A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

IV. Országos Sporttudományi Kongresszus I-II.

A sporttudomány és az európai integráció - globális és lokális összefüggések/Iskolai testnevelés, utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás/Szombathely, 2003. október 17-18. Berzsenyi Dániel Főiskola

Szerző

Kiadó: Magyar Sporttudományi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 649 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-218-091-7
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal. Angol nyelvű összefoglalókkal és képaláírásokkal.

Előszó

A IV. Országos Sporttudományi Kongresszusra 2003 októberében került sor Szombathelyen.
Létezik egy másik időszámítás is. 1996-ban alakult meg a Magyar Sporttudományi Társaság. Azóta ez volt a... Tovább

Tartalom

Előszó: Frenkl Róbert
PLENÁRIS ÜLÉS
Frenkl Róbert: A magyar sporttudomány helyzete és távlatai 14
Gadányi Károly: A Berzsenyi Dániel Főiskola a testkultúra szolgálatában 20
Nádori László: Nevelés, oktatás, tudomány 23
Szabó Tamás: Utánpótlás-nevelés és tudomány 29
„A" SZEKCIÓ
Földesiné Szabó Gyöngyi: Európai integráció: Nyertesek és vesztesek a sportban? 32
Takács Ferenc: Korunk kulturális trendjei és a testkultúra 37
Bodnár Ilona: Sikeres magyar edzőnők pályaválasztásának és pályán maradásának vizsgálata 43
Freyer Tamás: Előtanulmány a rendfenntartó erők státusáról a hazai labdarúgó mérkőzések
rendbontásainak tükrében 47
Neulinger Ágnes: Szabadidősport a nyomtatott médiában 52
Perényi Szilvia: Fogyasztói elégedettség mérése sport- és nem sportszakos hallgatók körében a szabadidősport szolgáltatás termékre vonatkozóan 58
Pikó Bettina: A sportolás helye és szerepe a fiatalok életstílusának alakulásában 65
Dénes Ferenc: Sportfinanszírozás: ki mit tud? 70
Bukta Zsuzsanna: Sportegyesületi helyzetkép - Miből élnek a sportklubok Magyarországon? 71
Kozma Miklós: A sportolók számviteli és pénzügyi értékelésének kérdései 77
Lacza Gyöngyvér: A rekreációs szakemberekre való igény változása az üzleti rekreációs területen 2001-2003 között 81
Péntek András: A magyar női kézilabdasport gazdasági alapjai 85
Szabados Gábor: Labdarúgóklubok stratégiái 90
Woth Péter: A sportigazgatás története Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig 95
"B" SZEKCIÓ
Gombócz János: A testnevelő az ezredfordulón - Egy pedagógiai szerep változása 100
Vass Miklós - Prisztóka Gyöngyvér - Papp Gábor: A magyar sportszakemberképzés az Európai Felsőoktatási Térségben 103
Bordán Csaba: A nemzeti identitás és a sport. Egy nemzeti sportversenysorozat elindításának lehetősége 107
H. Ekler Judit: Az iskolai testnevelés szerkezeti változásai (Sport a tanórán és a tanórán kívül) 112
Horváth Zoltán Péter: Játékos képességfejlesztés a 6-10 éves korban, a Diákolimpia játékos sportversenye alapján 116
Nádasiné Sipos Zsuzsanna: A kreditrendszer tapasztalatai 117
Némethné Tóth Orsolya: Az iskolaérettség motoros kritériumai 122
Ozsváth Károly: Motoros kompetenciák a képességek és készségek kapcsolatrendszerében 126
Bősze Júlia: Egyetemisták életmódja és a média-terror 130
Herlicska Károly - Tóvári Ferenc - Bánvölgyi Tamás: Az atlétika helyzete a testnevelő tanárképzésben - felmérések tükrében 135
Polgár Tibor: Testnevelés szakos hallgatók kondicionális mutatóinak változása az atlétikai gyakorlati
követelmények teljesítése tükrében 1989-től napjainkig a Berzsenyi Dániel Főiskolán 140
Sebőkné Lóczi Márta: Kik tanítják - taníthatják - a testnevelést az általános iskola alsó tagozatán? 143
Simon István: A gyógytestnevelés hatékonyságának növelése a pedagógia eszközeivel 149
Sárai Gabriella: A sporttorna technikai elemeinek végrehajtását segítő speciális képességfejlesztés a BDF testnevelés szakos női hallgatóinál 153
„C" SZEKCIÓ
Pavlik Gábor - Kneffel Zsuzsanna - Horváth Patrícia - Kispéter Zsófia - Petridisz Leonidasz - Sidó Zoltán: Sportolók echokardiográfiás adatai 156
Kneffel Zsuzsanna - Horváth Patrícia - Kispéter Zsófia - Petridisz Leonidasz - Petrekanits Máté - Pavlik Gábor: Sportolók echokardiográfiás mutatói kényszerpihenő alatt 160
Petridis Leonidas - Horváth Patrícia - Kispéter Zsófia - Petrekanits Máté - Sidó Zoltán - Pavlik Gábor: Különböző sportágak hatásai a kardiális adaptációra fiatal korban 166
Kispéter Zsófia - Kneffel Zsuzsanna - Horváth Patrícia - Pavlik Gábor: Diasztolés funkció és pulzusszám összefüggései 173
Horváth Patrícia - Petridisz Leonidasz - Kispéter Zsófia - Kneffel Zsuzsanna - Sidó Zoltán - Pavlik Gábor: Női vízilabdázók kondicionális állapotának jellemzése 177
Mohácsi János - Zsidegh Petra - Ihász Ferenc - Mohácsi Ágnes - Tatár András - Prókai András: Tíz éves fiúk relatív testzsírtartalma és az aerob teljesítménye 181
Pucsok József - Dékány Miklós - Harbula Ildikó: Sportgenomika, géndopping, és a humán rekombinációs erythropoietin (rHu EPO) 186
Radák Zsolt: Oxidatív stressz és mozgás: a prevenció egyik oka? 187
Dékány Miklós - Haibula Ildikó - Györe István - Falus András - Pucsok József: A fizikai aktivitás genomikai vonatkozásai 189
Ékes Erzsébet - Györe István - Nemeskéri Veronika - Zakariás Géza - Dékány Miklós - Pucsok József: A fizikai terhelés hatása az immunrendszerre 194
Györe István - Nemeskéri Veronika - Ékes Erzsébet - Dékány Miklós - Pucsok József: Eredményesség és terhelés adaptáció 195
Pucsok József Márton - Györe István - Dékány Miklós: Az akut fizikai terhelés hatása a sav-bázis, a laktaciduria és a szteroid profil alakulására sportolóknál 196
Szakály Zsolt - Ihász Ferenc: A testalkat, a testösszetétel és az aerob teljesítményvizsgálatok
tapasztalatai férfi főiskolai hallgatóknál 197
"D" SZEKCIÓ
Tihanyi József: In vivo izomnyújtás mechanikai és edzéselméleti kérdései 202
Harsányi László: Az alkalmazkodás a sportbéli felkészülésben 203
Kiss Gábor: A motoros képességfejlesztés hatása a mozgásos cselekvéstanulásra a női sporttornában 208
Rácz Levente - Tihanyi József: A térdfeszítő izomcsoport hatásfoka különböző szintű nyújtási energiák esetében 211
Váczi Márk - Tihanyi József - Rácz Levente - Pucsok József: Egyhetes nyújtásos-rövidüléses edzés hatása az izom mechanikai és biokémiai mutatóira 213
Vágó Béla: TF-es hallgatók rúdugrásban szerzett mozgástanulási tapasztalatainak biomechanikai elemzése 219
Ángyán Lajos: A mozgásérzékelés szerepe a mozgásszabályozásban és a mozgástanulásban 224
Sántics Béla: A magyar élvonalbeli úszók három makrociklusú felkészülési rendszerének alapelemei 228
Szabó S. András: A táplálkozásélettan oktatásának jelentősége a humánkineziológus képzésben 231
Tatár András - Zsidegh Miklós - Völgyi Eszter - Prókai András - Vajda Ildikó - Mészáros Zsófia - Mészáros János: Sportoló és nem sportoló fiúk testi felépítése és fizikai teljesítménye 233
Téczely Tamás - Pálfai András - Csatáryné Tolnai Klára - Farkas György: Erőnlétmérések minősített sportolókon 239
Zsidegh Miklós - Tatár András - Andreas Photiou - Völgyi Eszter - Prókai András - Vajda Ildikó - Mohácsi János: Testösszetétel és motorikus teljesítmény: nemzetközi összehasonlítás 245
POSZTER SZEKCIÓ
Bartha Csaba - Hamar Pál: Testnevelés szakos végzős női hallgatók véleménye az iskolai labdarúgás tananyag tanításáról, tanulásáról 250
Bélaváry Zsolt - Rétsági Erzsébet: A testnevelés tanításának feltételrendszere a Baranya megyei cigánytanuló-többséggel rendelkező általános iskolákban 255
Benczik András: Igaz-e, hogy durvák a harcművészet (karatékák) kedvelői? 257
Fügedi Balázs - Rigler Endre: Pályaalkalmasság, képzési alkalmasság testnevelő tanár képzésre jelentkezők körében 261
Fülöp Tibor: Saját nevelés vagy átigazolás? Csapatépítés a kerékpársportban 267
Gémesi Mónika - Pápai Júlia: Egyetemi és főiskolai hallgatók táplálkozási szokásai 270
Hencsei Pál: Sportolóink szereplése az olimpiák holtversenyein 277
Kincses Kovács Éva: Sport és szociológia az ezredfordulón 278
Kiss Gábor: Az iskolai testnevelés színvonalának megítélése a Nemzeti Atlétikai Program
versenyein nyújtott teljesítmények alapján 279
Bicsérdy Gabriella - Rigler Endre: A női versenyzők teljesítményének változása az atlétika sportágban 280
Bretz Éva - Lénárt Ágota - Tihanyi József: Az egyensúlytartás fejleszthetőségének vizsgálata 288
Faludi Judit - Zsidegh Miklós - Farkas Anna - Petrekanits Máté - Mészáros János: A fizikai aktivitás hatásának longitudinális vizsgálata prepubertáskorú gyermekek testi felépítésére és állóképességi teljesítményére 293
Jósfay Lóránt - Szőts Gábor - Györe István - Martos Éva: Csontanyagcsere markerek laboratóriumi vizsgálata egészséges egyetemistákon 300
Kálbli Katalin - Rigler Endre: Azonosságok és különbségek a sportági profilokban 304
Nagy Edit - Tóth Kálmán - Kovács Gyula - Janositz Gábor - Fehérné Kiss Anna - Horváth Gyöngyi: Az ironman triatlon hatása a testtartás kontrollra 309
Nemes Gábor: Edzésterhelések hatása a mérkőzésteljesítmények alakulására tenisz sportágban 311
Ácsai Irén, Majoross Kinga: Konfliktuskezelési stratégiák felmérése a TF-hallgatóinak körében 312
Balogh János - Bánvölgyi Tamás - Kotormán Zsuzsa - Varga Judit - Wilhelm Márta: Pszichomotoros teljesítőképesség különböző sportágak élsportolóinál 318
Fodor Tamás - Nagykáldi Csaba: Egy Európa-bajnok birkózó személyiségének jellemzői az ezredfordulón 325
Gita Szilvia - Rigler Endre: A dobáspontosság rehabilitációs háttere 326
Hajduné László Zita: A közép- és hosszútávfutó atléták versenyszorongás vizsgálata 331
Honfi László - Vass Miklós: Tornászok mentális edzésének pedagógiai és pszichológiai aspektusai 335
Kovács Tamás Attila: A „body-terror" hatása hallgatóinkra 340
Kriston Andrea: Sportoló nők medencéjének védelme 341
Lénárt Ágota - Palotai Gyula: A magyarországi céllövő számszeríjászat története 1993-tól napjainkig 343
Ökrös Csaba: Egyéniségek szerepe a kollektív teljesítmény kialakításában egy kézilabda csapat példáján 348
ÖNKORMÁNYZATI SZEKCIÓ
Varga Zoltán: A Vas megyei sajátosságok kihatása a sport területén 350
Szerb György: Megyei jogú városok sportjának helyzete, szerepe, feladatai az új sporttörvény-tervezet tükrében 356

II. kötet
"B" SZEKCIÓ
Barna Tibor: A médiának való megfelelés érdekében bekövetkezett értékváltozások a birkózásban 12
Kovács Etele - Keresztesi Katalin - Kovács István: A magyarországi edzőképzés helyzete, fejlesztési feladatai 20
Leibinger Éva: Testnevelői tanári vélemények az általános iskolai testnevelés tantervi változásairól 24
Bognár József - Tóth László - Baumgartner Eszter - Marina L Salvara: Tanulás, célok és testnevelés Előtanulmány az általános iskola felől 29
Baumgartner Eszter - Bognár József - Géczi Gábor: A tehetség fogalmának értelmezése
Testnevelés szakos hallgatók álláspontja 35
Bús Imre: Versengés és kooperáció elsajátítása játékkal 39
Hamar Pál - Derzsy Béla: A magyar közoktatás testnevelési óraszámai történeti és európai aspektusból 43
„C" SZEKCIÓ
Mészáros János - Zsidegh Miklós - Mészáros Zsófia - Tatár András - Völgyi Eszter - Prókai András - Vajda Ildikó - Mohácsi János: Testzsírtartalom és szomatikus fejlődés 46
Farmosi István - Gaál Sándorné: Normál testtömegű és túlsúlyos kisiskolások motorikus teljesítményének összehasonlító vizsgálata 52
Ihász Ferenc - Király Tibor - Völgyi Eszter: A testalkati jellemzők és az izomtömeg kapcsolata 9-10 éves fiúknál 56
Pápai Júlia - Szabó Tamás: Elit utánpótláskorú fiúk testösszetétele 64
Tróznai Zsófia - Pápai Júlia: Sportoló leányok testtáji zsírmegoszlása 71
Apor Péter: A belbetegek rehabilitációs mozgásprogramjai interaktív megközelítésben 80
Lakatos Orsolya - Karsai István: Az úszóváll megelőzésének lehetőségei 81
Pécsi Andrea - Wilhelm Márta: Óvodások és kisiskolások alkati fejlődése 84
Szőts Gábor - Martos Éva - Farkas Anna - Györe István - Jósfay Lóránt - Poór Gyula - Mohácsi János - Frenkl Róbert: A fizikai aktivitás szerepe a csontsűrűség kialakulásában 85
„E" SZEKCIÓ
Lénáit Ágota: A field számszeríjas lövészet néhány pszichológiai jellemzője 92
Nagykáldi Csaba, Komondi Bálint: A távolság leküzdésének pszichológiai problémái 98
Balogh László: „Harapni!" - Az agresszió megjelenési formái a kézilabdázásban 101
Bognár Gábor - Nagykáldi Csaba: Az önbizalom és teljesítmény kapcsolata az öttusa sportban 102
Bucsy Gellértné: Sport és személyiségfejlődés; Soproni szociálpedagógus női hallgatók
személyiségének alakulása a képzés ideje alatt 105
Gál László: A sport iránti érdeklődés és a sportágválasztás indítékai szombathelyi tanulók körében 110
Harasztiné Sárosi Ilona: Az élsportolók figyelemzavarai 116
Pluhár Zsuzsanna - Keresztes Noémi - dr. Pikó Bettina: „Ép testben ép lélek"
- Középiskolások értékrendje fizikai aktivitásuk tükrében 121
Szatmári Zoltán: Végzős testnevelés szakos hallgatók konfliktusmegoldó képességének vizsgálata
egy testnevelő tanári szerepjáték tükrében 122
"F" SZEKCIÓ
Jakabházy László: Elixír-e a sport? 128
Kovács Tamás Attila: Civilizációs átkok - rekreációs válaszok - irányzatok 132
Gáldi Gábor: A magyar lakosság szabadidős aktivitásának változásai 1963-93 között,
az időmérleg-vizsgálatok tükrében 140
Bokor Judit: A sportturizmus szerepe a rekreációban
Simon József - Szabó S. András: Életvitel, táplálkozás, versenykészség szenior korú sportolóknál 149
Farkas Anna - Szmodis Márta - Szőts Gábor - Prókai András: Táplálkozási szokások, életmód és testalkati jellemzők kosárlabdázó fiúknál 151
Mikulán Rita: Verseny sportolók egészségmagatartása 154
Trényiné Rákóczi Zsuzsa: Testedzés és intim életre nevelés 157
Uvacsek Martina: A kövérség és az életmód összefüggései középiskolás leányoknál 158
"G" SZEKCIÓ
Zsolt Radák: Can Exercise Slow down the Aging Process? 164
Ian Whyte - István Soós - Ineke Vergeer: Achievement Orientations of Elité Youth Performers in Scotland, United Kingdom 167
István Soós - Ian Whyte - Stuart Biddle - Janine Belton - Nikos Chatzisarantis - István Karsai - Béla Santics:
Motivational Assessment of Elité Hungárián and British Swimmers 168
Eberhard Mensing: International funsports in Europe and its effect on school exemplified by beach tennis 172
Andrea Gál Gáldi: Physical Activity and Health Issues of Women in Hungary 174
Csaba Hédi: Contribution of the State and the Civil Sector to University Sports Culture in somé Developed European Countries and in Hungary in the 1990's 178
Parthymos Nikolaos: Ergometrical Result Analysis of the Hungárián Olympic Athletes 182
Henriette Dancs Szegner: European Union and Sport - Sport and Sustainable Development 184
„POSZTER" SZEKCIÓ
Lelovics Zsuzsanna: A testtömeg és a motoros képességek kapcsolata iskoláskorú gyermekeknél 190
Lévai Péter: Az iskolai táncos mozgásművészet mérési és értékelési lehetőségei 193
Majoross Kinga: Korfball - egy ideális koedukált sportág 199
Mizerák Katalin: Mongólia sporttörténete és sportpolitikája az 1920-as évektől 204
Németh Endre - Potyi Gábor: Óvodáskorú gyermekek motoros képességének fejlődése judo foglalkozások hatására 208
Pavlicsek Zsolt: A Magyarországon gyakorolt kung-fu harcművészetek pedagógiai hatásai 211
Pécsi Andrea - Wilhelm Márta: Óvodások motoros fejlődése a különböző nevelési célokat
megfogalmazó óvodákban 215
Prisztóka Gyöngyvér - Kőninger Viktor - Vass Miklós -Papp Gábor: Gondolatok a testnevelés órai kommunikáció sajátosságairól 216
Reigl Mariann - Szabó Béla - Vékásné Dobos Zsuzsa - Gömbösné Csabay Annamária:
A kétszintű testnevelés érettségi bemutatása 221
Tóvári Ferenc - Vass Miklós - Prisztóka Gyöngyvér - Papp Gábor: Gyakorlati követelmények
a testnevelő tanárképzésben - hallgatói szemmel 225
Varró Oszkár: Hajós Alfréd „úszó utódai" Szegeden 228
Németh Lajos, Jókay Zoltán, Rigler Endre: A magyar nemzeti bajnokság teljesítmény-elemzése röplabda sportágban 233
Németh Zsolt: Edzői vezetési stílusok vizsgálata az interakció tükrében az utánpótláskorú
labdarúgó csapatoknál 234
Prókai András - Völgyi Eszter - Mészáros Zsófia - Tatár András - Zsidegh Miklós - Uvacsek Martina - Vajda Ildikó - Mészáros János: Relatív testzsírtartalom és motorikus teljesítmény 238
Bartha Csaba - Rigler Endre: Labdarúgók rúgáspontossága és rúgásbiztonsága távolbecslésük alapján 244
Rostás Katalin - Sziva Ágnes - Petrekanits Máté - Szabó Tamás - Mészáros János: Légzésfunkciós mutatók összehasonlítása dohányos és nem dohányos középiskolás fiúknál 249
Rugási Endréné - Török Katalin - Molnár Dénes - Ángyán Lajos: Testösszetétel és fizikai terhelhetőség
alakulása a rendszeres gyógyúszás során kövér gyermekeknél 250
Sándor Kinga - Barabás Anikó - Szilágyi Tibor - Sólyom László: A csípőprotézises betegek műtét előtti és utáni járásminta elemzése, rehabilitációja 253
Sziva Ágnes - Szabó Tamás - Sebők Csilla: Különböző sportágak élvonalbeli fiatal sportolóinak
kardiorespiratórikus jellemzői 255
Szmodis Márta - Csapó Zsoltné: A táplálkozási szokások és a testzsír összefüggése budapesti óvodáskorú gyermekeknél 259
Rétsági Erzsébet, Wilhelm Márta, Demeter Andrea: Életmódvizsgálat testnevelés szakos hallgatók körében 265
Sáringerné Szilárd Zsuzsanna - Rigler Endre: Vizsgálatok fantáziatörténetek mozgásos megjelenítésében az óvodás és felnőtt korban 271
Tihanyiné Hős Ágnes - Bíróné Nagy Edit: A rendszeres aerobikozás hatása az énképre középkorú nőknél 277
Tóth László: Általános én-hatékonyság és sporttevékenységre való készenlét vizsgálata
10-15 éves tanulóknál 279
Veisz Marianna - Nagykáldi Csaba: A judo és a küzdőképesség szerepe a rendőri munkában 287
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem