Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.344

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A szentírás magyarázata I-IV.

Tartalom

I. kötet
Dr. Bartha Tibor: Előszó7
Czeglédy István: Kijelentés, üdvtörtének, Ószövetség, Újszövetség, Szentírás és Szentlélek13
Dr. Tóth Kálmán: Az Ószövetségi kor története21
Czeglédy István: Az Újszövetségi kor története49
Dr. Módis László: Az Ószövetség nyelve, gondolkodása és irodalomtörténeti voantkozásai65
Dr. Varga Zsigmond J. : Az Újszövetség nyelve, gondolkodása és irodalomtörténeti vonatkozásai79
Dr. Tóth Kálmán: Földrajzi áttekintés97
Dr. Tóth Kálmán: Régiségtani és néprajzi adalékok111
II. kötet
Általános tájékoztató a szentírásól
Dr. Bartha Tibor: Előszó5
Kijelentés, üdvtörténet, Ószövetség, Újszövetség
Czeglédy István: Szentírás és szentlélek17
Dr. Tóth Kálmán: Az Ószövetségi kor története21
Czeglédy István: Az Újszövetségi kor története49
Dr. Módis László: Az Ószövetség nyelve, gondolkodása és irodalomtörténeti vonatkozásai65
Dr. Varga Zsigmond J.: Az Újszövetség nyelve, gondolkodása és irodalomtörténeti vonatkozásai79
Dr Tóth Kálmán: Földrajzi áttekintés99
Dr. Tóth Kálmán: Régiségtani és néprajzi adalékok111
III. kötet
Az Ószövetség könyveinek magyarázat
Dr. Tóth Kálmán: Mózes öt könyvének magyarázat135
Mózes első könyve (Genezis)139
Mózes második könyve (Exodus)184
Mózes harmadik könyve (Leviticus)221
Mózes negyedik könyve (Numeri)239
Mózes ötödik könyve (Deuteronomium)260
Nádasi Vilmos: Józsué könyvének magyarázata277
Dr. Kocsis Elemér: Bírák könyve magyarázata293
Dr. Békési Andor: Ruth könyve magyarázata314
Nagy Antal Mihály: Sámuel első könyvének magyarázata321
Nagy Antalné Kulcsár Erzsébet: Sámuel második könyvének magyarázata352
Dr Tussay János: Királyok első könyvének magyarázata376
Dr. Tussay János: Királyok második könyvének magyarázata404
Dr. Domján János: A Krónika első könyvének magyarázata431
Dr. Domján János: A Krónika második könyvének magyarázata445
Molnár Mihály: Esdrás könyvének magyarázata463
Dr Russay János: Nehémiás könyvének magyarázata475
Molnár Miklós: Eszter könyvének magyarázata489
Döbrössy Lajos: Jób könyvének magyarázata499
Dr. Módis László: A Zsoltárok könyvének magyarázata533
Czanik Péter: A Példabeszédek könyvének magyarázata585
Zergi Gábor: A Prédikátor könyvének magyarázata611
Zergi Gábor: Az Énekek Éneke magyarázata624
Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata635
Dr. Kürli László: Jeremiás könyvének magyarázata692
Dr. Tóth Kálmán: A Siralmak könyve magyarázata732
Dr. Domján János: Ezékiel könyvének magyarázata737
Ifj. Dr. Bartha tibor: Dániel könyvének magyarázata779
Dr. Szabó Andor: Hóseás könyvének magyarázata789
Dr. Domján János: Joel könyvének magyarázata807
Dr. Szabó Andor: Ámós könyvének magyarázata812
Dr. Domján János: Abdiás könyvének magyarázata824
Dr. Domján János: Jónás könyvének magyarázata827
Dr. Aranyos Zoltán: Mikeás könyvének magyarázata831
Dr. Aranyos Zoltán: Náhum könyvének magyarázata839
Dr. Békési Andor: Habakuk könyvének magyarázata844
Dr. Domján János: Sofóniás könyvének magyarázata849
Dr. Módis László: Haggeus könyvének magyarázata853
Dr. Módis László: Zakariás könyvének magyarázata857
Dr. Módis László: Malakiás könyvének magyarázata871
IV. kötet
Az Újszövetség könyveinek magyarázata
Dr. Varga Zsigmond: Máté evangéliumának magyarázata3
Dr. Varga Zsigmond: Márk evangéliumának magyarázata43
Dr. Varga Zsigmond: Lukács evangéliumának magyarázata62
Kiss Sándor: János evangéliumának magyarázata96
Lenkeyné Semsey Klára: Az Apotolok Cslekedeteiről írott könyv magyarázata135
Dr. Varga Zsigmond: A Rómaiakhoz írt levél magyarázata173
Kiss Sándor: A Korinthusiakhoz írt első levél magyarázata200
Kiss Sándor: A Korinthusiakhoz írt második levél magyarázata219
Dr. Török István: A Galatákhoz írt levél magyarázata234
Dr. Békési Andor: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata245
Dr. Sarkadi Nagy Pál: A Filippiekhez írt levél magyarázata258
Dr. Békési Andor: A Kolossébeliekhez írt levél magyarázata268
Dr. Czeglédy Sándor: A Thessalonikaiakhoz írt első levél magyarázata276
Dr. Czeglédy Sándor: A Tehssalonikaiakhoz írt második levél magyarázata283
Dr. Kocsis Elemér: A Pásztori levelek magyarázata287
A Timotheushoz írt első levél magyarázata290
A Thimotheushoz írt második levél magyarázata299
A Titushoz írt levél magyarázata303
Dr. Békési Andor: A Filemonhoz írt levél magyarázata306
Czegle Imre: A Zsidókhoz írt levél magyarázata308
Imre Ernő: Jakab levelének magyarázata330
Imre Ernő: Péter első levelének magyarázata340
Imre Ernő: Péter második levelének magyarázata349
Dr. Vályi Nagy Ervin: János levelinek magyarázata354
János első levelének magyarázata356
János második levelének magyarázata364
János harmadik levelének magyarázata365
Imre Ernő: Júdás levelének magyarázata366
Dr. Kocsis Elemér: János jelentéseinek magyarázata368
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem