Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.415

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Fohászok és vallomások

A világ legszebb imái

Szerző

Kiadó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 565 oldal
Sorozatcím: Máltai könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN: 978-963-89445-3-5
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Emberi szívekben fogant, emberi ajkakon kivirágzott fohászokat, vallomásokat tartunk a kezünkben.
Miközben lapozgattam, szokatlanul érdekes antológia jutott az eszembe. A címe: Van Isten? Sokak... Tovább

Előszó

Emberi szívekben fogant, emberi ajkakon kivirágzott fohászokat, vallomásokat tartunk a kezünkben.
Miközben lapozgattam, szokatlanul érdekes antológia jutott az eszembe. A címe: Van Isten? Sokak válasza: Nincs! A könyv szerkesztője, Christian Chabanis hívő, de olyan, aki egyáltalán nem zárja ki az ateistákat abból a mélységes drámából, amely az ember örökös istenkeresését jellemzi.
Vallomása szerint hitét nemhogy gyengítették, de alapvetően elmélyítették azok az ateisták, akik nem kevésbé küzdenek Istennel, mint valamikor Pascal küzdött, s mint manapság is küzd minden valódi hívő. A hívő semmivel sem tud többet, mint a hitetlen, de úgy érzi, hogy az ember létszférája messze túlnő tudása határain. S hogy az ember befejezetlen, végtelen szabadság és a vallás segítségével részesül is ebből a végtelenből.
Az Ószövetség egyik megragadóan gazdag helye: Jákob álma. „Almában azt látá, hogy egy létra áll a földön, teteje az eget éri, s az Isten angyalai fel és alájárnak rajta, s az Úr a létrára támaszkodik."
Keresztes Szent János értelmezése szerint „ama létrafokok a lelki tökéletesedés fokozatai."
Alászállni annyi, mint fölemelkedni, és fölemelkedni annyi, mint alászállni: mert „aki megalázza magát, fölmagasztaltatik, és aki fölmagasztalja magát, megaláztatik."
Alászállás és fölemelkedés kettős mozgása lényegében Isten és önmagunk kölcsönös és fokozatos megismerését jelenti. Isten megismerése: fölemel. Önmagunk megismerése: alázatra, s egyre mélyebb alázatra int. E feszültség tart mindaddig, míg a lélek tökéletesen s véglegesen nem egyesül Istennel, Ki a „lajtorja végére támaszkodik". Vissza

Tartalom

Ajánlás 29
Elöljáróban 31
AZ EGÉSZ VILÁGON ELTERJEDT
KERESZTÉNY IMÁK
Mi Atyánk 37
János evangéliuma (1,1-14) 37
Glória in excelsis Deo 38
Nicea-Konstantinápoly-i hitvallás 38
Apostoli Hitvallás 39
Aye Maria 40
Magnificat, Mária dicsőítő éneke (Lk 1,46-55) 40
Imádság Máriához (Oltalmad alá futunk...) 41
Imádság Máriához (Ó, Úrnőm, ó Anyám...) 41
Imádság Máriához (Üdvözlégy Királynő...) 41
Imádság Krisztushoz
(Krisztus lelke, szentelj meg engem) 42
Jézus főpapi imája
- az őskeresztények imádsága 42
Paul Gerhardt: Ó, Krisztus-fő 44
Martin Luther: Erős vár 46
NÉPEK IMÁI
NÉMETORSZÁG - AUSZTRIA - SVÁJC
Reggeli ima 51
Esti ima 51
Asztali ima étkezés előtt (Édes Jézus...) 51
Asztali ima étkezés előtt
(Istenünk, Te adsz nekünk mindent...) 52
Asztali ima étkezés után (Köszönjük neked...) 52
Asztali ima étkezés után
(Ételért, italért, minden jóért...) 52
Asztali ima étkezés után
(Aki ételt s italt adott...) 52
Ima szülőkért és testvérekért 52
Ima hivatásért 53
Bánatima (Istenem, Uram...) 53
Bánatima (Istenem, légy irgalmas hozzám...) 54
Krisztus magasztalása 54
Ónémet karácsonyi ének 55
Angelus Silesius: A kerubi vándor (részlet) 56
Jákob Böhme imája
Isten nagy tüzes szeretetéhez 59
Martin Luther: Kérő imádság 60
Martin Luther (Szenvedésem mélyéről...) 61
Johannes Tauler (Lábam táncra perdül...) 62
Eckhart mester (Uram, Jézus Krisztus...) 63
Eckhart mester (Köszönjük neked...) 63
Heinrich Seuse éneke az isteni szerelemről 63
Stella maris 64
Walter von der Vogelweide: Reggeli ima 66
Bingeni Szent Hildegard:
Himnusz a Szentlélekről 66
A keresztes vitézek éneke 68
Kempis Tamás imája
az angyalokhoz és minden szentekhez 69
A wessobrunni imádság 70
Osgermán imádság az Edda-ból 71
Magasztaló ének az Edda-ból: Wala igaz szava 71
A hegyi gazdaság megáldása Svájcban 72
Zwingli kappeli énekes imádsága 72
Flüeli Szent Miklós Miatyánkja 73
Jeremias Gotthelf: Svájci imádság 74
FRANCIAORSZÁG
Francois Fénelon: Reggeli ájtatosság 75
Mme Guyon, Jeanne Marié Bouvier de la Mothe:
Misztikus imádság 76
Szalézi Szent Ferenc: Imádság kegyelemért 77
Francis Jammes: Imádság szép halálért 78
Pierre Jean Jouve: Imádság 79
ANGLIA
Ismeretlen angliai szerző éneke
Krisztus szerelméről 80
John Donne: La Corona 82
Anglikán imádság minden élethelyzetben 86
John Henry Newman imája
(Szükségem van rád...) 87
John Henry Newman imája (Istenem, egyedül Te vagy végtelenül bölcs...) 87
ÍRORSZÁG
Óír-kelta esti ima 88
DÁNIA
(Uram, eljöttem házadba) 88
SVÉDORSZÁG
Esaias Tegnér reggeli éneke 89
Svédországi Szent Brigitta magasztaló imája 89
NORVÉGIA
Bjömstjeme Bjömson zsoltára 90
IZLAND
Hallgrímur Petúrsson imája 91
FINNORSZÁG
Ima a Kalevalából 91
Imádság a hazáért 92
ITÁLIA
Assisi Szent Ferenc imája
(Uram, tégy engem békéd eszközévé...) 92
Assisi Szent Ferenc Naphimnusza 93
Aquinói Szent Tamás: Úrnapi ének 95
Aquinói Szent Tamás:
Himnusz az Oltáriszentségről 97
Szent Bonaventura éneke Krisztus irgalmáról 99
Jacopo de Todi: Stabat Mater 101
SPANYOLORSZÁG
Keresztes Szent János: Vers az isteniről 103
Loyolai Szent Ignác: A teljes önátadás imája 105
PORTUGÁLIA
Fatimai imádság 105
LENGYELORSZÁG
Reggeli dicséret 105
Imádság a hazáért 106
Fohászok Maximilian Kolbéhoz 107
Jan Kochanowsky zsoltárimája 108
MAGYARORSZÁG
Ómagyar Mária-siralom 108
Jégeső elleni bájoló imádság 110
Thewrewk-kódex (Hálát adok neked...) 111
Lobkovitz-kódex (Édes Uram, Jézus Krisztus) 111
Vásárhelyi András: Ének Szűz Máriáról 111
Kecskeméti Vég Mihály: Az LV. zsoltár 113
Tinódi Lantos Sebestyén
(Siess, keresztyén...) 114
Petrőczi Kata Szidónia
(Elbágyadt lelkeknek...) 115
Esterházy Pál felajánló imája
Magyarország Nagyasszonyához 117
II. Rákóczi Ferenc könyörgése 119
Faludi Ferenc: A feszülethez 120
Dugonics András: Imádság magamért 12
JUGOSZLAVIA
Mária-imádság Dubrovnikből 124
OROSZORSZÁG
Ima a meghalt lelkek emléknapján 125
Orosz egyházi ének (Enyészendő emberek...) 125
BIZÁNC
Új-Teológus Simeon (Jöjj, igaz fény...) 126
Eusebius püspök imája 128
Szent Basziliosz imája 128
Nazianzi Szent Gergely: Betegen 129
Nazianzi Szent Gergely: Nehéz órán 129
Kürenei Szünesziosz püspök reggeli énekéből 130
Szent Metód: Himnusz Krisztusról, az Egyház jegyeséről 131
GÖRÖGORSZÁG - KLASSZIKUS KOR
Szoli Aratosz imája 133
Homéroszi himnusz a Földhöz, mindenek Anyjához 133
GÖRÖGORSZÁG - ÚJKOR
Nicetas a Remesiana: Te Deum 134
Újgörög ortodox imádság
(Ó, emberszerető Uralkodónk...) 135
Újgörög ortodox imádság
(Méltó és igazságos...) 136
Az Athosz-hegyi szerzetesek szív-imája 136
IZRAEL
Dávid dicsérő éneke (részlet a 18. zsoltárból) 136
42. zsoltár 138
90. zsoltár 140
129. zsoltár: De profundis 143
Imádság a Tóra fölolvasása előtt
(Halljad, Izrael!) 143
Velünk a Seregek Istene 144
EGYIPTOM
A Világanyához, Iziszhez szóló fölajánló ima 144
Réhez intézett bánatima 145
A fölkelő Naphoz 146
Amon-Ré napisten himnusza 146
Ramszesz-himnusz 146
AFRIKA
Countee Cullen: A fekete nép litániája 147
A kivu-pigmeusok védő imája 148
Libériai imádság 148
A galla nép imája (Föld Istene...) 149
A galla nép imája (Istenem, békében engedted eltöltenem a napot...) 150
A masszai asszonyok imája gyermek születésekor 151
A masszaik reggeli imája 151
A busmanok kérő imája 151
Kelet-afrikai imádság 151
A khoikhoik imája a menny istenéhez 152
A silluk imája az ősök sírja mellett 152
Etiópiai Mária-ének részlete 153
Etiópiai anafora 153
KÖZEL-KELET
Részletek a Koránból 154
Mohamed: „A mindenható és mindentudó" 155
Mohamed: „Könyörgök hozzád a jóért" 156
Mohamed bocsánatkérő imája 156
Mohamed dicsőítő imája 156
Mohamed: „Kegyelmezz!" 157
Mohamed:
„Vezess bennünket az egyenes úton!" 157
A1 Ghazáli:
Karaván imája a sivatagi homokviharban 157
Al Ghazáli: Mezopotámiai reggeli imádság 158
Al Ghazáli: Mezopotámiai magasztaló ének 158
Al Ghazáli:
Imádság a mecsetbe való belépéskor 159
Al Ghazáli: Mezopotámiai imádság 159
Abdullah Anszári imája 160
Rabi'eh Al'-Adavija misztikusnő imája 160
Libanoni keresztény-arab ráolvasó imádság 161
INDIA
Indiai hindu imádság 163
Rabindranath Tagore: Te alkottál végtelennek 163
Zsoltárimádság 164
Akandok imája 164
Tulszi Dasz imája 165
A Visnu-hívők bűnvallomása (Jamuna-muni) 165
Tukaram vallomása 166
Árjasúra imádsága 167
Árjasúra dicsérő imája 167
Raman Chandrasekhara: Légy kegyelmes 167
Indiai dicsérő himnusz 168
Kálidásza: Az istenek imája Visnuhoz 169
Részlet az upanisadokból:
Az Úr lakozik mindenben 170
Részlet az upanisadokból: A teremtmények Ura 171
Részlet a Bhagavad-Gítából:
Ardzsuna imádsága Krisnához 173
Részlet a Rig-védából: Az éjszakához 174
Részlet a Rig-védából: A Teremtés Urához 175
Részlet a Rig-védából: Kérő imádság 177
PERZSIA
Bahá'ulláh imádsága 177
Dzselal ed-Din Rúmi: A dervisek imája 178
Dzselal ed-Din Rúmí éneke 180
Dzselal ed-Din Rúmí: Nyújtsd a kezed 180
Abu Mohamed Nizámi: Könyörülj meg rajtam 181
Abu Hariri kérő imádsága 182
Ibn KhuszrauNasziri hálaimája 182
Abu Szaid bűnvallomása 183
Firdauszi: Te vagy 183
TÖRÖKORSZÁG
Muzulmán imádság 184
Ziyá Gökalp: Iszlám misztikus himnusz 185
Hocsói imádság 186
BABILON - SUMER
Mardu hosszú húros éneke 186
BABILON - AKKÁD
Himnusz a Naphoz 188
Szin Holdisten magasztalása 189
Ima házszentelőkor 190
Samashoz könyörög feloldozásért 191
KÍNA
Imádság Kwanyin istennőhöz 19
Imádság 192
A megnevezhetetlen
- Egy - Lao-ce Nagy Szelleme 193
Kínai buddhista imádság
- Tsing-Tu, a Tiszta Ország iskolája 193
TIBET
Imádság az ezer Buddhához 194
NEPÁL
Imádság 194
VIETNAM
Imádság az eső istenéhez 195
Imádság a gazdagság, a termékenység és az öregkor istenéhez 195
Imádság a sors istenéhez 195
Imádság halottért 195
JAPÁN
Li Hung Csang: Ima a selyem istennőjéhez 196
Sintoista ima az ősökhöz 198
POLINÉZIA
A batakok áldozati imája 198
A főpap esti imája 199
Dél-szigetiek könyörgő imája békéért 199
Dél-szigeti asszony imája 199
Mikronéziai törzsek imája 200
AUSZTRÁLIA
A presbiteriánus egyház imádsága 200
ÉSZAK-AMERIKA
Reggeli és esti ima 201
Ismeretlen katona imája 201
A hit az otthonunk" - Néger spirituálé 203
Ha szívemet a Lélek indítja..." - Néger spirituálé 204
A sziú indiánok imádsága 205
Indián sámán imája 205
Indián imádság 206
MEXIKÓ
A zuni-pueblo indiánok imája 207
Frissen választott azték fejedelem imája 208
Az otomik himnusza 209
PERU
Az inkák imája 210
KARIBI-SZIGETEK
A tambu négerek reggeli imája 211
ARGENTÍNA
Bánatima 211
Imádság Máriához 212
BRAZÍLIA
Imádság 212
NAGY SZEMÉLYISÉGEK HITE
Abraham A Santa Clara:
Aki Istenre hagyatkozik 215
Angelus Silesius:
Szűz Máriához, a titkos liliomhoz 215
Szent Anzelm:
Arcodat keresem, Uram! 216
Ernst Moritz von Amdt:
Áll még a láthatatlan Egyház 217
Ludwig Achim von Amim:
Ima 218
Aurelius Augustinus:
Arcod keresem 219
Sri Aurobindo:
Isteni rózsa 220
Franz von Baader:
Belső fénytől megvilágítottan 221
Francis Bacon:
Istentelenül - értéktelenül 222
Balassi Bálint:
Zarándoknak vagy bujdosónak való ének 223
Ludwig van Beethoven:
Imádság 224
M. Y. Ben-Gavriel:
Istennek misztériumnak kell lennie 224
Ny. A. Bergyajev:
A megoldás nem lehetséges, csak 225
Georges Bernanos:
Az imádságról 225
Clairvaux-i Szent Bernát:
Ujjongása Jézus nevére 226
Berzsenyi Dániel:
Fohászkodás 228
Dietrich Bonhoeffer:
(Áldó hatalmak oltalmába rejtve...) 230
Róbert Boyle:
A Teremtő bölcs szándékai 231
Clemens Brentano:
Szolga kiált tavasszal a mélyből 231
Max Brod:
Hitem 232
Anton Bruckner:
A tiszteletről 233
Martin Buber:
Hászid történeteiből 234
Alexis Carrel:
Ima 235
Paul Claudel:
A keresztút (részlet) 236
Alighieri Dante:
Szent Bernát imája 236
Charles Darwin:
Az a kérdés, hogy létezik-e Teremtő 238
Humphry Davy:
A vallás világítótorony 239
René Descartes:
Szubsztancia, amely nem igényel egyetlen más lényt sem 239
F. M. Dosztojevszkij:
Ebben van az egész hit 240
Annette von Droste-Hülshoff:
Virágvasárnapra 24
Albrecht Dürer:
Imádság 242
Eckhart mester:
In hoc apparuit caritas Dei in nobis 243
Christian Gottfried Ehrenberg:
A nagy isteni építmény tudatosítása 247
Joseph Von Eichendorff:
Jelmondat 248
Albert Einstein:
A vallás kozmikus élménye 248
Thomas Stearns Eliot:
Simeon éneke 249
Pierre Emmanuel:
A galamb 250
Rotterdami Erasmus:
Amit Isten azoknak készített 252
Eugen, Savoya hercege:
Mindennapi imádság 252
Michael Faraday:
Vallás és tudomány 254
Michael Faulhaber
(Mennél hangosabban káromolják
azt a nevet...) 254
Heinrich Federer:
Zsoltárimádság 255
Johann Gottlieb Fichte
(Hogy Isten van,
s hogy bennünk működik...) 255
Sir Alexander Fleming
(Hiszek benned, végtelen világszellem...) 256
Charles de Foucauld
(Atyám, reád bízom magamat...) 257
Benjámin Franklin:
Kövesd Jézust! 257
Benjámin Franklin:
Maga fogalmazta sírfelirata 257
Galileo Galilei:
A Szentírás igazsága 258
Mahatma Gandhi:
Mindennapi imádság 258
Carl Friedrich Gauss:
Ragaszkodjunk a hithez! 258
Nagy Szent Gertrúd
(Üdvözlégy, áldott légy,
ó legszentebb Oltáriszentség...) 259
Johann Wolfgang Goethe:
Vándor éji dala 260
Joseph von Görres:
Isten tüze ég az emberi természetben 260
Jacob Grimm:
Hiszem 261
Romano Guardini:
Nagy vagy, Uram! 261
Hakuin, Zen-mester:
A megvilágosodás himnusza 262
Hermann Hesse:
Az üveggyöngyjáték 264
Friedrich Hölderlin:
Patmosz 265
Christian Huygens:
Aki a világmindenséget szemléli 272
Francis Jammes:
Ima azért, hogy a szamarakkal mehessen a paradicsomba 273
Keresztes Szent János:
Ének a legfontosabb jegyzetekből 274
Carl Gustav Jung:
A léleknek vallási funkciója van 278
Immanuel Kant:
Az erkölcsi törvény 279
Sziénai Szent Katalin
(Ó mennyire édes a léleknek...) 280
Nikosz Kazantzakisz:
Istenem kiáltása 282
Gottfried Keller:
Az éjszaka csöndje 283
Kempis Tamás
(Add meg nekem, édes és szerelmes Jézusom...) 284
Johannes Kepler:
Himnusz 285
Sören Kierkegaard:
Ima 286
Sören Kierkegaard:
Hogyan beszéljünk a szeretetről? 286
Rudyard Kippling:
A festők feltámadása 287
Paul Klee:
Napló (részlet) 288
Paul Klee:
Augusztus 289
Christoph Kolumbus:
Imádság 290
Gottfried Wilhelm Leibniz:
(A régi filozófusok nagyon kevéssé ismerték
ezeket a fontos igazságokat) 291
Eino Leino:
Aleksis Kivi 292
Leonardo da Vinci:
Minden példabeszéd 294
M. J. Lermontov:
Ima 295
Justus von Liebig:
A természet ismerete elvezet a hitre 296
Carl von Linné:
Csodálattal tölt el a Teremtő bölcsessége 297
Maurice Maeterlinck:
Ima 297
Gabriel Marcel:
Ima 298
Francois Mauriac:
A kegyelem élménye döntő 298
James Clerk Maxwell:
Kérő imádság 299
Rupert Mayer:
Ima 299
Magdeburgi Szent Mechtild:
Üdvözlégy, édes Uram, Jézus Krisztus 300
Thomas Merton:
Mikes Kelemen:
Leveleiből (részlet) 302
Michelangelo Buonarroti:
Imádság 303
John Milton:
A vak szonettje 303
Morus Tamás:
Imája a börtönben 304
John Henry Newman:
Imádság egyházias lelkületért 305
John Henry Newman:
Istenem és mindenem! 306
Isaac Newton:
Isten - a világ Kormányzója 307
Novalis:
Mind hűtlenek lehetnek 308
Hans Christian Örsted:
A teremtőerő fölemel 310
Janus Pannonius:
Békéért 310
Paracelsus:
Az orvos imája 310
Blaise Pascal:
Emlékeztető (1654 kegyelmi esztendeje) 311
Blaise Pascal
imája, melyben betegségeinek
jó használatát kéri Istentől 313
Borisz Paszternák:
Csoda 324
Coventry Patmore:
Aurea dicta 325
Jean Paul:
Van gondviselés a világtörténelemben 327
Pázmány Péter:
A végig való állhatatosság kegyelméért 328
Pázmány Péter:
Imádság keresztény egységért 328
Pilinszky János:
Vallomások az imádságról 329
Pilinszky János:
Az imádság szerepe a világban 331
Max Planck:
Önmagában nem létezik anyag 332
Edgar Allan Poe:
Himnusz 333
Prohászka Ottokár:
Elhagyatottságban 334
A. Sz. Puskin:
Imádság 334
Jean Racine:
Szerdai laudes 335
Karl Rahner:
Életem Istene 336
II. Rákóczi Ferenc:
Ima a hazáért nehéz időben 342
Ramakrishna:
Imádság az isteni anyához 343
Hermann von Reichenau:
Salve Regina 343
Carl Ritter:
Az imádság áldása 344
Franz Rosenzweig:
Levél unokatestvéréhez, Gertrúd Oppenheimhez
(1917. május 30-31.) 345
Antoine de Saint-Exupéry
(Uram, időnként jeges a magányom...) 349
Friedrich Schiller:
A hit szavai 350
Roger Schütz:
Isten arcának ragyogása 351
Albert Schweitzer:
A kereszténység lényege 354
Swami Sivananda:
Hogyan szenved vereséget a félelem? 355
Benedictus de Spinoza:
Miben áll az örökkévalóság? 356
Edith Stein
(Engedd, Uram, hogy vakon járjam az utakat...) 357
Adalbert Stifter:
Uram, jó az, ami kezedből származik 358
August Strindberg:
Imádság 359
August Strindberg:
Hitem 359
Jules Supervielle:
Imádság az ismeretlenhez 360
Jan Swammerdam:
Az embernek mindent Istentől kell kapnia 363
Széchenyi István:
Mindennapi ima 364
I. V. Szolovjov:
A szeretet értelme 364
Rabindranath Tagore:
Tűrd, Uram 367
Hippolyte Taine:
Krisztus napja 368
Aquinói Szent Tamás
(Imádlak áhítattal, Isten: rejtelem...) 368
Johannes Tauler:
Adventi ének 370
Pierre Teilhard de Chardin:
Mise a Világ felett - Felajánlás 370
Teréz anya:
Kicsoda számomra Jézus? 373
L. Ny. Tolsztoj:
A hit felfokozott fény 375
Tompa Mihály:
Úrvacsorai ének 376
Georg Trakl:
Az eltávozott éneke 377
Francois Villon:
Ballada 378
Francois Villon:
Ajánlás 380
Voltaire:
Imádság 380
Vörösmarty Mihály:
Himnusz 381
Simone Weil:
A Miatyánkról 382
Franz Werfel:
Veni Creator Spiritus 391
Elie Wiesel:
Aki szeret, szereti Istent 392
Zrínyi Miklós:
Imádság (részlet a Szigeti veszedelemből) ... 393
KORUNK IMÁI
Edwin Aldrin:
(Világok nagy építőmestere...) 397
Stephen Vincent Benét:
Az Egyesült Nemzetek imája 397
Dietrich Bonhoeffer:
Az Isten utáni szomj 397
Helder Camara:
Imádságok 399
Charles Duke:
(Nyolc hónappal a Hold-utazásom után
lettem keresztény...) 401
James Irvin:
(A Holdon kristálytisztán rohant meg...) 401
XXIII. János pápa:
Ima a II. Vatikáni Zsinatért 402
Anthony de Mello:
A kis hal 403
Thomas Merton:
Ima 404
Czeslaw Milosz:
Veni Creator 405
Pilinszky János:
Imádságért 405
Karl Rahner:
Befejező áldás 408
Roger Schütz:
Imádság 410
Pierre Teilhard de Chardin:
Az Anyag Szíve
(Ima a mindig nagyobb Krisztushoz) 411
Teréz anya:
Imádsága 413
Jean Vanier
(A szegények és gyengék tárták fel előttem...) 414
Simone Weil:
Ima 416
MISZTIKUSOK ÉLMÉNYEI
Sri Aurobindo:
Kegyelem és világosság 419
Szent Bernát:
A Vőlegény érkezése 420
Jákob Böhme:
Az újjászületés a lelkületben kezdődik 421
Jákob Böhme:
Az ember háromféle életéről 425
Celanói Tamás testvér Assisi Szent Ferencről:
A megfeszített angyalalak jelenése 427
A lelki vidámság dicséretéről és a rossz hangulat rossz voltáról 429
Az angyali hárfáról 430
Hogyan énekelt a Szent a lélek örömében franciául 431
Areopagita Szent Dénes:
Leveleiből 431
Eckhart mester:
Leválni a világról 434
Eckhart mester:
Surrexit autem Saulus 449
George Fox:
Újjászületve Isten képmására 458
Nagy Szent Gertrúd:
A szeretet sebe 460
Al Ghazáli:
A szív csodás világa 461
Bingeni Szent Hildegard:
Egy látomás 463
Aranyszájú Szent János:
Isten felfoghatatlanságáról 466
Keresztes Szent János:
A szemlélődésből fakadó elragadtatottság strófái 472
Sziénai Szent Katalin:
Elragadtatásban kapott intelmek 474
Mme Guyon, Jeanne Marie Bouvier de la Mothe:
Szemlélni és szeretni 478
Plótinosz:
(Ami felette áll az életnek, az az élet oka...) 482
Louis-Claude de Saint-Martin:
A vágyakozó ember 485
Heinrich Seuse:
Hol van Isten és milyen Ő? 490
Pierre Teilhard de Chardin:
Isten arca a másik emberen 496
Pierre Teilhard de Chardin:
"A külső sötétségek" 497
Pierre Teilhard de Chardin:
Esteledik 498
Avilai Szent Teréz:
Egy látomás leírása 499
Avilai Szent Teréz:
Egy elragadtatás leírása 501
Rövid életrajzok 507
Betűrendes névmutató 557
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem