865.058

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1980. január-június

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XXIII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrált.

Tartalom

1. szám
Csikós-Nagy Béla: Tíz kérdés az árrendezésről1
Rudas János: Vezetőképzés: kérdőjelek és miértek5
Szemle
Földényi F. László: Vallás és ideológia (Adalékok a racionalizmus történetéhez)19
Pelle János: Sade márki vagy az izolált értelmiségi paradoxona31
Kilátó
Sándor Iván: Közép-kelet-európai kaland (Tadeusz Borowskiról)46
Batta György: Színek Fábry Zoltán portréjához (Vallomás, levél- és naplórészletek, emlékek)63
Magyar világ
Pünkösdi Árpád: Ellentétek82
Könyvekről
A mitológia őstörténetéről (Komoróczy Géza)106
Balázs Sándor: Szociológia és nemzetiségi önismeret (Tóth Pál Péter)108
Kádár Béla: Szerkezeti változások a világgazdaságban (Inotai András)110
Külföldi folyóiratokból
Detlev Albers: Baloldali szociáldemokrácia és eurokommunizmus - az ausztromarxizmus hagyománya113
Változások az USA munkásosztályában119
Az adócsalád - világjelenség121
A harmadik világ előretörése az acéliparban122
Az Európa Parlament hatalmat akar124
Párizs baloldali egyeteme124
M. Blume: Melina Mercouri vasárnapja125
D. Cannadine: James Bond - egy hanyatló kor ideálja127
Képek
Bokody Lajos: Madách18
Csutoros Sándor rajzai45
Barnaföldi Gábor: Fotó105
Matkócsik András: Fotó112
2. szám
Hermann István: A hetvenes évek irracionalizmusáról1
Ferge Zsuzsa - Gara Judit - Horváth Ágota - Szalai Júlia: A szegénységgel és a többoldalúan hátrányos helyzettek kapcsolatos mai nyugati nézetek15
Laky Teréz: A recentralizálás rejtett mechanizmusai31
Magyar világ
Termelési kultúra - alkotó közösség (Bakos István interjúja Cserháti Pállal)42
Figyelő
Turi Gábor: Nem párhuzamos életrajzok (Beszélgetések Demjén Ferenccel, Cseh Tamással és Szabados Györggyel)52
Körtvélyes Géza: A néptánc türelmes (A bemutatott néptánc jelentéshordozó szerepéről)65
Századok
Sipos Péter - Vida István: Az Egyesült Államok és Magyarország a második világháború végén70
Hiller István: Az utolsó napok... (Szálasi soproni parlamentjének jegyzőkönyve)86
Könyvekről
Erdei László: A minőség kategóriájának alakulása Hegel Logikájában (Hegel Összes Műveinek kritikai kiadása)99
A társadalmi struktúra és kutatás (Bánlaky Pál)105
Michael Löwy: Forradalmár értelmiségiek szociológiája (Angyalosi Gergely)108
Bojtár Endre: A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban (Voight Vilmos)110
A tudós agy, a költő szíve, a festő szeme" (Kepes György: A látás nyelve - A világ új képe a művészetben és a tudományban) (Andrási Gábor)111
Külföldi folyóiratokból
Wassily Leontief: A technika hatása a foglalkoztatottságra115
John Kenneth Galbraith:. A jövő energiája - tudomány vagy politika?116
L. Pavlovics: A városok ellátása: bőség és áruhiány között118
E. Hardwick: Hittérítés amerikai módra119
"Fel kell ébreszteni a régi népszellemet?" (Interjú Alain de Benoist-val)120
Nicholas von Hoffman: Az új konzervatív hérosz123
Ralf Dahrendorf: Éljen a választópolgár - vesszenek az egyetemek!124
A keresés az egyetlen válasz a teljes passzivitásra (Interjú Peter Brookkal)125
R. Walters: Egymilliárd reménybeli olvasó126
Képek
Gulyás Gula és Gulyás János forgatócsoportjának felvételei, Penészlek, 1968 és 1977
3. szám
Kurucz Imre: A kongresszusi irányelvekről1
Ránki György: Hitel vagy piac (Fordulópontok a nagyhatalmak küzdelmében a dél-kelet-európai gazdasági hegemóniáért)10
Vadász Sándor: A Tanácsköztársaság és Európa26
Magyar világ
Kolosi Tamás: Új tendenciák a társadalmi szerkezet fejlődésében38
Csanádi Gábor - Ladányi János: Az általános iskolai rendszer belső rétegződéséről51
Róbert Péter: A szociológia peremén (Foglalkozásuk: kérdezőbiztos)70
Régi világ
Szendrő Iván: A vérbíró (Történetek Haynauról - a nagygéci, csengeri, csengersimai gyűjtés anyagából)78
Vázsonyi Endre: A főburdos és a Csodaszarvas89
Hozzászólás
Vági Gábor: A másodlagos elosztásról98
Pap István: Társadalmunk céljai és értékrendje100
Sediánszky Éva: Ne csak a kórházban...104
Könyvekről
Különbség és szegénység - Albert Jacquard: A különbség dicsérete; Peter Townsend: Szegénység Angliában (Ferge Zsuzsa)105
David McLellan: Az ifjúhegeliánusok és Karl Marx (Staller Tamás)110
Peter Szondi: A modern dráma elmélete (Lenkei Júlia)113
Külföldi folyóiratokból
A konzervativizmus és a tőkés válság (Interjú Jürgen Habermasszal)116
Ali Mazrui: Afrika útjai121
Paul Samuelson: Recesszió rendelésre122
L. Darszkij: A születések problémájának társadalmi-demográfiai kutatásai123
Aki távozni akar - hadd menjen (Interjú Joshua Nkomóval)125
A dalai láma nyilatkozata126
Képek
Benyovszky István és Kele Judit fényképei Szendrő Iván A vérbíró című cikkéhez
4. szám
Erdei Ferenc: A magyar agrárdemokrácia fejlődési lehetőségei (A bevezetész írta Gyarmati György)1
Magyar világ
Márkus István: Az ismeretlen főszereplő - a szegényparasztság13
Dániel Zsuzsa: "Igazságos" és "igazságtalan" lakáselosztás40
Szemle
Hankiss Ágnes: A nem autentikus lét (Vázlat egy hibás "társadalmi szerződésről")54
Blasszauer Béla: Eutanázia: érvek és ellenérvek61
Gerevich József: Kísérlet a művészetterápia tipológiai megközelítésére (A művészetterápia elmélete és gyakorlata a Budapesti Pszichiátriai Klinika Nappali Szanatóriumában)74
Hozzászólás
Köllő János - Pete Péter: Az ördögszekér és utasai (Megjegyzések Erdélyi Sándor cikkéhez)88
Szomor Kornélné: A szellem "maszekjai"94
Könyvekről
Berend T. Iván - Ránki György: Gazdasági elmaradottság a XIX: században (Kronstein Gábor)96
Monigl István: A népgazdasági tervezés és az oktatási rendszer kapcsolata (Kozma Tamás)98
Szenti Tibor: A tanya (Tóth Pál Péter)100
Benedek István: Mandragóra (Vekerdi László)102
Táviratváltások Moszkva és a Magyar Tanácsköztársaság között (Dolmányos István)105
Külföldi folyóiratokból
J. Kapusztyin akadémikus: Gazdasági érdekek és a munka anyagi ösztönzői107
E. Skalski: Mindenki a fejlődés híve, csak éppen...108
Beszélgetés Braudellel111
A francia nyelv jövője115
V. V. Davidov: Interjú a tudományos pszichológiáról, amely nem természettudományos pszichológia116
Az öregség ellopja az agyvelőnket (David Cohen beszélget Donald Hebb pszichológusssal)117
A. Person: A leghosszabb út: három centiméter119
Polgárjogot nyer a "gay liberation"120
"Ki kell jönnünk a lövészárkokból" (Vitabeszélgetés Gerhardt Baum nyugatnémet belügyminiszter és Horst Mahler exterrorista között)122
"Sohasem hoztam téves ítéletet" (Interjú Szadik Khalkhali iráni főbíróval)125
Interjú Jevgenyij Jevtusenkóval126
Képek
A Szürenon-csoport 1979-es kiállításáról
Prutkay Péter rajza12
Papp Oszkár rajza39
Lantos Ferenc rajza53
Csáji Attila rajza60
Csutoros Sándor rajza95
Haris László rajza128
Illusztrációk Gerevich József tanulmányához
Pongor Richárd festménye77
Szauder Ibolya: Szorongás79
Szauder Ibolya: Kémények79
Gyenes Ági: Galamb sújtott a villámok közé mára virradóra80
Improvizatív játékok a Nappali Szanatóriumban
5. szám
Világhy Miklós: Állam és humánum1
Kornai János: Hatékonyság és szocialista erkölcs (A magyar gazdaság néhány dilemmája)13
Fórum
Frenkl Róbert: Versenysportunk kérdőjelei22
Görgényi István: Itt a piros - hol a piros (Lélektani versengések, morális válságok nyomában - sportéletünkben)31
Figyelő
Gáll István: Péter, küzdjünk meg? (Jegyzetek mai prózánkról)43
Sükösd Mihály: Örkény57
Művészet, esztétika
Kelecsényi László: Látvány vagy gondolat? (A hetvenes évek filmje)63
Bányai Gábor: Szórakozás? Luxus? Menedék? (Beszélgetések a színház szerepéről, helyzetéről, lehetőségeiről)78
Könyvekről
Márkus István: Nagykőrös (Nácsa Klára)93
Héthy Lajos - Makó Csaba: Vezetés, vezetőkiválasztás, ösztönzés (Nemes Ferenc)96
Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői 1873-1917 (Gyáni Gábor)97
Láng János: A mitológia kezdetei (Fejős Zoltán)99
A Téka száz kötete (Csorba Csaba)101
Max Scheler: A formalizmus az etikában és a materiális értéketika (Kerékgyártó István)105
Három olasz könyv (Todero Frigyes)107
Külföldi folyóiratokból
Edgar L. Feige: Mekkora a szabálytalan gazdaság?112
Vélemények a szovjet háztáji gazdaságról116
Fabrizio De Filippis: Az olasz agrárnépesség elöregedése és kiáramlása a mezőgazdaságból120
A chilei ellenforradalom gazdasági és szociális mérlege121
William Irwin Thompson: Út egy jobb jövő felé123
Wolf von Eckhardt: Városutópiák124
J. Lewis: Újévi jegyzetek Japánból125
Interjú Hosszeini sejk kurd vezetővel126
Frank Kermode: Az angol nyelv változóban127
Képek
Fülöp Ilona rajza
Stefanovits Péter rajza
Hornyánszky Gyula rajza
Szemadám György rajza
Havas Eszter rajza
6. szám
Bodnár József: Gazdasági biztonság és fejlődés az elkövetkező évtizedek világgazdaságában1
Ágh Attila: Andre Gunder Frank és a homogén világkapitalizmus elmélete12
Szemle
Pándi Lajos: Plehanov - egy út Marxhoz24
Hernádi Miklós: "Nem találkoznak a gondolataink" (Alfred Schutz és Talcott Parsons levelezése - negyven év után)39
Iskola és társadalom
Huszár Tibor: Szakemberképzés - értelmiségképzés47
Bajomi Iván - Bessenyei István: Humán képzés és társadalom62
Fórum
Dvorszky Hedvig: Az iparművészet a hetvenes években73
Vadas József: Rend van-e a konyhában? (Egy tervezési kísérlet)86
Könyvekről
Max Weber: Gazdaságtörténet (Wiener György)98
Helmut Dahmer: Libido és társadalom (Papp Zsolt)101
Könyvek a társadalmi szerkezetről és egyenlőtlenségről (W. Wesolowsi, J. Lopreatot - L. E. Hazelrigg, J. Rawls, F. Charvat - J. Linhart - J. Vecernik, M. N. Rutkevics - F. R. Filippov, W. Müller, W. Tyler, A. H. Halsey, T. Dobzhansky könyvéről) (Andorka Rudolf)104
Külföldi folyóiratokból
R. Kothari: Az Észak-Dél kérdés lényege114
G. Lamb: A túlélés politikája115
A. Orlov: Kereslet és kínálat117
J. Kapeljus: A háztáji és kisegítő gazdaság a szociológus szemével118
R. Kuhn - P. Spinas: Új munkaformák a futószalag-munkások szemszögéből119
A fekete munka120
Y. I. Gershuny - R. E. Pahl: Nagy-Britannia a három gazdaság korszakában122
Az új amerikai elit123
F. Halliday: Oslói mozaik babwei hadsereg fehér parancsnokával127
Képek
Kanyó Ferenc képriportja: Egy kecskeméti gyár
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem