Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Szentírás magyarázata I-VII.

Az Ószövetség könyveinek magyarázata/Jubileumi kommentár

Tartalom

Általános tájékoztató a Szentírásról
Dr. Bartha Tibor: Előszó7
Czeglédy István: Kijelentés, üdvtörténet, Ószövetség, Újszövetség, Szentírás és Szentlélek13
Dr. Tóth Kálmán: Az Ószövetségi kor története21
Czeglédy István: Az Újszövetségi kor története49
Dr. Módis László: Az Ószövetség nyelve, gondolkodása és irodalomtörténeti vonatkozásai65
Dr. Varga Zsigmond J.: Az Újszövetség nyelve, gondolkodása és irodalomtörténeti vonatkozásai79
Dr. Tóth Kálmán: Földrajzi áttekintés97
Dr. Tóth Kálmán: Régiségtan és néprajzi adalékok111
Az Ószövetség könyveinek magyarázata
Dr. Tóth Kálmán: Mózes öt könyvének magyarázata135
Mózes első könyve (Genezis)139
Mózes második könyve (Exodus)184
Mózes harmadik könyve (Leviticus)221
Mózes negyedik könyve (Numeri)239
Mózes ötödik könyve (Deuteronomium)260
Nádasi Vilmos: Józsué könyvének magyarázata277
Dr. Kocsis Elemér: Bírák könyve magyarázata293
Dr. Békési Andor: Ruth könyve magyarázata314
Nagy Antal Mihály: Sámuel első könyvének magyarázata321
Nagy Antalné Kulcsár Erzsébet: Sámuel második könyvének magyarázata352
Dr. Tussay János: Királyok első könyvének magyarázata376
Dr. Tussay János: Királyok második könyvének magyarázata404
Dr. Domján János: A Krónika első könyvének magyarázata431
Dr. Domján János: A Krónika második könyvének magyarázata445
Molnár Mihály: Esdrás könyvének magyarázata463
Dr. Tussay János: Nemémiás könyvének magyarázata475
Molnár Miklós: Eszter könyvének magyarázata489
Döbrössy Lajos: Jób könyvének magyarázata499
Dr. Módis László: A Zsoltárok könyvének magyarázata533
Czanik Péter: A Példabeszédek könyvének magyarázata585
Zergi Gábor: A Prédikátor könyvének magyarázata611
Zergi Gábor: Az Énekek Éneke magyarázata624
Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata635
Dr. Kürti László: Jeremiás könyvének megyarázata692
Dr. Tóth Kálmán: A Siralmak könyve magyarázata732
Dr. Domján János: Ezékiel könyvének magyarázata737
Ifj. Dr. Bartha Tibor: Dániel könyvének magyarázata779
Dr. Szabó Andor: Hóseás könyvének magyarázata789
Dr. Domján János: Jóel könyvének magyarázata 807
Dr. Szabó Andor: Ámós könyvének magyarázata812
Dr. Domján János: Abdiás könyvének magyarázata824
Dr. Domján János: Jónás könyvének magyarázata827
Dr. Aranyos Zoltán: Mikeás könyvének magyarázata831
Dr. Aranyos Zoltán: Náhum könyvének magyarázata839
Dr. Békési Andor: Habakuk könyvének magyarázata844
Dr. Domján János: Sofóniás könyvének magyarázata849
Dr. Módis László: Haggeus könyvének magyarázata853
Dr. Módis László: Zakariás könyvének magyarázata857
Dr. Módis László: Malakiás könyvének magyarázata871
Az Újszövetség köynveinek magyarázata
Dr. Varga Zsigmond: Máté evangéliumának magyarázata3
Dr. Varga Zsigmond: Márk evangéliumának magyarázata43
Dr. Varga Zsigmond: Lukács Evangéliumának magyarázata62
Kiss Sándor: János evangéliumának magyarázata97
Lenkeyné Semsey Klára: Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv magyarázata135
Dr. Varga Zsigmond: A Rómaiakhoz írt levél magyarázata173
Kiss Sándor: A Korinthusiakhoz írt első levél magyarázata200
Kiss Sándor: A Korinthusiakhoz írt második levél magyarázata219
Dr. Török istván: A Galatákhoz írt levél magyarázata234
Dr. Békési Andor: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata245
Dr. Sarkadi Nagy Pál: A Filippiekhez írt levél magyarázata258
Dr. Békési Andor: A Kolossébeliekhez írt levél magyarázata268
Dr. Czeglédy Sándor: A Thessalonikaiakhoz írt első levél magyarázata276
Dr. Czeglédy Sándor: A Thessalonikaiakhoz írt második levél magyarázata284
Dr. Kocsis Elemér: A Pásztori levelek magyarázata287
A Timotheushoz írt első levél magyarázata290
A Thimotheushoz írt második levél magyarázata299
A Titushoz írt levél magyarázata303
Dr. Békési Andor: A Filemonhoz írt levél magyarázata306
Czegle Imre: A Zsidókhoz írt levél magyarázata308
Imre Ernő: Jakab levelének magyarázata330
Imre Ernő: Péter első levelének magyarázata340
Imre Ernő: Péter második levelének magyarázata349
Dr. Vályi Nagy Ervin: János leveleinek magyarázata354
János első levelének magyarázata356
János második levelének magyarázata364
János harmadik levelének magyarázata365
Imre Ernő: Júdás leveélnek magyarázata366
Dr. Kocsis Elemér: János jelenéseinek magyarázata368
Mértékek, táblázatok, térképek
Dr. Tóth Kálmán: Az Ó- és Újszövetségben előforduló mértékek407
Összehasonlító időrendi táblázat410
Az intertestamentális kor összehasonlító időrendi táblázata414
Az újszövetségi kor összehasonlító időrendi táblázata416
Színes térképek
A patriarchák vándolársai (Kr. e. XVIII. sz.)
A kivonulás és a pusztai vándorlás (Kr. e. XIII. sz. közepe)
A 12 törzs elhelyezkedése Kánaánban (Ke. e. XII. sz.)
A kettészakadt ország: Júda és Izráel (Kr. e. 930-722)
A babiloni fogság és a visszatérés kora (Kr. e. VI. sz.)
Jeruzsálem (Dávid korában - a királyság korában - Jézus korában)
Palesztrina Jézus korában
Térkép az apostoli iratokhoz (Kr. u. I. sz.)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem