Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.491

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1983 január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata/XXXII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Dr. Lévai Zoltán: Tantervi irányelvek kétlépcsős képzéshez1
Dr. Berencsi György: Gondolatok a külföldi ösztöndíjas orvostanhallgatók helyzetéről és egyetemi tanulmányaikról6
A marxizmus-leninizmus oktatása
Fodor Ferenc:
Győri Józsefné:
Jávorszky Andrásné: Az önálló munkára nevelés a politikai gazdaságtan oktatásában10
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Guba Sándor:
Dr. Pap Gábor: Az állattenyésztő szakosító üzemmérnök-képzés15
Krasznai Mihályné: A könyvtárhasználat oktatása21
Lukács Ottó: A matematikai tudományos diákköri munka a műszaki főiskolákon25
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatás külföldön
Dr. Bazsa György: Felsőoktatási tanulmányúton az USA-ban56
Szemle
A szocialista országok nemzetközi folyóiratáról (Dr. Kahulits László)62
2. szám
Dr. Bánóczy Jolán:
Dr. Zelles Tivadar: A fogorvosképzés helyzete és problémái az oktatási reform tükrében65
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Hajdú Miklós:
Pola József:
Radics László: Közelebb a politikai gyakorlathoz?75
Az oktatás és nevelés kérdései
Kukorelli István: A tudományos diákkörök általánosnak vélt kérdései81
Dr. Kengyel Miklós: A gyakorlat megismertetése a polgári eljárásjog oktatása során87
Dr. Zoltán Örs Tamás:
Dr. Párduczné Héjjas Katalin: A tanszéki oktatómunka "objektívebb" értékelése93
A pedagógusképzés kérdései
Vitafórum
Gesztesi József: A tanítóképzés jövője116
Felsőoktatási intézményeink életéből
Tok Miklós: Az elmélet és a gyakorlat viszonya a selmeci Akadémia pedagógiájában123
3. szám
Dr. Bihari Ottó129
Dr. Bihari Mihály: A felsőoktatás helyzete Magyarországon és fejlesztésének fő irányai130
Dr. Tompa Károly: A kutatómunka fejlesztésének problémái az Erdőmérnöki Karon140
Dr. Borotvás Elemér: A gazdasági mérnökképzés továbbfejlesztése146
Dr. Nagy László:
Végső János: A felvételi előkészítő munka tapasztalatai150
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Bimbó Mihályné: A "Világnézetünk alapjai" kiegészítő levelező tanárszak és perspektívái155
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Kata Mihály:
Tóth László: A tudományos ösztöndíjasok helyzete161
Diószegi György:
Dr. Fekete István: A számítógéppel segített géptervezés az üzemmérnök-képzésben167
Agócs László: A fakultatív oktatástechnológiai képzés tapasztalatai174
Máté József: Statisztikai mintavétel főiskolai hallgatóinak tanulási idejéről180
Vitafórum
Tóth Sándorné: A társadalmi szükségletek és a tanítóképzés korszerűsítése186
4. szám
Felsőoktatásunk távlati fejlesztési terve (I.)193
Dr. Vass László: A felsőoktatás és a társadalmi-gazdasági és tudományos-műszaki fejlődés Magyarországon205
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Szalay Tibor: Egy tanszékcsoport-titkár tapasztalatai214
Nyírő József: A hallgató személyiségének és az oktatás módszereinek kapcsolata a levelező képzésben221
Dr. Bella Károly: A hallgatók részvétele a kollégiumok irányításában227
Dr. Nagy Sándor: Számítógép a nyelvoktatás elméletében és gyakorlatában230
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Berencsi György: A higiéneoktatás pedagógiai kérdései nemzetközi szimpóziumon249
Dr. Gácser József:
Dr. Farkas Katalin: A Gyakorlati Képzési és Módszertani Bizottság munkája251
Dr. Horgosi Ödön: III. Russzisztikai Konferencia a József Attila Tudományegyetemen255
5. szám
Felsőoktatásunk távlati fejlesztési terve (II.)257
Dr. Till Gabriella:
Dr. Schéda Vilmos: Életérték orientáció a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinál262
Kolozsvári Mária: Az oktatói hármas követelményrendszerről268
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Vörös Imre: Feladatlapok, a filozófia kezdő szintű tanulásának a segédeszközei275
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Klement Tamás: Felvételi vizsgatapasztalatok279
Dr. Magyari László: A szaktárgyra orientált egyetemi oktatástechnológiai ismeretanyag modulrendszerű kimunkálása285
Dr. Major Ferencné: Nyelvoktatás a műszaki főiskolákon292
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatás külföldön
Dr. Csapláros István: A Varsói Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke a hetvenes években312
Szemle
Reisz Miklós: A szocialista gazdaság pénzügyei (Dr. Brüll Mária)318
6. szám
Felsőoktatásunk távlati fejlesztési terve (IIIl.)321
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Czabay Ilona: Az "Életszínvonal, fogyasztás, életmód" speciálkollégium tapasztalatai333
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Ormos Jenő: Gondolatok az orvosegyetemi vizsgák értékéről336
Dr. Gábor András:
Dr. Halász Géza: Tesztünk titkai340
Dr. Debreczeni István: A tudományos diákköri munka gyakorlata agrártudományi területen348
Dr. Harday Ildikó:
Dr. Szepessy Sándor: Tanárok diák szemmel352
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Kocsis Sándor:
Dr. Vályi Éva: Tanulmányút a gyakorlati oktatás szolgálatában376
Dr. Rakonczai János: A MÉM felsőoktatási intézmények idegen nyelvi versenye379
Dr. Széchy Éva: Felújította tevékenységét a Magyar Pedagógiai Társaság Felsőoktatási Szakosztálya381
Szemle
Bence Ildikó:
Nagy Sándor:
Dr. Pápai Vilma: Alapozó jegyzet az orosz műszaki nyelv oktatásához (Dr. Buday Lajos)383
7-8. szám
Felsőoktatásunk távlati fejlesztési terve (IV.)385
Dr. Gondi József:
Neuwirth Gábor: A fizikai dolgozók gyermekeit egyetemi és főiskolai Felvételire Előkészítő Bizottságok389
Dr. Heckenast József: A szakoktatás történetének néhány tanulsága401
Végső János:
Fábián Antal:
Dr. Buzási Károly: A felvételi vizsgák tapasztalatai és az 1982. évi kísérletek405
Dr. Sutus Imre: Főiskolai pótfelvételi vizsga411
Kóczánné dr. Bukovinszky Anna:
Dr. Tigyi András: A visszajelentés szerepe az oktatói magatartás alakításában415
Dr. Varga József: Innovációk a felsőoktatásban420
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Rontó Györgyi: A bizofizika oktatása és szerepe az orvostechnikai képzés megalapozásában432
Selomenceva Zinaida Sztyepanova:
Dr. Kerekes László: Alkotó és eredményes együttműködés439
Dr. Ilosvai János: Géptervezési gyakorlatok a Közlekedésmérnöki Karon441
Dr. Pillis Pál: Tantervkorszerűsítés a Kertészeti Egyetem oktatói - kutatói közvéleményében445
Rendekné dr. Nemes Kornélia: Az aktivizáló oktatási módszerek a "Vezetési ismeretek" oktatásában451
Dr. Birkás Márta: A gyakorlati oktatás az agrármérnökképzésben és a személyiség fejlesztésében456
Dr. Horváth Elek: Üzemmérnökök posztgraduális képzése a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán461
Baboss Gyula: Gondolatok a folyamatos értékelésről465
Egyed László:
Petrovics Pálné: A műszaki egyetemek és főiskolák hallgatóinak nyelvtanfolyamai a Moszkvai Energetikai Intézetben470
A pedagógusképzés kérdései
Felsőoktatás külföldön
Tóth Sándorné dr.: Vesztnyik Vüzssej Skoli502
Dr. Szabó A. Ferenc: A lipcsei Karl Marx Egyetem508
9. szám
Dr. Völgyesy Pál: Felsőoktatási kutatások az Oktatáskutató Intézet Felsőoktatási témacsoportjában513
Dr. Lévai Zoltán: A mérnökképzés egy lehetséges modelljének főbb jellemzői520
Dr. Csaba Béla: A Debreceni Orvostudományi Egyetemen végzett pályakezdő orvosok elhelyezkedésének tapasztalatai525
Ladányi Andor: A bölcsészkari óraszámok kérdéséhez534
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Kubinszky Mihály: Az építési és építészeti tantárgyak jelentősége a műszaki felsőoktatásban541
Dr. Gondi József: Az egyetemi társadalomtudományi szemináriumok546
Dr. Hamza Gábor: FEB munka az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán551
Szabó László: A Felvételi Előkészítő Bizottság tevékenysége a Szegedi Orvostudományi Egyetemen558
Csapó Benő: A perszonalizált oktatás564
Dr. Fekete Bertalan:
Szabóné Fátrai Klára: Oktatóink mint példaképek a hallgatók erkölcsi értékorientációja alapján570
Szemle
A Felsőoktatási Szemle Repertóriuma III. Tízéves betűrendes és szakmutató (1972-1981) (Dr. Móra László)575
10. szám
Dr. Benke István: Mérnökképzés és a társadalomtudományok577
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Pilishegyi József: Első éves főiskolai hallgatók világnézeti-politikai ismeretszintje583
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Regdon Géza:
Dr. Selmeczi Béla: A hallgatók nevelésének komplex folyamata a SZOTE Gyógyszerésztudományi Karán591
Dr. Molnár István: Lengyel szakos hallgatók felvétele és elhelyezkedési lehetőségei - debreceni tapasztalatok alapján597
Dr. Gácser József:
Dr. Farkas Katalin: Korszerűsítési törekvéseink a hivatásra nevelés szolgálatában603
Molnár Judit: Az idegen nyelvi laboranyagok számonkérése a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen610
Dr. Babinszky Mihály:
Dr. Széles Gyula: Tömbösített gyakorlati oktatás a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán613
Dr. Tomcsányi Ernő: Oktatási célú videofelvételek didaktikai értékének vizsgálata620
Felsőoktatás külföldön
Dr. Helmut Kulka: A pszichológushallgatók felkészítése a pályaválasztási tanácsadásra a NDK-ban628
Dr. Berencsi György: Orvosképzés a Német Szövetségi Köztársaságban631
Orlando dos Santos: A közgazdászképzés néhány sajátossága Portugáliában634
Szemle
Karlovits János: A pedagógia időszerű kérdései sorozatról638
11. szám
Dr. Palánkai Tibor: A hatékonyabb egyetemi kutataás és kutatásirányítás641
Dr. Krajcsovszki József: Az óvónőképzés továbbfejlesztése651
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Fodor Ferenc:
Dr. Győri Józsefné:
Dr. Jávorszki Andrásné: Útkeresés a levelező oktatásban658
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Kertainé Gresó Erzsébet:
Dr. Regdon Géza: A kollégiumi nevelés szerepe a gyógyszerészhallgatók személyiségformálásában661
Dr. Bakos Béla: A távérzékelés oktatása667
Bukovinszky László:
Vásárhelyi Tamás: Az oktató programok hatékonyságának vizsgálata a matematika oktatásában670
Dr. Benson Katalin:
Dr. Lázár Imre:
Dr. Vikár András: Szakosított Kulturális Építőtáborban végzett csoportformálási kísérletünk tapasztalatai676
Dr. Ravasz Tibor: Az érdekeltség és a hatékonyság fejlesztésének szüksége és lehetőségei a szakmérnökképzésben685
Dr. Takács Béla:
Dr. Vörös József: A TDK konferenciák tapasztalatai690
Vitafórum
Dr. Izsák János: Hozzászólás a "Felsőoktatásunk távlati fejlesztési terve" cikksorozatához694
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Héberger Károly: A diáklapok szerepe a Budapesti Műszaki Egyetemen697
12. szám
Hozzászólások a "Javaslat a felsőoktatás fejlesztésére" című tervezethez705
Dr. Fehér György: A középfokú oktatás kapcsolata a felsőfokú oktatással az agrárszakemberképzés nézőpontjából718
Dr. Frey Tamásné: Öt év szakirodalmi termése a Budapesti Műszaki Egyetemen724
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Császi Lajos: Orvostanhallgatók politikai és tudományos ismereteinek forrásai732
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Maróti Andor: Közművelődés az egyetemen739
Dr. Nagy Andor: Közművelődés a főiskolán746
Felsőoktatási intézményeink életéből
Gerencsér Kinga: Az egyetemi hallgatók beilleszkedése752
Szemle
B. Lőrinczy Éva: A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere és törvényszerűségei (Dr. Vértes O. András)758
A Felsőoktatási Szemle 1983. évi tartalomjegyzéke761
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1983 január-december Felsőoktatási Szemle 1983 január-december Felsőoktatási Szemle 1983 január-december
Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba