A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az újszövetség könyveinek magyarázata

Előszó

A cím az egyházi hagyományban későbben alakult ki, az evangélium már műfaji megjelölés benne. A könyv úgy, ahogyan keletkezett, névtelen irat volt: szerzője alázatból kívánt háttérben maradni,... Tovább

Tartalom

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A SZENTÍRÁSRÓL
Dr. Bartha Tibor: Előszó - kijelentés, üdvtörténet, Ószövetség/ Újszövetség 5
Czeglédy István: Szentírás és Szentlélek 17
Dr. Tóth Kálmán: Az Ószövetségi kor története 21
Czeglédy István: Az Újszövetségi kor története 49
Dr. Módis László: Az Ószövetség nyelve, gondolkodása és irodalomtörténeti vonatkozásai 65
Az Újszövetség nyelve,gondolkodása és irodalomtörténeti vonatkozásai - Dr. Varga Zsigmond J. 79
Dr. Tóth Kálmán: Földrajzi áttekintés 99
Dr. Tóth Kálmán: Régiségtani és néprajzi adalékok 111
AZ ÓSZÖVETSÉG KÖNYVEINEK MAGYARÁZATA
Dr. Tóth Kálmán: Mózes öt könyvének magyarázata 135
Mózes első könyve (Genezis) 139
Mózes második könyve (Exodus) 184
Mózes harmadik könyve (Leviticus) 221
Mózes negyedik könyve (Numeri) 239
Mózes ötödik könyve (Deuteronomium) 260
Nádasi Vilmos: Józsué könyvének magyarázata 277
Dr. Kocsis Elemér Bírák könyve magyarázata 293
Dr. Békési Andor: Ruth könyve magyarázata 314
Nagy Antal Mihály: Sámuel első könyvének magyarázata 321
Nagy Antalné Kulcsár Erzsébet: Sámuel második könyvének magyarázata 352
Dr. Tussay János: Királyok első könyvének magyarázata 376
Dr. Tussay János: Királyok második könyvének magyarázata 404
Dr. Dómján János: A Krónika első könyvének magyarázata 431
Dr. Dómján János: A Krónika második könyvének magyarázata 445
Molnár Mihály: Esdrás könyvének magyarázata 463
Dr. Tussay JánosNehémáiás könyvének magyarázata 475
Molnár Miklós: Eszter könyvének magyarázata 489
Döbrössy Lajos :Jób könyvének magyarázata 499
Dr. Módis László: A Zsoltárok könyvének magyarázata 533
Czanik Péter: A Példabeszédek könyvének magyarázata 585
Zergi Gábor: A Prédikátor könyvének magyarázata 611
Zergi Gábor: Az Énekek Éneke magyarázata 624
Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata 635
Drs Kürti László: Jeremiás könyvének magyarázata 692
Dr. Tóth Kálmán: A Siralmak könyve magyarázata 732
Dr. Domján János: Ezékiel könyvének magyarázata 737
Ifj. Dr. Bartha Tibor - Dániel könyvének magyarázata 779
Dr. Szabó Andor: Hóseás könyvének magyarázata 789
Dr. Domján János: Joel könyvének magyarázata 807
Dr Szabó Andor: Ámós könyvének magyarázata - 812
Dr. Domján János: Abdiás könyvének magyarázata 824
Dr. Domján János: Jónás könyvének magyarázata 827
Dr. Aranyos Zoltán: Mikeás könyvének magyarázata 831
Dr. Aranyos Zoltán: Náhum könyvének magyarázata 839
Dr. Békési Andor: Habakuk könyvének magyarazata 844
Dr. Dómján János: Sofóniás könyvének magyarázata 849
Dr.Módis László: Haggeus könyvének magyarázata 853
Dr. Módis László: Zakariás könyvének magyarázata 857
Dr. Módis László: Malakiás könyvének magyarázata 871
AZ ÚJSZÖVETSÉG KÖNYVEINEK MAGYARÁZATA
Dr. Varga Zsigmond: Máté evangéliumának magyarázata 3
Dr. Varga Zsigmond: Márk evangéliumának magyarázata 43
Dr. Varga Zsigmond: Lukács evangéliumának magyarázata 62
Kiss Sándor: János evangéliumának magyarázata 96
Lenkeyné Semsey Klára: Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv magyarázata 135
Dr. Varga Zsigmond: A Rómaiakhoz írt levél magyarázata 173
Kiss Sándor: A Korinthusiakhoz írt első levél magyarázata 200
Kiss Sándor: A Korinthusiakhoz írt második levél magyarázata 219
Dr. Török István: A Galatákhoz írt levél magyarázata 234
Dr. Békési Andor: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata 245
Dr. Sarkadi Nagy Pál: A Filippiekhez írt levél magyarázata 258
Dr. Békési Andor: A Kolossébeliekhez írt levél magyarázata 268
Dr. Czeglédy Sándor: A Thessalonikaiakhoz írt első levél magyarázata 276
Dr. Czeglédy Sándor: A Thessalonikaiakhoz írt második levél magyarázata 283
Dr. Kocsis Elemér: A Pásztori levelek magyarázata 287
A Timotheushoz írt első levél magyarázata 290
A Thimotheushoz írt második levél magyarázata 299
A Titushoz írt levél magyarázata 303
Dr. Békési Andor: A Filemonhoz írt levél magyarázata 306
Czegle Imre: A Zsidókhoz írt levél magyarázata 308
Imre Ernő: Jakab levelének magyarázata 330
Imre Ernő: Péter első levelének magyarázata 340


Imre Ernő: Péter második levelének magyarázata 349
Dr. Vályi Nagy Ervin: János leveleinek magyarázata 354
János első levelének magyarázata 356
János második levelének magyarázata 364
János harmadik levelének magyarázata 365
Imre Ernő: Júdás levelének magyarázata 366
Dr. Kocsis Elemér: János jelenéseinek magyarázata 368
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem