933.687

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

„Antikvarium.hu” Nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata


Általános információk:
A jelen Nyereményjátékot (a továbbiakban Nyereményjáték) az Antikvarium.hu Kft. szervezi (a továbbiakban Szervező).
Az Antikvarium.hu Kft. adatai az alábbiak:
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 29.
Cégjegyzékszám: 06-09-018051
Adószám: 23699261-2-06
Ügyfélszolgálat: +36 (62) 452-833
E-mail: info@antikvarium.hu
Honlap: www.antikvarium.hu
A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek irányadók (a továbbiakban Játékszabályzat).

A játék definíciója: Az Antikvarium.hu Kft. Nyereményjátékban a weboldalon regisztrált résztvevők a www.antikvarium.hu megújult weboldalán 3000 Ft-nál nagyobb értékben való vásárlással és a rendelés átvételével nyereményt kaphatnak. A Nyereményjáték sorsolásos nyereményjáték, ajándéksorsolás. A Nyereményjátékban az Antikvarium.hu megújult weboldalán 3000 Ft-nál nagyobb értékben vásárlók akkor részesülnek nyereményben, amennyiben kisorolásra kerülnek.

A játék menete
A Nyereményjátékban a Szervező honlapján regisztrált felhasználók vehetnek részt.
A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban való résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
A Nyereményjátékban való részvételhez eleget kell tenni az alábbi feltételeknek. A Nyereményjátékban csak nagykorú személyek vehetnek részt. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a játékból kizárt személyek. A kizárt személyekkel kapcsolatosan jelen játékszabály kizárással kapcsolatos pontjai tartalmaznak további rendelkezéseket.
A Nyereményjáték időszaka alatt tett többszöri vásárlások összege nem adódik össze. A résztvevők a Nyereményjátékban korlátlan alkalommal vehetnek részt.
A résztvevők 3000 Ft-onként többszörözhetik esélyeiket, tehát 6000 Ft-nál kétszeres, 9000 Ft-nál háromszoros, stb. eséllyel indulnak a nyereményért.
Amennyiben a résztvevő 3000 Ft-nál nagyobb értékben vásárol, és rendelését átveszi, úgy sorsolásban vehet részt, amely sorsolás sikeressége esetén nyereményben részesülhet.
Amennyiben a játék során technikai hiba lép fel azzal kapcsolatban nem tudjuk vállalni a felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.

A Nyereményjáték időtartama:
2015. november 27-től 00.00 órától 2015. december 24. 24.00 óráig tart. A határidőn túl befejezett megrendeléseket, vásárlásokat sajnos nem áll módunkban elfogadni.

Nyeremények:
Azok a résztvevők, akik 3000 Ft-nál nagyobb értékben vásároltak és csomagjukat átveszik, nyereménysoroláson vesznek részt. A nyeremény egy iPhone 6s mobiltelefon. A nyertesnek lehetősége van választani a felajánlott iPhone 6s piaci forgalomban lévő színei közül.
A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a Nyereményjátékban a nyereményt más nyereménnyel helyettesítse. A helyettesítő nyeremény az eredeti nyereménnyel egyenértékű, vagy azt meghaladó értékű lehet. Az előbbiekkel kapcsolatos reklamációt a Szervező nem fogad el.
A nyeremény nem ruházható át másra és nem váltható át készpénzre. A nyereménnyel kapcsolatos személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

Nyereménysorolás:
A nyereménysorsoláson egy nyertes kerül kisorsolásra.
A nyeremények kisorsolásának időpontja 2015. január 7. 10 óra.
A nyeremények kihirdetésének időpontja 2015. január 7. 15 óra.
A nyertes, illetve tartalék nyertes nyilvánosságra hozatalának helye a Szervező honlapja, és közösségi oldala illetve a Szervező emailen és szükség esetén telefonon értesíti a nyertest, és tartalék nyertest. Amennyiben a nyertes a megadott e-mail címén nem érhető el, akkor a Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a következő 2 napon belül elérje a nyertest. Amennyiben az előbbi 2 napon belül Szervező nem tudja elérni a nyertest, úgy a nyertes helyébe a soron következő tartalék nyertes lép.
A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal.

Tartalék nyertesek meghatározása
A Szervező a Nyereményjáték során 1 fő tartalék nyertest határoz meg. A tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az őt megelőző nyertes a Nyereményjáték során bármilyen okból kizárásra kerül, a Nyereményjátékból kilép, vagy a Nyereményjáték tartalék nyertest megelőző nyertese nem kívánja átvenni a nyereményt határidőben, vagy a Nyereményjátékkal bármilyen módon nem működik együtt.
A tartalék nyertes az, aki a fenti nyertest követően kerül kisorolásra. A tartalék nyertesre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

Nyeremények átadás
A nyertes köteles közreműködi abban, hogy a nyeremény részére átadásra kerülhessen. A nyertes felelőssége, hogy a nyeremény a közzétételtől számított legkésőbb 8 napon belül részére átadásra kerüljön. Amennyiben az előbbi 8 napos határidőn belül a nyeremény nem kerül átadásra, úgy a nyeremény átadásával kapcsolatban a Szervezőt a továbbiakban nem terheli felelősség.
A nyeremény átvételét a Szervező a nyertessel előre egyeztetett helyen és időpontban biztosítja. A nyertes egyértelmű hozzájárulását adja, hogy az Antikvarium.hu fényképet vagy videofelvételt készítsen a nyeremény átadásáról. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező publikálja a nyertes nevét és a nyertesről készült fényképet vagy felvételt az Antikvarium.hu által kiküldendő hírlevelében, Facebook felületén, honlapján és egyéb felületein.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy nyereményét törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja veheti át.

Kizárás a játékból:
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja azt a résztvevőt, aki a regisztráció alatt nem valós vagy téves adatokat adott meg vagy a játékszabály követelményének nem felel meg, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. A résztvevő téves adatszolgáltatásából kifolyólag Szervezőt nem terheli semmilyen kötelezettség.
Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a résztvevőt, aki csalást követ el.
A Nyereményjátékból ki van zárva a Szervező, annak dolgozói, alvállalkozói, illetve ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Nyereményjáték megszüntetése
Amennyiben jelen Nyereményjáték kapcsán visszaélések száma kritikus értéket halad meg vagy eléri a résztvevők 5%-t akkor a Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a Nyereményjátékot megszüntesse vagy törölje.

Játékszabályzat módosítása
Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosításához. Amennyiben a Játékszabályzatot módosítjuk, akkor erről előzetesen email címére küldött értesítésben tájékoztatjuk. Amennyiben az előbbi tájékoztató email követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor a módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben az előbbi tájékoztató email követően módosítja, vagy visszavonja hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor jelen Játékszabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.

Egyéb információk
A Nyereményjátékkal kapcsolatos bővebb információkkal az alábbi oldalakon találhatóak: www.antikvarium.hu/nyeremenyjatek