Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Pásztortűz 1926. január-december

Szépirodalmi és művészeti képes folyóirat/XII. évfolyam 1-26. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Minerva Irodalmi és Nyomdai Müintézet Részvénytársaság
Kiadás helye: Cluj-Kolozsvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 624 oldal
Sorozatcím: Pásztortűz
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 31 cm x 24 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, képekkel, rajzokkal illusztrálva. Megjelenik minden második vasárnap.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. Szöveg.
1. Vezető cikkek.
Berzeviczy Albert: Karácsonyi üdvözlet - - - 577
Dr. György Lajos: Erdélyi szász számunk 289
Dr. Kiss Elek: Vigyázó 481
„ A kagyló 529
2. Versek.
L. Ady Mariska: Jézus a hegyen - - 442
Beszélgetés az ősanyám szellemével - - - - 518
Áprily Lajos: Esti dal 121
Asztalos Miklós: Izenet Kolozsvárra 508
Baghy Gyula: Egy vágy, ami lelkemet élteti fájón. Eszperántóból fordította:
Dr. Kalocsay Kálmán - - - - 196
Bakkay Béla: Nézd testvér... - - 61
„ „ Örömkapu - bánatkapu 183
„ „ Veteráni 'generális - 250
A huszti kapunál - - 368
Julián 497
Bárd Miklós: Leányfalván - ---100
R. Berde Mária: Ajtó előtt---76
Enyedi emlék - - 172
Esthajnal---409
Bisztray Gyula: Elégia - ---487
S. Bodoni Miklós: Októberben - - 497
Capesius, B: A hegy énekei. Németből fordította : Petres Kálmán - - 294
J. Draskóczy Ilma: Isten altató dala 394
„ Csokonai Lillája 422
Drosnyák János: Avarban - - - 559
Dsida Jenő: Pásztortüzek - - - - 64
Úttalan erdőn - - - 473
Ifj. Eöttevényi Olivér: Harangszentelés anno 1926. 490
Ifj. Eöttevényi Olivér: Lelkem szunynyadó estéi - - - - - - - - 565
Farcádi Sándor: Végétjáró világverők 343
Finta Gerő: Kuruckesergő Majtény után 28
„ Örökség- - - - - - 38
„ Ej, lelkem-----84
Erdély porondjára bukott gladiátor----- 130
Március------196
Szeplőtlen isteni jótétemény 217
„ „ Esős nyári napok - - - 323
„ „ Fekete század - - - - 364
„ „ Már közeleg 436
Ha százszor Is Mohács volt 473
„ 1926. Ösz 538
Fejér Gerő: Az Alma Mater lábainál 193
Folberth, O.: Ébredés. Németből ford. Áprily Lajos---- - - - 307
Földes Zoltán: A napba néző sas - 491
Földesdy József: Őseim-----343
Reggeli áhítat--469
Gálán, J. M. G.: Foglalás. Spanyolból ford. Harsányi Kálmán - - - - 8
Goga Octavian: Katona levél. Románból ford. Keresztúry Sándor - - 413
Gyimesi Géza: Tündértánc - - - 61
Hajek, E: Egyedül. Németből ford. ... 291
Halmágyi Samu: Jó, ha vannak még búsak is - - - - 64
Hanzéros Géza: Kereszt a határban 185
A. Hegyi István: Szövőszék - - - 169
„ Kislányom gyásza - 275
Az égő jegenye - 450
Magyar sóhajtás - 532
Küldetésem - - - 599
Imecs Béla: Csoda - - - - - - 177
Valahogy minden eltűnik 205
Szökőkutak és tengerek 347
Szeptember végén - - 412
Életen felül----570
Jakab Géza: Örök erdélyi sors - - 153
.. „ Békétlen csatlós énekel 340
Jakab Ödön: Téli sétán--- - 4
Kérdések - - - - - 76
Jankovics Marcell: Magyar ifjúság
„ „ Capitoliumi Vénusz 253
Áldás a magyar testvéreknek - - - - ---567
Kassay Sándor: Ma elküldöm hozzád a szívemet - - - - - - - - 464
Kelembéri Sándor: A mi testvériségünk 208
Az örök csatások 448
Keresztúry Sándor: Délibáb--347
Erdély 352
Kibédi Sándor: Erdélyi álom - - - 112
Kisfaludy Károly: Mohács---389
Kiss Menyhért: Ki vagy - - - - 401
Klösz, H.: Álom. Németből ford. Maksay Albert--------304
Klösz, H.: Várom, hogy az eső lehull.
Németből ford. R. Berde Mária - 307
K ó s a Lajos : Mint csiki havason a hó 396
Kosztolánszky István: Hóhányó dala 16
Kováts Antal: Egy kripta előtt - - 521
Kövér Erzsébet: A szemed- - - - 51
Léggömb - - - - 104
Ha szirt--- - 199
Phaéton----199
» „ Tavasz - - - - 199
» , „Erdélyi fák között" - 220
„ A patak - ---373
Italáldozat----442
Az élet oly rövid 1 - 448
„ Lombok siratójának - 491
» - Zeus--- - - 615
Krüzselyi Erzsébet: Az örök Óceánról 87
Üvegmögötti élet- 148
» „ Hallástalan küzdők 231
» „A pesti fasorban - 244
Zsong a rádió - - 319
Kétféle rádió--415
Kik kimaradtak - 493
» „ Csak kezek vagyunk 505
Örök kérdések - - 593
Kunszery Gyula: A testőr--- 562
Lampérth Géza: Dalok a ködből - 394
Lemeny J. A. Erdély zászlója. Románból ford. Keresztúry Sándor - - 401
Iliencron v. D.: Az én anyám. Ford. Bíró László - - - - - - - 48
Lovich Ilonka: Boldog óra éneke - 222
Mael Ferenci: Aranynász ele 14
Régi bününk
Sajtóhibák 226
Vak véletlen világtalanjai 280
Ezerszer jaj 352
Kyrie 413
Sanctus 413
Te Deum 413
Erdélyi nászút 469
Örök hatalom trónja előtt 535
Gyermekfényképem margójára - - - - -617
Magyar Bálint: Majd tavasszal 35
Így volna jó - - - 87
Változás - - -- 247
Gyanakszom az életemre - - - - 323
Szivemre vettem a falut 343
„ „ A Bakonyban 424
A halál illatával 508
Béke legyen mindenkinek ----586
Márky Imre: Berzsenyi -- - - 250
Mécs László: Kössétek meg a partokat
Üdv néktek győzők 55
Lehet itt örülni? - - 107
Malmok _-----134
Egyszerű'találkozás - 460
Hová mégy? 580
Mentes Mihály: A lélek magaslatain 73
Esti szelek ---247
Meschendörfer, A: Az üstökös. Németből ford. Walter Gyula - - - 298
Meschendörfer, A.: Festett váza.
Németből ford. Maksay Albert- - 301
Mihály László: Havasok bús vándora 203
A diadal síró kobzosa 345
Molnár Sándor: Erdély a hazám - 158
» , » Szeretőm, földem, Erdély 327
Mosoiu A.: Virágok Miatyánkja. Románból ford. Keresztúry Sándori - 368
V. Nagy Géza: Medárdus nyara - - 313
V. Németh István: A Piazzale Michelangelón
Oláh Gábor: Apám, látlak! 604
Ölvedi László: Autón 82
Testőrök tánca 270
Ember - 277
Emmausz felé - - 337
Ifjuság 532
Pakocs Károly: A.évelem egy-útra indulónak - - 134
Vámpirszerenád - 36
lmádkozik anyánk 591
P. Pál Ödön: A lámpa fénye hull
Takácsmühely
Páll Miklós: Sírfelirat
Tavasz - - - - - 208
Prohászka L.: Világ a zsákutcában 228
„ Magyar hajós - 280
Vigyázd a holnapot 377
„ Léleksorozás - - 473
Szilveszter éjjelén - 617
Reményik Sándor: Toll és ecset
Elvégeztetett? - 457
Özvegy---460
Egy sir nem temető 553
Tengerparti emlékek (Holt lelek terhe. Szemrehányás a tengernek. Elsülyedt költemény. A
rögtön gyógyuló seb. Lélekvesztő! A patak icánál) - - - 594
Réz Gyula: A százszemü ház--- 543
Serestély Béla: Erdély a bölcsőm ringatója--241
Őszi koronázás tavaszi alkonyatban 433
Sík Sándor: Hullámmoraj ---- 127
Dioszkurok temploma - 231
Utcagyerekek - - - - 253
Assisi Szent Ferenc-ének 439
Roma Aeterna - - - 606
Szabolcska Mihály: Karácsony -610
Szalay Mátyás: Karaván---- 316
Ifj. Szemlér Ferenc: Testvérek - - 38
Tamás Lajos: Törpeségbe bujunk - 35
A szépségnek őre voltam 151
Az öröm: csacsogó szent patak 208
„ Kiérdemlem-e szereteted? 516
Csak csönd, csak csönd 545
Tompa László: Harangok színeváltozása 556
Örmösi Károlyné: Rezeda virága - 345
Vargha Gyula: Béldi Pálné ---123
„ II. László - ---223
„ Pasztell kép---535
A ködlő távol--- 583
Vernes Gyula: Apám - - - - - 64
Az ősz elé---467
Vogul sorsénekek. Ford. Pátffi Márton 16
Votják népdalok. Ford. Pátffi Márton - 78
Walter Gyula : Örök rádiót!---343
Hangversenyen - - 484
Gr. Wass Albert: Nekünk mi marad? 4
Tavasz-várás - - 82
„Idill a magasságban" 151
" Erdélyi fák közötti- 175
Ősz lesz ---364
Csolnakok - - - 418
Zillich H. Aratóének. Németből ford. R. Berde Mária - - 297
„ Erdélyhez. Németből ford. Walter Gyula--- 298
Zsögön Zoltán: Bánatsors--- 11
Mikes széphistóriája 328
Miatyánk a hősök temetőjében- - - - - - - 513
3. Elbeszélések, rajzok, színdarabok, jelenetek.
Baghy Gyula: Orkán. Eszperántóból fordította Agb Ferenc----- 397
Bartóky József: Meg nem írt novella 58
» Első szerelmem - - 364
Zsuzsi - - - - - 587
R. Berde Mária: Elherdált száz forint 131
„ „ A kert nem tud róla 204
Alul 581
Bernhard, K: A szép halál. Németből ford. Molter Károly-------292
Bibó Lajos: „A mester"- - - - - 317
Bodor Aladár: Etelköz -----414
Bodor Aladár: Gerencsér Dániel nem lábbadozik - -------566
Botos János: Hóharmat a Nagykasztán 538
Csathó Kálmán: Tavaszi napsugár - 178
Egri Viktor: Emlékezés - - - - 491
Endrődi Béla: Szellemi táplálékot a nőnek! - - - - - - - - - 229
Gyallay Domokos : Menekülés az éjszakában - - -- - - - - - 268
Gyallay Domokos: Aranybicsok - - 461
Jankovics Marcell: A birtokvásárlás 419
» Az udvari bolond 509
Magyar vércseppek 607
Kibédi Sándor: Házasodj meg Dénes! 468
Kipling, R.: A másik férfi. Angolból fordította Hary Márton 12
Komáromi János: Hófúvásban 108
Komáromi János: Éjféli látogatás - 437
Kosáryné Réz Lola: Mari meg Jóska 275
Lőrinczy Lajos: Krampusz-királyok a kirakatban 517
Medák Ilona: Messzeségek---324
Molter Károly: Tavaszi áldozat - - 36 I
Fajankó - - - - 251
Nikodemusz Károly: Csorba Ferkó trombitája ------- - 227
Nikodemusz Károly: Izsák feláldozása 484
Panzini, A.: Szent Ferenc utolsó virágocskája - -------- 449
Pátrácanu, D: Gyakorlati utasítások egy parlamenti beszéd összeállítására.
Románból ford. Bitay Árpád - - 154
Pékár Gyula: A nők tehetsége - - 600
Sz. Rácz Imre: A nagy nap - - - 346
Surányi Miklós: Ahová a pénz beteszi a lábát - - - - - - - - 544
Szabó Mária: Feltámadás - - - - 374
Küldetés 443
„ „ Sacro egoismo - - - 563
Szederkényi Anna: Fáradt anya - fáradt asszony - 341
„ „ Jó volt téged szeretni 533
Toma István: A pénzeszsák - - - 101
Viski Gyula: Jánoska - - - - - 82
Zsögöd Illés Krisztussal beszélget - - - - - - - - 557
Voinovich Géza: Szivárvány - - 245
„ Mohács (V. felv.) 390
Zillich, H.: A parasztprefektus. Németből fordította Heltmann Ervin - - 298
4. Regények és regényes elbeszélések.
Komáromi János: Az idegen leány.
Egy magános ember följegyzései. Regény. 378, 451, 474, 498, 522, 546, 571, 618.
Rácz Pál: A bányarém. Regényes elbeszélés.
Surányi Miklós: Ketten. Kis regény. 124, 149, 173, 197, 221.
Szabó Mária: Appassionata. Regény. 17, 41, 65, 88, 113, 137, 162, 186, 209. 232
5. Tanulmányok, megemlékezések, írói arcképek, ismeretterjesztő cikkek.
Dr. Balázs András: Mohács---395
Dr. Balogh Ernő: A világ vége - 470, 494
Bányai János : Földrengések Erdélyben 71
Gr. Bethlen Györgyné: Régi erdélyi nevelés ----------- 128
Dr. Bisztray Gyula: A százéves Gyulai 2
Gyulai Pál a kritikáról - - - - - - - - - 376
Dr. Bitay Árpád: Gyulafehérvár Erdély művelődéstörténetében - - - - 200
Dr. Biró Vencel: Sólymászat a régi Erdélyben - - - - 105
Posta a régi Erdélyben 176
Erdélyi hűség mindhalálig. Kathonay Mihály kolozsvári főbíró esete - - - - - - - - 584
Dr. Borbély István: Talma - - - 549
Dr. Boros György: Művésznő és püspök. Emlékezés Blaha Lujzára és Nagy Károlyra 119
Dr. Császár Elemér: Író és kritikus 38
Dr. Décsei Géza: Kálmán Péter - - 213
Dr. Gál Kelemen: Szentgericei Jakab Elek 501
Gulyás Károly: Demeter Róbert - - 335
Dr. Gyalui Farkas: Szentgyörgyi István a „Cigány" szerepében - - - - 190
Dr. Gyalui Farkas: Ujfalvy Sándor emlékirataiból és levelezéséből. Kisfaludy Sándor ismeretlen levelei - - - 595
Dr. György Lajos: Vécsi „Helikon" - 358
Dr. György Lajos : Dr. Kristóf György 386
Petres Kálmán - 482
Világhírű magyar természettudósok 540
Gragger Róbert - 549
Dr. Gyalui Farkas 554
Dr. Hajek Egon: Az erdélyi szászok'zenei élete
Herepei János: A kolozsvári Farkasutcai ref. templom Lorántffy Zsuzsánna-féle terítője és a pókafalvi takaró 528
Dr. Hirschler József: A középkor Orfeusza. Assisi Szt. Ferenc_halálának 700-dik fordulójára 440
Igeni Ferenc: Mikó Imre és az Erdélyi Múzeum Egyesület
Dr. Imre Sándor: Töredékes gondolatok az erdélyi szellemről - - - - - 488
Dr. Jakabffy Elemér: Megfigyeléseim az utolsó magyar király koronázása alkalmából 604
Dr. Janovics Jenő: Jászai Mari--503
Járosy Dezső: Bartók Béla - - - 50
Bayreuth jövője - - 206
Dr. Karácsonyi János: Szent László halotti szekere - - - - - - - 224
Dr. Kéky Lajos: Vargha Gyula - - 578
Kelemen Lajos: Egy régi kolozsvári ház.
A régi Mátéffy vagy Ürmössy-ház - - 152
Dr. Vályi Gábor - - 242
A kolozsvári Farkasutcai ref. templom - 271
Wenger Félix - - 314
Erdélyi művészeti emlékek a mohácsi vész korából 399
Kövendi Nagy Gyula 478
Tört. ötvösemlékek - 611
Dr. Kiss Ernő: Blaha Lujza 47
Gyallay Domokos - 97
Áprily Lajos - - - 170
Szabó Mária--- 362
Serestély Béla---434
R. Berde Mária - 506
Dr. Klein, Karl Kurt: Heinrich Zillich 290
A jelenkor szász irodalma - - - - - - 308
Kovács László: Modernség. Jegyzetek
Kövendi Nagy Gyula 478
Tört. ötvösemlékek - 611
Dr. Kiss Ernő: Blaha Lujza ----47
Gyallay Domokos - 97
Áprily Lajos - - - 170
Szabó Mária-- 362
Serestély Béla--434
R. Berde Mária - -1 506
Dr. Klein, Karl Kurt: Heinrich Zillich 290
A jelenkor szász irodalma--- - ---- 308
Kovács László: Modernség. Jegyzetek
G. K. Chesterton olvasása közben - 159
Makkai Sándor 266
George Bemard Shaw 423
Dr. Kristóf György: Berzsenyi nagysága 194
Szabad kritika -- 348
Jósika Miklós Abafijának 12-ik kiadása------410
Ladihay Vince: Az 1834-iki kolozsvári deákforradalom - - - - - - 32
Dr. Lampérth Géza: Régi magyar nagyasszonyok leveleik tükrében. I.
Bethlen Gáborné - Károlyi Zsuzsánna - - - - - - - - - 79
Dr. Lampérth Géza: Régi magyar nagyasszonyok leveleik tükrében. II.
I. Rákóczy Györgyné - Lorántffy Zsuzsánna - - - - - - - - - 514
Langenthal, Fr. M: Az erdélyi lélek 302
Lyka Károly: Hamisítás, utánzat, átvétel a művészetben - - - - - - 602
M.: Szegedi egyetem - - - 479
M.: A békenyelv apostolai a békevárosban. A locárnói eszperantó konferencia 215
Márton István : Csengery János - - 263
Mátéffy Zsuzsánna : Nőkről - nőknek 62
Merza Gyula: Dr. Hermann Antal - 236
Nagy Péter: Az utolsó kolozsvári séták 344
P. Németh Gellért: Kajoni János, a régi Erdély kultúrmunkása - - - 320
P. Olasz Péter S. J: Az aranycsinálás problémája - 93
Utazás a Holdba 184
A kisebbségi gyermek ----- ------ 591
Dr. Paál Árpád: Nagy Károly püspök a nemzetépítés munkájában - - - 74
Dr. Papp Ferenc: Gyulai Pál a műbíráló 9
Gyulai Pál a költő - 568
Papp Viktor: Beethoven magyar vonatkozásai - - - - - - - - - 615
Dr. Pataki Jenő: Bulyovszkyné vendégszereplései Kolozsvárt - - - - 218
Dr. Pataki Jenő: Árva Bethlen Kata az első magyar orvosnő - - - - - 465
Rass Károly: Kárpiss János - - - 71
Szegénység és gazdagság az irodalomban - - - - - - 519
Réti István: Thorma János festőművész 530
Dr. Roska Márton: A geologiai időszámítás és az emberi nem kora - - 214
Az ember legrégibb művészi tevékenysége - - - - 278
Erdély művelődéstörténeti jelentősége az őskorban - 560
Dr. Siklóssy László: Deák Ferenc és az erdélyi nők - - 56
Az erdélyi sport ezer éve - - 248
Az Erdélyi Simplicissimus - - - - - - - 369
Surányi Miklós önmagáról---122
,, ,, Az író és kora - 454
Szász Károly: Gyulai Pál, az ember 111
Szokolay Béla: Gyárfás Jenő festőművész - - - 25
Stein János f.-művész 146
,, A nagybányai művésztelep 254
„ Istók János szobrászművész - - - - 458
Szopos Sándor: Van-e régi és van-e új művészet? - - - - - - _ - 525
Dr. Tavaszy Sándor: Az emberi szellem művészi igényeinek forrása - 14
Tóth István: A nagybányai műtermekben ------- ----446
Valkó László: John Galsworthy--135
Dimitrij Merezskovszkij 338
Dr. Várady Aurél: Egy magyar tudós halála. Dr. Hegedűs István--- 23
Vásárhelyi Miklós: A kolozsvári minorita templom és síremlékei - - 536
Voinovich Géza: Tanulságok Romáin
Rolland regényeiből - - - - - 85
Walter Gyula: Finta Gerő - - - - 550
Dr. Willing, A.: Az erdélyi szász festőművészet - - - - - - - - 310
Dr. Wühr, H.: A nagyszebeni báró Brukenthal-Múzeum - - ----295
6. Irodalom.
(Könyvismertetések.)
Alszeghy Zsolt: Vázlatok. Dr. Csűry Bálint-tói--------93
Áprily Lajos: Rasmussen hajóján. Rass Károly-tól 621
Balogh Endre: Mesét írok neked ... Dr. Kiss Ernő-tői------- 118
Dr. Balogh Ernő: A Föld köpönyege. Dr. Tulogdy János-tói - ---- 382
Á. Barabás Miklós: Lángok és tüzek 286
Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve. Dr. Bitay Árpád-tól 240
Dr. Bitay Árpád : Erdély jeles katholikus papjai. Dr. György Lajos-tói - - 286
Dr. Bitay Árpád: A moldvai magyarság.
Dr. György Lajos-tól - - - - 405
Blaga Lucián: Ferestre colorate. Dr. Bitay Árpád-tól 504
Dr. Buday Árpád: A trák lovasisten, dr-tól 383
Cataluna Antologio. Dr. B itay Árpád-tól 167
Chesterton G. K.: Assisi Szent Ferenc. Mael Ferenc-től------575
Császár Elemér: A XX. század magyar irodalma kritikákban. Dr. Rajka László-tól 456
Csergő Benedek: Emlékfüzet. Mael F.-től 456
Csermely Gyula: Napkeleti kaleidoszkóp 336
Darkó István : Zúzmara. Tamás Lajos-tói 262
Dr.Dézsi Lajos: Erdélyi arcképek és képek. Dr. György Lajos-tól - - - - 502
J. Draskóczy Ilma : Lélekrengés. Rass Károly-tól 406
Erdős Renée : Br. Hercfeld Clarisz. r. r.-től 455
Falu Tamás: Kicsinyesek. Tamás L.-tól 262
Fekete Miklós - V. Filep Andor: Ifjú lelkek. Jakab Gézá-tól - - - - 168
Foerster Vilmos : Vallás és jellemképzés.
P. Olasz Péter-től 479
Fülöp József: Vergődik, lázadoz a lelkem. Dr. Kiss Ernő-től ---- 551
Galamb Sándor: Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből. Dr. Kristóf György-től 430
Gogoly: Mirgorod. Valkó László-tól - 551
Gorkij: Gorgyejev Foma. Valkó L.-tól 551
Gyallay Domokos: Vaskenyéren. Dr. György Lajos-tól - 622
Gyárfás Elemér: Egyenes úton. Mezey M. Zoltán-tól ----- - 431
Dr. György Lajos: Erdélyi Tudományos Fűzetek. F.-től -------263
Dr. György Lajos: Öreg diák visszanéz.
Dr. Csűry Bálint-tól - - - 286
Dr. György Lajos: Das geistige Leben der siebenbürgischen Ungarn seit 1919.
Dr. Rajka László-tól - - - 335
Dr. György Lajos: Az erdélyi magyarság szellemi élete. Dr. Bitay Árpád-tói 624
Hauptmann Gerhard: Dorothea Angermann. Valkó László-tól - - - 574
Dr. Hirschler József: A Vatikán művészete és élete. Petres Kálmán-tól--261
Huzella Ödön: Mégis. Walter Gyulá-tól 191
Dr. Imre Sándor: A családi nevelés főkérdései. Márton István-tói - - 70
Jaczkó Olga: Csendes mederben. Tamás Lajos-tól 118
Dr. Jakabffy Elemér: Adatok Krassó vármegye múltjából. Dr. György L.-tól 526
Jankovics Marcell: Az udvari bolond. Tamás Lajos-tól - - - - - 526
Jörgensen - Dr. Hirschler: Assisi Szent Ferenc. Dr. Bitay Árpád-tól - - 46
Jörgensen: Den Hellige Frans af Assisi. Dr. Bitay Árpád-tól--- - 455
Kádár Imre: Bujdosó ének. Mael F.-től 47
Dr. Karácsonyi János: Szent László király élete. Dr. Bitay Árpád-tói - - 240
Kibédi Sándor: Tengerzúgás. Walter Gyulá-tól----- ----167
Kisbán Miklós: Maskara: Dr. Kristóf György-től--------239
Kiss Ida : Kalászcsorduláskor. Walter Gyulá-tól--------430
Komáromi János: Régi legények. Dr. Kiss Ernő-tői----------192
Komáromi János: Pataki diákok. Járosi Andor-tól - -------216
Kosáryné Réz Lola: A pápaszem. Dr. Kiss Ernő-től - - ----- 167
Kosztolánszky István: Fáklya az éjben. 23
Kovács Károly: Misztérium, k e-től - - 239
Kövér Erzsébet: Magamban. Dr. Kiss Ernő-tői - - - --- 213
Dr. Kristóf György: Három jellemzés. Dr. György Lajos-tól--- _ - 550
Kugel István: Dalok a messzeségből, mf-től 431
Lagerlöf: A császár. Helga-Marianna, Krisztus legendák. Dr. Kiss E.-től 431
Lampérth Géza: Egy hold föld. dr-tól - 527
Langenthal Fr. M.: Die Geschichte unseres Volkes. Dr. Bitay Árpád-tól - 312
Lemeny J. A.: Ancore. Keresztúry Sándor-tól 407
Liber amicorum Romáin Rolland- Dr. Bitay Árpád-tól 120
Dr. Lukinich Imre: Nagyenyedi Album. 1926. Dr. Kristóf György-tői--477
Mael Ferenc: Pirkad az égalj, k e-től - 142
Missa solemnis. Dr. Kiss Ernőtől 478
Magyar Ifjúság Könyvtára. Járosi A.-tól 142
Magyarország ujabbkori története. Dr. Kiss Ernő-től 406
Makkai Sándor: Ördögszekér. Járosi Andor-tói 92
Makkai Sándor: Aratás. Dr. Kristóf György-től 237
Mauriac Fr.: A szerelem sivatagja. A francia akadémia nagydíja 1926-ban.
Császár Elemér-től 504
Mihály László: Hazavágyom, k e-től - 238
Molnár Sándor: Ilyen a szivem, k e-től 239
A tisztaság himnuszai.
Walter Gyulá-tól-----502
Monostori H. Kamilló: Múlnak nyarak, telek. Walter Gyulá-tól---- 527
Nagy Dániel: Cirkusz. R a s s Károly-tól 381
V. Nagy Géza: Fáj ma élni ! Dr. Kiss Ernő-től 432
T. Nagy Imre: Cirkálások. Márton István-tól - - - - - - - 282
D. Nagy Lajos: Karneval. Dr. Kiss Ernő-től --------- - 262
Nagy Márton: Régi idők, régi emberek. Dr. Kiss Ernő-től 144
Nagy Péter: Ó, kedves Kolozsvár. Dr. Kristóf György-től - - - - - 360
Nagy Péter: Három egyfelvonásos színdarab. Dr. Rajka László-tól - - 623
P. Olasz Péter S. J.: A mai férfi életútja. Dr. Patay József-től 143
Pais Dezső: Magyar Anonymus. Dr. Csűry Bálint-tól 502
Pakocs Károly: Hazafelé. Dr. Rajka László-tól 142
Dr. Papp Ferenc: Gyulai Pál irodalmi emlékei. Dr. György Lajos-tól 622
Papp Lajos: Álomlovag. Mael Ferenc-től 288
Papp Viktor: Bevezetés a zeneművészetbe.
Dr. Gyalui Farkas-tól 624
Pásztortűz-Könyvtár. Dr. Kiss Ernő-tői 95
Perpessicius: A mai román irodalom kritikai repertóriuma. Keresztúry Sándor-tól 384
Dr. Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet a művelt közönség szómára: Dr. György Lajos-tól 69
Sz. Rácz Imre: Kurucok nagy napjai. Dr. Kiss Ernő-től ---- ---96
Sz. Rácz Imre: A nagykorú. Mael Ferenc-től ---------264
Rass Károly : Reményik Sándor. Dr. Csűry Bálint-tól--------- 192
Reményik Sándor: Atlantisz harangoz. Kovács László-tól - - - - - 405
Reményik Sándor: Gondolatok a költészetről. Dr. Kristóf György-től - 623
Dr. Roska Márton: Az ősrégészet kézikönyve. I. A régibb kőkor. Herepei János-tól 287
Dr. Rózsa József: Jó Barát naptára. Sz-től 408
Ruth Klára: Ó Caesar! kis gladiátorod köszönt . . . k e-től - - ---432
Salamon László: Végtelen élet. Walter Gyulá-tól--------360
Siklóssy László ; A magyar sport ezer éve. Sz-től---------263
Speranlia E: Casa cu valbá. Keresztúry Sándor-tól - - - - - - 407
Szabó Mária: Felfelé! Kovács D.-től 94
Szabolcska László : Gárdonyi Géza élete és költészete. -n t-től----24
Szalay Mátyás; Noémi. Dr. Kántor Lajos-tól - - - - - - - - - 527
Szász Károly: Emlékek. Sz-től---117
Széli Kálmán: Az anyag szerkezete. Brósz Iloná-tól -- - - ---336
Szilágyi M. Dózsa: Az újjászületés útja. P. Olasz Péter-től -----237
Szilágyi M. Dózsa: A tusnádi fenyvesek közt. Mael Ferenc-től - ---
Szini Lajos: Az őzolló és más küsdeg nyüszkölések. Dr. Csűry Bálint-tói 551
Tabéry Géza - Incze Ernő: Jókai Erdélyben. Dr. Rajka László-tól
Tabéry Géza: Szarvasbika. Dr. Pintér Jenő-től
Teleky Dezső: Erdélyi regék. Márton István-tól
Török Sándor: Rajtam keresztül. Walter Gyulá-tól
P. Tréfán Leonárd: Élő vizek mellett. Petres Kálmán-tól
Uj Auróra. Szlovenszkói almanach. Walter Gyulá-tól
Unitárius Könyvtár. Dr. Gál Kelemen-tői 360
Dr. Ványi Ferenc: Magyar irodalmi lexikon.
Dr. Csűry Bálint-tól ---- - - 429
Vásárhelyi János: Bizonyságtétel. Járosi Andor-tól
Vásárhelyi János: „Megvígasztaltatva-vígasztalni". Járosi Andor-tói - - 237
Váth János: Imitatio Christi. Dr. Kiss Ernő-től 168
Vorbuchner Adolf: Az erdélyi püspökség.
P. Olasz Péter-től 24
Br. Wesselényi Miklós utinaplója. Járosi Andor-tól 526
Zillich Heinrich munkái. Dr. Rajka László-tól 309
7. Művészet.
(Képzőművészet és zeneművészet.)
Balla Béla képei. Walter Gyulá-tól - 430
Boldizsár István festőművész. L-től--- 576
Deák István képkiállítása. Tóth 1.-tól 264
Deák Nándor festőművész. Tóth 1.-tól 22
D. Dezső Miklós és ujabb képkiállítása.
Tompa László-tól - 23
Dohnányi Ernő. F.-től
K. Ferenczy Noémi és Ziffer Sándor képkiállítása. Tóth lstván-tól 264
Gruzda János képkiállítása. Maksay Albert-től
Mányoky Ádám Rákóczi képéhez--168
Hosszú Márton festménye: Canisius Szent Péter. P. Olasz Péter-től--70
Hosszú Márton művészi útja Kolozsvártól Madridig. Walter Gyulá-tól - 287
Hosszú Márton képkiállítása. Walter Gyulá-tól - -------575
Krausz Ilona képkiállítása. Tóth l.-tól 503
Litteczky Endre képkiállítása. Tóth l.-tól 503
Miklós József képei------382
Nagy Imre képkiállítása. Tóth lstván-tól 120
Nagy István. Kosztolányi Dezső-tői 192
Nagy István képkiállítása. Tóth lstván-tól 216
Németek pallója ---- - 48
Nóvák Irén képkiállítása Tóth lstván-tól 191
Pákei Pákey Lajos. Kelemen Lajos-tói 96
Papp Sándor képkiállítása Tóth lstván-tól 503
Régi műtárgyak kiállítása Kolozsvárt - 624
Reinbold Ignác. Kelemen Lajos-tói - 96
Risznerné Kozma Ida: Dalok erdélyi költők verseire. Tárcza Bertalan-tól 237
Szokolay Béla: A budapesti aktkiállítás 70
Szopós Sándor képkiállitása Tóth l.-tól 143
Tóth István képkiállítása. Kelemen Lajos-tói - - --------141
Történelmi emlékű házak, k l-től - - 48
Vajdahunyadi vár képe 1830-ból. Kelemen Lajos-tói - - - - - - - 95
Válaszuti kandalló, k 1-től---- - 240
8. Vegyes.
(Folyóiratismertetések. Megjegyzések. Hírek.)
Dr. Bitay Árpád: Jókai megemlékezés a „Heroldo de Esperanto" c. lapban ... 71
Dr. Bitay Árpád: Erdélyi magyar széppróza. Előadás a Jorga szabadegyetemén. Sz-től 382
Budapesti Szemle erdélyi száma. Figyelő-től 477
Egyházi Zeneművészet - - ... 528
Erdélyi Irodalmi Szemle. Dr. Csűry Bálint-tól - 191, 406
Erdélyi Irodalmi Társaság új tagjai. S z-től 288
Erdélyi Múzeum Egyesületből. - f - y-tól 24
Dr. Gergely Jenő: Erdélyi tudós kitüntetése. Dr. Sz. Nagy Gyula - - - - 240
Dr. György Lajos: A szerkesztő megjegyzései az olvasókhoz Tabéry Géza válaszára 45
Dr. György Lajos: Benedek Marcell és az erdélyi irodalom - - ... - 117
Irodalmi hírek. Krónikás-tól 528, 576, 624
Kérelem a Pásztortűz olvasóihoz 45
Kisfaludy Társaság Gyulai-ünnepe - - 120
Klingsor" erdélyi szász folyóirat magyar száma. D r. Bitay Árpád-tól - - 285
Művészeti Szalon. Sz-től - - - 623
Pásztortűz 1925-ik évfolyama - - 21
„Pásztortűz Könyvtár" előfizetői -- - 24, 72, 120, 144, 168, 216, 408, 576
Tabéry Géza: Válasz a „Jókai Erdélyben" kritikusának - - -- - -- 45
Thorma János 25 éves jubiláris ünnepsége Nagybányán. Tóth István-tól - - 408
Történelmi pályázat. Gy. L.-től 383
Uj könyvek - - - - - - 72
Zenei Szemle. Sz-től - - - 575
II. Képek
1. Arcképek
Áprily Lajos 170
Balla Béla 439
Gr. Bánffy Miklós 239
Bartók Béla - - ------ 50
Baussnern v. Waldemar 311
R. Berde Mária 500
Berzsenyi Dániel - - ... 194
Gr. Bethlen János - ... ... 34
Blaha Lujza - - ... ... ... 47
Bodor Aladár ... 414
Boldizsár István - ... ... ... 576
Br. Brukenthal Sámuel ... , 295
Bulyovszkyné külföldre távozása előtt ... 218
Bulyovszkyné müncheni szinésznő korában 220
Canisius Sz. Péter - - - ... - ... 49
Dr. Csengery János - - - 263
Özv. Cserey Jánosné - - - - 39
Demeter Róbert 335
Dohnányi Ernő - - -- - - 238
Gr. Eszterházy Kálmán - 130
Finta Gerő 550
Galsworthy, John --- - - 135
Gödri Ferenc - - - --- - --- 63
Gruzda János - - - - - 166
Gyallay Domokos - - - - - - 98
Dr. Gyalui Farkas - - ------ - 554
Gyárfás Jenő - - - - - - 25, 26
Gyulai Pál 2, 111
Dr. Hajek, Egon - - 309
Gr. Haller István - - 130
Dr. Hermann Antal--- -- - - - - 23b
Dr. Hirschler József - - - 261
Istók János
Jakab Elek 501
Jászai Mari - - - --- - - - - 503
Br. Jósika Sámuelné sz. br. Jósika Irén 410
Kajoni János - - - - -- - - -- -
Kárpiss János
Br. Kemény Simon
Br. Kemény Simonné, gr. Teleki Anna - 129
Gr. Kendeffy Ádám
Kisfaludy Sándor -
Kossuth Lajos - - -
Kövér Erzsébet - - ... ... ... 214
Dr. Kristóf György 386
Krizsán János - - .. ... 447
Lagerlöf Zelma - ... ... ... ... 431
Lorántffy Zsuzsánna ... - ... 514
Makkai Sándor 266
Merezskovszkij - - - - - 338
Meschendörfer, Adolf - 308
Gr. Mikó Imre - - 416
K. Nagy Gyula 478
Dr. Sz. Nagy Gyula - .- - 240
Nagy Károly ... - - - - - - - 74
P. Olasz Péter S. J. - - - - 143
Pátráscanu, D. - - - - - - - - 154
Petres Kálmán - - - --- - - 482
Dr. Pintér Jenő - - - - - - - - 69
Potsa József - - - - - - 62
II. Rákóczi Ferenc - - - - - - - 145
T. Rátz Péter 447
Réti István 532
Romáin Rolland - - -- - 85
Serestély Béla - 434
Shaw, George Bemard ... - - - - - 423
Stein János - - - - - - - 146
Surányi Miklós - 122
Szabó Mária------ ------ 362
Szentgyörgyi István - - - - - 190
Dr. Szikra Lénárd - - 535
Szopos Sándor ... - - --- - - - - 101
Thorma János - - - - - - - - 530
Thorma János műtermében - 446
Tóth István - - 141
Dr. Vályi Gábor - - 242
Vargha Gyula - - - - -- - 578
Wenger Félix - - - - -- ------ 314
Zillich, Heinrich - 290
2. Műtörténeti és történelmi emlékek.
(Templomok, kastélyok, városok, nevezetes épületek és helyek).
Ádámosi templom délről - - 399
Ádámosi templom nyugati homlokzata - 399
Ádámosi templom mennyezetfestményei 1526-ból ... ... 400
Árpád-csucsi kilátó Kolozsvár határában. Tóth István rajza ... ... 349
Bánffy Zsigmond aranyozott ezüst fűszertartója - .. - - - - - ... 612
Batthyaneum és a papnevelő intézet Gyulafehérvárt. Reithoffer Jenő rajza 205
Bethlen bástya Kolozsvárt. Filep Sári rajza 3. sz. Tóth István rajza 345
Bethlen kastély Bonyhán ... ... - ... ... 466
Gr. Bethlen Ödönné fedeles Rhédey-kupája oldalról - - - - - - - 613
Gr. Bethlen Ödönné fedeles Rhédey-kupája szemben - ... ... - 613
Bison rajza Marsoulasról - - ... ... ... 279
Brukenthal-Múzeum Nagyszebenben ... 297
Címerek régi ötvös műtárgyakról a XVII. századból. Tóth István rajza ... ... 611
Csáky-síremlék címere a kolozsvári minorita-templomból. Tóth István rajza 538
Dési ref. templom. S z o p os Sándor rajza 519
Déva vára és környéke - ... - ... ... 79
Drági kastély... ... - ... - - -- - 128
Erdélyi Muzeum régi épülete .Kolozsvárt. Tóth I. rajza - - - - --- - - 417
Erdélyi Muzeum régi épülete a restaurálás után - 417
Festett talpastál az újabb kőkorból Erősdről ... ... - - - 561
Gyulafehérvári fiúnevelő és a régi jezsuita templom. Reithoffer J. rajza -201
Gyulafehérvári róm. kath. főgimn. Reithoffer T rajza ... ... - - - 203
Gyulafehérvári székesegyház. Reithoffer J. rajza - - - - - - - 201
Gyulafehérvári székesegyház déli, fejedelmi kapuja. Reithoffer J. rajza 208
Gyulafehérvári székesegyház szentélye. Reithoffer J. rajza - - 204
Hunyadi János alakja gyulafehérvári síremlékének fedőlapján. Reithoffer J. rajza 202
Hunyadi László gyulafehérvári síremléke.
Reithoffer J. rajza - -207
Kajoni nyomdája a kolozsvári tipográfiái
kiállításon. Tóth István rajza - ... 322
Kajoni nyomdájának kézirattartója és betűsorozója. Tóth I. rajza--- - -- - 323
Kemény János fejedelem és felesége aranyozott ezüstkupája - - - - 612
Kétélű rézcsákány Küküllővárról - - 562
Kolozsvár a XVII. század elején. Hofnagel metszete - -- - --- ~r. 584
Kolozsvár főterének nyugati oldala az 1860-as években. Veress F. felv. 32
Kolozsvári faragott kő 1643-ból. Tóth I. rajza 344
Kolozsvári Farkas-utcai ref. templom déli oldala. Darkó Ákos felv. - ... 270
Kolozsvári Farkas-utcai ref. templom egyik hátas padjának vésett díszítménye - 274
Kolozsvári Farkas-utcai ref. templom északi utolsó díszített kőlábja. Tóth I. rajza 272
Kolozsvári Farkas-utcai ref. templom főkapujának angyaldísze. Tóth I. rajza 272
Kolozsvári Farkas-utcai ref. templom hátas széksora. Tóth I. rajza-- --- 273
Kolozsvári Farkas-utcai ref. templom homlokzata. Tóth I. rajza - - - - 271
Kolozsvári Farkas-utcai ref. templom Lorántffy Zsuzsánna-féle Urasztal terítője 516
Kolozsvári Farkas-utcai ref. templom szószéke és szószékkoronája. Tóth I. rajza 273
Kolozsvári Farkas-utcai ref. templom szószékének vázás virágdísze. Tóth I. rajza 274
Kolozsvári Farkas-utcai régi színház. Tóth I. rajza - - - - - 340
Kolozsvári Fogoly-utcai várfal. Tóth I. rajza - - - - - 342
Kolozsvári Főtér régi képe. Tóth I. rajza - 350
Kolozsvári főtéri templom sekrestyeajtaja 1528-ból. Tóth I. rajza 401
Kolozsvári Hídkapu külvárosi oldala. Tóth I. rajza 345
Kolozsvári Kis-Mester-utca. Tóth I. rajza 342
Kolozsvári Minorita templom. Tóth I. rajza - - - - - 536
Kolozsvári Nagy-gát. Tóth I. rajza-- - 346
Kolozsvári nyárfák. Tóth I. rajza - - 346
Kplozsvári Óvári-rész. Tóth I. rajza -- 342
Kolozsvári ötvös-céh pecsétje - - - - 585
Kolozsvári piarista rendház udvara. Tóth I. rajza - - -- - -- - - 341
Kolozsvári régi Hídkapu Gyulai Pál szülőházával. Veress F. felv - --- 9
Kolozsvári régi ötvösház. Diviáczky R. festménye - - - - - - --- - 179
Kolozsvári Szappany-utcai bástya. Tóth I. rajza - - - - - - - - - - 350
Kolozsvári tüzoltótorony. Tóth 1. rajza 350
Kolozsvári Vízi-kapu a Fellegvárban. Tóth I. rajza - - 351
Különféle úszásnemek a XVl. század közepéről - - - --- - - 250
Ló vagy zebra Marsoulasról - - - 279
Lourdesi ló - - - - - - - - --- 2/8
Luxemburg kert. Filep Sári rajza-- - 424
Magyarhermányi ref. templom szentélymennyezetének stuccodísze. Sebestyén József rajza 606
Majláth-kút Kolozsvár határában. Tóth I. rajza - ... ... 348
Mátéffy- vagy Ürmössy-báz Kolozsvárt. Tóth I. rajza - 152
Mátyás király, mint a lovagi tornák hőse.
Egykorú rajz után ... - - 248
Mátyás király szülőháza Kolozsvárt Tóth I. rajza - - - ... - - - - - 345
Medvevadászat Erdélyben a XVI. században 249
Mikó-kert Kolozsvárt. Tóth I. rajza- - 346
Mohácsi kath. templom homlokzatának domborműve. Miklós József rajza 391
Mohácsi sík. Miklós József rajza - - 392
Mohácsi „Törökdomb". Miklós József rajza--- - - - - - - - --- - 393
Nagyváradi vár a székesegyházzal és a Szent László lovasszobrával 1618-ból 225
Németek pallója Kolozsvárt --- - - 2. sz.
Nürnbergi fülestálca domború gyümölcs és madárdísze. Tóth I. rajza-- 610
Ősemberi ábrázolások ... ... ... ... 279
Patikaláda 1670-ből ... 466
Pókafalvi ref. egyházközség úrasztali terítője a XVII. század derekáról - 516
Poklostelki gör. kath. templom ... - 366
Portai posta 1630-ból 176
Saint Etienne de Mont-templom. Filep
Sári rajza ... ... 412
Síremlék a kolozsvári minorita templomból. Tóth I. rajza - - - ... ... 537
Skytha síremlékek Marosgombásról - 560
Solymászat a sárosi vár alatt 1617-ből 106
Szemérmetlen Vénusz Laugerie Basseról 278
Szent László temetése-. ... ... - ... ... 224
Vajdahunyadi vár keleti oldala - 78, 80
Válaszuti Bánffy-kandalló - - 227
Vályi villa Kolozsvárt - - - - - - 243
Vargyasi Dániel Ferenc aranyozott ezüst ivócsészéje --- - - - - 614
Vargyasi Dániel Ferenc vadászivócsészéjének felső lapja - - ... - - ... 615
Versenyfutás a XVII. század közepéről 250
Vörösfestésü fekvő szarvas Calapatáról 279
Willendorfi Vénusz. - - - - - - 278
3. Művészi képek. (Festmények, rajzok, szobrok, iparművészeti tárgyak.)
Aba-Novák Vilmos: Savonarola - 10
Alexy Károly: Az erdélyi nők ajándékszobra 1863-ban Deák Ferencnek 56
Balla Béla: Esti szürkület - - - - 415
Kertrészlet - - - - - .55
Munkásnők - - - - - 86
November 420
Utcarészlet - - - - - 86
Virágos mezőn - - - - 421
Zivatar után-----414
Balla Géza: Borús idő - - - - 367
Barabás Miklós: Gr. Mikó Imre - 416
Boldizsár István: Fürdőzők - - - 559
Nyári felhők--566
Vihar a város felett 558
Coulin A. Barcasági parasztasszony és székelyleány - - - - - - 306
Csáki-Copony Grete: Társaság - 299
K. Csikós Antónia: Gesztenyefák 450
Nagymama 448
Pihenés - 511
Csók István: Vampirok - - - - 53
Czerwinski Endre: Párisi híd - 161
Deák Nándor: Heti piac - - - 438
Heti vásár--1. sz.
Demeter Róbert: Arckép - - - 317
Arckép---327
Itatás----316
Önarckép - - 335
Dezső Miklós: Elhagyott utcasor - 15
„ „ Kanyargó Maros - 7
Mezőn 15
Répagyérítők - - 372
Rögtörő székelyek - 6
Diviáczky R.: Kolozsvári régi ötvösház 179
Eder Hans: Hegyvidéki falu - - - 300
Önarckép 301
Eyk v. Jan: Kéksüveges férfi képmása 296
Ferenczi Károly: Festőnő - - - 255
Levétele keresztről---245
Önarckép - - 244
Ferenczi Noémi: Nővérek ---246
Ferenczi Valér: Rézmetszet - - 521
Ferenczi Valérné: Utcarészlet 108, 109
Filep Sári: A kolozsvári Bethlen bástya? - - - - - - - - 3. sz.
Gerard Don: Burgonyát hámozó asszony - - - - - - - - - 588
Gidófalvyné Pataki Etelka:
A poklostelki gör. kath. templom 366
Gidófalvyné Pataki Etelka:
Falusi ház - - - - - - - - 83
Gidófalvyné Pataki Etelka:
Válaszuti Bánffy-kandalló--- 227
V. Gogh: A művész önarcképe - - 494
Gruzda János: Jeges patak - - - 155
Téli est a Nagyhegyen 155
Gyárfás Jenő: Özv. Cserey Jánosné 39
Gábor Áron halála a kökösi csatában - - 37
Gödri Perenc - - - 63
H. Potsa József - - 62
Kossuth Lajos - - 28
Önarckép - - - - 26
Székely lány - - - 54
Tetemrehívás - - - 40
V. László esküje a Hunyadi-háznak - - - - - - - 31
Haranghy Jenő : „Egyedül hallgatom tenger mormolását" 17. sz.
Exlibris---- 590, 591, 596, 597, 605
„ Huzó lovak - - - 158
„ Magyar hajós - 6. sz.
„ Magyar regős - 7. sz.
„ Szegény legények 21. sz.
Hollósy Simon: Önarckép ---254
Honigberger: Pihenés menekülés közben 293
Horváth Géza: Fiatalság - 172
Hosszú Márton: Alhambra---276
„ Alhambra. Mirtusz udvar 283
Canisius Sz. Péter - 49
Carmencita - - - 282
Jelen Katóka--563
Quadalquivir partján 269
Sevillai utcarészlet - 276
Spanyolországi képek (2)------564
Spanyolországi részlet 567
Sz. Márton híd - - 287
Toledói utcarészlet - 268
Ismeretlen német festő: XVI. századi oltárfestmény (2)---- 608, 609
Istók János: A „Munka" ----462
Csányi László - - - 472
Dávid----- 461, 471
Mindnyájunknak el kell menni" - - - - - 463
Nagyszebeni Petőfi emléktábla ------468
Gr. Széchenyi Ferenc - 470
Szinfonia - - - - - 460
Istvánffy: Németek pallója--2. sz.
Iványi-Grünwald Béla : A tánc - 95
Jordaens: A nyár -----296
Kacziány Ödön: Pásztortűz - 25-26. sz.
Kálmán Péter: Beszélgetés---198
Sokác lány - - - - J95
Templomban - - - 198
Újságolvasás---196
Kimm, Fritz: Erdély - -- - 13. Sz
Szénrajz (2) - 304, 305
Kovács Erzsébet: Hímzett párna - 60
Tüllaplikáció - - 64
Záródísz - - - 4
L. Krausz Ilona: Rézkarc - 486, 487
Krizsán János: Hóolvadás---444
Nagybányai utca - 439
Zazarparti részlet - 509
Lilleczky Endre: Bányász és gyermeke ----496
„ Irma néni - - - 495
Karácsonyi álom - 488
Napsugaras udvar 489
Szemben a nappal 493
Makoldy József: Fadrusz J. Mátyás szobra - - - - 568
Mátyás király szülőháza - 569
Mányoky Ádám: II. Rákóczi Ferenc 145
Markó Károly: Olasz táj----602
Márton Ferenc: Bodor Aladár---414
Dr. Csengery János - 263
Jászai Mari 503
Melka Vince: Kolozsvár - 598
Mendgen, M.: Waldemar V. Baussnern 311
Mieris, Fr.: Öregasszony az ablaknál 589
Miess, Fr.: Imádkozó asszony.--292
Miklós József: Párisi önarckép--275
Saint Germain belseje - 374
Morres, E: A rozsnyói vár udvarában 303
Munkácsy Mihály: Síró gyermekek - 159
Nagy Imre: Gyárfás Jenő 25
Nagy István: Alvó gyermek 174
Áprily Lajos ... 170
Csángó férfi ... ... 492
Falusi részlet - ... ... 365
Fogarasi utca ... ------ 182
„ „ Gyallay Domokos - - 98
Dr. Kristóf György 386
Patak mentén ... ... 3. sz.
Petres Kálmán 482
,, „ Szentgyörgyi István ... ... 190
Téli táj 582. 592
Tóth István 141
Nóvák Irén: Férfi arckép ... ... 178
Női arckép - 181
Öregasszony ... - - - 180
Pákey Lajos: Déva vára és környéke 79
Pásztor János: Bűnbánat... - ... - 59
„ .. Elűzött - ... 58
Patkó Károly: Önarckép 230
Szüret 485
T. Rátz Péter: Levétel a keresztről - 442
Önarckép 447
Szénatartók --- - - 520
Reinbold Ignác: A vajdahunyadi vár 80
Rembrandt: Jézus Krisztus a betegeket gyógyítja - 136
Réti István: Kenyérszegő - 544
Önarckép - - - 532
Sárdi István: Br. Kemény Simon- 152
Schullerus, Fritz: Tanulmányfej 307
Sikó Miklós: Barabás Károly arcképe 603
Simó Ferenc: Kisfaludy Sándor -- --- 595
Skoczylas László: Tátrahegyi lakók 160
Stein János: Az élet, az ember és az álom 147
Pandora - 156
Roland és Angelika - - 157
Szent Imre 151
Szent Margit 150
Szabó János Gr. Haller István 130
Br. Kemény Simonné, gr. Teleki Anna 129
Székely Bertalan : A mohácsi vész - 398
Régi kastély ... ... 83
II. Lajos tetemeinek feltalálása a Csele pataknál ... ... 396
Szopos Sándor: Arckép (2) 102, 103
Cigányasszonyok vasárnap délután ... 105
Fürdés előtt ... - 5. sz.
Dr. Gyalui Farkas - 554
Önarckép 101
„ . „ .. Tanulmányfej - - 100
Szüle Péter: Öregasszony ... - - - 11
Thorma János: Majális - 541
„ Kártyázók ...r- 539
Kocsisok - ... - 533
Műteremben 534
Október elseje - -- 252
Szeptember végén - 445
Gr. Teleki Ralph: Szurduki részlet --- 133
Tichy Kálmán: Exlibris... - --- 84
Meseillusztráció - - 85
Tóth István: Kereszt 126
Kósa-villa környéke-- - 131
Malomárok 131
Nagybányai részlet - - 126
Nyárfák - - - 376
Vaszary János: Júdás ... - - -- - 132
Kioszkban - - - 13
Velasquez: Nino de Vallecas ... - 265
Br. Wesselényi Miklós: A drági kastély 128
Zolnay Géza: Almát hámozó asszony 510
A veres híd -- - 508
Gyermekarckép - --- 94
Ősz - - - 518
Paszulyhántás - - 60
4. Illusztrációk.
Haranghy Jenő: Fejléc--- - 390, 454,581,587,594,600, 607
Keret--- 385, 506
Haranghy Jenő: Rajzok „Az Erdélyi Simplicissimus" c. cikkhez 369, 370, 371
„ Záródísz - - - - 459
Könyvillusztráció - - - - - - - 76
Kovács Erzsébet: Záródísz - - - 4
Márton Lajos rajzai Surányi Miklós kis regényéhez - - 124, 125,149,173,197,221,222
Endrődi Béla elbeszéléséhez - - - - - - 229, 230
Záródísz--------91, 617
5. Facsimilék.
Abafi 12-ik kiadásának címlapja. Tóth István rajza 411
Bethlen Kata: „Életének Maga által való rövid Le-írása" c. könyv címlapja - 465
Bulyovszkyné első kolozsvári felléptének színlapja--- - - - - - 219
Comico Tragoedia első lapja Kajoni másolatában - - - - - - - - 324
Haller János "Pays"-ának címlapja 1682-ből 326
Kajoni "Füvészkönyv"-ének egyik lapja 325
Kajoni kéziratos kottáskönyvének egyik lapja - - - - - - - - - - 321
Levélzáradék és aláírás Bethlen Gáborné, Károlyi Zsuzsanna leveléből - - 81
6. Vegyesek.
Erdély földrengési térképe ---- 72
Földrengési központok - - - - - - 72
Gyárfás Jenő ravatalon a műtermében - 27
Locarnói békepalota - - ---- 215
Locarnói eszperantó konferencia résztvevői - - - - - - - - - 215
Rakéta térhajó Oberth tanár tervei szerint 185
Szent Ferenc és testvérkéi - - - - 440
Szent Ferenc halála - - 441
Utazás a Holdba. Goddhard térhajójának szemléltető képe - - - - - - 184
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem