797.572

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Papi lelkiség 1941-42/1-4.

Kiadvány sorozat - 1-4. szám

Előszó

ELISMERÉSSEL adózunk mindnyájan e vállalkozásnak, mely a papi lelkiség ápolását tűzte célul maga elé. Az értékek általános pusztulása idején nincs ennél nagyobb szükséglet, jelentősebb ügy,... Tovább

Tartalom

1. szám1-245
2. szám
Glattfelder Gyula: Hivatás1
Dr. Mester János: A hivatás-etika alapfogalmai5
Dr. Dénes Nándor: A papi hivatás8
Sonnenschein - Gyéressy: Papok11
P. Marcell: A Szűzanya hivatása13
P. Szeverin: Szentek hivatástudata és hivatásszeretete18
Lelki élet:
Hunya Dániel: Karácsony24
Schnattner Szigfrid: Pap és áldozat27
Oslay Osald: Istentől Istenig való folyamatosságunk31
Kovács Sándor: A pap hite35
Dr. Erdős Mátyás: Miért engedelmeskedjünk mi papok?42
Hunya Dániel: Hozzászólás a papok engedelmességének problémájához48
Lukács István: Don Bosco papi arca52
Mécs László: Mint jólnevelt vadászkutya57
Jópásztori szellem:
Dr. Pfeiffer Miklós: Papi hivatás és a közjó szolgálata58
Perényi József: A plébánosi hivatás62
Varga László: Új középkor küszöbén70
Dr. Várkonyi Fidél: A papi hivatás gátlásai az ifjakban77
Németh József: A magyar katolikus pap hivatása másvallásúak felé82
Izay Géza: Papok - forradalmak90
Önképzés:
Waitz Zsigmond: Pap és a Szentírás94
Napholcz Pál: Lelkigyakorlatok és papi továbbképzés100
Boday: Könyv és lelkiség103
Egység:
Dr. Tiefenthaler József: Papi tömörülésben papi erő107
Kovács Sándor: Papi recollectio110
Dr. Erdős Mátyás: Magyar egyházmegyék papjainak tömörülése. Esztergom113
René Henry - Gyéressy: A szent Szív legmélyebb sebe115
A legkisebb papi egység területéről: A mi heti megbeszélésünk117
A közös laudes kora reggel119
Papi karácsony120
Confiteor:
Krisztusi papság122
Hunya Dániel: Hivatástudatunk alkatelemei123
Nagy kicsiségek127
Orosházára128
Mutassátok meg! - A nagy föltétel129
Lelki részegség és kijózanodás129
Kitűnő elmélkedési anyagot130
Liturgia:
Dr. Erőss Alfréd: A papi kórus132
Dr. Bálint Sándor: Korszerű magyar liturgia136
Szerzetespap:
Ami a lényeges a szerzetesi életben. Engedelmesség139
Dr. Pfeiffer Miklós: A szerzetesi intézmény magyar virágoskertje143
A Kármel lelkisége146
A mélységből160
Pax162
Levél164
Magyar népünk papja:
Szarvas Béla: A népi vallásosság169
Szakács József: A népies papi lelkület "Az Úr szántóföldje" című beszédsorozatban182
A néppel egyenlő186
Világiak teológiája187
Szeminárium:
Rozmán János: Papi hivatásom forrásainál188
Milyennek látom az ideális klerikust?190
Nem lettem kommunista194
Nagy Tibor: Kispapi tábor Érden195
Szemináriumi beszámolók...198
Vegyesek:
Ezüstmise206
König Kelemen: Szép papi élet, szép papi halál207
Papi ízlés210
3. szám
Bubnics Mihály: "Caritas Christi urget nos"1
Dr. Tóth János: Az Egyház tanítása a papi aszkézisről5
Radányi Rókus: Az ősegyház fölfogása a vértanúságról16
Szentek aszkézisének eredetiségei és mélységei23
Lelki élet:
Oslay Oswald: Aszkézisünk "szellem és élet"30
Lajos Balázs: A papi lelkiség felé38
Kovács Sándor: A pap hite40
Hunya Dániel: Kegyelem és aszkézis50
Dr. Farkas Lajos: A lelki összeszedettség55
Szedő Dénes: Angelus Silesius párverseiből58
Jópásztori szellem:
Lukács István: don Bosco nyomán60
Vattamány Imre: Egyszerűség és áldozat a munkások lelkipásztorának életében66
Izay Géza: A legmodernebb aszkézis70
Gröber Konrád: Modern pasztoráció72
Önképzés:
Perényi József: A papi műveltség aszkétikus alapjai73
Egység:
Dr. Tiefenhaler József: Papi tömörülésben papi erő83
Dr. Krämer Tamás: Papi szeretet és megbecsülés87
Magyar egyházmegyék papjainak tömörülése (folytatás): Erdélyi egyházmegye90
A nagyváradi egyházmegye elszakított része91
szombathelyi egyházmegye92
Székesfehérvári Fiatal Papok93
Németh József - Dr. Szántay-Szmán István: Az Egyház egysége94
Gyorsposta95
Közömbösség? Szegénység?96
Confiteor:
Jézus Szíve és Szűz Mária iskolájában97
"Három kívánságom"112
Liturgia:
Dr. Erőss Alfréd: A liturgia tanítása az aszkézisről113
Frey Kasszián: A bencés lelkiségről119
Szerzetespap:
Ami a lényeges a szerzetesi életben127
A Kármel lekisége133
Dr. Kalmár Özséb: A ferences aszkézis jellegzetességei148
Dr. Pfeiffer Miklós: A kartauziak154
Első találkozások Istennel158
Perényi József: A Hét Szent Rendalapító és műve163
Magyar népünk papja:
Dr. Bába Miklós: Aszkézis, melyre népem tanít164
Müller Lajos: "Divatos bűnök"170
"A fehér torony hívei"172
"Egyház és élet"173
Fodor György: Magyar világi papok aszkézise173
Világiak a papokért:
Hunya Dániel: Bámulatos Katolikus Akció181
A kegyelmi hátvéd184
Endrődy László: Aposztata papokért185
Vegyesek:
Vácz Jenő: Az aszkézis történeti áttekintése: Pogány aszkézis187
Arató Pál: Keresztény aszkézis192
Dr. Dénes Nándor: A francia világi papság aszkézise202
Rozmán János: A német katolikus papság aszkétikus élete206
4. szám
Apor Vilmos: A pap legfőbb erénye1
Dr. Erőss Alfréd: A pap Krisztus misztikus testében4
Dr. Halász Pius: Szent Bernát papi eszménye15
P. Oslay Oswald: Anyaszentegyház a tökéletes jellemnevelő28
Hunya Dániel: Világi papok életszentsége38
Lelki élet:
Révay Tibor: Ismerjük meg, megszeretjük68
Dr. Farkas Lajos: A pap eucharisztikus lelkülete71
Hunya Dániel: A tiszta istenszeretet földi sorsa81
vitéz Kiss Gyula: Unio Apostolica91
Szedő Dénes: Angelus Silesius mondásaiból93
Jópásztori szellem:
Lajos Balázs: Viharban96
Lukács István: Jópásztori jellemvonások99
Schnattner Szigfrid: Krisztus és za én falum104
Önképzés:
Perényi József: A papi önképzés aszketikus és jellemalapjai110
Schnattner Szigfrid: Külső műveltségünk121
Egység:
Dr. Tiefenthaler József: Papi tömörülésben papi erő128
Biró Ferenc: Pásztornak is jó - a pásztor...131
Perényi József: Magyar egyházmegyék papjainak tömörülése (folytatás): Szent Gellért Unio134
Wagner Mihály: Az Eucharisztia-Társulat története136
Érdi papi tábor141
Confiteor:
Metzger Konrád - Gyéresy Ágoston: Egy nagy papi lélek titkos küzdelme142
Levelekből145
Visszhang148
Fra Tarsicio: Pihentem153
Liturgia:
Perényi József: A papi életszentség a papszentelési szertartásokban156
Frey Kasszián: A bencés lelkiségről161
Szerzetespap:
Ami a lényeges a szerzetesi életben170
A Kármel lelkisége. A Kármel imája175
Dr. Pfeiffer Miklós: A kartauziak lelkisége188
Első találkozások Istennel190
Magyar népünk papja:
Dr. Sik Sándor: A pap és a hazaszeretet195
Kákonyi István: Papságunk magyar népi küldetése200
Szeminárium:
Dr. Schmiedt Béla: Levél a Szemináriumba. Készülj! Várnak!208
Hunya Dániel: Beszélgetés a kispapegységről211
Vegyesek:
Dr. Dénes Nándor: A francia papi jellemtípusok217
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem