933.552

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1964. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - II. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.528 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval illusztrált. Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Politikai és általános szakelméleti cikkek
Kőrösi György: Az ország közbiztonsági helyzetéről és további feladatainkról5
Dr. Heller Farkas Tamás: A "szervezett bűnözés" mint a kapitalista társadalom bomlásának kísérő jelensége28
Dr. Pál László: Az alkoholizmus és a bűnözés (Fórum)78
Dr. Zsingor László: A népi ellenőrzés és a rendőrség kapcsolatainak főbb kérdéseiről5
Dr. Heller Farkas Tamás: A hazai bűnözés intenzitásának vizsgálata5
Dr. Györök Ferenc: A fiatalkorúak bűnözésének alakulása, okai és megelőzése (vitaindító cikk)5
Pál Antal: A BM illetményrendszerének néhány problémája fejlesztésének lehetőségei29
Jámbor János: A testnevelési kiképzés néhány problémája52
Dr. Horváth János: Az igazgatásrendészeti munka a megelőzés szolgálatában5
Dr. Rudas György: A visszaeső bűnözésről5
Dr. Kása Tibor: Szignalizáció az állam elleni bűnügyekben5
Dr. Beér János: A tanácsi szervek és a rendőrség közötti kapcsolatokról5
Izmay Ferenc - Mihalik Béla: A mesterséges szálak felhasználási lehetőségei BM ruházati és felszerelési célokra45
Dr. Szilágyi Ernő: Az ellenőrzés néhány kérdéséről (vitaindító)64
A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűntettek nyomozásának néhány taktikai és módszertani problémája5
Dr. Györök Ferenc: A társadalmi erők részvétele a bűnüldözésben5
Dr. Kása Tibor: A nacionalizmus mint az államellenes bűntettek elkövetésének eszmei indítéka19
Dr. Gonda Ignác: A fegyelmi vétségekről59
Dr. Horváth László Gábor: Közúti közlekedésünk aktuális kérdései5
Büntetőjogi tanulmányok
Dr. Bodrogi Károly: A többes bűnelkövetés különleges formái. A szervezői és vezetői tevékenység különleges sajátosságai36
Dr. Rakvács József: A konok szembehelyezkedés büntetőjogi értelmének néhány kérdése31
Dr. Gyöngyi Gyula - Dr. Sepsei György: Mégegyszer a nevelőjellegű intézkedésekről (Vitazáró) (Fórum)49
Dr. Pásztor Dezsőné: Az ellenforradalmi célzat bizonyítása a kártevés és a rombolás bűntetteinek esetében32
Dr. Gábor László: A közlekedési balesetek büntetőjogi elbírálása26
Dr. Vágó Tibor: Néhány új bírósági határozat a közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatban24
Varga Gyula: A betöréses loipások minősítésének problémái (Fórum)85
Dr. Gábor László: A jogtalan használat elvi és gyakorlati kérdései14
Dr. Balogh János: A terheltté nyilvánítás kérdése34
Dr. Mayer Béla: Az előzetes letartóztatás elrendelése, feltételeinek változása a nyomozás során (Fórum)67
Dávid Gábor: Hozzászólás: "A tárgyi bizonyítékokról" című vitacikkhez (Fórum)58
Dr. Salamon Géza: Hozzászólás: "A tárgyi bizonyítékokról" című vitacikkhez (Fórum)87
Dr. Gábor László: A közlekedési balesetek nyomozásának néhány eljárásjogi tapasztalata35
Dr. Tóth Tihamér: Néhány megjegyzés a "Büntető Eljárás Kézikönyve" könyszemléjéhez. (Fórum)87
Dr. Szatmári Lajos: A szabálysértési jog fejlesztésének elvi alapjai18
Dr. Gláser István: A kitiltás végrehajtásának néhány kérdése5
Dr. Turi István: Az idegenforgalom és a bűnüldözés egyes kérdései16
Dr. Takács István: A konzulok jogairól légi balesetek esetén37
Bírósági határozatok
A Legfelsőbb Bíróság Büntető és Katonai Kollégiumának 414. számú állásfoglalása127
A Legfelsőbb Bíróság Büntető és Katonai Kollégiumának 412. számú állásfoglalása127
A Legfelsőbb Bíróság Büntető és Katonai Kollégiumának 431. számú állásfoglalása127
Tudományos élet
Csanádi Béla - Frank György: A Közlekedéstudományi Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia V. városi közlekedési konferenciájáról67
Dr. Pál László: Ankét a kriminológiai kutatások elvi és gyakorlati kérdéseiről46
Dr. Nagy László: Az idegenforgalom és az idegenrendészet nemzetközi normái60
Dr. Kertész Imre: A II. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpozium48
Dr. Katona József: A II. Közúti Közlekedésjogi Konferencia40
Dr. Csánk Ferenc: Ankét a nyomozás egyes elvi kérdéseiről49
A titkos háborúk történetéből
Ügynökkölcsönzés104
Visszavágás82
Egy konspirációs hiba következményei92
A kombináció véletlenül sikerült98
Egy kvalifikált ügynöknő kémtevékenysége80
Presszióval beszervezett ügynökök kémtevékenysége83
Rommel kémei Kairóban91
Egy álcázott náci ügynök leleplezése80
Telepített náci ügynök tevékenysége92
Az "ELSTER" vállalkozás67
Egy náci ügynök elfogása és visszafordítása83
Egy náci ügynök telepítése Kubába74
Kriminalisztika
Dr. Györök Ferenc: A társadalmi erők részvétele a bűnüldözésben5
Dr. Szántó György: A nyomozóhatóságok felelőssége a bűntettek folytatásának megakadályozásáért17
Dobos János: Hozzászólás "A nyomozóhatóságok felelőssége a bűntettek megakadályozásáért" című cikkhez (Fórum)70
Dr. Kertész Imre: A II. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpozium (Tudományos Élet)48
Gondolatok a kriminalisztika oktatásáról (Lapszemle: Kivonatos közlés az "Izvesztyija" 1963. IX. hó 15-i számából)122
Dr. Pásztor Dezsőné: Az államelleni bűncselekmények megelőzésének néhány kérdése122
Dr. Bodor Endre - Dr. Szücs János: A prostitúció helyzete a fővárosban27
Kohut Ferenc: Javaslat a "sopronizárakon" történő behatolások megelőzésére70
Rendelettervezetek a járműlopások megelőzésére (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Revue Internationale de Police Criminelle" 1964. évi 177. számából.)127
Dr. Bodor Endre - Dr. Váradi György: A fővárosban elkövetett "markecolásos" bűnügyek nyomozásának értékelésére38
Krimináltechnika
Fonyódi Sándor - Baracskai Sándor: Új nyomrögzítő anyag a krimináltechnikában39
Baracskai Sándor - Fonyódi Sándor: Rétegkromatográfia alkalmazhatósága67
Leisztner László - Schiller Mária: Az emissziós színképelemzés kriminalisztikai alkalmazása53
Színes fényképezés a rendőri munkában (Lapszemle: Kivonatos közlés a "The Police Journal" 1963. évi 3. számából.)125
Technikai újítások a bűnügyi fényképészetben (Lapszemle: Kivontos közlés a "Kriminalistik" 1962. évi 3. számából)125
Néhány fotóújdonság (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Revue Internationale de Police Criminelle" 1964. 181. számából.)123
Papilláris vonalnyomok torzulása (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Problemy Kriminalistyki" 1963. évi 46. számából)119
Ujjnyomatfényképezés (Lapszemle: Kivonatos közlés a "The Police Journal" 1964. évi 2. számából.)125
Dr. Katona Géza: A baltanyomok szakértői vizsgálatának tapasztalataiból43
Kollok Alajos: Bűntett minősítése traszológiai vélemény alapján (Kazuisztika)110
Nyomok rögzítése szerszámokon és lőszereken műanyagfilm segítségével (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Kriminalistik" 1964. évi 5. számából)120
Nyommérő szakértők részére (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Szovjetszkaja Milicija" 1964. évi 4. számából.)122
Kollok Alajos: Harapásnyom mint bizonyítási eszköz (Kazuisztika)114
Szilák Jolán - Dr. Molnár Rezső: Következtetés az írószemély életkorára az iskolában tanult betűformák alapján (Kazuisztika)114
Merényi Béla: Az "elveszett" lottószelvény. (Kazuisztika)118
Kocsis Ferenc - Sándor Gy. Miklós: Alkalmi lopás tettesének leleplezése egy névtelen levél alapján (Kazuisztika)112
Leisztner László - Kiss Elek: Az írásbenyomatok vizsgálata (Kazuisztika)118
Jakab László: Írótinták írásidejének meghatározása39
Jakab László: Tintaírás idejének meghatározása119
Kiss Lajos: A fedett írások kriminalisztikai vizsgálata (Kazuisztika)101
Dr. Szabó Ilona - Dr. Molnár Rezső: Az írógépszalag okozta deformálások a gépírásos szövegben (Kazuisztika)115
Dr. Illár Sándor: Névtelen levélíró leleplezése gépírásos szöveg alapján118
Zsírfolt, mint árulkodó jel (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Revue Internationale de Criminelle" 1963. évi 1964. számából.125
Krimináltaktika
Dobos János: Negatív körülmények a helyszínen54
Dr. Kertész Imre: A gyanús halálesetek helyszíni szemléjéről21
Speciális gépkocsik életvédelmi ügyekhez (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Revue Internationale de criminologie et de police technique" 1963. évi 4. számából)124
Dr. Mayer Béla: Néhány gondolat a kiskorú sértettek és tanúk kihallgatásáról44
A fiatalkorúak ügyeinek vizsgálati módszere (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Szocialisztyicseszkaja Zakonnoszty" 1963. évi 8. számából.)125
A közvetett bizonyítékok helyes alkalmazása (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Kriminalisticky Sbornik" 1964. évi I. számából)119
Dr. Bodor Endre: Hozzászólás Szabó László "A rendőrség és a sajtó" című cikkéhez (Fórum)98
Budai János: Hozzászólás "A rendőrség és a sajtó" című cikkekhez (Fórum)76
Szabó László: Adalék a rendőrség és a sajtó vitához. Lapjainkról nyilatkozik: Pap János a Minisztertanács elnökhelyettese (Fórum)72
Dr. Gál Sándor: Elvtársi kapcsolatot kell kialakítani (A rendőrség és a sajtó vitához.) (Fórum)77
I. M. Galperin: Adalék a rendőrség és a sajtó vitához - A szovjet sajtó és a bűnözés elleni harc néhány kérdése. (Fórum)72
Nemzetközi vita a sajtó és a rendőrség között a bűnügyi tudósításról. (Lapszemle: Fordítás a "Revue Internationale de Police Criminelle" 1963. évi 169. számából.)121
Vigh István: A vegyi csapdák létesítéséről35
A szemüveg - a személyazonosítás egyik eszköze (Lapszemle: Kivonatos közlés a "The Police Journal" 1962. évi 6. számából.)127
Jan Kawalec: Veszélyes bűnözők őrizetbevétele rejtekhelyeken23
Kriminálmetodika
O. Zs.: A kémügynök nyugatnémet turista96
K. F.: A Bundes Nachrichtendienst "Tibet" fedőnevű ügynöke85
Dr. K. T. - Dr. A. J.: Egy kémügy tanulságai99
Dr. T. I. - R. L.: Az amerikai hírszerzés "Horváth János" fedőnevű ügynöke75
Dr. Józsa Károly: Egy nyugatnémet kémügynök ügye81
Dr. Süli István - Kerék Pál: Önfeljelentés alapján leleplezett arany- valutarejtegetés nyomozása100
Dr. Szabó Kálmán - Dr. Kelemen István: Egy kisközségi "galeri" felszámolása113
Dr. Solymosi Zoltán: Három megye területén garázdálkodó bűnszövetség bűnös tevékenységének federítése98
Pálinkó Antal: "Kis ügy"100
Báder Lajos - Molnár Károly: Öngyilkosságnak beállított emberölés felderítése97
Széles István: Méreggel elkövetett emberölés felderítése103
Hegyesi Sándor - Széles István: Rablással párosult emberölés felderítése a helyszíni halottszemle adatai alapján88
Dr. Bálint Ferenc: Egy előre kitervelt fondorlatos módon elkövetett emberölés nyomozása89
Hegedüs Kálmán: Közúti balesetnek leplezett emberölés felderítése89
Dávid József: Szexuális okból elkövetett emberölés nyomozása113
Dávid József: Eltartott megölésének felderítése98
Hegyesi Sándor - Molnár Tibor: Magzatelhajtás bűntettének néhány kérdése Hajdú-Bihar megyében35
Dobos János: Az erőszakos nemi közösülés bűntettének kriminológiai értékelése15
L. Kovács Imre: Egy közúti balesetet bejelentő "tanú" leleplezése108
Ferk Sándor: Repülőbalesetek nyomozása34
Dr. Dénes J. Tamás: Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Az orvosi műhiba.)26
Dr. Tóth Kálmán - Kovács István: A szolnoki vasúti baleset vizsgálata82
Romhányi Ferenc: Kazánrobbanás nyomozása95
Szentpáli István: Az elkövetési idő pontos meghatározásának jelentősége egy rablási ügy nyomozásában85
Romhányi Ferenc: Kábítószerrel elkövetett rablás nyomozása104
Romhányi Ferenc: Lőfegyverrel elkövetett rablás nyomozása103
Dávid József: Rablás bűntettének nyomozása91
Szentpáli István - Matulai István: "Koholt" rablás nyomozása107
Dr. Radnai Zoltán: A terhelt kihallgatásának jelentősége egy hivatali vesztegetés miatt indított bűnügyben107
Dr. Szántó György: A véletlenek szerepe a gyanú kialakulásában114
A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűntettek nyomozásának néhány taktikai és módszertani problémája - Az Országos Kriminalisztikai Intézet közleménye5
Dr. Erdősy Emil: A társadalmi tulajdont károsító bűntettek okainak vizsgálata a nyomozás során20
Martinkó Károly: Nagyarányú üzemanyagjegycsalás nyomozása92
Simon Sándor: Önbetöréssel leplezett sikkasztás104
Egy takarékpénztárban elkövetett sikkasztás (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Kriminalisticky Sbornik" 1964. évi 1. számából.)123
Bakos Sándor - Balogh Ferenc: Méhészettel összefüggő bűncselekmény felderítése95
Dr. Szekeres Károly: Egy TT. ügy tárgyalási "összezsugorodása" és okai89
Dr. Hernádi János: Sikkasztás nyomozásának tapasztalatai86
Kara János: Egy betörőbanda leleplezésének módszere108
Poggyászfosztogatók leleplezése oxinporral (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Kriminalisticky Sbornik" 1963. évi 5. számából.)123
Dávid Gábor: Egy veszélyes álneves bűnöző leleplezésének tanulságai93
Mucsi György: Besurranásos lopások tettesének felderítése100
Horváth Ferenc: Egy veszélyes betörőtolvaj leleplezése a bűnügyi nyilvántartás felhasználásával103
Várhegyi Pál - Kerekes János - Fürjes Antal: Egy veszedelmes bűnöző körözésének tanulságai108
Schlett István - Bárdy Tibor: 134 álkulcsos lakásbetörés tetteseinek leleplezése a fővárosban103
Lendvay László - Dr. Bócz Endre: Sorozatos betörések nyomozásának tapasztalatai105
Varga Gyula: A vegyi csapdák alkalmazásának gyakorlatából95
Süle József: Postai betöréses lopás nyomozása103
Balya Pál: Azonos módszerrel elkövetett betöréses lopások tettesének felderítése109
Almássy Rezső - Gyebnár István: Írógéptolvajok leleplezése101
Major József: Kasszanyitás tettesének felderítése96
Rózsavölgyi Béla - Arató József: A Kispesti Hőerőmű építkezésénél történt géprongálások nyomozása113
A bűnügyi munka értékelése
Dr. Lázár Bertalan: Az egységes új rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika16
Dr. Vágott János: A körzeti megbízottak nyomozási munkájának néhány problémája46
Dr. Rácz György: Az emberölési ügyek nyomozásának néhány problémája a bírói gyakorlat tükrében14
Savanya Imre: A testi sértések alakulása Csongrád megyében49
Igazságügyi orvostan
Dr. Potondi András: Az áramütés felismerése60
Dr. Paneth Gábor - Dr. Szabó Árpád - Szende Andor: Autoerotikus tevékenység céljából létrehozott és halállal végződött önakasztás108
Dr. Budavári Róbert - Dr. Földes Vilmos: A vérfoltazonosítás újabb lehetősége: a "Gm/a" örökletes szérumtulajdonság kimutatása49
Dr. Potondi András - Dr. Oravecz Béla - Dr. Gábor István - Dr. Dömötör Endre: Ittas egyének eleséstől származó sérülései és igazságügyi orvosszakértői jelentőségük109
Dr. Pollner György - Dr. Szabó Árpád: A transvestiták kriminalisztikai értékelése112
Dr. Pollner György: A büntethetőséget kizáró tényezők elmeorvosi megítélése64
Dr. Dénes J. Tamás: Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Az orvosi műhiba)26
Dr. Somogyi Endre - Dr. Szuchovszky Gyula: A hatósági boncolások elrendelésének új szabályozása és néhány problémája Budapesten75
Dr. Farkas Gyula - Dr. Budavári Róbert: A véralkoholtartalom meghatározásának fajlagos módszere: az ADH-eljárás55
Dr. Földes Vilmos - Dr. Szabó Árpád - Dr. Harsányi László: Újszülöttkori erőszakos halálesetek megítélése39
Dr. T. T.: Az alkoholszonda felhasználása a rendőri munkában105
Dr. Kelemen Endre: A holttest feldarabolásáról (Két évi időközben feltalált holttestrészek azonosítása.)111
Dr. Kapusz Nándor - Dr. Nagy László: Könyvszemle: Igazságügyi Orvostan119
Kriminológia
Dr. Pál László: Az alkoholizmus és a bűnözés (Vitazáró) (Fórum)78
Hegyesi Sándor - Molnár Tibor: Magzatelhajtás bűntettének néhány kérdése Hajdú-Bihar megyében35
Dr. Miltényi Károly - Dr. Vavró István: A vagyonelleni bűnözés krimináletiológiai vizsgálata a fővárosban11
Dobos János: Az erőszakos nemi közösülés bűntettének kriminológiai értékelése15
Dr. Bodor Endre - Dr. Szücs János: A prostitúció helyzete a fővárosban27
Dr. Heller Farkas Tamás: A "szervezett bűnözés" mint a kapitalista társadalom bomlásának kíséről jelensége28
Dr. Heller Farkas Tamás: A hazai bűnözés intenzitásának vizsgálata5
Dr. Heller Farkas Tamás: A bűnözés alakulása városokban és községekben27
Dr. Turi István: Néhány megjegyzés a kriminálszociológia jelenlegi helyzetéről30
A szociológiai vizsgálatok és a kriminológia (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Voproszi filozofi" 1964. évi 2. számából)121
Dr. Pál László: Ankét a kriminológiai kutatások elvi és gyakorlati kérdéseiről (Tudományos Élet)46
Dr. Rudas György: A visszaeső bűnözésről5
Dr. Gláser István: A börtönből szabadultak utógondozása (Fórum)89
Dr. Haraszti János: A visszaeső elítéltek nevelésének néhány problémája (Fórum)53
"Vissza a társadalomba!" Hozzászólás a visszaeső bűnözés kérdéséhez. (Fórum) Egy volt elítélt levele58
Horváth Ferenc: Hozzászólás a visszaeső bűnözés kérdéséhez (Fórum)69
Dr. Kovács József: Hozzászólás a visszaeső bűnözés kérdéséhez. (Fórum)79
Dr. Ferenczi Attila: Hozzászólás "A visszaeső bűnözés néhány kérdése" című tanulmányhoz (Fórum)83
Dr. Szabó András: Egy tanulmány visszhangja (Hozzászólás a visszaeső bűnözés kérdéséhez)79
Csomor Béla: Hozzászólás a visszaeső bűnözés néhány elvi és gyakorlati kérdéséhez. (Fórum)61
Dr. Lengyel Zoltán: Személyiséganalízis és büntetőjogpolitika14
Dr. Kiss István: A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek és a visszaesés (Fórum)58
Dr. Györök Ferenc: A fiatalkorúak bűnözésének alakulása, okai és megelőzése (Vitaindító cikk)5
Dr. Smetana József: Hozzászólás: "A fiatalkorúak bűnözésének kérdéséhez." (Fórum)64
Szilágyi Sándor: A közrendvédelem ifjúságvédelmi feladatai. (Hozzászólás az ifjúság és a bűnözés kérdéséhez. (Fórum)74
Dr. Szabó András: Könyvszemle: "Dr. Huszár Tibor: Fiatalkorú bűnözők".115
Oroszvári József: A fiatalkori bűnözés kérdéséhez (Hozzászólás) (Fórum)63
Járó Miklósné: A fiatalkorúak bűnözésének kérdéséhez. (Hozzászólás) (Fórum)55
Dr. Vigh József: "A bűnözés idegen a szocialista társadalmi rendtől" (Hozzászólás) (Fórum)60
Szendrő József: A fiatalkorúak csoportos bűnözéséről (Fórum)69
Dr. Sárdi László: A javítóintézeti nevelés helyzete és hatékonysága. (Adalék a fiatalkori bűnözésről folyó vitához) (Fóru78
V. Sz. Tyikunov: A fiatalkorúak bűnözésének felszámolása - a közrendvédelmi szervek legfontosabb feladata. (Adalék a fiatalkori bűnözésről szóló vitához.) (Fórum)52
Cseh János: Hozzászólás a fiatalkorúak bűnözésének kérdéséhez (Fórum)59
Fiatalkorú bűnözőkről (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform" 1963. évi 2. füzetéből.)126
Siklói György: Hozzászólás a "Fiatalkorúak bűnözésének alakulása" című cikkhez67
Bódogh Gyula: Hozzászólás: Az ifjúságvédelmi munka tapasztalatai Bács-Kiskun megyében (Fórum)73
Dr. Dénes J. Tamás - Dr. Smetana József: Javító-nevelő intézetben elkövetett bűncselekmény tanulságai (Fórum)79
Környezetvizsgálat a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményeknél (Lapszemle: Kivonatos fordítás a "Szocialiszticseszkaja Zakonnoszty" 1964. évi 3. számából)118
Dr. Kása Tibor: A fiatalkorúak által elkövetett államellenes bűntettek tapasztalatai (Hozzászólás) (Fórum)65
Közlekedésrendészet
A Közlekedéstudományi Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia V. városi közlekedési konferenciájáról. (Tudományos Élet)67
Dr. Gábor László: A közlekedési balesetek nyomozásának néhány eljárásjogi tapasztalata35
Dr. Vágó Tibor: Néhány új bírósági határozat a közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatban24
Király József: A közúti balesetek elemzése Budapest IV. kerületében55
Dr. Bartus Imre: A gépjárművezetői igazolványok visszavonásának elvi és gyakorlati kérdései47
L. Kovács Imre: Egy közúti balesetet bejelentő "tanú" leleplezése108
Nagy térségre kiterjedő forgalomirányítás repülőgépről (Lapszemle: Kivonatos közlés az "Öffentliche Sicherheit" 1963. évi 8. számából)127
A zajos gépjárművek ellenőrzése (Lapszemle: Kivonatos közlés a "The Police Journal" 1963. évi 9. számából)128
társadalmi aktívákkal a közlekedési balesetek számának csökkentéséért (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Die Volkspolizei" 1963. évi 20. számából)122
Amphicar - szárazföldi és vízi jármű (Lapszemle: Kivonatos közlés az "Öffentliche Sischerheit" 1963. évi 9. számából)123
Dr. Gábor László: A közlekedési balesetek büntetőjogi elbírálása26
Frank György: Fénysorompók építésének közlekedésbiztonsági kérdései (Fórum)73
Forgalmi jelzések vakok számára (Lapszemle: Kivonatos közlés az "International Road Safety and Traffic Review 1964. évi 1. számából)123
Előzés kétkocsipályás ellenforgalmú úton (Lapszemle: Kivonatos közlés az "Öffentliche Sicherheit" 1963. évi 9. számából.)123
Dr. Makovecz István: Alkoholszonda a közlekedésrendészet szolgálatában52
Frank György: Mikrohullámú (radar) sebességmérők a közúti közlekedésben32
Hegedüs Kálmán: Közúti balesetnek leplezett emberölés felderítése89
Bécsben csökkent a közlekedési balesetek száma (Lapszemle: Kivonatos közlés az "Öffentliche Sicherheit" 1963. évi 9. számából)127
Dr. Bartus Imre: A közúti szabálysértések alakulásának és elbírálásának tapasztalatai28
Dr. Sárdi László: A javítóintézeti nevelés helyzete és hatékonysága. (Adalék a fiatalkori bűnözésről folyó vitához)78
Vályi Iván: Korszerű műszaki ellenőrzés - kevesebb baleset. (Fórum)87
Gyógyszerfogyasztás vizsgálata a közlekedési balesetet okozó gépkocsivezetőknél (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Kriminalisticky Sbornik" 1964. évi 2. számából)126
Kovács Istán: Hozzászólás a "Fénysorompók építésének közlekedésbiztonsági kérdései" című cikkhez63
Dr. Tóth Kálmán - Kovács István: A szolnoki vasúti balesetek vizsgálata82
Dr. T. T.: Az alkoholszonda felhasználása a rendőri munkában (Kazuisztika)105
Az erdei vadak által okozott közlekedési balesetek számának csökkentése alumínium fóliával (Lapszemle: Kivonatos közlés az "Öffentliche Sicherheit" 1964. évi 5. számából)122
A biztonsági övek kiválasztása és használata (Lapszemle: Kivonatos fordítás az "International Road Safety and Traffic Review" 1964. évi 2. számából.)123
A gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkezők időszakonkénti újravizsgáztatása (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Polizei Technik Verkehr" 1964. évi 4. számából)127
Dr. Horváth László Gábor: Közúti közlekedésünk aktuális kérdései5
Dr. Katona József: A II. Közúti Közlekedésjogi Konferencia (Tudományos Élet)40
Közrendvédelem
Dr. Molnár György: A korszerű gépesített rendőri járőrözésről44
Dr. Komoróczky Sándor: A korszerű gépesített rendőri járőrözés kérdéséhez (Fórum)73
Kecskés József: Észrevétel "A korszerű gépesített rendőri járőrözés kérdéseihez" című cikkhez (Fórum)65
Jan Kawalec: Veszélyes bűnözők őrizetbevétele rejtekhelyeken23
Ferencz József: A hétvégi pihenőhelyek biztosításának általános feladatai22
Szilágyi Sándor: A közrendvédelem ifjúságvédelmi feladatai. (Hozzászólás az ifjúság és a bűnözés kérdéséhez) (Fórum)74
V. Sz. Tyikunov: A fiatalkorúak bűnözésének felszámolása - a közrendvédelmi szervek legfontosabb feladata. (Adalék a fiatalkori bűnözésről szóló vitához (Fórum)52
Szilvási Ferenc: Az önkéntes rendőri szolgálat szabályzatáról31
Az őrszemélyzet polgári ruhás alkalmazása (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Die Polizei" 1963. évi 7. számából)126
Az Automat új fegyver a rendőrség szolgálatában (Lapszemle: Kivonatos közlés a "Revue Internationale de Criminelle" 1963. évi 170. számából)128
Golyóálló védőöltözet különleges rendőri feladatokhoz (Lapszemle: Kivonatos közlés az "Öffentliche Sicherheit" 1963. évi 9. számához.)24
Dr. Vágott János: A körzeti megbízottak nyomozási munkájának néhány problémája46
Igazgatásrendészet
Dr. Horváth János: Az igazgatásrendészeti munka a megelőzés szolgálatában5
Dr. Bartus Imre: Hozzászólás "Az igazgatásrendészeti munka a megelőzés szolgálatában" című tanulmányhoz (Fórum)69
Dr. Gláser István: A kitiltás végrehajtásának néhány kérdése5
Dr. Bartus Imre: A közúti közlekedési szabálysértések alakulásának és elbírálásának tapasztalatai28
Dr. Kovács Sándorné: Jogerős határozatok megváltoztatása a szabálysértési eljárásban40
Dr. Szatmári Lajos: A szabálysértési jog fejlesztésének elvi alapjai18
Büntetésvégrehajtás
Dr. Gláser István: A börtönből szabadultak utógondozása (Fórum)89
Dr. Haraszti János: A visszaeső elítéltek nevelésének néhány problémája (Fórum)53
"Vissza a társadalomba!" Hozzászólás a visszaeső bűnözés kérdéséhez. (Fórum) Egy volt elítélt levele58
Dr. Mészáros József: A javító-nevelő munkára ítéltek nevelése61
Dr. Szabó András: Egy tanulmány visszhangja (Hozzászólás a visszaeső bűnözés kérdéséhez) (Fórum)79
L. V. Bagrij-Sahmatov: A szovjet társadalom részvétele a büntetésvégrehajtás javító-nevelő intézményeinek tevékenységében41
Dr. Kiss István: A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek és a visszaesés (Fórum)58
Könyvszemle
A bűnügyi technikus kézikönyve (Könyvismertetés)17
Dr. Tóth Tihamér: Néhány megjegyzés a "Büntető Eljárás Kézikönyve" könyvszemléjéhez. (Fórum)87
Dr. Götz János: "Dr. Egressy András: Az új büntető törvénykönyvről"114
Dr. Szabó András: "Dr. Huszár Tibor: Fiatalkorú bűnözők"11
Dr. Nagy Lajos: Válasz a Büntetőeljárás Kézikönyvéről írt könyvbírálathoz fűzett megjegyzésekre. (Fórum)56
Dr. Kapusz Nándor - Dr. Nagy László: Igazságügyi Orvostan119
Lapszemle - A külföldi szaklapok tartalmából
Anglia
The Police Journal
A szemüveg a személyazonosítás egyik eszköze127
Színes fényképezés a rendőri munkában125
A zajos gépjárművek ellenőrzése128
Ujjnyomatfényképezés125
International Road Safety and Traffic Review
Forgalmi jelzések vakok számára123
A biztonsági övek kiválasztása és használata123
Ausztria
Öffentliche Sicherheit
Golyóálló védőöltözet különleges rendőri feladatokhoz124
Nagy térségre kiterjedő forgalomirányítás repülőgépről127
Amphicar - szárazföldi és vízi-jármű123
Előzés kétkocsipályás ellenforgalmú úton123
Bécsben csökkent a közlekedési balesetek száma127
Az erdei vadak által okozott közlekedési balesetek számának csökkentése alumínium fóliával122
Csehszlovák Szocialista Köztársaság
Kriminalisticky Sbornik
Gyógyszerfogyasztás vizsgálata a közlekedési balesetet okozó gépkocsivezetőknél126
Poggyászfosztogatók leleplezése oxinporral123
A közvetett bizonyítékok helyes alkalmazása119
Egy takarékpénztárban elkövetett sikkasztás123
Franciaország
Revue Internationale de Police Criminelle
Zsírfolt, mint áruló jel125
Az Automat - új fegyver a rendőrség szolgálatában128
Az elektronika a bűnözők szolgálatában124
Nemzetközi vita a sajtó és a rendőrség között a bűnügyi tudósításról121
Rendelettervezetek a járműlopások megelőzésére127
A radioaktivitás felhasználása a kriminalisztikában (Gammasugárzásmérés)124
Néhány fotóújdonság123
Revue internationale de criminologie et de police technique
Speciális gépkocsik életvédelmi ügyek szemléjéhez124
L'Express
A francia titkosszolgálatról122
Lengyel Népköztársaság
Problemy Kriminalistyki
Papilláris vonalnyomok torzulása119
Német Demokratikus Köztársaság
Die Volkspolizei
Társadalmi aktívákkal a közlekedési balesetek számának csökkentéséért122
Nyugat-Németország
Kriminalistik
Technikai újítások a bűnügyi fényképészetben125
Ortopéd cipőbetéttel tették lehetővé az azonosítást128
Nyomok rögzítése szerszámokon és lőszereken műanyagfilm segítségével120
Die Polizei
Az őrszemélyzet polgári ruhás alkalmazása126
Polizei Technik Verkehr
A gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkezők időszakonkénti újravizsgáztatása127
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform
Fiatalkorú bűnözőkről126
Szovjetunió
Szocialisztyicseszkaja Zakonnoszty
A fiatalkorúak ügyeinek vizsgálati módszere125
Környezetvizsgálat a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményeknél118
Mezsdunarodnaja Zsizny
A nyugatnémet federítő szolgálatról117
Voproszi filozofi
A szociológiai vizsgálatok és a kriminológia121
Izvesztyija
Gondolatok a kriminalisztika oktatásáról122
Mirovaja Ekonomika
Allen Dulles emlékirata114
Szovjetszkaja Milicija
Nyommérő szakértők részére122
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem