933.687

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1975. január-december I-II.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér illusztrációval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Január
A Társulat feladatai a felszabadulás 30. évfordulójára (A TIT Országos Elnökségének felhívása)1
Simai Mihály: Az élelmezési világkonferencia a karzatról2
Kosáry Domokos: Magyarország a XVIII. században. Növekedés vagy hanyatlás?13
Dokumentum
Csatári Dániel: A víz lefolyik, a kövek megmaradnak (Petru Grozára emlékezve)23
Sinkó Ervin: Szemben a bíróval29
Fórum
Levendel László: Az orvoslásról (A több dimenziós orvoslás és az egészségügy)49
Nagy Béla: Egy körzeti orvos töprengései62
Gombos Katalin: Korszerű terápia - mágiának álcázva67
Művészet, esztétika
Almási Miklós: A fáradt szem avagy a festőiség halála a nézőben70
Magyar világ
Vitányi Iván: Kik járnak múzeumba? (Múzeumszociológiai vizsgálatok eredményei)82
Bakó Ferenc: Szakmunkástanulók munkaerkölcse89
Müller Péter Iván: "Ahol te vagy, az Pest..."98
Könyvekről
Szentpéteri István: Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai (Nagy Endre)109
Pusztay János: A finnugor őshaza nyomában111
Voigt Vilmos: A rítusok szépsége (Dömötör Tekla: A népszokások költészete, Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék...)112
Külföldi folyóiratokból
Alberto Jacoviello: Az Unita interjúsorozata a harmadik világ közgazdászaival 115
E. J. Hobsbawn: A katonai puccsok és a munkásmozgalom 119
N. Rogovszkij: Növelni a technika hatékonyságát122
O. A. Doxiadis: Városaink négy robbanása123
Vlagyimir Kantorovics: Az olvasó levelet ír...125
Sven Nykvist: Bergman szeme126
Képek
Gergely Tibor karikatúra-sorozatából: Fogarasi Béla12
Sinkó Ervin48
Mannheim Károly61
Fülep Lajos69
Balázs Béla88
Lukács György108
Révai József128
Nagyító97
Február
Gáll Ernő: Ítélet az előítéletről1
Wirth Ádám: Polgári társadalomfelfogás és marxizmus13
Somlai Péter: Állami politika és gazdaság az európai századfordulón23
Magyar világ
Romány Pál: Magyarország regionális fejlesztéséről40
Mód Aladárné - Kozák Gyula: Az Ózdi Kohászati Művek munkásai és az üzemi demokrácia55
Fórum
Halász László: Jegyzetek az amatőrizmusról, a pszichológiáról és a kutatómunkáról71
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Sílus és személyiség78
Mezei Éva: Történelmi játékok (Beszámoló a Bogáncs utcai iskolában végzett művészet-pedagógiai tréningsorozatról)88
Vitányi Iván: Tudományosság és népszerűség99
Könyvekről
Határozatlan film-ismeretterjesztés103
Szabolcsi Miklós: A clown mint a művész önarcképe105
Ungvári Tamás: A rock mesterei107
Apollinaire: A kubista festők109
Külföldi folyóiratokból
C. Fischer: Az ökológiai mozgalom és ellentmondásai113
J. W. Golebiowski: Munkásmozgalmi kutatások115
Interjú Lamine Abderrahman Khenével, az OPEC főtitkárával116
G. Nyikolajev: A lakásprobléma a tőkésországokban117
L. Burato: Húsproblémák az EGK-ban118
Nagy-Britannia 1980-ban119
A. Santini: Az egyház a szinóduson121
A. Buksdorf: Anti-káderpolitika122
Olgierd Sochacki: A művelődéspolitika fogalma123
Sartre interjúja125
Vagyim Kozsinov: Egy korszak kezdete?126
Paavo Rintala: A szampó, a finnugor népek kincse és csodája127
Képek
Móser Zoltán fotói
A Szent László-legenda ábrázolása román kori falfestményeken
Székelyderzs - A birkózás39
Gelence - Részlet az 5. jelenetből70
Gelence - Részlet a 4. jelenetből77
Székelyderzs - A "fejbe nézés"98
Gelence - A birkózás102
Kokaslomnic - Akun feje a 4. jelenetből111
Székelyderzs - A birkózás112
Kokaslomnic - László feje a 4. jelenetből128
Nagyító54
Március
Lackó Miklós: Szellemi irányzatok és társadalomtudomány a két világháború között1
Litván György: "Magyar gondolat - szabad gondolat" (Progresszió és nemzeti törekvések a század eleji Magyarországon)11
Fórum
Batta Imre: Építész és társadalom (Kritikai megjegyzések a funkcionalizmusról)27
Mihályi Gábor: Grotowski és a magyar "Szegény színház)36
Művészet, esztétika
Könczöl Csaba: Stílus és korszak - Lukács György: A lélek és a formák48
Halász Zoltán: Hauser Arnold műhelyében58
Kronstein Gábor: "Mit ér az ember, ha kispolgár"62
Gervai András: Film és valóság (Beszélgetés külföldi filmkritikusokkal a magyar és az európai filmről)70
Kilátó
Székely Andorné: Klaus Mannról83
Klaus Mann három írása (Az európai szellem megpróbáltatása, Chaplin és Garbo, Ernst Toller)86
Hozzászólás
Hódi Sándor: A klinikai gondolkozásról96
Benda Gyula: Megjegyzések Kosáry Domokos cikkéhez99
Könyvekről
Köpeczi Béla: Mód Aladár utolsó üzenete102
Othon és idegenben105
Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág108
H. Sas Judit: Életmód és család110
A nyelv keletkezése111
Az angol álmodozók113
Külföldi folyóiratokból
A Voproszi lityeraturi magyar száma116
Golo Mann: A baloldali fivér (Az Egy korszak áttekintése új kiadásáról)119
Roland Barthes: Az entellektüel a polgári társadalomban121
A család: a társadalom legkisebb egysége122
Saral Patra: India és a kelet-európai országok közötti gazdasági kapcsolatok új távlatai124
A kiárusított Történelem (Beszélgetés Marc Ferróval)125
N. Szamohin: A polcra, a második sorba...126
Vlagyimir Viszockij: A dal - komoly dolog127
Képek
Meloco Miklós: Kodály-emlékmű26
Magyar József rajzai35
Hornyánszky Gyula rajza69
Borbás Tibor: Sztravinszkij115
Stefanovits Péter: Háború128
Április
Három évtized
Fejlődésünk állomásai (Szemelvények pártdokumentumokból)1
Elvek és utak
Simai Mihály: Friss István 20
Gajdócsi István28
Lázár István: Huszár István38
Sükösd Mihály: Markos György51
Vitányi Iván: Lázár Vilmos emlékezete62
Századok
Zsigmond Gábor: Berzeviczy Gergely és Kazinczy Ferenc vitája a parasztok állapotáról Magyarországon77
Tömöry Márta: Kossuth Lajos levelei Thallóczy Lajoshoz92
Könyvekről
Forradalmárok és reformerek104
Közügy és irodalom106
Tordai Zádor: Közösséges emberi dolgok108
Machiavelli - ma110
Antonio Banfi válogatott írásai112
Külföldi folyóiratokból
Dominique Lecourt: Althusser új művei114
Mieczyslaw F. Rakowski: Beszéljünk Lengyelországról115
Új prioritások India gazdasági életében117
P. Leonardo: Zaire a multinacionális konszernek szorításában119
Atombomba - házi használatra120
Alain de Penanster: A jezsuiták a holnap világát keresik121
Az oktatás új rendszere123
Az a titokzatos "iskolai százalék"124
John Berger: Manhattam125
Vaszil Rikov - a háborúról, hőseiről127
Híradás a norvég költőkről128
Képek
Kerényi Jenő szobrai
Spartacus19
Dózsa27
Munkásmozgalmi emlékmű, Miskolc37
"Bunkócska"50
Partizánemlékmű, Sátoraljaújhely (vázlat)61
Tanácsköztársasági emlékmű, Nagykanizsa76
Osztapenko-emlékmű91
Béke103
Május
Három évtized
Ortutay Gyula: Emlékező idő1
M. Kiss Sándor: Történelmeim16
Kósa László: Néprajztudományunk harminc esztendeje27
Katona Tamás: Harminc év a demográfiában38
Berkovits György: Változatok a szociográfiára46
Kulcsár Szabó Ernő: Megközelített korszerűség62
Krónika
Dolmányos István: A béke jaltai palotája76
Zdzislaw Jan Antoniewicz: Lengyelek Magyarországon83
Bartha Antal: Képek, gondolatok91
Könyvekről
Bakos István: Emberek, tájak, értékek az ország két szélén (Lázár István és Moldova György szociográfiájáról)99
Borisz Eichenbaum: Az irodalmi elemzés101
Az Egészről és a végigvitelről103
Új tanulmányok a mindennapi élet köréből106
Június
Szalai Sándor: A társadalomtudományok és korunk fő feladatai1
Héthy Lajos - Makó Csaba: A vállalat szociológiai elméletének fejlődése18
Szemle
Magyar néprajzi kutatás a szomszédos országokban
Balassa Iván: A szomszédos országokban élő magyarok körében végzett néprajzi kutatások legfontosabb eredményei és a hazai ismeretterjesztés29
Kósa László: A szomszédos szocialista országokban folyó magyar néprajzi kutatások irányzatai és intézményei31
Kovács Ágnes: A romániai magyar néprajzi kutatások: kiadványok, munkamódszerek, problémák37
Filep Antal: Magyar néprajzi kutatások Csehszlovákiában, a Szovjetunió Kárpátontúli Területein és Ausztriában38
Égető Melinda: Az anyagi kultúra néprajzi kutatásának helyzete a jugoszláviai magyarságnál41
Andorka Rudolf: Az ormánsági születéskorlátozás története45
Magyar világ
Dezséry László: A felvásárolt falu62
Jeney Sarolta: Szanálás a Józsefvárosban72
Fórum
Láng János: Lévi-Strauss strukturalizmusa86
Kövecses Zoltán: A sport mint a mindennapi élet egyik modellje97
Ranschburg Jenő: Adatok a sport etiológiájához108
Könyvekről
Kant: A vallás a puszta ész határain belül112
Neumann Mária - Salló Ervin - Toró Tibor: A semmiből egy új világot teremtettem113
Douglas Davies: Művészet és jövő114
Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma116
Külföldi folyóiratokból
F. Gyakonov: A szovjet Távol-Kelet problémái és távlatai119
C. Kin: Tegnapelőtt és ma Olaszországban121
Ademola Banjo: A közbenső technológia mellett és ellen szóló érvek123
Renzo Foa: Az iráni szubimperializmus124
Buenos Aires-i levél126
A. Avellaneda: Az argentin könyvkiadás megmenekülése vagy összeomlása127
Július
Csikós-Nagy Béla: Középtávú anyag- és energiapolitikai koncepciónk1
Zalai Ernő: Közgazdaságtan és matematika8
Ifjúság és társadalom
Pataki Ferenc: A kortárs-csoportokról20
Zsolnai József: Pedagógia és mindennapi élet33
Kóbor István: A felvételi vizsgarendszer néhány ellentmondásáról38
Magyar világ
Kunszabó Ferenc: Termelő és termelés48
Horváth Dezső - Pünkösti Árpád: Gyökerek57
Századok
Diószegi István: Andrássy és a "keleti kérdés" 1875-ben66
Szentmihályi Szabó Péter: Az angol nacionalizmus és patriotizmus80
Műhely
Máté Lajos: A felszabadult színház89
Könyvekről
A. J. Gurevics: A középkori ember világképe104
Az űrcivilizáció hajnala és jövője106
Tüskés Tibor: Kodolányi János110
Fügedi Erik: Uram, királyom... A XV. századi Magyarország hatalmasai111
Külföldi folyóiratokból
Jürgen Kuczynski: A gazdasági helyzet alakulása az imperialista országokban: 1974. évi mérleg, 1975. évi előrebecslés113
Oriana Fallaci: Levél Kissingernek kudarcai után115
Jean-Pierre Vigier: Belső ellentétek az Egyesült Államokban117
A történettudomány és az etnológia119
Interjú Gabriel Garcia Marquezzel120
Beszélgetés Michel Butorral123
Beszélgetés Roberto Rossellinivel124
Patrick Sery: A halál vámszedői126
D. Dmitrijev: Az ártalmatlanná tett revizor127
A szürkeség új megjelenési formái127
Augusztus
Lukács József: A vallás és az irracionalizmus problémái Lukács György életművében1
Könczöl Csaba: A nyelv eldologiasodása és az irodalom10
Ifjúság és társadalom
Bessenyei István - Némedi Dénes: Egyetemisták, egyetempolitika, cselekvés26
Szentirmai László: Az egyetemi hallgatók életmódjáról40
Heleszta Sándor - Rudas János: Szexualitás a társadalmi tudatban49
Fórum
Száraz György: Egy előítélet nyomában (Gondolatok egy könyv olvasása közben) 60
Dokumentum
Vitányi Iván: Beszélgetés Dienes Valériával83
Hozzászólás
Antoniewicz Roland József: Történelmeink102
Sándor Iván: Levél a szerkesztőhöz107
Könyvekről
A "fiatal Marx" nagykorúsítása110
John Rex: Szociológia és a modern világ demisztifikálása113
Öt könyv Olaszországról115
Külföldi folyóiratokból
Interjú Carlos Altamiranóval, a Chilei Szocialista Párt főtitkárával118
J. Holt - J. Seaman - J. Rivers: Újra az éhínség119
Baszkföld - Állandó kihívás Franco rendszere ellen121
V. Perevegyencev: Milliós szovjet városok122
M. Bajec: A lehetetlen "életközösség"123
J. Mikolajczyk: Közigazgatási reform Lengyelországban1234
V. Bogdanovics: Munkásaink Csehszlovákiába mennek124
Mindenütt Tanaföld125
J. Power: Vendégmunkások Európában126
Szeptember
Simai Mihály: Világproblémák, globális jóslatok és korunk társadalmi konfliktusai1
Schultheisz Emil: Tíz és fél millió ember egészsége16
Kilátó
Kalmár György: Banglades szabadsága29
Ilkei Csaba: Az egyik Kongó43
Benke József: A palesztin nemzeti tudat kialakulása és története49
Magyar világ
Márkus István: Egykori szegényparaszt-családok pályatípusai62
Csalog Zsolt: "Legfontosabb a Tisza"80
Tarnói Gizella: Hiánycikk és "feketepiac"86
Hozzászólás
Józsa Péter: Lévi-Strauss strukturalizmusának újabb viszontagságai92
Láng János: Válasz Józsa Péternek98
Könyvekről
G. Liszicskin: Mi kell az embernek?102
Gilbert Ryle: A szellem fogalma106
Béládi Miklós: Érintkezési pontok110
Nemeskürty István irodalomtörténete111
Külföldi folyóiratokból
Egy átrendeződő világ114
A. Wasilkowski: Az ésszerű munkaerőgazdálkodás ksérdései a KGST-országokban116
G. Lapouge: Az antropológusok felfedezők vagy kémek?117
Corinna Adam: A csendes megszállók 119
A jugoszláv-albán kapcsolatok bővülése120
Immanuel Wallerstein: Osztály és osztályharc Afrikában120
Han Suyin: Nincs vissza!122
A. Wasilkowski: Hogyan lehet bekerülni a főiskolákra?124
Olivier Todd: Beszélgetés a 70 éves Graham Greennel126
Október
Vörös Károly: A modern értelmiség kezdetei Magyarországon1
Ágh Attila: Az ipari társadalom "határai" avagy a posztindusztriális társadalom21
Dokumentum
Menczer Béla Párizsban32
Műhely
András László: Alapos gyanú50
Wessetzky Vilmos: Egy elfelejtett magyar egyiptomi expedíció67
Figyelő
Halász Zoltán: Antal Frigyes öröksége72
Nemes Károly: A filmtudomány fejlődésének néhány problémája76
Magyar világ
Hajnóczy Péter: Az elkülönítő84
Hajnal László Gábor: Sürgősségi ellátás és orvosképzés101
Könyvekről
Mérei Ferenc: A NÉKOSZ pedagógiája107
Magyar História112
Erdély, 1867113
V. J. Propp: A mese morfológiája115
Külföldi folyóiratokból
Gunnar Myrdal: Mi a fejlesztés?118
Basil Davidson: Milyen legyen Afrika?120
Beszélgetés Santiago Carillóval123
E. Behr: Interjú Daniel Cohn-Bendittel124
Toffler a családról125
V. Novikov: Borisz Pilnyak alkotói útja127
November
Kulcsár Kálmán: A szervezet és környezete1
Tóth Tibor: A nagybirtoktól a nagyüzemig (A nagyüzemi fejlődés vizsgálatának módszertani kérdéseihez)13
Műhely
Sükösd Mihály: Sinkó Ervin: értelmiségi a forradalomban, forradalom az értelmiségiben23
Végh Antal: Emlékeim egy ember közelségéből40
Kósa Ferenc: Suksin hűsége56
Fórum
Győri György: Beszélgetés Szondi Lipóttal63
Szemle
Csoma Gyula: A "megszüntetve megtartott" iskola72
Ivan Illich: A társadalom iskolátlanítása84
Könyvekről
Krúdy Gyula: A tiszaeszári Solymosi Eszter94
Paczolay Gyula: Tudományok és rendszerek96
Szociálpszichológia - nevelőknek98
A. A. Moles: A giccs, a boldogság művészete100
Hat könyv Spanyolországról102
Külföldi folyóiratokból
V. Perevegyencev: Demográfiai hullám, életkor, migráció a Szovjetunióban106
M. Weselowska: Szintetizált kolléga108
Nagasaki brutális logikája111
A halál árnyékának restaurálása113
J. Vaizey: Beszélgetés Gunnar Myrdallal115
Születésnapi beszélgetés Jean-Paul Sarte-ral117
John Berger: Az utolsó közönség121
R. Lempp: Iskola, amely tökretesz123
Malcolm Bradbury: Az ötvenes évek után125
Vinokurov és Jevtusenko a mai költészet problémáiról126
December
Vitányi Iván: Ifjúság és kultúra1
Földényi F. László: Vázlat a kegyetlenségről8
Fórum
Ladányi János: Fogyasztói árak és szociálpolitika16
Dokumentum
Szembesítés - Dokumentumfilm a Hószakadás fogadtatásáról (Zoltai Dénes bevezetőjével)30
Szemle
Kelemen János: Lukács és a nyelvprobléma47
Pusztay János: Vázlatpontok a magyar nyelvhasonlítás történetéhez56
Magyar világ
Rudas János: Betanított munkás, szakmunkás (A technika és a szakképzettség kapcsolata)67
Garami László: Falusi értelmiség - baráti kapcsolatok, kultúraközvetítés84
Vita
Barta Gábor: Történelemről írni94
Levél a szerkesztőséghez107
Könyvekről
Szűcs Jenő: Nemzet és történelem (Klaniczay Tibor)110
Andorka Rudolf: Új külföldi szociológiai könyvek114
Külföldi folyóiratokból
Értelmiség és osztályharc (Beszélgetés Pierre Bourdieu-vel 118
F. Painton: Nyugat-Európa forrongó kisebbségei121
L. J. Cohen: A valószínűségszámítás kialakulása 123
S. Lannes: A napsütés ára - 1975125
Salinger magánirodalma126
N. Moleva: Ciurlionis világa127
Antonioni új filmjéről127
Képek
Perhács László rajza 29
Morvay Zsuzsa: Figurák 83
Dohnál Tibor rajza93
Nagyító108
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem