális problémamegoldás és nyelvi szint összefüggései siketek vizsgálatai alapján28
Csávás Dezsőné: Intelligencia-tesztek adaptálása agyi mozgászavaros gyermekek vizsgálatára30
Csépány Lóránd: Mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek testvázlatának vizsgálatai és eredményei31
Csirszka János: A személyiség "peremfunkciói" a befogadás és a kifejezés szolgálatában32
Csókay László - Bányai Éva - Mészáros István: Az emlékezetszerveződés és a hipnózis iránti érzékenység néhány összefüggéséről33
Dancs István: Idegrendszeri sajátosságok viselkedéses jellemzőinek vizsgálata35
Dobó Magda - Nyerges Katalin: Csoportpszichoterápia gyermek-ideggondozóban37
G. Donáth Blanka: Csoportpszichoterápiás kérdőjelek a diádikus helyzet kizárásával, illetve teljes vagy részleges bevonásával kapcsolatosan37
Engländer Tibor: Az itéletalkotás dichotomiája és a sulyozott összeadás törvénye40
Erdősi Sándor: Paradox interperszonális viszonyok vezetői csoportokban41
Erős Ferenc: Lukács György Esztétikája és a pszichológia néhány elméleti problémája42
Faragó Klára - László János: A baráti kapcsolatok dinamikájának társas és személyiségszempontu vizsgálata43
Fejes András: A pszichológia jelentősége a baleseti gerincsérültek rehabilitációjában45
Fekete József: A Müszaki Főiskola és egyetemi felvételi vizsga néhány pedagógiai pszichológiai kérdése47
Füredi János - Gádoross Julia - Hajtman Pál - Szűcs Rozália - Valaszkai Éva: A pszichiátriai rehabilitáció fokozatai49
Gáspárné Zauner Éva: Az értékrendszer változásának nyomonkövető vizsgálata tanitójelölteknél50
Gelléri Péter: A kapcsolatrendszerek megközelitésének vizsgálati stratégiáiról53
Gerbner Mátyás - Jarovinszkij Alekszandr: Az agykéreg prefrontális és premotoros területeinek szerepe a tanult viselkedésben54
Gerevich J. - Pethő B.: Cikloid és hebefrén betegek erkölcsi itélete és világnézeti orientációja56
Geréb György: A pszeudoexhauszciós állapotok egységes szemléletének kisérleti megközelitése57
Gerevich J. - Bolla K. - Tóth K. - Sebő J.: A Tofizopem /Grandaxin/ hatásának vizsgálata tehergépkocsivezetőkön59
Gerő Zsuzsa: Informativ elemek változása a rajzfejlődés folyamán60
Greguss Anna Csilla - Bányai Éva - Mészáros István - Csókay László - Gerbner Annamária: A hipnózis iránti érzékenység standard vizsgálata magyar nyelven61
Gubi Magda - Dobó Magda: Az apák szerepe a gyermekek deviáns viselkedésének kialakulásában63
György Julia: A gyermek pszichoszociális konfliktusai napjainkban63
Hajtman Béla: Kérdőíves vizsgálati módszer kidolgozása az infarktuson átesett betegek pszichológiai vizsgálatára66
Halász László: A müértékelő folyamat pszichológiájának vizsgálata "menetközben"68
Hárdi István: A dimamikus rajzvizsgálat utjai70
Hegedüs Imre: Krizis-intervenció és szuicid-prevenció az éjjel-nappali lelki elsősegély telefonszolgálatban72
Hirsch Margit: Adalékok társadalmunk átrétegződése egyes jelenségeinek hatásáról a család belső egyensulyára és adolescensek identifikációs folyamataira74
Hódos Tibor - Hargitai Gábor - Jóni Anna - Zsombor Julia: Erőmü vezénylőtermi dolgozóinak pszichológiai vizsgálata76
Hunyady György - Hann Endre - Pörzse Katalin: Kognitiv strukturák nemzeti témakörben: összehasonlítás társadalmi-demográfiai rétegek között77
Illyés Sándor: A motoros egység akaratlagos szabályozásának mechanizmusai78
Jakabné Szilágyi Klára: A pályaválasztási döntés előkészités és befolyásolás lehetőségeinek követéses vizsgálata kollégiumi feltételek között élő, munkás- és parasztszármazásu középiskolai tanulók körében80
Járó Katalin - Veres Sándor: Ifjukori referenciális kapcsolatok motivációs szempontu elemzése83
Juhász P.- Pethő B.- Tolna J.- Ludmány H. - Sági Gy.- Kopp M. - Kelemen A. - Szilágyi A.: Szociális adaptáció alakulása endogen pszichózisok kórlefolyása során85
Kautzky Norbert: A munkapszichológus magatartása és feladatvégzése az ipari szervezeteknél85
Kelemen László: A gondolkodásfejlesztés pszichológiai alapjai87
Kézdi Balázs: A pszichoterápia szintjei a mentalhigiénés tevékenységben89
Kigyós Éva: Az encopresisről, mint a gyermekkori neurózis egyik formájának problémáiról91
Kiss Ernő: Adatok a szexologiai tanácsadás gyakorlati kérdéseihez93
Kiss Tihamér: A kisgyermek saját személyének felismerése /öneszmélés/ és másokétól megkülönböztetése, önérvényesitő tendenciája, és vetélytársaival szembeni magatartása - mint "én"-tudata kialakulásának tényezői94
Klein Sándor: Pedagógiai módszerek pszichológiai hatásvizsgálata - igények és lehetőségek96
Kóbor Enikő: Tanárok kreativitásának és teljesitménymotivációjának vizsgálatából98
Kóczán György - Ozsváth Károly: A szociális környezet szerepe az intellektus fejlődésben - szubintelligens fiatal férfiak szociológiai vizsgálata100
Kolos Tamás: Az endogen ekzeme pszichológiai vonatkozásairól102
Komlósi Piroska: Pszichodinamikai sajátosságok és technikai megoldások a családterápiában104
Komlósi Sándor: Szülői magatartásformák mintáinak nemzetközi összehasonlitása106
Kónya Anikó: Tanulás az emlékezet aktiv szakaszában107
Kósáné Ormai Vera: A pedagógus viszonya a szociálisan inedeptált tanulókhoz108
Kovács J. Sándor: A kisiskolások írásos tevékenységével kapcsolatos pszichológiai vizsgálatok110
Kozéki Béla: A kontroll helye a motivációs hierarchia alakitásában112
Kulcsár Zsuzsanna: Auditiv feltételes ingerek hatása az alvás alatti agyi elektromos tevékenységre114
Kürti Istvánné: Az értelmi fejlődés és fejleszthetőség törvényszerüségei 5-14 éves gyermekeknél117
Lak Lajos: Két testvér által külön elkövetett emberölési ügyek kriminál-pszichológiai elemzése, tekintettel a kriminogén mikrokörnyezetre119
Lak Lajosné: Ragasztószert belélegző iskolás gyermekek rajzvizsgálatainak összehasonlító elemzése120
Lányiné Engelmayer Ágnes - Rátay Csaba: Budapesti Kiegészítő Iskolai tanulók pszichológiai és szociál-demográfiai vizsgálata121
Lengyel Zoltán: Pszichológiai tudományos feladatok az uj büntetőpolitikával kapcsolatban123
Lénárd Ferenc: A problémamegoldó, a heurisztikus, a variációs és a kreativ gondolkodás értelmezésének igénye a 6-14 éves tanulók gondolkodásának fejlesztésével kapcsolatban125
Lukács Dénes: Adatok az én-kép jelentéstartalmáról127
Lux Elvira: A fiatalkoru személyiség és a müvi abortus128
Marton L. Magda: A verbális kódolás jelei az agyi kiváltott potenciálokban129
Molnár Péter: Az intellektuális képességek érvényrejuttatása az iskola- és pályaválasztásban132
Münnich Iván - Szakács Ferenc: A binokuláris rivalizáció összefüggései személyiség-tulajdonságokkal és az aktivációs nivóval135
Nagy György: Életkor és motiváció összefüggései az iskolai testnevelésben137
Nagykáldi Csaba: Sportolók ENR személyiségvonásainak életkoronkénti és nemenkénti eltérései138
OÓ Mária: Kiváltó tényezők anorexia nervosában140
Obál Gy. - Pataki I. - Pethő B. - Horváth Szabó K. - Kopp M. - Mórotz K.: Rorshach-vizsgálatok cikloid pszichotikus és hebefren betegek katamnesztikus vizsgálata során142
Oláh Attila: Konformizmus és személyiség143
Palotás Gábor: Kommunikációs zavarok jelentősége az általános iskolában jelentkező tanulási sikertelenségeknél145
Pataki Ferenc: Adatok a csoportfejlődés szakaszosságának kérdéséhez148
Paulay Lajos: Társkapcsolatterápiás alkalmazása különböző klinikai területen151
Pál Mária: Konfliktusok és feloldási lehetőségeik a terápiás közösségi osztályos nagycsoportban152
Pálhegyi Ferenc: A frusztrációtürés és a pszichés tenzió összefüggése vak serdülőknél154
Pethő B. - Zöld B. - Simon L. - Meggyes K. - Felsővályi Á.: Pszichológiai tesztekkel feltárható kognitiv és affektiv tünetek cikloid pszichotikus és hebefren betegek katamnesztikus vizsgálata során155
Petrován Oszkár: A zenei hátterü csoportos pszichoterápiás festés egyes elméleti kérdéseiről - ötéves gyakorlat megfigyelései alapján156
Pisztora Ferenc - Farkas Judit: "A monarchia eszmevilágának tükröződése a pszichopatológiában/I/: a nagyzásos téveseszmékben megnyilvánuló társadalmi ambiciók 1867 és 1918 között"158
Pléh Csaba: Kisérletek szövegekre emlékezéssel161
Polcz Alaine: Malignus betegségben szenvedő gyermekek pszichológiai problémái és azok ellátási módszerei163
Porkolábné Balogh Katalin: Gondolkodásfejlesztő eljárások kisérleti vizsgálata gyakorlati foglalkozásokon164
Putnoky Jenő: A különböző modalitásu mentális képek és mozgás kiváltására való kapacitás mértékének valószinü szerepe konkrét és absztrakt szavak "asszociativ" és "inherens" jelentésteliségének előállitásában167
Ranschburg Jenő: Az anyai magatartás összehasonlitó-pszichológiai vizsgálatáról169
Révi Jenő: Az igényszint változása siker és kudarc hatására középsulyos értelmi fogyatékos gyermekeknél170
Ritoók Pálné: A pályaidentifikáció kialakulásának fejlődéslélektani összefüggései172
Rókusfalvy Pál: A kisérleti sportpszichológia helyzete és feladatai Magyarországon174
Rupp Mária: 10-14 évesek barátválasztása és társashelyzete a külső-belső kontroll függvényeként általános iskolai osztályokban176
Salamon Jenő: Az analizis és szintézis összerendeződésének folyamata 6-10 éves kor között178
Salamon Jenőné: Konkrét és elvont fogalmak kialakitásának lehetősége az óvodáskorban180
Sár László: Vezetői munkakörben dolgozók személyiségtípusa és a vezetési stílus kapcsolatának pszichológiai elemzése183
Seresné Gerencsik Eszter: A pszichológia a pedagógusok tevékenységében és tudatában185
Séra László: Az idői feloldó képesség vizsgálata az ingerirány és a testhelyzet függvényében és a vizuális iránykonstancis mechanizmusa188
Simon Angyalka: A kapcsolat-teremtés lehetőségei krizishelyzetben lévőknél /különös tekintettel a "cray for help" telefonszolgálat tapasztalataira/189
Stumpf Imre - Végh Magdolna: Pszichotikusok csoportos képző- és iparmüvészeti foglalkoztatása munkaterápiás intézetben190
Sugárné Kádár Julia: Néhány szupralingvisztikai megkülönböztető jegy /distinctive festure/ percepciójának és alkalmazásának fejlődése az 5-8 éves gyermekeknél - mondatfajták tükrében vizsgálva194
Süle Ferenc: A kiképző csoportok pszichodinamikája a fokális konfliktus elemzés tükrében196
Schenker László: Munkatükrök kialakitásának kérdése a munkaszervezés ergonómiai követelményei szempontjából197
Szabó Pál - Mészáros Ágnes: Komplex vizsgálatok állami gondozott /intézetben élő/ óvodásoknál200
Szakács Ferenc: Alternáló figura-háttér ábrák észlelési sajátosságainak összefüggése személyiségjegyekkel és aktivációs-nivóval201
Szalay Mária: A komplex rehabilitáció pszichológiai megközelitése traumás végtagcsonkoltak esetében203
Szegedi Márton: A társaságkedvelő beállitódás és a szubmanifeszt antiszociális magatartás egybeesésének körülményei adolescens fiataloknál204
Szende László: A pályaadaptáció előfeltételeinek tájékozódó vizsgálata szakmunkástanulók körében205
Székely György: Állami gondozásban, illetve családban nevelkedő szakmunkástanulók pályaválasztási motivációinak és személyiség jellemzőinek összehasonlitó vizsgálata207
Székely Jenőné: Vállalati - üzemi demokratizmus pszichológiai kérdései210
Szilágyi Vilmos: A párválasztási érettség tényezőinek vizsgálata212
Tardos Anna: Adatok a csecsemő tevékenységének eloszlásáról /14 órás megfigyelések alapján/213
Tánczos Zsolt: Az antagonista szabályozás statisztikai elgondolása a világosság és szinérzékelés területén214
Tánczos Zsolt - Jekkel László: Az ábraérzékelés alapmechanizmusairól215
Tomka Imre - Sipos Kornél - Nagypál Tibor - Bodó Mihály: A frekvencia generátorok müködésének változása különböző éberségi szinteken216
Tóth Béla: Az osztályozás nélküli tanitás hatásának kisérleti vizsgálata az általános iskola alsó tagozatán219
Tóth Tihamér: A büncselekmények áldozatainak egyes pszichológiai jellemzőiről221
Tunkli László: Az emlékezési folyamatok szerepe a sajtóközlemények befogadásában223
Ungárné Komoly Judit: A tanitó hatóképességének vizsgálata befolyásának mérésével224
Varjasi Edit: Nevelési szokások szerepe a teljesitmény-szint létrehozásában226
Vastagh Zoltán: Általános iskolai osztályok mikroalakzatainak feltárása és tervszerü fejlesztése228
Váriné Szilágyi Ibolya: Pálya-attitüd vizsgálatának problémái kognitiv strukturák a pályakezdő értelmiségiek értékelő tudatában231
Várnagy László: Távlatiság a tárgyi cselekvés elemi formáiban /az alkotó gazdálkodás - kreativ ökonómia - pedagógiai-pszichológiai alapozáshoz/232
Veres Sándor - Járó Katalin - Erős Ferenc: Szimpátia- és presztizsválasztások: a szociometriai státus néhány személyiségpszichológiai jellemzője235
Vikár György - Virág Teréz: Serdülőkori neurozisok katamnesztikus vizsgálata237
Vincze Mária: Hogyan reagálnak csecsemők és kisgyermekek egymás sirására? - Betekintés a szocializálódási folyamat kezdeteibe239
Vitár Zoltán: A vállalati "szociális tervezés" és az üzempszichológia240
Völgyesy Pál: Az egyetemi felvételi eljárás során alkalmazható pszichológiai módszerek hatékonyság elemzésének lehetőségei240
Zétényi Tamás: Kreativ teljesitmények és jelentésük összefüggései a divergens gondolkodás fő faktorai mentén243
Zsemlye Klára: A házastársi viszony szerepe a neurózisban244
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem