Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belügyi Szemle 1973. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Politikai és általános szakcikkek
A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének levele a Belügyi Szemle Szerkesztő Bizottságának, főszerkesztőjének, a szerkesztőség dolgozóinak
A testvérlapok szerkesztőségeinek üdvözlete
F. K. Iscsenko: Az SZKP szerepe a szovjet állam létrehozásában, erősítésében és továbbfejlesztésében
Emlékülés a Szovjet Szocialista Köztársaságosk Szövetsége megalakulásának 30. évfordulója alkalmából
N. A. Scsolokov: A meggyőzés és a kényszerítés egysége a bűnüldözésben
Szekeres Márton: Az agitációs munka helyzete és fejlesztésének feladatai a belügyminisztériumi pártszervezetekben
Kovács Antal: A kommunista munkastílus és a pártélet kérdései a Vas megyei belügyi szerveknél
Balázs József: A békés egymás mellett élés és az ideológiai harc
Fekszi Lásló: A hivatástudatra és a szolgálati feladatok teljesítésére való nevelőmunkáról
A jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek érvényesülése a belügyi munkában
Dr. Szalma László: A Belügyminisztérium tudománypolitikájának kérdései
F. Dickel: A szsocialista társadalom és a szocialista országok rendőri milícia szerveinek együttműködése a bűnözés ellen
Dr. Papp Lajos: A tanácsi és a belügyi szervek együttműködésének időszerű kérdéseiről
Solymosi József: A közrendvédelmi szolgálat helyzetéről és egyes problémáiról
Dr. Bíró Sándor: Budapest 1972. évi bűnügyi helyzetéről és a bűnüldözés főbb tapasztalatairól
Dr. Szakács Ödön: A Legfelsőbb Bíróságnak a Btk. módosítását és kiegészítését követő elvi irányító tevékenységéről
Adler Vilmos: A PM Bevételi Főigazgatóság szerveinek pénzügyi revíziós munkájáról
Dr. Berkes István: A közlekedési szabálysértések helyzetéről és elbírálásáról
Dr. Rácz Ferenc: Az erőszakos módon elkövetett garázda jellegű bűncselekmények visszaszorításának Pest megyei tapasztalatairól
Dr. Vörös Balogh István - Papp Sándor - Dr. Pap Zoltán: A tömegkatasztrófák leküzdésében résztvevő rendőr, tűzoltó és mentő egységek együttműködéséről
Dr. Csikós-Nagy Béla: A tisztességtelen haszonról
Dr. Duschek Lajos: A jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek továbbfejlesztéséről hozott határozat végrehajtásáról
Dr. Németh Nándor: A munkahelyi légkör alakulásáról a Komárom megyei Rendőrfőkapitányságon
Dr. Rudas György: Az új Nyomozási Utasításról
Dr. Zohna György: A munkahelyi légkör alakításáról
Kátai László: A politikai magatartás vizsgálata
Dr. Kerék Pál: A pártszerű légkör feltételeiről
Dr. Szíjártó Károly: A Katonai Kollégium beszámolója a Legfelsőbb Bíróság teljes ülése előtt
Dr. Gadó Ottó: A gazdasági szabályozók működésének egyes tapasztalatai
Ladvánszky Károly: A közlekedésrendészet tíz éve
Dr. Molnár Elek: A közrendvédelmi parancsnoki munka egyes ksérdéseiről
A cigányság társadalmi beilleszkedéséről és bűnözéséről
Dr. Lossó Ferenc: A lakosságnak a belügyi szervekhez történő közérdekű bejelentéseiről
Tomasovszky Attila: A belügyi sajtótájékoz tatás és propaganda néhány kérdéséről
Dr. Katona Géza: A budapesti államrendőrség megalakulása 1873-ban
A Belügyi Szemle szerkesztésének problémáiról
Állambiztonsági cikkek
Dr. Deák József: Az izgatás vizsgálatának néhány tapasztalata
Dr. Hernádi György: Feladataink az izgatás mint indult büntető ügyek értékelése alapján
Dr. Lágler Imre: A jogellenesen külföldre távozott és a hazatérést megtagadó személyek telek-, lakás- és üdülőtulajdonának állami tulajdonba vétele
Bárdos Lajos: Hamis úti okmány felhasználásával tervezett tiltott határátlépési kísérlet leleplezése
Dr. Kovács Lajos: Az összeesküvés és a szervezkedés elhatárolásának néhány kérdése
Meddig terjed a svéd titkosrendőrség hatalma
A titkos háborúk történetéből
Támadólagos elhárítás a megszálló német hadsereg körében
A fasiszta német hírszerző és az amerikai kémelhárító szervek összecsapása
A fasiszta német hírszerző és az amerikai kémelhárító szervek összecsapása
Különleges megbízatás
Az Alsos csoport hírszerző tevékenységéről
A Heuréka védelmében
A "Sunrie" akció
A Vaskapu felrobbantásának megakadályozása
A "szardínia" fedőnevű akció
A burmai akció
Abwehr ügynökök tevékenysége az USA-ban a II. Világháború előtt I.
Abwehr ügynökök tevékenysége az USA-ban a II. Világháború előtt II.
Jogi cikkek
Dr. Szakács Ödön: A Legfelsőbb Bíróságnak a Btk. módosítását és kiegészítését követő elvi irányító tevékenységéről
Dr. Csikós-Nagy Béla: A tisztességtelen haszonról
Dr. Markója Imre: Az új büntető eljárási törvényről
Dr. László Jenő: Az új Be. szerkezete és a katonai büntető eljárás
Szabóné Dr. Nagy Teréz: Az alapelvek rendszere az új büntető eljárási törvényben
Dr. Rudas György: A büntető eljárási törvény nyomozással kapcsolatos egyes rendelkezéseiről
Dr. Rudas György: Az új Nyomozási Utasításról
Dr. Berkes György: A bizonyítás és a fiatalkorúak elleni büsntető eljárás új szabályai
Dr. Moldoványi György: A bíróság elé állítás, a tárgyalás mellőzése pénzbüntetés kiszabása esetén és a különleges eljárások szabályozása az új büntető eljárási törvényben
A jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek érvényesülése a belügyi munkában
Dr. Duschek Lajos: A jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek továbbfejlesztéséről hozott határozat
Dr. Vágó Tibor: Gondolatok a járművezetéstől való eltiltás ítélkezési gyakorlatáról
Ferk Sándor: A közúti közlekedési bűncselekmények büntetőjogi szabályozásának tapasztalatai
Dr. Vermes Miklós: Büntetőpolitika, kriminológia és bűnüldözés
Dr. Kárpáti Zoltán - Dr. Kántor Géza: Az anyagi védelem érvényesülése
Dr. Lágler Imre: A jogellenesen külföldre távozott és a hazatérést megtagadó személyek telek-, lakás- és üdülőtulajdonának állami tulajdonba vétele
Dr. Kovács Lajos: Az összeesküvés és szervezkedés elhatárolásának néhány kérdése
Vágvölgyi József - Dr. Váry László: A tűzvizsgálatok tapasztalatai és a tűzesetek büntetőjogi megítélése
Dr. Kratochwill Ferenc: Szabóné Dr. Nagy Teréz: "A szocialista büntető igazságszolgáltatás egységesítése és differenciálása" című doktori értekezésének vitájáról
Dr. Fonyó Antal: Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán
Dr. Horgosi György: Ajándékozás, tiltott ajándékozás és vesztegetés
Dr. Hernádi György: A szabálysértési elzárásbüntetések végrehajtásának egyes kérdései
Dr. Burger Miklós: Az erkölcsi bizonyítványok kiadásának néhány eljárásjogi kérdése
A bűnügyi védő jogi helyzete az NSZK-ban
Az ausztriai mentesítési és büntetésnyilvántartási jog reformja
A garázdaság minősítéséről
A kötelességszegés és a felelőtlen közömbösség a gondatlan bűnösség esetén
Kriminalisztika
Krimináltechnika
Dr. Kertész Imre: A nyom és az anyagmaradvány fogalma
Dr. Bakonyi István: A nyomok szakértői vizsgálatának új lehetőségei
Dr. Bakonyi István - Molnár László: A profilográfia gyakorlati alkalmazásának problémái és lehetőségei
Dr. Illár Sándor: Ujjnyomcsapdák alkalmazásának lehetőségei
Szászvári József: A területkizárásos módszer alkalmazása a közúti közlekedési balesetek szakértői vizsgálatánál
Dr. Bakonyi István - Moharos István: Emberölésnek látszó közúti közlekedési baleset komplex fiziko-kémiai és nyomtani szakértői vizsgálata
Dr. Bakonyi István: Fémcsavarok azonosítása a készítésénél használt szerszám nyoma alapján
Hídvégi István: Mikroméretű anyagmaradványok jelentősége a rendkívüli halálesetek tisztázásában
Ákos Éva: A betöréses lopás bizonyítása mikroméretű anyagmaradványok alapján
Hegyi István: Vadászfegyver azonosítása
A vágószerszámok okozta vonalnyomok vizsgálata a csontszöveteken
Dr. Bakonyi István: Csonton levő eszköznyomok vizsgálati lehetőségei
Bodrogi Pál: A daktiloszkópia felhasználása a bűncselekmények felderítésében
Dr. Kiss Lajos - Dr. Móré Imre: Az írásszakértő megelőző tevékenységének lehetőségei és formái
Dr. Leisztner László: A papírok nyomszennyezőinek meghatározása spektrokémiai eljárásokkal című kandidátusi értekezésről
Kriston László - Kriston Lászlóné: Másolóceruzák írásvonalának vizsgálata
Dr. Vass Kálmán: Kertész Imre monográfiája a tárgyi bizonyítékok elméletéről
Dr. Erdei Árpád: Dr. Vass Kálmán: A kézírás vizsgálata című könyvéről
A bírósági szakértői vizsgálat jelene és jövője
A kriminalisztikai szakértői vizsgálat korszerű lehetőségei
Az új tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása
A helyszín fényképezésének új perspektívái
Új módszer az ujjnyomatok rögzítésére
Kesztyűnyomok azonosítása
Személyazonosítás meztelen lábujjnyomok alapján
A kynológiai szolgálat ésszerűbb kihasználása
Krimináltaktika
Dr. Rudas György: Helyzetértékelés és teendők a bűnüldözés területén
Dr. Bíró Sándor: Budapest 1972. évi bűnügyi helyzetéről és a bűnüldözés főbb tapasztalatairól
Dr. Déri Pál: A bűnözés, különösen a helyszínes bűncselekmények várható alakulása és a bűnüldözés távlati tervezése
Dr. Dobos János: Az utazó bűnözők felderítésének taktikája
Dr. Diczig István - Szentpáli István: A társadalmi tulajdon elleni szervezett bűnelkövetés jellemzői
Dr. Gadó Ottó: A gazdasági szabályozók működésének egyes tapasztalatai
Dr. Bakóczi Antal: Az új gazdaságirányítási rendszer és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés alakulása
Dr. Vass Kálmán - Dr. Fiedler József: A társadalmi tulajdon elleni bűnözés alapvető tendenciái 1965-1972 között
Dr. Duschek Lajos: A korrupciós jellegű bűncselekményekről
Dr. Duschek Lajos: A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények nyomozásának elrendeléséről
Dr. Szabó Károly - Dr. Juhász Zoltán: Az 1972 évi idegenforgalom főbb bűnügyi tapasztalatai
Z. Bocsev: A valutáris bűncselekmények kriminalisztikai-kriminológiai komplex vizsgálata Bulgáriában
Dr. Szabó Károly - Dr. Juhász Károly: A pénzhamisítással kapcsolatos bűnügyi tapasztalatok, a megelőzés és a nyomozás egyes kérdései
Dr. Nagy Árpád: A társadalmi tulajdon és a népgazdaság védelmének helyzete Baranya megyében
Dr. Kürti Pál: Az űzérkedési bűncselekmények egyes budapesti tapasztalatai
Adler Vilmos: A PM Bevételi Főigazgatóság szerveinek pénzügyi revíziós munkájáról
Dr. Szikriszt Lajos: A társadalmi tulajdon védelmének ój módszerei a vállalatoknál
Dr. Bakóczi Antal: A bűnözés helyzete az élelmiszer- és fagazdaságban
Dr. Battyán György - Zala Dezső: A budapesti ipari szövetkezeteknél elkövetett bűncselekmények tapasztalatai
Dr. Nagy György - Hölzl Péter: A termelőszövetkezetek és az ÁFÉSZ-ek melléküzemági tevékenységének bűnügyi helyzete Pest megyében
Füstös Béla: Termelőszövetkezetekben elkövetett visszaélések vizsgálati tapasztalatai
Dr. Antal László - Matuz István: A harácsoló, nyerészkedő magatartások Csongrád megyei bűnügyi tapasztalatai
Dr. Répási Ferenc: A pótnyomozások okairól
Kovács István: A vasúti közlekedéspolitikai koncepcióból adódó egyes rendőri feladatok
Dr. Horváth Sándor - Matuz István: Az önkiszolgáló bolti lopások Csongrád megyei tapasztalatai
Dr. Gunde Ákos: Az önkiszolgáló rendszerű kereskedelmi egységekben elkövetett lopások országos tapasztalatai
Dr. Bócz Endre: A rossz minőségű ipari termék forgalomba hozatalának bűsntette a gyakorlatban
Szobonya József: Jogtalan ártámogatás - dotáció - igénybevételével elkövetett csalások jellemzői
Országhegyi Károly: Egy gyáregység objektumkriminológiai vizsgálata
Nagy István: Törvénysértések az állami tulajdonban levő házingatlanok értékesítése során
Dr. Nyerges Lajos: A bűnözés területi vizsgálata
Dr. Pusztafi Károly - Szolnokiné Dr. Kránitz Mariann: A bűnözés helyzete és okai a budai járásban
Dr. Molnár József - Dr. Smetana József: A fővárosi galerik helyzete a rendőri megelőző intézkedések tükrében
Dr. Kanizsai Dezső: Környezeti hatások és nevelés a fiatalkorú bűnelkövetőknél
Dr. Vedres Géza - Dr. Dobos János: A helyszíni szemlék egyes gyakorlati problémáiról
Z. Bernacsik: A helyszíni szemle alapján levonható következtetések
Dr. Lak Lajos: A helyszíni szemlék teljesítésének egyes előfeltételeiről
Dr. Pusztai László: A helyszínbiztosítás gyakorlati problémái
Dr. Vágott János: A helyszínbiztosításról
A súlyos bűncselekmények felderítésének néhány módszere a Mongol Népköztársaságban
Súlyos bűncselekmények felderítése
Dr. Bócz Endre: A kihallgatások szervezése
Dr. Mayer Béla: A gyanúsított kihallgatásának lélektani kérdéseiről a gyakorlat szemszögéből
Dr. Avar Jenő: A terhelt többszöri kihallgatása
Magnetofonfelvételek bizonyítási jelentősége
Hivatali titok és a tanúzási kötelezettség
A feljelentés felvételéről
Csajka Gyula: Az utazó bűnözők ellenőrzésének egyik módszeréről
Kovács Ferenc: Személykörözések tapasztalataiból
A rendőrség és az elektronikus körözési rendszer
Bejelentés - aktivitás - jelzések
Az emberölések nyomozási taktikájának gyakorlatából
Számítógépes személyleírás nyilvántartás emberölési ügyekben
A kriminalisztikai vizsgálat irányítása bonyolult emberöléseknél
Dr. Jobba György - Farkas Mihály: A hatósági boncolásokkal kapcsolatos jelentési kötelezettségekről
Balázs Gábor - Kárpáti Ferencné: A gépjárművekkel kapcsolatos vagyon elleni bűncselekmények fővárosi tapasz talatai
Vályi Iván: A testületen belüli gépjárműbalesetek okairól, megelőzéséről
Dr. Vígh József: Egy kriminalisztikai monográfiáról
Túri Pál: Páncélszekrények elleni betöréses lopások módszerei
A modern technika alkalmazása egy sorozatos betöréses lopás felderítésénél
Egy betöréses lopás gyors felderítése
Az apróbb lopások kriminalisztikai kérdései
Vigyázat adat-tolvajok
Dr. Zohna György - Szabó József: Az öltözői és munkásszállói lopások tapasztalatai
Zsila László: A kerékpárlopások felderítésének módszere Békés megyében
Dr. Vincze Zoltán: A rablások bűnügyi tapasztalatai Csongrád megyében
Túszszedés és emberrablás
Rablás nyomozása
Bankrablás az NSZK-ban
Dr. Tóth Tihamér: Viktimológiai jellegű bűnügyi statisztikai adatgyűjtés szükségességéről
Dr. Hernádi György: Feladataink az izgatás miatt indult büntető ügyek értékelése alapján
Dr. Jármai Tibor: Az ittas vezetés nyomozásának ügyészi tapasztalatai
Adatfeldolgozó gépek a fényképazonosítás szolgálatában
A lefoglalás kriminalisztikai szempontjai
Az ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmények nyomozása
A bűnözés gócpontjainak eredményes felszámolása
Súlyponti bűnüldözés pályaudvarokon
A belső biztonság programja a Német Szövetségi Köztársaságban
Kiépül a szövetségi bűnügyi rendőrség
A bűnügyi rendőrség és a rendőrség bevetési taktikája
A női munkaerő a bűnügyi rendőrségen
Páncélfal védi az NSZK rendőrnyomozóit
Igazságügyi orvostan
Dr. Budvári Róbert - Dr. Farkas Gyula: Hulladarabolással párosult emberölés sértettjének azonosítása röntgenfelvételek alapján
Dr. Kiss Lajos: Sérülések gyógytartama véleményezésének rendezetlen kérdései
Dr. Szuchovszky Gyula: A tisztázatlan halálok, mint jogi kategória
Dr. Kiss Lajos: Az orvosszakértői vizsgálat jelentősége a légi balesetek rekonstrukciójában
Hardayné Dr. Grusz Éva: A nikotinmérgezések kivizsgálásával kapcsolatos modellkísérletekről
Dr. Jobba György - Dr. Leinzinger László - Dr. Unger Lőrincz: Az orrmelléküregek vizsgálatának igazságügyi orvostani jelentősége
Dr. Basch András: Motorkerékpárosok halálos kimenetelű baleseteinek elemzése
Dr. Gerencsér György - Dr. Major Ágnes: Azonosítás spermalelettel morphológiai jellegek alapján
Az agyrázkódás a büsntető eljárásban
Lövés vagy szúrás?
Kriminálmetodika
Bárdos Lajos: Hamis úti okmány felhasználásával tervezett tiltott határátlépési kísérlet leleplezése
Németh László: Egy pazarló gazdálkodás nyomozása és tanulságai
Dr. Kárpáti Zoltán - Dr. Barna Sándor - Dr. Vetró István: Befolyással való üzérkedés nyomozása
Bessenyei István: Gazdasági vesztegetés felderítése és bizonyítása
Barna Sándor: Egy gebines üzletvezető sorozatos bűncselekményeinek felderítése
Dr. Horváth Sándor: Árkialakítási joggal való visszaélés bizonyítása
Polecsák Lajos - Szekeres János: ÁFOR kútkezelők bűncselekmény-sorozata nyomozásának tapasztalatai
Bakos Sándor: Sorozatos visszaélések a GELKA egri szervizénél
Fehér János: Bűnszövetségben elkövetett sikkasztás felderítése és bizonyítása
Szobonya József: Építőiparbvan elkövetett csalás vizsgálata
Négyesi Miklós: Folytatólagosan elkövetett csalás tettesének felderítése
Wagner Károly: A Budapesti Postaigazgatóság sérelmére elkövetett folytatólagos csalások felderítése
Dr. Horváth Sándor - Dr. Reményik László - Móra István: Mezőgazdasági hitellel elkövetett csalás nyomozása
Szabó József: Arannyal elkövetett különösen nagy kárt okozó csalás felderítése
Fehér János: Bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás bizonyírtása
Jelics Miklós: Földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő bűncselekménysorozat nyomozása
Bessenyei István: Vendéglátóiparban elkövetett visszaélések vizsgálata
Polecsák Lajos: Gépjárművezetői engedélyek jogellenes érvényesítése
Dr. Kovács Balázs: Termelőszövetkezet működésével leplezett üzérkedés bizonyítása
Dus József - Dóra Miklkós: A személyfelismerési eljárás eredményes alkalmazása a vizsgálati munkában
Dani János: Vasúti fosztogatók leleplezése
Kovács Károly: Lőfegyverrel való visszaélés tettesének felderítése egy katonai objektumban
Domján István: Fegyveres bűnöző elfogása és emberölés kísérletének bizonyítása
Dr. Láposi Lőrinc - Dr. Móré Imre: Emberölés felderítése írásszakértő közreműködésével
Kerezsi Tamás: Öngyilkosságra való rábírás vizsgálata
Kálmán Jenő: A körzeti megbízottak szerepe a súlyos élet elleni bűncselekmények felderítésében
Dr. Magyar Pál: Súlyos élet elleni bűncselekmények tettesének elkfogása
Dr. Konczer István - Dr. Láposi Lőrinc - Romhányi Ferenc: Kihallgatási taktika eredményeként leleplezett emberölés
Süle József: Fiatalkorú cigányok által elkövetett emberölés nyomozása
Kálmán Jenő - Dr. Pallai Sándor: Élet elleni bűncselekmények sajátos bizonyítása
Ács János: Nikotinnal elkövetett emberölés felderítése
Gerebenics József: Halálos közúti közlekedési baleset nyomozása
Dr. Széles Sándor: Súlyos erőszakos nemi közösülés nyomozása
Cséplő József - Dankó András: Rablás bizonyítása mikroméretű üveganyag alapján
Demjén Béla: Útonállással elkövetett rablások nyomozása
B. Nagy Imre: Zsaroló felderítése technikai jelzőberendezéssel
Dr. Farkas Miklós: Üzemanyagjegy-lopás felderítése
Major József: Betörőtolvajok leleplezése vagyonvédelmi technikai jelzőberendezéssel
Németh Tibor: Betöréses lopás tetteseinek felderítése
Porczán József: Viteldíj-beszedő perselyek feltörése útján elkövetett lopások felderítése
Dr. Farkas Miklós: Páncélszekrény ellopásának nyomozása
Tonhausen László: Alkalmi lopások felderítése
Dr. Fellegi László: Bűnszövetségben elkövetett áruházi lopássorozat felderítése
Szabó György: Gyermekkorúak felhasználása bűncselekmény-sorozathoz
Szatmári László: Utógondozott bűnöző bűncselekmény-sorozatának felderítése
Dr. Horváth Sándor - Szűcs Ferenc: Az utógondozás egy galeri bűncselekményeinek tükrében
Tonhauser László: Egy "kis ügy" nyomozásának tanulságai
Dr. Röczey Ödön - Numan György: Sorozatos baromfilopások tanulságai
Kriminológia
Dr. Vermes Miklós: Büntetőpőolitika, kriminológia és bűnüldözés
Dr. Rudas György: Helyzetértékelés és teendők a bűnüldözés területén
Dr. Dávid Gábor: Az egységes rendőrségi, ügyészségi bűnügyi statisztikai megfigyelés továbbfejlesztése
Dr. Gönczöl Katalin: A VII. Nemzetközi Kriminológiai Kongresszusa
Dr. Nyerges Lajos: A bűnözés területi vizsgálata
Dr. Déri Pál: A bűnözés, különösen a helyszínes bűncselekmények várható alakulása és a bűnüldözés távlati tervezése
Dr. Diczig István: A kriminológiai prognosztika és tervezés szervezésének módszerei a Szovjetunió belügyi szerveinek gyakorlatában
Dr. Pusztai Károly - Szolnokiné Dr. Kránitz Mariann: A bűnözés helyzete és okai a budai járásban
Kriminalisztikai-kriminológiai kutatómunka a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatalnál
A rendőrség és a társadalomtudományok
A bűnözés jövőbeni változásáról
Dr. Tóth Tihamér: Viktimológiai jellegű bűnügyi statisztikai adatgyűjtés szükségességéről
Jogi információelmélet - a legfiatalabb jogi disciplina
A jog és információs adatok biztosítása az automatizált igazgatási rendszer számára
Az elektronikus adatfeldolgozás a rendőrség szoklgálatában: a hannoveri modell
A jogszabály változásai a statisztika tükrében
Dr. Diczig István - Szentpáli István: A társadalmi tulajdon elleni szervezett bűnelkövetés jellemzői
Dr. Bakóczi Antal: Az új gazdaságirányítási rendszer és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés alakulása
Dr. Vass Kálmán - Dr. fiedler József: A társadalmi tulajdon elleni bűnözés alapvető tendenciái 1965-1972 között
Dr. Nagy Árpád: A társadalmi tulajdon és a népgazdaság védelmének helyzete Baranya megyében
Dr. Bakóczi Antal: A bűnözés helyzete az élelmiszer- és fagazdaságban
Dr. Battyán György - Zala Dezső: A budapesti ipari szövetkezeteknél elkövetett bűncselekmények tapasztalatai
Dr. Nagy György - Hölzl Péter: A termelőszövetkezetek és az ÁFÉSZ-ek melléküzemági tevékenységének bűnügyi helyzete Pest megyében
Z. Bocsev: A valutáris bűncselekmények kriminalisztikai-kriminológiai komplex vizsgálata
Dr. Szikriszt Lajos: A társadalmi tulajdon védelmének új módszerei a vállalatoknál
Országhegyi Károly: Egy gyáregység objektumkriminológiai vizsgálata
Az üzemi kollektívákkal való szoros együttműködés eredményei a megelőzés és a reszocializálás munkájában
Dr. Bócz Endre: A rossz minőségű ipari termék forgalomba hozatalának bűntette a gyakorlatban
Dr. Gunde Ákos: Az önkiszolgáló rendszerű kereskedelmi egységekben elkövetett lopások országos tapasztalatai
Dr. Kürti Pál: Az üzérkedési bűncselekmények egyes budapesti tapasztalatai
Dr. Lossó Ferenc: A lakosságnak a belügyi szervekhez történő közérdekű bejelentéseiről
Balázs Gábor - Kárpáti Ferencné: A gépjárművekkel kapcsolatos vagyon elleni bűncselekmények fővárosi tapasztalatai
Dr. Dobos János: Az utazó bűnözők felderítésének taktikája
Zsila László: A kerékpárlopások felderítésének módszere Békés megyében
Dr. Vincze Zoltán: A rablások bűnügyi tapasztalatai Csongrád megyében
Dr. Zohna György - Szabó József: Az öltözői és munkásszállói lopások tapasztalatai
Dr. Farkas Miklós: A cigánylakosság társadalmi beilleszkedése és bűnözése Tolna megyében
A cigányság társadalmi beilleszkedéséről és bűnözéséről
Dr. Tavassy Tibor: A szabadságvesztés büntetésből szabaduló visszaeső bűnözők társadalmi beilleszkedése
Farkas Lajos: Visszaeső bűnözők elleni fellépés jelentősége
Kovács Sándor: A büntetett előéletűek utógondozása és a rendőri kényszerintézkedések alkalmazása
Aki nem tud lemondani a bűnözésről: visszaeső
Dr. Babay Imre: A hivatásos pártfogók és a rendőrség összehangolt ifjúságvédelmi munkája
Dr. Révész Péter: Társadalmi összefogással a fiatalkori bűnözés visszaszorításáért
Dr. Hegedűs Sándor - Györkös Jenő: Az "időszerűség" a fiatalkori kriminalitás visszaszorításában
Dr. Kanizsai Dezső: Környezeti hatások és nevelés a fiatalkorú bűnelkövetőknél
Dr. Potzner Irén: A galeri bűnözés egy vizsgálat tükrében
Dr. Molnár József - Dr. Smetana József: A fővárosi galerik helyzete a rendőri megelőző intézkedések tükrében
A fiatalkori bűnözés okairól
Tomasovszky Attila: A belügyi sajtótájékoztatás és proipaganda néhány kérdéséről
Földes Imre - Farkas Lajos: Belügyi témájú osztályfőnöki órákkal kapcsolatos felmérés tapasztalatai Gyór-Sopron megyében
Dr. Perjés János: Jogismeret és jogtudat a középiskolás diákoknál
Földvári Károly: A propagandamunkáról
Az állami és a társadalmi szervek együttműködése a törvénysértések megelőzésében
Az amerikai filmek és az erőszak
Hogyan hat a televízió a kriminalitásra
Serkenti-e a bűnözést a televízió?
A rádió és a rendőrség gyümölcsöző kapcsolatáról
A közvélemény és a büntetés
Dr. Raskó Gabriella: Vígh - Gönczöl - Kiss - Szabó: Erőszakos bűncselekmények és elkövetők
Dr. Rácz Ferenc: Az erőszakos módon elkövetett, garázda jellegű bűncselekmények visszaszorításának Pest megyei tapasztalatairól
Dr. Nagyné Dr. Orodán Mária: A kromoszómák és a bűnözés
Az erőszakos bűnözésről
Gondolatok a csoportos erőszakról
Az erőszakos bűnözés terjedéséről
A bűnözés hallgató áldozatai
Gyilkossági kísérlet motívum nélkül
Az öngyilkosságok számának alakulásáról
Az öngyilkosság egy különös esete
Dr. Avar jenő: A terhelt többszöri kihallgatása
Dr. Bócz Endre: A kihallgatások szervezése
Dr. Mayer Béla: A gyanúsított kihallgatásának lélektani kérdéseiről a gyakorlat szemszögéből
A prostitúció Franciaországban
A prostitúcióról szóléó angol tüörvény
Prostitúcióról szóló törvény Nyugat-Berlinben
Az erkölcsi züllés bűncselekménnyel végződik
Nagyvárosok közbiztonsági helyzete az NSZK-ban
Kábítószer és bűnözés az NSZK-ban
A kábítószer-kereskedelem elleni harc az Interpol közgyűlésen
Az Interpol jelentése az 1971. évi nemzetközi kábítószerkereskedelemről
Olasz kábítószer-törvény javaslat
A mértéktelen alkoholfogyasztás elleni küzdelem komplex formái
Kábítószerek kriminológiai és kriminálpolitikai aspektusa
A kábítószer elleni küzdelem eredményei az Egyesült Államokban
A büntetés elkerülhetetlensége és a bűnözés elleni küzdelem egyes kérdései
A rendőrség bűnözés elleni harcának sajátos formái
Az osztrák közbiztonság 1971-ben
Bűnözés az NSZK-ban
A nők kriminalitásáról
A büntető igazságszolgásltatás válsága Franciaországban
A bűnözés növekedése és az igazságszolgásltatás problémái Olaszországban
Az ENSZ és a bűnözés
A közbiztonság problémái az NSZK-ban
Tíz év alatt jelentősen megnőtt a holland bűnözés
Közlekedésrendészet
Ladvánszky Károly: A közlekedésrendészet tíz éve
Dr. Berkes István: A közlekedési szabálysértések helyzetéről és elbírálásáról
Csíkhelyi Béla: A központi forgalomirányítás szükségessége Budapesten
Dr. Viski László: Feladatok és lehetőségek a közúti közlekedés biztonságának növelésében
Dr. Irk Ferenc: A közlekedési szabályszegések súlyosságának megítéléséről
Dr. Irk Ferenc: A közlekedési balesetek visktimológiai összefüggései
Dr. Jármai Tibor: Az ittas vezetés nyopmozásának ügyészi tapasztalatai
Dr. Major István: A BRFK Közlekedésrendészet forgalombiztonsági osztálya szolgálati rendjének módosításáról
Csiky Antal: A közlekedésrendészeti intézkedések néhány lélektani tapasztalata
Csiky Antal: Egyes közlekedési bűncselekmények személyiséglélektani háttere
Dontó Tibor: A forgalomtechnika szerepe a főváros közúti közlekedésbiztonságában
Donkó Tibor: A BKV alesethelyszínelő csoportja és a rendőri szervek közötti együttműködésről
Kovács Jenő: A közlekedés biztonságának javításáért
Sipos István: A közlekedésrendészeti önkéntes rendőrök tevékenysége
Ferk Sándor: A közúti közlekedési báncselekmények büntetőjogi szabályozásának tapasztalatai
Gonda Attila: A tömegkommunikációs eszközökön keresztül végzett közlekedési propaganda hatékonyságáról
Salánki Istvánné - Csáki László: Számítógép hasznosítása a forgalomellenőrző járőrszolgálat szervezésénél
Mészáros László: A kerékpáros hónap tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében
Tódor János: Fejér megye közlekedésbiztonságának helzetéről
Dr. Nagy Rudolf - Dr. Makovecz István - Tóth Gyula: Budapest és környéke közlekedésének jelenéről és perspektíváiról
Mészáros Lajos: A külföldi gépjárművezetőkkel szembeni intézkedésekről
Ferk Sándor: A diplomáciai mentesség kihatásasi a közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatos rendőri tevékenységre
Szigeti Sándor: Megállás és várakozás az egyirányú forgalmi utcában
Festő János: A forgalmi zavarok megelőzésének és elhárításának rendőri módszereiről
Baranyai Pál: A helyszínelő gépkocsi gyengeáramú világító berendezése
Vinkovits Béla: A gumiabroncsok közlekedésbiztonsági vizsgálata
Géczi László: A közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatos rendőri eljárások Vas megyei tapasztalatairól
Turi Pál: A szemle jelentősége a közlekedési balesetek vizsgálatánál
Dr. Basch András: Motorkerékpárosok halálos kimenetelű baleseteinek elemzése
Szászvári József: A területkizárásos módszer alkalmazása a közúti közlekedési balesetek szakértői vizsgálatánál
Ferk Sándor: A területkizárásos módszerről
Kercs László: A középiskolai tanulók részvétele a közlekedésben
Gépkocsivezetői magasiskola
Egy jól bevált intézmény: a "gyerekátvezetők"
Útkereszteződésekben is megelőzhetők a balesetek
Újra az iskolába vezető útról
A sebességkorlátozásról szóló új rendelkezés
A közlekedés ellensőrzésének új technikai segédeszköze
A rendőrség gyakaorlati tapasztalatai az új KRESZ életbelépése óta
Anglia: harc az ittas vezetés ellen
A gépjárműbiztosítás legújabb formái Kanadában
Az udvariasság áldozata?
A hamburgi rendőrség televízhiós autója
Új olasz közúti közlekedési kódex
A közúti felügyeleti szervezet tevékenysége Angliában
Távolságmérés mozgó gépkocsiból
Helikopteres őrjárat tapasztalata
A követési távolság mérése
A jobboldali közlekedés szabálya megszegésének okai
Közlekedési nevelő tevékenység 1973 második negyedévében
Egységes európai gépjárművezetői jogosítvány?
Gondolatok a közlekedési nevelésről
Lézersugárral a forgalombiztonságért
A közlekedési bűntettek 60 százalékkal emelkedtek öt év alatt Franciaországban
Az 1973-as nyári idényforgalom fokozott biztonságáról,
A Bécsi Közlekedésbiztonsági Szolgálat női munkatársainak tevékenységéről
Helikopterrel a biztonság fokozásáért
Javaslatok a közlekedés biztonságának javítására
Rendőrség és közlekedési igazságszolgáltatás Olaszországban
Közrendvédelem
Solymosi József: A közrendvédelmi szolgálat helyzetéről és egyes problémáiról
Dr. Molnár Elek: A közrendvédelmi parancsnoki munka egyes kérdéseiről
Dr. Csiba istván: A közbiztonsági ellenőrző szolgálatról
Dr. Szíjártó Károly: A Katonai Kollégium beszámolója a Legfelsőbb Bíróság teljes ülése előtt
Cséplő József: A helyi közbiztonsági ellenőrző (razzia) szolgálat tapasztalatai Hajdú-Bihar megyében
Dr. Vörös Balogh István - Papp Sándor - Dr. Pap Zoltán: A tömegkatasztrófák leküzdésében résztvevő rendőr, tűzoltó és mentő egységek együttműködéséről
Dr. Gál Tivadar: A tömegkatasztrófák kárhelyparancsnokáról
Baranyai Mihály: A városi körzeti megbízotti szolgálatról
Dr. Ihász József: A községi körzeti megbízottak szolgálatáról, közéleti tevékenységükről és problémáikról
Dr. Ihász József: A fiatal rendőrök szolgálatba állításának néhány problémájáról
Dr. Sárosi Ernő - Dr. Fodor György: A rendőrökkel szemben elkövetett hivatalos személy elleni erőszakok fővárosi tapasz talatai
Hégely Ferenc: Az elővezetések végrehajtásának egyes problémáiról
Baki István: A szabálysértések miatt alkalmazott rendőri figyelmeztetések fogadtatása
Dr. Szabó István: Egy katonai ügyészségi vizsgálat tapasztalatai
Kovács Sándor: A büntetett előéletűek utógosndozása és a rendőri kényszerintézkedések alkalmazása
Major János: A rendőrség fegyverhasználatának tapasztalatairól
A svéd rendőrség felszerelésének korszerűsítése
A Csehszlovák Szocialista Köztársaságban működő önkéntes rendőri segédőrség-szervezetekről
A rendőr fegyverhasználati joga Jugoszlávisában
Rendőreink kézifegyvere
Az önkéntes rendőrök kezdeményező szerepe a Német Demokratikus Köztársaságban
A közbiztonsági operációs központról
Televízió a vízirendészet szolgálatában
Új vízi közlekedési szabályok Nyugat-Berlinben
Önkéntes rendőrök, mint a rendőrség fő segítői
Rendőrség és önvédelem
Reformjavaslatok az NSZK rendőrsége mozgékonyságának növelésére
Rendőrségi reformtervek Nyugat-Berlinben
Határőrség
Németh János: A parancsnokok és beosztottak közötti bizalomról
Káldor György: A határőrizet kiképzés szerepe a szolgálati fegyelem kialakításában
pauló Mihály: A centralizáltság és az öntevékenység problémáiról
Eszes Ferenc: A fiatal határőrök nevelésének kezdeti lépéseiről
Varga László: A sorállomány nevelése-oktatása egy társadalmi folyamat része
Timár Vince: Az ízlésnevelés és a vizuális kultúra problémái a határőrségnél
Kátai László: A politikai magatartás vizsgálata
Szöllősi Tamás: A határőrizeti szolgálat közben jelentkezhő pszichológiai hatásokról
Hajdu János: A határőr őrsparancsnoki teendők átadás-átvételéről
Csele József: Az eszközök határőrizetben történő alkalmazásáról
Németh János: A kábítószercsempészés elleni harcról
Németh János: A határőrizetet segítő technikai eszközök alkalmazása
Tűzrendészet
Tóth Lajos: A tűzoltás korszerűsítéséről
vágvölgyi József - Dr. Váry László: A tűzvizsgálatok tapasztalatai és a tűzesetek büntetőjogi megítélése
Forgách Géza: Az oltóanyagok és tűz oltástaktika
Strádi Géza: A védőgödörtüzek oltásáról
Tűz egy hamburgi tánchelyiségben
Új tűzbiztos bevonatokat tanulmányoznak Angliában
Hat nagy tűzeset - 42 millió schilling tűzkár
Tűzoltási munka komputeres irányítása
A szállodák tűzbiztonsága
Olajtűz gyors leküzdése könnyűvízzel
A műanyaggolyó-takaró csökkenti a benzintűz égését
Vezetéselméleti és szervezési, számítástechnikai, pedagógiai, személyügyi, anyagi
Dr. Németh Sándor: A munkahelyi légkör alakulásáról a Komárom megyei Rendőrfőkapitányságon
Bajkán Mihály: A szervezési munka fejlesztésének módszereiről
Dr. Virág Ferenc: Parancsnoki értekezletek szerepe a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetésében
Szigetvári János: A társadalmi tulajdonvédelmi munka megyei szervezéséről és irányításáról
Simon Sándor: A bűnügyi és közrendvédelmi szakszolgálat irányítása a területi rendőri szerveknél
Bartus József: A felvételi vizsgák tapasztalatai a Zrínyi Mikklós Katonai Akadémián
Dr. Szalma László: A Belügyminisztérium tudománypolitikájának kérdései
Lampl Tamás: Az operációkutatási módszerek és alkalmazási lehetőségei
Dr. Madarász Tibor: doktori disszertáció a tanácsi munkaszervezés organomwetriájáról
Tollár Imre: Az adatbázisok létrehozása és felhasználása az információigények gyors kielégítésére
Tollár Imre: Az adatbázisok alkalmazása az államigazgatási feladatokban
J. V. Szolopanov - Sz. Sz. Ovcsonszkij: A kriminalisztikai információ aktuális problémái
J. Racka: A bűnügyi statisztika és néhány kriminalisztikai nyilvántartás elektronikus számítógépekkel történő automatizált feldolgozásának rendszere a csehszlovák közrendvédelmi szerveknél
O. A. Gavrilov - D. O. Han-Magomedov: A kriminológiai információk feldolgozásának automatizálása
Káldor György: A határőrizeti kiképzés szerepe a szolgálati fegyelem kialakításában
Dr. Lak Lajos: Tudományos diákkörökről
Czeiner Gyula: Az önképzésről
Géczi László - Zsiga Tibor: A vetélkedő, mint továbbképzési és ismeretszerzési módszer
Bökönyi István: Oktató diafilmek elkészítésének elméleti munkái
Dr. Magyar István: A magyar motorizáció fejlődésének néhány sajaátos társadalmi hatékonysági kérdése
Szobonya József: Az ügyintéző személygépkocsik használatának gyakorlati problémáik
Simon Ferenc: A Hiltrup-i rendőrakadémia új feladatai
Lapszemle
Anticendio e protezione industriale
Új tűzbiztos bevonatokat tanulmányoznak Angliában
Archiv für Kriminologie
A lefoglalás kriminalisztikai szempontjai
Lövés vagy szúrás?
Assicurazioni
A gépjárműbiztosítás legújabb formái Kanadában
Bezpecnost
A Csehszlovák szocialista Köztársaságban működő önkéntes rendőri segédőrség-szervezetekről
Brandschutz
Tűz egy hamburgi tánchelyiségben
A szállodák tűzbiztonsága
Brand aus
Hat nagy tűzeset - 42 millió schilling tűzkár
Bulletin des Presse
Bűnözés az NSZK-ban 1971. évben
Csehovek és Zakon
A bírósági szakértői vizsgálat jelene és jövője
DPA-Brief
A nyugat-német vasúti rendőrség működése
Deutsche Polizei
Egy jól bevált intézmény: a "gyerek-átvezetők"
Menekülés a felelősség elől
Rendőreink kézifegyvere
Nagyvárosok közbiztonsági helyzete az NSZK-ban
A rendőrség és a társadalomtudományok
A nők kriminalitásáról
Az elektronikus adatfeldolgozás a rendőrség szolgálatában: a hannoveri modell
Hogyan hat a televízió a kriminalitásra
A követési távolság mérése
Eredmények és új módszerek az USA-ban a repülőgéprablás elleni harcban
A bűnözés jövőbeni vásltozásáról
Serkenti-e a bűnözést a televízió?
A kábítószer elleni küzdelem eredményei az Egyesült Államokban
Die Polizei
Az erőszakos bűnözésről
Az erőszakos bűnözés terjedéséről
A helyszín fényképezésének új perspektívái
Piros színű vezetői engedély
Die Volkspolizei
Közlekedési nevelő tevékenység 1973. második negyedévében
Az 1973-as nyári idényforgalom fokozott biztonságáról
Önkéntes rendőrök, mint a rendőrség fő segítői
A rádió és a rendőrség gyümölcsöző kapcsolatáról
Tiborzás a pályaválasztástól a szolgálatba állításig
A börtönből szabadultak nevelése és utógondozása
Die Welz
Új vízi közlekedési szabályok Nyugat-Berlinben
Der Spiegel
Egységes európai gépjármáűvezetői jogosítvány?
Der Tagesspiegel
Bankrablás az NSZK-ban
Fire
A műanyaggolyó-takaró csökkenti a benzintűz égését
Fire International
Olajtűz gyors leküzdése könnyűvízzel
Forum der Kriminalistik
Egy betöréses lopás gyors felderítése
A bűnözés gócpontjainak eredményes felszámolása
Az ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmények nyomozása
Az üzemi kollektívákkal való szoros együttműködés eredményei a megelőzés és a reszocializálás munkájában
Az önkéntes rendőrök kezdeményező szerepe a Német Demokratikus Köztársaságban
A feljelentés felvételéről
Az új tudományos eredmények gyakorlati alkalmaz ása
A mértéktelen alkoholfogyasztás elleni küzdelem komplex formái
A kriminalisztikai vizsgálat irányítása bonyolult emberöléseknél
Súlyos bűncselekmények felderítése
Frankfurter Allgemeine Zeitung
A bűnügyi védő jogi helyzete az NSZK-ban
A kábítószer-kereskedelem elleni harc az Interpol közgyűlésén
Kiépül a szövetségi bűnügyi rendőrség
Speciális rendőri különítmények őrzik a repülőgépeket
A rendőrség és az elektronikus körözési rendszer
Páncélfal védi az NSZK rendőrnyomozóikt
Reformjavaslatok az NSZK rendőrsége mozgékon yságának növelésére
Rendőrség és közlekedési igazságszolgáltatás Olaszországban
Giorni
Új olasz közúti közlekedési kódex
Handelsblatt
Vigyázat adat-tolvajok!
Izvesztyija
Halálbüntetés vár a légi kalózokra a Szovjetunióban
Kriminalistik
Súlyponti bűnüldözés pályaudvarokon
A belső biztonság programja a Német Szövetségi Köztársaságban
A női munkaerő a bűnügyi rendőrségen
A bűnügyi rendőrség és a rendőrség bevetési taktikája
A büntetés hiábavalósága
Az Interpol jelentése az 1971. évi nemzetközi kábítószerkereskedelemről
Túszszedés és emberrablás
Kriminalisztikai-kriminológiai kutatómunka a Német-Szövetségi Bűnügyi Hivatalnál
Interpol-hírek
A Hiltrup-i rendőrakadémia új feladatai
Adatfeldolgozó gépek a fényképazonosítás szolgálatában
Kábítószerek kriminológiai és kriminálpolitikai aspektusa
Televízió a vízirendészet szolgálatában
A jogszabály változásai a statisztika tükrében
Gyilkossági kísérlet motívum nélkül
Az öngyilkosságok számának alakulásáról
Az öngyilkosság egy különös esete
Új módszer az ujjnyomok rögzítésére
A "halálfejesek" cselekményeiről és megelőzésükről
A viktimológia jelentősége a kriminalisztikában
A gazdasági bűnözés helyzete az NSZK-ban
Egy nem mindennapi szénmonoxid-mérgezésről
A rendőrség a közvélemény felvilágosításáért
Kriminalisticky Sbornik
A modern techn ika alkalmazása egy sorozatos betöréses lopás felderítésénél
Kesztyűnyomok azonosítása
Rablás nyomozása
A közbiztonsági operációs központról
A kynológiai szolgálat ésszerűbb kihasználása
L'Osservatore Romano
A bűnözés növekedése és az igazságszolgáltatás problémái Olaszországban
La Stampa
A prostitúció Franciaországban
Olasz kábítószer-törvény javaslat
A prostitúcióról szóló angol törvény
Prostitúcióról szóló törvény Nyugat-Berlinben
A fiatalkori bűnözés okairól
Le Monde
A büntető igazságszolgáltatás válsága Franciaországban
A közlekedési bűntettek 60 százalékkal emelkedtek öt év alatt Franciaországban
Tíz év alatt jelentősen megnőtt a holland bűnözés
Magyar Szó
A rendőr fegyverhasználati joga Jugoszláviában
Neue Justiz
Pénzbüntetés és büntetőparancs
A kötelességszegés és a felelőtlen közömbösség a gondatlan bűnösség esetén
Neue Zürcher Zeitung
Jogi információelmélet - a legfiatalabb jogi disciplina
Hivatali titok és a tanúzási kötelezettség
NIN
Rendőrség és önvédelem
Novoje Vremja
Tiszta eget a repülés számára
Öffentliche Sicherheit
Az osztrák közbiztonság 1971-ben
Anglia: harc az ittas vezetés ellen
Az ausztriai mentesítési és büntetésnyilvántartási jog reformja
A közbiztonság problémái az NSZK-ban
A közúti felügyeleti szervezet tevékenysége Angliában
A légi kalózkodás elleni harc az Egyesült Államokban
Helikopterrel a biztonság fokozásáért
A Bécsi Közlekedésbiztonsági Szolgálat női munkatársainak tevékenységéről
Az ifjúsági bűnözés alakulása a Német Szövetségi Köztársaságban
Autópálya baleseteknél azonnal és helyesen kell cselekedni
Polityka
Meddig terjed a svéd titkosrendőrség hatalma
Kábítószer és bűnözés az NSZK-ban
Az ENSZ és a bűnözés
Polizei Technik Verkehr
Gépkocsivezetői magasiskola
A svéd rendőrség felszerelésének korszerűsítése
Útkereszteződésekben is megelőzhetők a balesetek
Újra az iskolába vezwető útról
A közlekedés ellenőrzésének új technikai segédeszköze
A sebességkorlátozásról szóló új rendelkezés
A rendőrség gyakorlati tapasztalatai az új KRESZ életbelépése óta
Tűzoltási munka komputeres irányítása
Az udvariasság áldozata?
A hamburgi rendőrség televíziós autója
Távolságmsérés mozgó gépkocsiból
A jobboldali közlekedés szabálya meszegésének okai
Gondolatok a közlekedési nevelésről
Lézersugárral a forgalombiztonságért
Javaslatok a közlekedés biztonságának javítására
Gyermekek a közlekedésben
Pravo i Zycie
A közvélemény és a büntetés
Problemy Kryminalistyki
Az apróbb lopások kriminalisztikai kérdései
Magnetofonfelvételek bizonyítási jelentősége
Robotnicseszko Delo
Jogi kultúra és a szocialista társadalom
Revue Internationale de Police Criminelle
Személyazonosítás meztelen lábujjnyomok alapján
Rinascita
A maffia elleni harc csődje Olaszországban
Salzburger Nachrichten
Az agyrázkódás a büntető eljárásban
Süddeutsche Zeitung
Rendőrségi reformtervek Nyugat-Berlinben
Szocialiszticseszkaja Zakonoszty
Az állami és a társadalmi szervek együttműködése a törvénysértések megelőzésében
Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo
A büntetés elkerülhetetlensége és a bűnözés elleni küzdelem egyes kérdései
A jog és információs adatok biztosítása az automatizált igazgatási rendszer számára
Szovjetszkaja Milicija
Helikopteres őrjárat tapasztalata
A garázdaság minősítéséről
Szovjetszkaja Kultura
Az amerikai filmek és az erőszak
Szovjetszkaja Zakonnoszty
A kriminalisztikai szakértői vizsgálat korszerű lehetőségei
The Christian Science Monitor
A korrupt New York-i rendőri szervezet általános reformot igényel
Növekszik a műtárgylopások száma
The Financial Times
Emberrablási hullám Argentínában
The Guardian
Aki nem tud lemondani a bűnözésről: visszaeső
The Police Journal
Számítógépes személyleírás nyilvántartás emberölési ügyekben
The sudnay Telegraph
Az angol rendőrség őrizze meg jó hírnevét és tartsa meg a közönség bizalmát
A bűnözés hallgató áldozatai
The Times
Mi a jó és mi a hibás az angol rendőrség házatáján?
Trybuna Ludu
Gondolatok a csoportos erőszakról
Bejelentés - aktivitás - jelzések
U. S. News World Report
Egyre nagyobb a kereslet a magánrendőrök iránt
Vorwärts
A rendőrség bűnözés elleni harcának sajátos formái
Zycie Warszawy
Az erkölcsi züllés bűncselekménnyel végződik
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem