Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tér és Társadalom 2002/1-4.

Az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata - XVI. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tózsa István: A „káros" urbanizáció /1
Ocskay Gyula: A lokális diskurzusok és a globális hatalom
Egy hálózatépítési modellprogramról /7
Farkas Tibor: Vidékfejlesztés a fejlődéselméletek és a
fejlesztési koncepciók tükrében /41
Somfai Attila: Kisalföldi és alföldi mezővárosok különbözősége, kisvárosi
értékek védelme /59
GYORS TÉNYKÉP
Forray R. Katalin - Híves Tamás: Jelentkezés a felsőoktatásba, 2001 /99
Koós Bálint: Kiegyenlítődés és specializáció. Pest megye idegenforgalmi jellemzőinek változása a kilencvenes években /116
VERSENYKÉPESSÉG
Erdősi Ferenc: Gondolatok a közlekedés szerepéről a régiók/városok versenyképességének alakulásában/135
KÖNYVJELZŐ
Kovács Teréz: Illés Iván : Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Átalakulás, integráció, régiók /161
Koltai Zoltán: Petrétéi József (szerk.): Emlékkönyv - Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfor6iára /165
Gazdag László: Mezei Cecília (szerk.): Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola Évkönyve /169
KONFERENCIA BESZÁMOLÓ
Grosz András: Transz- és multinacionális vállalatok Magyarországon - „Áldás vagy átok?" /179

2. szám
Lengyel Imre - Mozsár Ferenc: A külső gazdasági hatások (externáliák) térbelisége /1
Benedek József: A földrajz térszemléletének hullámai /21
Nagy Gábor: Nagyvállalati típusok - működési stratégiák/41
Csizmadia Zoltán - Grosz András: Szervezet-központú hálózatok: az ipari parkok térségi-intézményi kapcsolatrendszerének és együttműködési aktivitásának szerkezeti jellemzői /53
Palkovits István: Régiók és gazdasági szereplők versenyképessége: a párhuzamosok találkoznak? /81
GYORS TÉNYKÉP
Márton György: A kockázati tőke lehetőségei a kis- és középvállalkozások finanszírozásában a Déldunántúli régió szemszögéből /97
Gál Zoltán - Molnár Balázs - Nagy Erika: A termelői szolgáltatások szerepe a helyi és
térségi gazdaság fejlődésében /113
KITEKINTŐ
Alain Lipietz: Szemben a megapoliszokkal: az Ile-de France-i küzdelem /129
Pierre Merlin: Az urbanisztika és a településfejlesztés oktatása Franciaországban: mérleg és kilátások /140
Barsi Boglárka: Belgium és az Európai Unió / 150
KÖNYVJELZŐ
Edelényi Béla: Beszteri Béla - Mikolasek Sándor (szerk.): Regionalitás - lokalitás a 21. században /163
Balcsók István: Bárányi Béla (szerk.): Debrecen és térsége /166
Edelényi BélaTózsa István (szerk.): A térinformatika alkalmazása a természeti és humán erőforrás gazdálkodásban /170
Baranyi Béla: Szoboszlai Zsolt (szerk.): Szociális földprogramok Magyarországon /173

3. szám
Lengyel Imre - Mozsár Ferenc: A városi területhasználat monocentrikus modelljéről /1
Csanádi Gábor - Csizmady Adrienne: Szuburbanizáció és társadalom /27
Hardi Tamás: Szuburbanizációs jelenségek Győr környékén/57
Barsi Boglárka: Egy kisváros helyzete az információs korban /85
Leveleki Magdolna: Iparosodottság és a kisvállalkozói sűrűségtérbeli összefüggései /103
GYORS TÉNYKÉP
Balázs Éva: A közoktatás a humánerőforrás-fejlesztésben két régióban /117
Hamar Anna - Rácz Kata - Váradi Mónika Mária: Esélyek és kényszerek Termelői stratégiák és kooperációs törekvések a Közép-magyarországi régió zöldség- és
gyümölcságazatában /133
Edelényi Béla: A telekárak változása a Győr környéki településeken 1998 és
2001 között /153
VERSENYKÉPESSÉG
Rechnitzer János: A városhálózat az átmenetben, a kilencvenes évek változási irányai /165
KÖNYVJELZŐ
Hajdú Zoltán: Beluszky Pál: A Nagyalföld történeti földrajza /185
Koltai Zoltán: Pet rétéi József (szerk): Emlékkönyv - Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára /187
Gelléri Gábor: Jacques Lévy: Le tournant géographique.
Penser Vespace pour lire le monde. /191

4. szám
Segesváry Viktor: Globalizáció, hegemónia és a harmadik évezred politikai újjárendeződése; ezek egyes regionális vonatkozásai /1
Czene Zsolt: A kulturális örökség területfejlesztési megközelítése /15
Jankó Ferenc: A hely szelleme, a településimage és településmarketing /39
GYORS TÉRKÉP
Hardi Tamás: A szlovén-magyar határon átnyúló kapcsolatok lehetőségei a szlovén regionalizmus tükrében /63
Rédei Mária - Jakobi Ákos - Jeney László: Regionális specializáció és a feldolgozóipari
tevékenység változása /87
KITEKINTŐ
Finta István: Területfejlesztési és értékelési rendszer Ausztriában /109
Georges Benko: Interjú Dominique Voynet-valy Franciaország volt környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterével /129
KÖNYVJELZŐ
Nagy Erika: Szirmai Viktória - A. Gergely András - Barátin Gabriella - Molnár Balázs - Szépvölgyi Ákos: Verseny és/vagy együttműködés? Város és környéke kapcsolatai /137
Grosz András:Búzás Norbert - Lengyel Imre (szerk,): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek /143
Timár Judit: Beluszky Pál: A Nagyalföld történeti földrajza /149
Koncz Gábor: Rakonczai János (szerk.): A Tisza vízgyűjtője, mint komplex vizsgálati és fejlesztési régió /153
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tér és Társadalom 2002/1-4. Tér és Társadalom 2002/1-4. Tér és Társadalom 2002/1-4.
Állapot:
2.640 Ft
1.320 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tér és Társadalom 2002/1-4. Tér és Társadalom 2002/1-4. Tér és Társadalom 2002/1-4. Tér és Társadalom 2002/1-4. Tér és Társadalom 2002/1-4. Tér és Társadalom 2002/1-4.

A számok borítója és néhány lapjuk enyhén foltos, a kötésük megtört.

Állapot:
2.640 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba