A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1962. január-december

A TIT Társadalomtudományi Közlönye/V. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Gondolat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztővállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 864 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

1. szám
Adam Schaff: A marxista szociológusok feladatai1
Garai László: A kommunizmus filozófiájáról11
Marx György: Szélesedő látóhatár - gazdagodó ember26
Magyar világ
Illyés Gyula: A gyökér, mely nem enged (Vallomás és szociográfia)34
Művészet - esztétika
Orbán Ottó: Vallomás és vázlat a megfiatalodó költészetről44
Halász László: Film és televízió - műhatás és műélvezés54
Vita
Fehér Ferenc: Modern művészet és "természettudományos világkép"63
Szemle
A. Harcsev: A család fejlődése a kapitalizmusban73
Vermes Miklós: A bűnözés helyzete és alakulása83
Andorka Rudolf: Matematikai és statisztikai módszerek a közgazdaságban90
Jegyzetek művekről, művészekről
Kristó Nagy István: Graham Greene útja97
Modern Apokalipszis103
Lázár István: Lolita és a vének108
Könyvekről
Horváth Zoltán: A magyar századforduló113
Szabolcsi Bence: Európai virradat115
Hevesi Sándor: A drámaírás iskolája116
Karsai Elek: A berchtesgadeni sasfészektől a berlini bunkerig118
Néhány sorban119
2. szám
Szántó Lajos: A kommunizmus építésének programja és a tudomány1
Balázs György: A ma emberének világképéről7
Fórum
Major Máté: Művészetünk helyzetéről - érintőlegesen, képzőművészetünkről - részletesen18
Művészet - esztétika
Vitányi Iván: Érzelem vagy rend? (Gondolatok a zenei szépről)33
Garai László: A szovjet esztéták vitája a szépségről43
Figyelő
Mód Aladár: Sors és felelősség50
Nemes Károly: Magyar játékfilmek 1961-ben62
Magyar világ
Mészáros Sándor: Közösségi formálódás átmeneti fokon70
Ordas Iván: Diósgyőri munkás-otthonok78
Dokumentum
Károlyi Mihály: levele a magyar munkássághoz82
Barna évek
Szuhay-Havas Ervin: Amerikai könyvek a második világháborúról86
Ember Mária: Leszámolási kísérlet90
Könyvekről
Hegedűs András: A modern polgári szociológia és a társadalmi valóság94
Fritz Baade: Versenyfutás a kétezredik évig96
Mi történik Spanyolországban?98
Ernst Fischer: A nélkülözhetetlen művészet102
Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig104
Orbán Sándor: Egyház és állam105
Néhány sorban107
Külföldi folyóiratokból
Társulati élet
Nagy László - Varró József: széljegyzetek a szovjet Társulat munkájáról138
3. szám
Sas György: A második ötéves terv és az életszínvonal alakulása1
Kubik István: A "negyedik piramis"13
Hanák Péter: A magyar "középosztály" fejlődésének problémájához23
Rényi Alfréd: dialógus a matematikáról40
Művészet - esztétika
Pernye András: A dzsesszről57
Eörsi István: Brecht lírája és az intellektuális költészet71
Magyar világ
Brenner János: Lakásépítésünk távlatairól81
Orbán Sándor: "Sajátos adottságok" a Balaton-parti szövetkezésben?89
Külföldön
Boldizsár Iván: Angol fiatalok között (Két nap egy angliai naplóból)95
Gonda Imre: Viszontválasz104
Könyvekről
Lenin: Filozófiai füzetek106
Feuerbach: A kereszténység lényege108
Fritz Sternberg: új könyve110
S. Baley: Bevezetés a társadalmi pszichológiába112
Hugh Seton-Watson: Sem béke, sem háború113
Mordecai Roshwald: A hetes szint113
Ozorai Imre: vitairata113
Néhány sorban114
Külföldi folyóiratokból
Filozófia és tudomány
Herbert Feigl: Az anyagfogalom védelmében 119
A. V. Baranov: A szociál-pszichológia tárgyáról122
J. Gromov: A technikai haladás és az egyéniség problémája124
Egy divatos elmélet gyenge alapjai125
Je. B. Csernyak: A burzsoá történethamisítás egyes fogásairól128
R. Garaudy: A marxista gondolat hete129
A társadalomtudományi tanszékek vezetőinek értekezlete a Szovjetunióban131
Nemzetközi és gazdasági kérdések
A vállalat szervezésének és vezetésének tudománya133
Az olasz kapitalizmus fejlődési tendenciái134
J. Woddis: Forrponton135
Kanada - a nyugtalan szomszéd137
Van kiút!137
Kétséges holnap139
F. Lorenz: Az "ajándékévek" Bécsben141
A művészetekről
Arthur Miller: Mi a szociális színház?141
J. M. Fitch: Avantgarde vagy zsákutca?142
H. Sahl: A kívülálló143
Bugát Pál Emlékéremmel tüntették ki a tudományos ismeretterjesztés legjobb munkásait144
4. szám
Bóka László: Leszerelés és mozgósítás (Jegyzetek a moszkvai leszerelési és béke-világkongresszusról)1
Bognár József: A lefegyverzés gazdasági hatása8
Hoch Róbert: Az áruforgalom köre a szocializmus és a kommunizmus építésének időszakában17
Vajna János: A távgép mellől (Jegyzetek a világ gazdaságáról)24
Fórum
Osváth Béla: A mai magyar dráma irányai (Vázlat egy stílustanulmányhoz)35
Mód Aladár: Hagyomány és modernség45
Magyar világ
Lázár István: Kiált Patak vára60
Szelényi Iván: A szabad idő és a nők helyzete70
Nyelv és élet
Mikó Pálné: Új módszerek az idegen nyelvek tanításában76
Szépe György: Egy nyelvész útijegyzeteiből84
Szemle
Kristó Nagy István: Bertrand Russell89
A mai burzsoá filozófia és az ideológiai harc94
Szerdahelyi István: Az igazat mondd...98
Könyvekről
Halász Árpád: Korunk kapitalizmusa89
Niederhauser Emil: A jobbágyfelszabadítás Kelet-európában103
Barna évek107
Nemes Tihamér: Kibernetikai gépek111
J. Elszberg: Az utolsó évek irodalmának fő vonásai114
Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat117
Daniel Bell: az ideológia vége119
John Robinson: Tanulmányok a közgazdasági elemzés köréből120
Külföldi folyóiratokból
N. A. Trofimov: Az erkölcs és jog kölcsönviszonyának fejlődési perspektívái121
vita a kibernetika lehetőségeiről121
B. F. Porsnyev: A biológiai és a társadalmi-történeti tudományok határproblémáinak helyzete123
V. I. Rutyenburg: A klerikális történetírás - az imperializmus eszköze125
A. Szokolov - Sz. M. Dubrovszkij M. N. Pokrovszkij és a szovjet történettudomány125
L. Rohner: Index librorum prohibitorum. Tilos a Tiszta ész kritikája, szabad a Main Kampf a római szentszék megítélésében127
Nemzetközi és gazdasági kérdések
A spanyol fasizmus csődje128
H. I. Kaster: Harc az önálló Kurdisztánért 129
A világ szociális helyzete130
S. Ryerson: Amerikai életforma. Illúziók és realitás132
M. Deutsch: A horogkeresztes ecsetroham amerikai tanulságai133
H. W. Richter: Nincs érdeklődés baloldali folyóiratok iránt?134
Alfred Döblin: Szerző, kiadó, közönség135
P. Brüger: "Kortörténeti nyüzsgés" Hitler alpesi rablófészkében136
Az "újra felfedezett" nagyváros136
A művészetekről
V. Vanszlov: A művészet és az egyéniség sokoldalú fejlesztése138
Giuseppe De Santis: Gondolatok a filmművészetről139
R. M. Worthy: Munkában a költőgép140
"Elvből csak bosszantó történeteket írok". Friedrich Dürrenmatt: hangjátékai141
Pedagógia
J. Domski: Konferencia a politechnikai oktatásról142
A bolgár közoktatás átszervezésének eredményei142
5. szám
Sándor Pál: A tudomány mint termelőerő1
Tőkei Ferenc: Az "ázsiai termelési mód" kérdéséhez2
Király Tibor: Az új Büntető Törvénykönyv25
Szemle
Schück Tamás: Néhány szót a matematikáról36
Antal László: Jelentés és világnézet48
Művészet - esztétika
Lendvai Ernő: Az ismeretlen Bartók (Műhelytanulmány)56
Maár Gyula: A bunueli medve ürügyén66
Figyelő
Hegedűs Géza: Boccaccio (Születésének 650. évfordulójára)73
Magyar világ
Csiki Ottó: A válások társadalmi okairól78
Könyvekről
Vajda Mihály: Természettudomány és filozófia90
Köves Erzsébet: Ehrenburg visszaemlékezései és a szovjet memoár-irodalom94
Lázár István: Az amerikai irodalom a huszadik században100
C. Wright Mills: Az emberről alkotott kép: a klasszikus hagyomány a szociológiai gondolkodásban102
Joseph S. Roucek: A jelenkori szociológia103
Szecskó Tamás: "Rejtjeles rábeszélés", avagy a "mélyreklám"104
Néhány sorban108
Külföldi folyóiratokból
Filozófia és tudomány
A. Schaff: A marxizmus és a polgári elméletek111
Régi indiai materializmus112
A magasabb idegtevékenység fiziológiája és a pszichológia filozófiai kérdéseiről tartott tanácskozás114
J. Comas: Vita a "tudományos" fajelméletről117
A. C. Clarke: A zsarnok idő118
Nemzetközi és gazdasági kérdések
Nan Green: Latin-ŰAmerika120
V. Polezsajev: A Közös Piaccal kapcsolatos ellentétek122
A legnagyobb nyugatnémet monopóliumok126
A. A. Levszkij: A lakáskérdés megoldásának útja a Szovjetunióban127
A "csendes nemzedék" megtalálja hangját128
H. G. Rickover: Az amerikai iskolarendszer súlyos hiányosságai130
A művészetekről
Esztétika és élet133
Jean Paul Sartre: Mit láttam a Szovjetunióban?134
"Jó termésév" és egy irodalmi botrány az amerikai könyvpiacon136
Társulati élet
A TIT feladatai az esztétikai nevelés területén138
Pogány Frigyes: Az esztétikai nevelés problémái és a modern környezetalakítás139
6. szám
Kongresszus után1
Fukász György: Az államelmélet fejlődésének néhány problémája3
Balogh Sándor - Kálmán Árpád: Tudományos életünk fejlődése és problémái8
Nagy László: Szövetkezeti elvek a szocializmusban17
Huszár Tibor: A személyiség marxista és egzisztencialista értelmezésének ellentéte30
Művészet - esztétika
Ernst Fischer: Franz Kafka49
Radó György: A költő közelről61
Magyar világ
Turóczi Károly: A cigányság társadalmi beilleszkedéséről72
A Horthy-korszak történetéből
Székely Lajos: Gömbös Gyula külpolitikai koncepciójának kialakulása82
Szemle
Viták a mai kapitalizmus szerkezetéről és a munkásmozgalom taktikájáról91
Az Egyesült Államok és a Szovjetunió párhuzamos története98
Könyvekről
C. Wright Mills: Az uralkodó elit 106
Az iparosodás és a technokrácia108
M. Dill: Germany109
P. H. Nidditch: The Development of Mathematical Logic110
Két kitűnő könyv egybekötve111
Külföldi folyóiratokból
Filozófia
G. V. Oszipov: A XX. századi burzsoá szociológia néhány vonása és sajátossága113
A. N. Leontyev - D. J. Panov: Az ember pszichológiája és a technikai haladás115
A vallásszociológia problémái117
Nemzetközi és gazdasági kérdések
C. Krief: Elvesztette-e Afrika a játszmát?118
India nehézségei121
A jugoszláv népgazdaság 1961-ben122
Hogyan fogadták a német atomfizikusok a hirosímai bopmba hírét?123
A művészetekről
Fiatal szovjet írók önmagukról124
M. Iljin: Korszerűség a művészetben126
V. Prokofjev: A színház jövője129
20 millió színházi jövedelem és 200 dollár árverési bevétel131
"Modern" falfestmények egy ősrégi település lakóházain132
Pedagógia
A. Levsin: Támogassuk az új törekvéseket az iskolai gyakorlatban és a neveléstudományban132
Társulati élet
Az esztétikai nevelés feladatai a művészeti ismeretterjesztésben133
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem