A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tér és Társadalom 2010/1-4.

Az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata - XXIV. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: MTA Regionális Kutatások Központja
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 925 oldal
Sorozatcím: Tér és Társadalom
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Teljes évfolyam.

Tartalom

1. szám:
ERDŐSI FERENC: A klímavédelem eddigi mérlege és kilátásai /1
CSANÁDI GÁBOR - CSIZMADY ADRIENNE - KŐSZEGHY LEA: Nyilvánosság és részvétel a településtervezési folyamatban /15
CZIRFUSZ MÁRTON: Faktoranalízis, a látszatmegoldás /37
KOÓS BÁLINT: A gazdasági tevékenységek agglomerálódása egy
vállalatdemográfiai modell tükrében /51
TÓTH BALAZS ISTVÁN: Az immateriális és a területi tőke összefüggései /65
ÖNKORMÁNYZATISÁG
GÁL ERZSÉBET: Az „ önkormányzati risk mapping" avagy a „camels
típusú " elemzésen alapuló önkormányzati rating és
monitoring rendszer /83
KOVÁCS LAURA: Helyi önkormányzatok hálózatainak szerepe a
globális kormányzásban /103
EURÓPAI UNIÓ
PERGER ÉVA: Az EU kohéziós politika kormányzati irányításának
magyar sajátosságai /119
KITEKINTŐ
DUDÁS GÁBOR: A légi közlekedési szektor liberalizációja és az
európai fapados piac /137
SCHNEIDER GÁBOR: Formálódó új európai növekedési központok?
A Közép-európai térség metropoliszrégióinak sajátosságai és kihívásai /155
PUSZTAI JÓZSEF: Regionális folyamatok az EU-csatlakozás utáni
években Lengyelországban /175
BESZÁMOLÓ
KUNDI VIKTÓRIA: Beszámoló a „Politikai régió - Régiópolitika''
konferenciáról /185
KRISZTIÁN BÉLA: Pap Norbert - Kobolka István (szerk): A NyugatBalkán /187

2. szám:
RECHNITZER JÁNOS: Elit a területi folyamatokban - Előszó egy kutatási programhoz /1
GYÁNI GÁBOR: A magyar polgári elitek értékrendszere és regionális változatai /5
BUGOVICS ZOLTÁN: Az elitidentitás háttere /17
SZAKÁL GYULA: A győri elit értékrendszere és magatartása az
1870 és 1945 közötti gazdasági és politikai válságok
idején /31
VARGA BALÁZS: Az 1945-1956 közötti győri politikai és közigazgatási vezetőréteg származási-foglalkozási összetétele és mobilitási tendenciái /45
CSIZMADIA ZOLTÁN - PÁTHY ÁDÁM: Győri elit és a városfejlődés - a gazdasági és a
társadalmi folyamatok megítélése /63
KOVÁCS ZSOLT - TAMÁNDL LÁSZLÓ - FILEP BÁLINT: Észak-dunántúli vállalkozói elit elvárásai a Széchenyi István Egyetemmel és hallgatóival szemben /93
REISINGER ADRIENN: Civil szervezetek és a civil elit szerepe a társadalmi
folyamatokban /107
TÓTH PÉTER: Az 1%-os felajánlások Magyarország öt legnagyobb
vidéki városában /121
KONFERENCIA BESZÁMOLÓ
TAKÁCS GERGELY: Beszámoló a „20 évesek az önkormányzatok. Születésnap vagy halotti tor?" című konferenciáról /139
KOVÁCS SÁNDOR ZSOLT: Beszámoló a Régiónál Studies Association 2010. évi
nemzetközi konferenciájáról /147
GYURIS FERENC: Knowledge and Action - 9th Interdisciplinary Symposium on Knowledge and Space /153
KÖNYVJELZŐ
BAYERNÉ SIPOS MÓNIKA: Kupa László (szerk): Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában -A múltban és a jelenben /161
BARANYAI NÓRA: Jerzy Regulski: Samorzqdna Polska /165

3. szám:
Enyedi György köszöntése
LENGYEL IMRE: Enyedi György, a „mester" /3
MÉSZÁROS REZSŐ: Enyedi György, a geográfus /7
RECHNITZER JÁNOS: Enyedi, a regionális tudornány alapítója /9
LENGYEL IMRE: A regionális tudomány „térnyerése": reális esélyek
avagy csalfa délibábok? 11
TANULMÁNYOK
ERDŐSI FERENC: Paradigma- és stratégiaváltás a klímapolitikában /41
VÁG ANDRÁS: A környezeti migráció okai /59
MIKLÓSNÉ ZAKAR ANDREA: Autonómia: elmélet és gyakorlat /75
GYORS TÉNYKÉP
JASCHITZ MÁTYÁS: Elzárt múlt - határtalan jövő? - Esztergom vonzáskörzete a huszadik században és az ezredfordulón /93
KIS KRISZTIÁN - SZEKERESNÉ KÖTELES RITA: A helyi akciócsoportok szerepe a versenyképes és fenntartható vidékfejlesztés megvalósításában /119
BENKŐ PÉTER: Politikai-történeti régiók a magyar és szerb etnikumok
érintkezési zónáiban /137
HORVÁTH ALPÁR: Az etnicitás dilemmája a Székelyföld turizmusfejlesztésében /147
GULYÁS LÁSZLÓ: A tartományi rendszer és a nemzeti kérdés Romániában 1950-1968 /163
IMRE GABRIELLA: Záhony szerepe az Európa és Ázsia közti vasúti áruszállításban /177
AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSAGA HÍREI
BENEDEK JÓZSEF: Régiók kialakulása és változása: véletlen vagy szükségszerűség /193
KONFERENCIA BESZÁMOLÓ
BUDAY-SÁNTHA ATTILA: Doktori iskolák „félidőben" c. találkozója és konferenciája /203
HORVÁTH GYULA: A paradigmaváltás szükségessége a magyar területpolitikában - Tézisek /205
FARAGÓ LÁSZLÓ: Településfejlesztés - Vitaindító tézisek /209
PÁLNÉ KOVÁCS ILONA: Helyi politika - Vitaanyag /213
BUDAY-SÁNTHA ATTILA: Vidékfejlesztés - Vitaanyag /215
BUDAY-SÁNTHA ATTILA: Környezetvédelem - környezetgazdálkodás - Vitaanyag /223
KÖNYVJELZŐ
LUX GÁBOR: Kiss Éva: Területi szerkezetváltás a magyar iparban
1989 után /227

4. szám:
RECHNITZER JÁNOS: Főszerkesztői búcsú /1
PÁLNÉ KOVÁCS ILONA: Városi terek kormányzása és a városi rezsimek.
Egy induló kutatás margójára /3
SZABÓ JULIANNA: Tervezés és szabályozás a városalakításban /29
SZÍVÓS MIHÁLY: A regionális innováció és a helyi nyilvánosságok
felértékelődése /51
BUSKÓ TIBOR LÁSZLÓ: A regionális identitás strukturalista értelmezése /69
LUKOVICS MIKLÓS - LÓRÁND BALÁZS: A versenyképesség és pályázati forrásallokáció
kistérségi szinten /81
KOVÁCS KATALIN: Társulási vagy megszűnési kényszer: Közoktatásszervezés a többcélú kistérségi társulásokban /103
HARDI TAMÁS: A Duna térség mint fejlesztési nagytérség /125
GYORS TÉNYKÉP
KOZÁK ÁKOS: A településtípus és a regionalitás összefüggései a fogyasztással és fogyasztói életstílussal /143
SZALKAI GÁBOR: Várostérségek lehatárolása a közúti forgalom nagysága alapján a magyar határok mentén /161
GAAL GYULA - TÖRÖK ÁDÁM: A politika hatása Budapest közlekedésfejlődését
meghatározó egyes elemekre 1990-től napjainkig /185
BUCHER ESZTER - PIRISI GÁBOR: Nonprofit szektor a kisvárosokban /195
TILINGER ATTILA: A regionális az innovációs rendszerek elemei Észak-Dunántúlon /207
KITEKINTŐ
NAGY EGON: A román-magyar határ menti együttműködések megítélése a román oldali településvezetők szemszögéből /221
BALI LÓRÁNT: A horvát-magyar határ menti együttműködés két
mikro regionális esete, Barcs és a magyar-horvát-szlovén hármas határ példáján /237
KUTTOR DÁNIEL: A gazdasági-politikai átmenet regionális hatásainak vizsgálata a visegrádi országokban 1995-tól 2006-ig /249
CSIKI ANITA: Az amerikai transznacionális vállalatok lokalizációja
1983 és 2007 között /267
CHAVDAR MLADENOV - MARGARITA ILIEVA - NADEZDA ILIEVA - BORIS KAZAKOV: Urbanizáció Bulgáriában /285
KINCSES ÁRON - RÉDEI MÁRIA: Centrum-periféria kérdések a nemzetközi migrációban /301
KONFERENCIA BESZÁMOLÓ
ZSIBÓK ZSUZSANNA: Beszámoló a „Területi egyenlőtlenségek Kelet-Közép-Európában" című konferenciáról /311
PÁLNÉ KOVÁCS ILONA: A regionális fejlesztéspolitika és a területi irányítás /315
KÖNYVJELZŐ
FARKAS GYÖRGY: Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar
határ mentén /317
ZSIBÓK ZSUZSANNA: Gál Zoltán: Pénzügyi piacok a globális térben /327
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem