A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

História 1986-1987/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata/1986. VIII. évfolyam 1-6. szám; 1987. IX. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 420 oldal
Sorozatcím: História
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: 2 teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. A kötetbe a História 1979-1986. évi számainak (I-VIII. évfolyam) tartalomjegyzéke is be van kötve. A História 1986/3-4. számához melléklet tartozik.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1986. VIII. évfolyam
1. szám
Fodor István: Finnugor vagy bolgár-török?3
Kristó Gyula: A magyar kalandozások5
Györffy György: A honfoglalás vitás kérdései7
A honfoglalás előtt8
Vékony Gábor: A morvák "birodalma"11
Váczy Péter: Hogyan lett Moráviából "Nagy Morva"?14
Műhely
Nagymorávia - délen?16
Szarka László: Szlovák történészek Nagymorávia kiterjedéséről17
Glatz Ferenc: Együttélők19
Évforduló
Tarnóc Márton: Az egyetemalapító Pázmány20
Sipos Péter: Viták az emigrációban24
Nikolaj Derzsaluk: Kun Béla a Krímben, I. rész24
Székely Gábor: A Komintern VII. kongresszusa26
Figyelő
Ránki György: Nemzeti sérelemből jobboldali radikalizmus28
Erényi Tibor: Jövőkép és politika. I. rész30
Tisztelt Szerkesztőség!
Takács Péter: "... én Klapkát és Aschermannt sem rehabilitálom"32
Kovács I. Gábor: "Kossuth Lajos küzdelme a farkasokkal"33
Egy kép - egy esemény
Pótó János: A Görgei-szobor35
2. szám
Makkai László: Erdély betelepülése3
Barta Gábor: Király, vajda, fejedelem6
Péter Katalin: Erdély az európai politikában8
Trócsányi Zsolt: Három nép, három nemzet, négy vallás10
Wellmann Imre: Parasztok, kézművesek, nemesek12
Trócsányi Zsolt: Erdély a Habsburg birodalomban15
Miskolczy Ambrus: Változásra váró erdélyi társadalom17
Urbán Aladár: Az Unió20
Szász Zoltán: Vasútépítés22
Katus László: Erdély népei 1918 előtt24
Mózes Mihály: Városfejlődés, életformaváltás28
Évforduló
Nikolaj Derzsaluk: Kun Béla Ukrajnában, II. rész31
Figyelő
Erényi Tibor: Jövőkép és politika. II. rész32
Újrakezdés
Barcs Sándor: "Tisztelt Országgyűlés!"33
3-4. szám
Krónika
Varga J. János: Buda visszavétele3
Az 1686. év
Köpeczi Béla: Európa magyarságképe3
Hegyi Klára: A török birodalom7
Szakály Ferenc: A hódoltság10
Perjés Géza: Az európai hadszervezet15
Czigány István: Hadellátás20
Fodor Pál: A török hadsereg23
Lexikon a magyarországi török hódoltsághoz28
Benczédi László: Akinek a sors vakot vetett30
Szereplők
Rázsó Gyula: A keresztény hadvezérek38
Heckenast Gusztáv: A császár45
Vanyó Tihamér: A pápa47
R. Várkonyi Ágnes: Az erdélyi fejedelem51
Barta János: Egy csapattiszt52
Fodor Pál: Muzulmán hadvezérek55
Szemtanú
Szakály Ferenc: A menekülők60
Szalmási Pál: Egy hírszerző61
Haraszti György: A "nagyvezír szeme"63
Az 1686. év
R. Várkonyi Ágnes: A Szent Liga Európája65
Domokos György: Ostromtechnika a 17. században, Császári muskétások, pikások, Janicsárok, szpáhik, Várvédelem, erődítéstechnika, Ágyúk, mozsarak, Könnyű- és nehézlovagság, Lőpor, gránát, akna14
5-6. szám
Újrakezdés
Menyhárt Lajos Ny. Sz. Hruscsov3
Krónika
Pók Attila: Világesemények, 1958-19684
J. Jevtusenko: Sztálin örökösei6
Sipos Péter: Hruscsov Magyarországon7
Dérer Miklós: Apályok és dagályok, 1953-19628
A Szovjetunió kormányának nyilatkozata, 1956. október 30.9
Urbán Aladár: J. F. Kennedy12
Krónika
Burucs Kornélia - Demeter Zsuzsanna - Pótó János - Stefány Judit - Szabó Róbert - P. Tomsics Emőke: Hazai események, 1958-196818
Demeter Zsuzsanna: Karikatúrák a Ludas Matyiban19
Berend T. Iván: Iparpolitika 1956 után20
Schindele Miklós: A háztáji gazdaságok24
Pótó János: A kommunizmus "ígérete"26
"A kommunizmus építőinek kongresszusa"27
Burucs Kornélia: "Korszerű falu"30
Stefány Judit: Paraszti öltözködés32
Glatz Ferenc: Régi és új utakon34
Bíró Friderika: Paraszti porta37
Egy kép - egy esemény
Eperjesi László: A KISZ zászlóbontása39
Zinner Tibor: Az 1962. évi párthatározatról40
Pető Iván - Sipos Péter: Munkástanácsok - üzemi tanácsok43
B. Zseliczky Béla: A munkásság szerkezeti változásai45
Szűts Ildikó: A városi lakás47
Béres Katalin: Vidéki város48
Szemtanú
Schiffer Pál: Mozgalom, börtön, nyugdíj53
Közös dolgaink
Kapronczay Károly: A lengyel menekültek irányítása56
Tisztelt Szerkesztőség!
Komjáthy Miklós: Tisza-gyilkosság, Tisza-perek58
Figyelő
Hajdú Tibor: Kun Béla és a magyar munkásság60
Balogh Sándor: A "magyar kérdés" a párizsi békekonferencián, 194662
Egy kép - egy esemény
Spira György: Egy régi irkacímlap65
1987. IX. évfolyam
1. szám
Kákosy László: Egyiptomiak és más népek3
Glatz Ferenc: Nemzeti jellemvonás? Baráti szomszéd?3
Kertész István: Görögök és idegenek6
Gömöri György: Magyarok angol szemmel a 16-18.században9
Hahner Péter: A "Békaevő" franciák és a "perfid" angolok11
Dorothee Nehring: Sárkányölő és hálósipka. A német Mihcel13
Werner Philipp: Az orosz medve nyomában15
Demeter Zsuzsanna: Magyarország népeinek "tulajdonságai"18
Jeszenszky Géza: Seton-Watson és a "magyarellenesség"20
Tisztelt Szerkesztőség!
Ormos Mária - Litván György: Magyarország a békét diktáló győztesek szemével22
Évforduló
Vida István: A magyar békeszerződés területi kérdései26
Lázár György: A magyarországi szlovákok és a lakosságcsere30
Közös dolgaink
V. P. Susarin: Az erdélyi fejedelemség és Oroszország kapcsolatai21
Figyelő
Lőrincz László: Egy békülékeny hadikiállítás34
2. szám
Maróti Egon: Víz, szennyvíz az ókori Rómában3
Kubinyi András: Vízellátás a középkori Budán5
Kovács F. Lajos: Bányavízgazdálkodás a Felvidéken7
Hegyi Klára: Tisztálkodás és fürdőélet a törököknél9
Andrásfalvy Bertalan: Vízhaszonvétel és vízépítés11
Frisnyák Zsuzsa: A Tisza-szabályozás13
Szerényi Imre: Erőműtervek a Dunán15
Burucs Kornélia: Vízszennyezés Magyarország, 1949-198018
Sipos András: Mivel szennyezi a város a vizet?21
Glatz Ferenc: Ember, természet és az új történetszemlélet23
Sugár András riportja a szibériai folyókról24
Közös dolgaink
Pintér István: Az erdélyi munkásmozgalom a két világháború között27
Újrakezdés
Molnár János: A Magyar Szocialista Munkáspárt 1956-ról28
Évforduló
Pach Zsigmond Pál: A Szent Liga létrejöttének világgazdasági indítékai32
Közös dolgaink
Szarka László: Újrakeresztelt történelem34
Még élő vizeink35
3. szám
Kákosy László: "Az istenek kiválasztják a királyt, a király főtisztviselőit..."3
Vanek Zsuzsanna: Nofertiti. Feleség mint társuralkodó?5
Gaál Ernő: Deportálások az ókori Keleten7
Wojtilla Gyula: Szexualitás, vallásfilozófia, templomi művészet9
Szlávik Gábor: Könyvégetés mint cenzúra a római császárkorban11
Havas László: Cicero, a védőügyvéd13
Kertész István: Egy királygyilkosság anatómiája15
Lőrincz Barnabás: Koncepciós perek a császárkori Rómában19
Hoffmann Zsuzsa: Színészkarrier az ókori Rómában21
Figyelő
Vadász Sándor: Willy Brandt magyar munkatársa23
Szarka László: Feljegyzések egy történésztalálkozó kapcsán24
Szilágyi Miklós: Egy múlt századi halászemlékirat25
Tisztelt Szerkesztőség!
Gellért Kis Gábor: Szerelmi gyilkosságból politikai gyilkosság?26
Közös dolgaink
Nagy Áron: A romániai magyar történetírásról29
Varga Lajos: Munkásság, munkásmozgalom Erdélyben 1914-ig31
Glóbus
Berenc Nóra: "Ázsiai stagnálás" Japánban?33
Gyarapodó közgyűjtemények
Hoffmann Tamás: Felvilágosodás Magyarországon34
4. szám
Diószegi István: Világháború és forradalom, 19173
Demeter Zsuzsanna: Újsághírek, Budapest, 1917. november 7.4
S. P.: Az első Politikai Bizottság7
Glóbusz
Balogh András: Nemzeti-gyarmati kérdés a Szovjetunióban10
Lexikon
Krausz Tamás: 1917 a számok tükrében13
Közös dolgaink
Ádám Magda: Egy amerikai terv Közép-Európáról, 191816
Gyarmati György: Magyarország és a Duna-föderációs tervek, 1945-194820
Szinai Miklós: Ausztria és Magyarország, 1918-193823
Glatz Ferenc: Nemzet: államnemzet, kultúrnemzet26
Figyelő
Ferber Katalin: Takarékosság, forgalmi adó, vagyonválság28
Vörös Károly: Adó, 183429
Zinner Tibor: Raoul Wallenberg31
Tisztelt Szerkesztőség!
Jakó Zsigmond: Szabó T. Attila sírjánál33
Levelek a terjesztéséről33
Műhely
Soós István: A cigányok Magyarországon34
5-6. szám
Évforduló
Engel Pál: Luxemburgi Zsigmond3
Mályusz Elemér: A Zsigmond-kor kutatásának problémái7
Figyelő
Kosáry Domokos: Magyarország Európában9
Közös dolgaink
Sipos Péter: Mikor kezdődött Magyarországon...12
Horváth Zsolt: Tá-tá tá-ti-tá, tá-ti-ti-tá!13
Szabó Róbert: Jelszavak, politikai ünnepek15
Pótó János: Egy szimbólum születése17
Aki szembe mert fordulni Sztálinnal21
A. M. Szamszonov: "... de megmásítani sem szabad"25
Béres Katalin: Születésnapok anatómiája27
Sipos András: Városnév születik29
Frisnyák Zsuzsa: Még a troli is 70-es...31
Polónyi Péter: "....e törvény szavára dalol a szívünk"32
Szabó Miklós: Poljuska, holdfénykeringő, traktoros induló32
Glatz Ferenc: A sztálini rendszer és kritikusai34
Kovács Éva: Vezérekről, példaképekről gyermekeknek41
Stefány Judit: "... öltözzetek fehérbe!"44
Takács Péter: Kulák-legenda47
Pető Iván: "A Szovjetunióban ezt mindig így csinálják"51
Burucs Kornélia: Festett valóság? 53
Menyhárt Lajos: "Sztálinizmus és centralizált államhatalom55
Tisztelt Szerkesztőség!
Vida István: Meg nem történt találkozó57
Benda Kálmán: Savoyai Jenő herceg és a magyarok59
KÖzös dolgaink
Sas Péter: Román címer - magyar kéztől, 192162
Tisztelt Szerkesztőség!
Siklós András: Az Áchim-ügy63
Hidas Péter: Az osztrák hadsereg Magyarországon, 1849-185964
Figyelő
Bölöny József: Spanyol király Magyarországon66
Poszter melléklet
Demeter Zsuzsanna: Plakátok! Plakátok!
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem