992.806

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Pártélet 1973. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának folyóirata - XVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.065 oldal
Sorozatcím: Pártélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal ábrázolva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Biszku Béla: A Központi Bizottság határozatának szellemében
Csatári Dániel: Évfordulók, szerepjátszók és történelemformálók
Gál László: A szakszervezeek és a munkásifjúság
Gáspár Sándor: Tulajdonos: a nép
Grósz Károly: A tények erejével
Hanga Mária: A közoktatás fejlesztése és a pártszervek feladatai
Jakab Sándor: Gondolatok a nőnap előtt
Dr. Jenei György: Népesedéspolitikai feladataink
Király András: A centenáriumi mozgalom kibontakozásáért
Klézl Róbert: Hatékonyabb munkaerőgazdálkodást
Lajtai Vera: Történelmi évforduló
Nyers Rezső: Fő feladatunk a népgazdasági hatékonyság növelése
Óvári Miklós: A tömegek megnyerése - feladataink megoldásának nélkülözhetetlen feltétele
Párdi Imre: A gazdasági fejlődés hosszú távú tervezése
Puja Frigyes: Korunk és a forradalmi folyamatok
Sebestyén Nándorné: A békemozgalom kongresszusa elé
Várkonyi Péter: Szocialista államiságunk ünnepén
Wirth Ádám: A forradalmi munkásosztály nagy teoretikusa
A fordulat évének pillanatképei
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának levele a párttagsághoz
A városi pártbizottság munkája
Kommunista felelősséggel az ideológiai munkában
Munkásosztályunk nagy történelmi győzelme (Beszélgetés Kádár János elvtárssal)
Tanácsválasztás előtt
Ujtípusú szövetség
A pártmunka időszerű kérdései
Andrikó Miklós: Fő feladat: a gazdasági hatékonyság növelése
Arató András: A községi pártbizottságok munkájának fejlődése
Balogh Mária: Újabb lendület a munka- és üzemszervezésnek
Bálint József: A jobb tájékoztatás szolgálatában
Buda István: A következetesebb jövedelempolitikáért
Csáky Csaba: A falusi KISZ-szervezetek erősítése
Dr. Csizmadia Ernő: Tapasztalatok és tennivalók a termelőszövetkezeti gazdálkodásban
Dr. Dimény Imre: Eredmények, gondok, tervek, az élelmiszer és fagazdaságban
Dudás János: A lakásépítési program teljesítéséért
Duschek Lajosné: A társadalom sokoldalú gondoskodása
Erdős Endre: A KISZ-vezetőségek újjáválasztásának második félideje
Egető Lajos: A határozatok az irányítás, a tartalmi munka eszközei
Grósz Károly: A KB novemberi határozatának végrehajtása
Havasi Béla: A tanácsválasztás politikai előkészítése
Háry Béla: A párt munkastílusának néhány időszerű kérdéséről
Horváth Imre: A termelőszövetkezeti beruházások teljesítéséért
Dr. Jandek Géza: Béremelés - hatékonyság
Kázsmér István: A végrehajtás tapasztalatai
Kelemen Lajos: Várospolitika Budapesten
Klézl Róbert: A népgazdaság fejlődése - a pártszervezetek gazdaságszervező munkája
Knopp András: A kulturális politika és az alapszervezetek
Kovács Gyula - Hajnal Ferenc: A megyei pártépítési és ijfúsági munkabizottságok
Dr. Kovács Imre: A pártszervezetek és az iparszerű mezőgazdasági termelés
Kovács Imre - Mihók Sándor: A zárszámadó közgyűlésre készülve
Lajtai Vera: A kommunista nevelésről
Lajtai Vera: Tapasztalatcsere járási titkárokkal
Lajtai Vera: Egy pártfegyelmi margójára
Dr. Látos István: A testületi ülések gondosabb előkészítése
Major Tibor: A pártszervezetek segítése, ellenőrzése
Maróti Imre: A politikai vitakörök első tapasztalatai
Maróti Imre: A politikai vitakörökről
M. I.: A községi tanácsok pártirányításának gyakorlata
Mihók Sándor: A csúcsvezetőségek és az alapszervezetek munkájának értékelése
Dr. Molnár Frigyes: A fogyasztási szövetkezetek tevékenysége és ellenőrzési rendszere
Dr. Mona Gyula: A vezetők politikai továbbképzése
Nemeslaki Tivadar: A vállalat alkotmánya: a kollektív szerződs
Dr. Orbán Sándor: A pártszervezetek és a termelőszövetkezeti döntőbizottságok
Pallos János: A bírálat erősítése politikai érdek
Pál László: Az agitáció irányítóinak felkészítése
Pethes András: A titkári értekezletekről
Pethes András - Kis Lajos: Tapasztalatok a járási pártbizottságok munkájáról
Rákos Imre: Élcsapat - összetétel - osztályjelleg
R. I.: A beszámoló taggyűlések a poltikai célok szolgálatában
Szabó Ferenc: Az úttörőmozgalom irányításának sajátosságai
Szatmári Miklós: A pártoktatás politikai feladatai
Szikszay Béla: Az árellenőrzés megszilárdítása
Szücs Istvánné: A KISZ-szervezetek és az oktatáspolitikai határozat
Varga Gyula: A káderek nevelése és utánpótlása
Varga Péter: Járási jogú pártbizottságok a megyei tanácsok apparátusában
Viszló Imre: A munkásőrök kommunista nevelése
Zsuffa Ervin: A tsz-ek tevékenységi körének fejlesztése
Zsuffa Ervin: A mezőgazdasági termelés koncentrációja, szakosítása
A pártélet fontos eseménye a beszámoló taggyűlés
A párt központi lapja - nélkülözhetetlen fegyver
Az új emlékeztető rendszer bevezetése
Magasabb követelmények a tagfelvételi munkában
Politikai munka a munkásfiatalok között
Az MSZMP Politikai Főiskola közleménye
A vezető szervek munkájából
Petroszki István - Tettinger István: Az alapszervezeti pártmunka fejlesztése
A párt összetétele és a tagfelvétel
Az MSZMP Központi Bizottságának Titkársága 1973. május 14-i határozata
Szemle
Dr. Beszteri Béla: Idegenforgalom és tudatformálás
Faragó Jenő: a szokások kényszerével szmbern
Herczeg Ferenc: Nemzetiségi politikánk
Dr. Molnár Imre: A szövetkezeti tisztségviselők munkájának anyagi elismerése
Dr. Nonn György: A pártkiadó jövő évi tervének vitájáról
Puja Frigyes: Nemzeti érdekek, internacionalista célok
Ruzsa Károlyné: Jubileumi ünnepségsorozat - gazdag tartalommal
Tamás Mária: A kiállítás - a politikai meggyőzés hatékony eszköze
Sipos Aladár: A szocializmus gazdaságpolitikája
-n -gy: Hogyan élnek az amerikai munkások?
Százhuszonöt éves a Béke és Szocializmus
A propagandisták munkájához
Bencze Ernő: Propagandisták klubja Szolnokon
Berki István: A közösséget formálva
Dr. Beszteri Béla: A pártmunka szolgálatában
Birta István: Érdekviszonyok a szocializmusban
Brenyó Mihály: A munkásosztály és pártja
Paul Courtieu: Az állammonopolita kapitalizmus új vonásai és az osztályhac a fejlett tőkésországokban
Csató József: Pártoktatás a kapuvári húsüzemben
Dézsi Mátyás: Kötetlen, hasznos összejövetelek
Földi Gyula: A pártiskolai hallgatók alapszervezete
Czeczkó József: A pártépítési ismeretek oktatása
Dr. Gábor Éva: Egy speciális kollégium tapasztalatai
Guth Miklós: A kulturális kérdések oktatása
Dr. Harsányi Ernő: Módszertani munka az oktatási igazgatóságon
Horáth Ottóné: Találkozók az esti egyetem végzett hallgatóival
Illés Lajos: A középtávú pártoktatási terv alapján
Lukács József: Marxizmus, vallásosság, ideológiai vita
M. Mityin: Időszerű elméleti és politikai feladat
Molnár Endre: A jelenkor antimarxista áramlatainak tudományos bírálata
Molnár Vilmos: Gondolkodásra és tettekre ösztönözni
Dr. Nuber István: A módszertani munka feltételeinek kialakítása
Pálos Tamás: Az eszmék harca - osztályharc
Peják Emil: A budapesti oktatási igazgatóság első esztendeje
Róth Józsefné: A vállalati gazdálkodás tanfolyamáról
Ripp Géza: Az "Új munkásosztály" és a "forradalmi reformizmus" elmélete
Süveges Mihály: A módszertani munka fejlesztése
Szántó György: A nemzetközi kommunista mozgalom
Szücs Béla: Gyakorlati foglalkozások a pártiskolán
dr. Takács Györgyné: Pártmunka és pszichológia
dr. Takács Györgyné: A meggyőzés lélektanáról
Varga Teréz: A propagandisták képzése
Vörös Gyula: Tanácskozzuk meg Leninnel!
Zrinszky László: Nevelőmunka a pártpropagandában
Zrinszky László: A vitavezetés módszertanáról
Pályázati felhívás
Pályázati felhívás aspirantúrára
A Politikai Főiskola pályázati felhívása
A Szovjetunióról számokban
Konzultáció
Az ajánlók felelőssége
Az alapszervezetek feladatai a tagfelvételi munkában
A pártból való kilépés, törlés, kizárás
A kommunista magatartásról
Herczeg Károly: Vezetői magatartás - politikai állásfoglalás
Dr. Papp Lajos: Nemcsak a pártszervezetek ügye
A testvérpártok életéből
G. Kricosein: A tagsági könyvek cseréje az SZKP-ban
Petko Ruszev: A végrehajtás ellenőrzése
R. I.: A munkások politikai aktivitása
Irodalom - művészet - közművelődés
Aradi Nóra: A plakátművészet - a politika küzdőtársa
Csorba Tivadar: A művészeti alkotóműhelyek pártirányítása
Fukász György: Közművelődésügyi szakosító tagozat
Herczeg Ferenc: A TIT és a pártszervezetek
Molnár András: A közművelődés pártirányítása a mezőkövesdi járásban
Simon Gy. Ferenc: A művészetpolitika megvalósítása Szentendrén
Vass Imre: Mozgalmi élet és művészeti nevelés
Megnyílt a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza
Tények és tanulságok
Dr. Angyal Sándor: A várospolitika pártirányítása Nyíregyházán
Csáky Csaba: KISZ-védnökség a húsprogram felett
Esti Béla: A budapesti munkásmozgalom
Koi Béla: A kiskőrösi térség szakszövetkezeteinek társadalmi-gazdasági helyzete
Kovács Benedek: A társadalmi érdekekkel összhangban
Lázár Tibor: Új szervezeti formában
Magony Imre - Dr. Varga Antal: A tagsági érdekeltség érvényesülése és növelése
Dr. Pethes Imre: A vasutasdolgozók a közlekedéspolitika megvalósításáért
Radnóti Huba: Szocialista munkaverseny a mezőgazdasági szövetkezetekben
Sik György: A relatív bértömeggazdálkodás kísérlete
Tamasi Mihály: Erősödik-e a szocialista közgondolkodás?
Dr. Tar Imre: A tsz-ek jövedelme és a tagok élet- és munkakörülményei
Dr. Voksán József: A pedagógusok szakszervezete az oktatáspolitikai határozat végrehajtásáért
Vita - véleménycsere
Baranya Sándor: A vezetők továbbképzése egy oktató szemszögéből
Dr. Devics József: A munkahelyi légkör és a vezetés
Kápolnai György: Vezetőképzés és ifjúsági mozgalom
Marosi János: A vezetők továbbképzése - a gyakorló szemszögéből
Dr. Pavlovic László: A vezetők kiválasztása és az önképzés
Simon Ferenc: Továbbképzés a vezetési színvonal emelésének szolgálatában (Vitazáró)
Dr. Tiszai István: A külföldi tapasztalatok hazai alkalmazása
Zsigmond Csaba: A közvetlen munkahelyi vezetők továbbképzéséről
A pártélet mozgalmi jellegéről (Vitaindító)
Pártszervezeteink életéből
Aczél Andor: Esti egyetemet végzettek társadalmi aktivitása
Alakszai László: A kommunisták kezdeményezése a Gagarin Hőerőműben
Arató András - Piszter István: A párt legkisebb szervezeti egységének munkájáról
Asbóth László: Politikai eszközökkel - konkrét segítséget
Babinszky Károly: Az egészségügy pártirányítása
Balajcza János: Az agitáció irányítása
Balogh Mária: Nyugdíj után - körzetbe
Balogh Mária: Az eszmei, politikai, cselekvési egység erősítése
Barát Károly: A tagfelvételi kérelmek elutasításáról
Bezensek Antalné: A kádermunka pártszervezeti tapasztalatai
Bélai Lajos: A lakóterületei pártmunkáról
Bodnár István: Közművelődési tanfolyam mozgalmi aktivistáknak
Décsy Jenő: Szélesebb körű aktivitást igényel
Dorcsi Sándor: A testületek tervszerű együttműködésével
Farkas Kálmán: "Kismama üzem" a Szabolcs Cipőgyárban
Gál Róbert: A városi pártbizottság munkamódszeréből
Dr. Greiner József: A pártmegbízatás megbecsülése
Gyenes László: A párttagok aktivitása
Dr. Hajnal József: Az egyetemi hallgatók pártszervezete
Hanol József: Az információ helyi hasznosítása
Horváth Ignác: A párt nőpolitikájának érvényesüléséért
Horváth István: Sokoldalú egyéni értékelést
Dr. Kurucz Imre: A munkamódszerek tökéletesítése - alkotó tevékenység
Jankovits István: A területfelelősi rendszer az alapszervezeti politikai munka segítője
Juhász György: A politikai vitakörök tapasztalatai
Karlik Nándor: Az irányítás színvonalának emelése
Kecskés István: Tagfelvételi munka az Ózdi Kohászati üzemekben
Kelenhegyiné Szalai Zóra: Egy óvodai pártszervezet munkája
Kiss Sándor: A költséggazdálkodás politikai tennivalói
Komáromi Attila: Tizedik VIT - tíz akció
Kossovics Gyuláné: A nőpolitikai munka pártirányítása
Kovács Ottó: Értelmesen, hasznosan dolgozni a körzetben
Kulcsár János: A becsület fél évszázada
Lázár Tibor: Gazdaságpolitikai tájékoztatás és agitáció
Marosi János: A politizálás a nevelés fóruma
Matuz József: Pártmunka az ifjúság között
Méray Tibor: A munkaverseny-mozgalom továbbfejlesztése
Mihók Sándor: Jászivány sem különleges község
Mihók Sándor: A kis létszámú pártalapszervezetek munkája
Mihók Sándor: A párttaggyűlés szerepe a tagfelvételben
M. S.: Taggyűlés - a reális számvetés szellemében
Mikulás Ferenc: Az érdekeltség sajátos formája
Mokri Pál: Az alaszervezetek helyzete és munkájuk színvonala
Mónus Antal: Az üzemi agitáció alapegységei
Nag Imre: Alapszervezeti vezetők módszertani továbbképzése
Ökrös Ferenc: A pártalaszervezeti munka tervezése
Paizer György: A területfelelősi rendszer tapasztalatai
Pallósi Lajos: A termelőszövetkezetek vezetésének fejlesztése
Papp Lajos: Agitáció a termelőszövetkezetben
Dr. Péter János: A végrehajtás megszervezése
Dr. Péter Szigfrid: Kommunisták az ifjúságpolitikai határozat végrehajtásáért
Prohászka László: A tagfelvételi munka
R. I.: A törökszentmiklósi pártbizottság politikai felelőssége
R. I. - Gy. L.: Minden párttaggal beszélni!
Sebő Simon: A pártélet fejlesztése a pártcsoportban
Somogyi Imre: Az irányító pártszervek minősítő munkája
Südi Bertalan: A pártcsoportok munkájáról
Dr. Sütő Dezső: Az ügyintézés szocialista vonásainak erősítése
Szabó Imre: A termelőszövetkezeti párttitkárok munkamódszere
Szabó János: Gazdaságpolitikai propaganda a mezőgazdasági üzemekben
Szabó János: A helyi ismeretek bővítése
Szabó Jánosné: Taggyűlési vita a vezetők magatartásáról
Szakács Ferencné: A körzeti pártszervezetek erősítése
Szép János: Üzem- és munkaszervezés a kohó- és gépiparban
Dr. Szlameniczky István: A hivatali munka segítésének módszerei az Országos Tervhivatalban
Telléri Mária: "Kihelyezett" pártcsoport-értekezletek
Terényi Éva: A pártfegyelmi munka tanulságai
Terényi Éva: Pártmunkája: nőfelelős
Tettinger István - Kovács Gyula: Az alapszervezeti emlékeztetők tapasztalatai
Tóth Imre: Magasabb színvonalon, nagyobb felelősséggel
Tóth István: Tagfelvét egy ózdi üzem alapszervezetében
Tóth János: Községi tanácsok pártirányításának tapasztalatai
Ujvári Tiborné: Ahogy az alapszervezet titkára látja
Vadas Kati: Hogyan dolgozik a pártbizottság tagja?
Varga József: A járási intézkedési terv alapján
Varga József: A megyei pártapparátus munkamódszere
Vaskó Mihály: Jogszabályba nem ütközik, de...
Zámbó József: A járási pártbizottságok és a járási hivatalok pártszervezetei
Zengő Mihály: A pártfolyóiratok hasznosítása
L. V.: A kommunisták nagyobb aktivitásáért
Horák Páln - Kohári János - Udvardi Károlyné - Karalyos László: A munkások bérének rendezéséről
R. I.: A politikai felelősség jegyében
Gy. L.: Az egységes cselekvés szolgálatában
M. S.: Cél: a rendszeres szervezeti élet
Félidőben a beszámoló taggyűlések
Karcolatok - megjegyzések
Borsányi György - Gecsényi Lajos - dr. Láng Péter: A mozgalom kiváló harcosai voltak
Gerencséri Jenő: Ágnes
Hernesz Ferenc: A földosztással kezdődött
D. Kónya Lajos: Szibéri érlelte forradalmárrá
D. Kónya Lajos: A munkahelyen is ismerjék
Kopka János: Egy kommunista orvos
Kóré Sándor: A mozgalmi munka szépsége
Lázár Tibor: Jelzés és intézkedés
Moldován Ibolya: Titkárasszony
Nagy Albert: Különös elmélet
Nagy Zsuzsa: Mozaik
Pjotr Szimkin: Rendőri kordonon keresztül
Telléri Mária: A lakóbizottságban
Vadász Ferenc: A szociális termelés népbiztosa
Olvasóink írják
Halász Iván: Az ajánló
Kovács László: Törődni kell az emberekkel
Kovács László: Senki sem születik kommunistának
Telléri Mária: Pártmunkája: vöröskeresztes
Ezt olvastuk
Dr. Sipos János: Zsuffa Ervin: A termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenységének továbbfejlesztése
Dr. Szürös Mátyás: A Szovjetunió Kommunista Pártjának története
Botos János: Godó Ágnes: Magyarok a jugoszláv népfelszabadító háborúban
Iván Géza: Kurt Hager: A fejlett szocialista társadalom
Dr. Sipos János: Dr. Fodor László: Falvak a nagyváros árnyékában
Bácskai László: Komját Irén - Pécsi Anna: A szabadság vándorai
Dr. Sipos János: Dr. Romány Pál: A tanyakérdés ma
Blaskovits János: Interjúk a munkásegységről
Botos János: Egységbe ifjúság!
Balogh Mária: Közgazdaságról - mindenkinek
Iván Géza: Gil Green: Új radikalizmus: Anarchizmus vagy marxizmus?
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem