A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Akciós szabályzatok megtekintése
AKCIÓS SZABÁLYZAT


Általános információk

Jelen akciót az Antikvárium.hu Kft. szervezi (a továbbiakban Szervező).

Az Antikvárium.hu Kft. adatai az alábbiak:
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 29.
Cégjegyzékszám: 06-09-018051
Adószám: 23699261-2-06
Ügyfélszolgálat: +36 (62) 452-833
E-mail: info@antikvarium.hu
Honlap: www.antikvarium.hu
Az akcióra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek irányadók (a továbbiakban Akciós szabályzat).


Az akció definíciója

Az Dióverő játékos akcióban a www.antikvarium.hu weboldalon vásárló felhasználók a Szervező honlapján való vásárláskor a játék során minden antikvár könyvre garantált kedvezményt kaphatnak. Az Antikvarium.hu weboldalán a kedvezményben a vásárlók akkor részesülnek, ha véglegesítik megrendelésüket.

Az akció időtartama

Az Dióverő akció 2023. október 3-5-ig tart. A határidőn túl leadott rendelésekre a meghirdetett kedvezményt nem áll módunkban biztosítani.

Az akció menete

 • Ajánlatunk csak a fenti időszak alatt érvényes. (2023. október 3-án 0:00:00-tól 2023. október 5-én 23:59:59-ig) A kedvezmény érvényét veszti október 6-a 0:00 után!
 • A felhasználó kosarába gyűjti a kiválasztott könyveket.
 • Az akció ideje alatt, minden kosárba helyezett könyv esetében a kosárba helyezés pillanatában felbukkan az akciós játék. A kedvezmény a játék elindítása után mutatkozik meg. A kedvezmény mértéke 10-100% lehet. A következő kedvezmények érhetőek el: 10, 15, 20, 35, 50, vagy 100%.
 • A játék után a kedvezménnyel csökkentett ár a kosárban lévő könyv mellett látható.
 • Az egyes könyvekre vonatkozó kedvezményeket legkésőbb az akció végéig lehet beváltani.
 • Az akció alapjául az adott időszakon belül leadott megrendelések könyvei szolgálnak (A külön napokon megrendelt könyvek összesítésére nincs mód).
 • Amennyiben a köteteket az akciót megelőzően helyezte a kosarába, a megrendelés véglegesítése előtt a könyvek címe mellett látható akciós ikonra kattintva lesz lehetősége a játékra. Az akció csak a fenti időszak alatt érvényes. A kedvezmény érvényét veszti a játék vége után!
 • A játék bármikor kikapcsolható a kosárban látható „Nem kívánok játszani” jelölőnégyzet kipipálásával. Ekkor a játék nem jelenik meg többé, és a könyvek a szokásos módon vásárolhatóak meg. A pipa kitörlésével a játék újra elérhető lesz.
 • A kedvezmények értékei 10 Ft-ra kerekítve kerülnek kiírásra.
 • A pontáruházban megtalálható könyvekre nem érvényes az akció.
 • Az akció összevonható más ajánlatainkkal is (lásd: pillanatnyi áras könyvek, ill. 15000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes házhoz szállítás).
 • A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség az akcióban való résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
 • A 15.000 Ft feletti ingyenes szállítás eléréséhez a könyvek kedvezménnyel csökkentett árát vesszük figyelembe.
 • Az akció időtartama alatt a kuponkódok felhasználása nem engedélyezett.
 • Az akciós ajánlat a következő könyvekre nem vonatkozik:
 •   előjegyzett könyvek
    az új könyvek
    Máté Bence – A kiállítás album
    Eredeti Fény Zen Templom kiadó könyvei
    Gorka Géza Életműve
    Gunagriha szerző által írt újszerű könyvek
 • Az akcióban a Szervező honlapján vásárló felhasználók vehetnek részt.
 • A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek a Szervezőnek nem róhatók fel, mint pl. internetkapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.
 • A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség az akcióban való résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Akciós szabályzat módosítása

Fenntartjuk a jogot az Akciós szabályzat módosítására. Amennyiben az Akciós szabályzatot módosítjuk, akkor arról előzetesen e-mailben küldött értesítésben tájékoztatjuk. Ha a tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, úgy módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben a tájékoztató e-mailt követően módosítja, vagy visszavonja azt, akkor jelen Akciós szabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.

Általános nyereményjáték szabályzat
1 millió antikvár kötet kínálatunkban
Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az antikvarium.hu webshop online portál hivatalos oldalán meghirdetett Nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.
A játék szervezője:
Jelen nyereményjáték (a továbbiakban “Játék,”) szervezője az Antikvárium.hu Kft. a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”. (Székhelye: 6771 Szeged, Makai út 29., telephelye: 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál út 3-5.)
A Játék időtartama:
A fődíjért folyó nyereményjáték időtartama meghosszabbításra került, 2023.10.08. 23:59-ig lehetséges részt venni a játékban.
2023. 10. 02. 0:00 – 2023. 10.02. 23:59. A Játékban részt venni a megadott napon lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett vásárlások érvénytelenek.
Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos:
info@antikvarium.hu
A nyereményt a Szervező biztosítja.
A kampány során a Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.
A Játékban résztvevő személyek:
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező természetes személy (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
A Játék menete:
A Játékra jelentkezni az adott akciós napon, 2023. október 2-án történő vásárlással lehet, a webáruház teljes (antikvár és új kiadású, előjegyzett) könyvkínálatából. A Játék más akciókkal nem vonható össze.
Szervező honlapján való adott napi vásárlással minden felhasználó részt vesz a Játékban. Vásárláskor a Játékos email fiókjába megkapja a visszaigazoló emailt, amely tartalmazza a rendelés azonosítószámát.
Abban az esetben, ha a sorszám utolsó számjegye megegyezik a Szervező által korábban meghatározott számjeggyel, a vásárló visszanyeri a teljes vásárlásának összegét. A nyertes rendeléshez számított szállítási díj költségét a Szervező átvállalja.
Egy Játékos több alkalommal is részt vehet a játékban.
Szervező az akciós nap előtt meghatározza a számjegyet, amelyről weboldalán és minden social csatornán előzetesen hírt ad. Ennek időpontja: szeptember 29.
A kedvezményben csak akkor részesül a Vásárló, ha az akciós napon véglegesíti megrendelését. Korábban előjegyzett és az adott napon elérhető könyvek is részt vesznek az akcióban.
Akik október 8-ig minimum 3000 Ft értékben vásároltak a webshop kínálatából, automatikusan részt vesznek továbbá egy nyereményjátékban. Ez a minimum vásárlási összeg a könyvárra vonatkozik. Egy Nyertes és két pótnyertes kerül kisorsolásra.
Fődíj:
2 fő részére, két éjszaka szállás, félpanzióval. Továbbá 2 fő részére belépőjegy egy alkalommal a Gutenberg Múzeumba, amely a németországi Mainz városában található. Szervező minden költséget biztosít, ami az utazással, a szállással és a belépőjegyekkel kapcsolatos.
VAGY
2 fő részére két éjszaka szállás, félpanzióval. Továbbá a Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter múzeumba két fő belépő egy alkalommal. Szervező minden költséget biztosít, ami az utazással, a szállással és a belépőjegyekkel kapcsolatos.
Az utazást a Nyertes választja ki és a Nyertes határozhatja meg az utazás időpontját is, ami nem lehet sorsolást követő fél éven kívül.
A Fődíj sorsolásban való részvétel feltétele:
Játékosnak a rendelt könyvcsomagot át kell vennie, a vásárlást azzal tekintjük befejezettnek. Ennek határideje: november 2.
A rendeléshez a nyeremény kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyeket már a Játékra történő jelentkezéskor lehetőség van megadni.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.
A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre. Más akciókkal nem vonható össze.
Egy Játékos annyi alkalommal vehet részt a Játékban, ahány alkalommal az adott napon a vásárlása összege eléri a minimum 3000 Ft-ot.
Sorsolás:
A sorsolás 2023. november 6-án, 10 órakor Szervező székhelyén zajlik a random.org szoftver segítségével.
Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a Játékos által megadott adatok nem valósak, az elérhetőségek nem léteznek, a nyertes Játékos nem teljesítette a feltételeket vagy nem járul hozzá személyének nyilvánosságra hozatalához továbbá képi-videós anyagok készítéséhez, majd annak publikálásához az antikvarium.hu online felületein, annak helyébe pótnyertes lép. Amennyiben az első pótnyertes sem felel meg a megadott feltételeknek, annak helyébe a második pótnyertes lép. Amennyiben a kisorsolt nyertes és a pótnyertesek sem felelnek meg a Játék szabályzatának, úgy a nyeremény nem kerül átadásra, a Játék nyertes nélkül zárul.
A Szervező a sorsolás tényét és a Játék eredményét a sorsolást követően legkésőbb 48 órán belül weboldalán és FB és Instagram oldalán teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.
Szervező a nyertest a soroslást követő 48 órán belül emailben értesíti. Amennyiben a nyertes Játékos értesítésre a meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező joggal értesíti a sorsoláson kisorsolt Pótnyertest, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Nyertesre.
A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.
Nyeremény átvétele:
Az utazást jelképező vouchert a Szervező személyesen adja át a nyerteseknek (a Szervező székhelyén vagy megjelölt irodájában). Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése megoldható.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
Felelősségkizárás:
A vásárlási folyamatban fellépő hiányosságáért (a jelentkezéskor történő névelírás, email elírás) értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
Amennyiben a Szervező hibájából a megrendelés (részben vagy egészben) nem teljesíthető, amelynek következtében a Játékos megrendelésében szereplő könyvár így 3000 Ft alá csökken, a Játékos továbbra is részt vehet a Fődíj sorsolásán.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
Részvételi jogosultság:
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat.
Felelősség kizárása:
A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért a Szervező, a platform folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező, a platform működési és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos, vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a Játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.
A játék idő előtti befejezése:
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai-, vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.
A jogi út igénybevétele:
A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.
Egyéb rendelkezések:
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi, vagy objektív okokból szükséges. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.
Adatkezelési szabályok:
A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.
Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt nevét és fotóját (a nyeremény átvételéről, megérkeztéről vagy az utazás során készített felvételekről) a Szervező közzé tegyen kommunikációs eszközein.
A képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához a 2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”) 2:48. §. alapján a Nyertes önkéntesen, térítésmentesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy róla képmás (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön a nyeremény átadásakor és a nyereményként meghatározott utazás alatt. A készült anyagokat a Szervező határozatlan ideig felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja online közösségi felületein, weboldalán, hírlevelekben a Szervező népszerűsítése céljából.
A Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett. Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.
A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A Személyes adatok kezelője és feldolgozója: Antikvárium.hu. Kft
székhely és levelezési cím: Magyarország 6771 Szeged, Makai út 29.
telefonszám: +36 62 452-833
web: https://www.antikvarium.hu/
Az Antikvárium.hu képviselője: Chovanecz Balázs ügyvezető
e-mail cím: info@antikvarium.hu
Érintett személyek jogai:
Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.
A Játékos jogosult a személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta, vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszünteti.
Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
 • Vezeték- és keresztnév
 • Email cím
Az érintettek köre:
A játékban résztvevő valamennyi érintett. Az adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.
Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken: info@antikvarium.hu
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben
Az adatkezelés biztonsága:
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmasjellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek egyike teljesül:
 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak:
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések:
Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Egyéb adattovábbítás:
Szervező adatkezelő a megadott személyes adatokat a DM adatbázisába továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Játékos hozzájárulása a Játékban való részvétellel. A hozzájárulással Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelő elektronikus reklámüzenetekkel/újabb nyereményjátékok és akciók továbbítása céljából keresse meg.
Vegyes rendelkezések:
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szerződéses Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.AKCIÓS SZABÁLYZAT


Általános információk

Jelen akciót az Antikvárium.hu Kft. szervezi (a továbbiakban Szervező).

Az Antikvárium.hu Kft. adatai az alábbiak:
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 29.
Cégjegyzékszám: 06-09-018051
Adószám: 23699261-2-06
Ügyfélszolgálat: +36 (62) 452-833
E-mail: info@antikvarium.hu
Honlap: www.antikvarium.hu
Az akcióra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek irányadók (a továbbiakban Akciós szabályzat).


Az akció definíciója

A Könyvszüreti villámakcióban a www.antikvarium.hu, vagyis a Szervező honlapján való vásárlással a felhasználók minden antikvár kiadványra 25% kedvezményben részesülnek Ezek a kedvezmények a Pillanatnyi áras kötetek kedvezményeivel összevonhatóak. A kedvezményben csak akkor részesülnek a vevők, ha az akciós időszak alatt véglegesítik megrendelésüket.

Az akció időtartama

A Könyvszüreti villámakció 2023. szeptember 19. 00:00 órától szeptember 19. 23:59 óráig tart. A határidőn túl leadott rendelésekre a meghirdetett kedvezményt nem áll módunkban biztosítani.

Az akció menete

 • A Könyvszüreti villámakció csak a fenti időszak alatt érvényes (2023. szeptember 19. 0:00-tól 23:59-ig). A kedvezmény érvényét veszti szeptember 19. 23:59 után!
 • Az akcióban a Szervező honlapján vásárló felhasználók vehetnek részt.
 • Az akció alapjául az adott időszakon belül leadott megrendelések könyvei szolgálnak (A külön napokon megrendelt könyvek összesítésére nincs mód).
 • A vásárló akkor részesül a kedvezményben, ha kosarába gyűjti a kiválasztott könyveket, majd véglegesíti a megrendelését 2023. szeptember 19-e 23:59 előtt.
 • A weboldalon szereplő akciós ikonnal jelölt termékek árai már tartalmazzák a 25%-os kedvezményt
 • Az akcióban részt vesznek azok az antikvár könyvek is, amelyek az akció kezdete előtt kerültek a kosárba.
 • A kedvezmények értékei 10 Ft-ra kerekítve kerülnek kiírásra.
 • A 25% kedvezmény a hagyományos, "forintos" webáruházban, a kosárban lévő könyvekre leadott rendelésekre vonatkozik.
 • A pontáruházban megtalálható könyvekre nem érvényes az akció.
 • Az akció összevonható más ajánlatainkkal is (lásd: pillanatnyi áras könyvek, ill. 15000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes házhoz szállítás).
 • A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség az akcióban való résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
 • A 15.000 Ft feletti ingyenes szállítás eléréséhez a könyvek kedvezménnyel csökkentett árát vesszük figyelembe.
 • Az akció időtartama alatt a kuponkódok felhasználása nem engedélyezett.
 • Az akciós ajánlat a következő könyvekre nem vonatkozik:
 •   előjegyzett könyvek
    az új könyvek
    Máté Bence – A kiállítás album
    Eredeti Fény Zen Templom kiadó könyvei
    Gorka Géza Életműve
    Gunagriha szerző által írt újszerű könyvek
 • A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek a Szervezőnek nem róhatók fel, mint pl. internetkapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.

Akciós szabályzat módosítása

Fenntartjuk a jogot az Akciós szabályzat módosítására. Amennyiben az Akciós szabályzatot módosítjuk, akkor arról előzetesen e-mailben küldött értesítésben tájékoztatjuk. Ha a tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, úgy módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben a tájékoztató e-mailt követően módosítja, vagy visszavonja azt, akkor jelen Akciós szabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.


Kedves Ügyfelünk!

Megújult színes designnal és izgalmasabbnál izgalmasabb témakörökkel várjuk Vasárnaponként 2023-ban is.
Ön továbbra is otthonról, kényelmesen válogathat minden vasárnap, hetente változó akciós témaköreink könyvei közül.

Most vasárnap bármi, amit éppen akciós témakörünkből rendel 20% KEDVEZMÉNNYEL lehet az Öné! A vasárnapi kuponakció kizárólag regisztrált és akciós hírlevélre feliratkozó ügyfeleinkre vonatkozik. Az aktuális akciós kuponkódot az akciós napon kiküldött hírlevél tartalmazza.

 • Az akcióban kihirdetett témakörbe tartozó minden könyvre érvényes a 20% kedvezmény.
 • Az akciós lehetőség a hagyományos, "forintos" webáruházban leadott rendelésekre vonatkozik. A pontáruházban rendelt kötetek a megszokott ügymenet szerint kerülnek összesítésre és számlázásra.
 • Az akciónk összevonható a pillanatnyi áras könyvekre vonatkozó kedvezményekkel.
 • Az akciónk által nyújtott további 20% kedvezmény csak az akciós vasárnapokon vehető igénybe az aktuális akciós kuponkód beváltásával..
 • Azok a könyvek, amelyek (az akcióban megjelölt témakörbe tartoznak és) úgy kerültek a kosárba, hogy nem az akció időtartama alatt rakta bele, attól még a vasárnapi akciós időszakban kedvezményre jogosultak, amennyiben az aktuális akciós kuponkódot érvényesíti a kosárban.
 • Az akció csak az antikvár könyvekre érvényes.
Az akciós ajánlat a következő könyvekre nem vonatkozik:
 • előjegyzett könyvek
 • az új könyvek
 • Eredeti Fény Zen Templom kiadó könyvei
 • Gorka Géza Életműve
 • Gunagriha szerző által írt újszerű könyvek

Figyelje a postaládáját, amiben előre tájékoztatni fogjuk a vasárnapi akciós témakörről és az aktuális akciós kuponkódról!!

Üdvözlettel:
Antikvarium.hu
NÁLUNK MEGVAN, VAGY MEGSZEREZZÜK!AZ 50 LEGJOBB SZÉPIRODALMI KÖNYV NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT


Általános információk

Jelen akciót az Antikvárium.hu Kft. szervezi (a továbbiakban Szervező).

Az Antikvárium.hu Kft. adatai az alábbiak:
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 29.
Cégjegyzékszám: 06-09-018051
Adószám: 23699261-2-06
Ügyfélszolgálat: +36 (62) 452-833
E-mail: info@antikvarium.hu
Honlap: www.antikvarium.hu
Az akcióra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek irányadók (a továbbiakban Akciós szabályzat).


Az akció definíciója

Az 50 legjobb szépirodalmi könyv nyereményjáték keretein belül az Antikvárium.hu oldalán regisztrált felhasználóknak lehetőségük van leadni szavazatukat a www.antikvarium.hu/szepirodalmi-unnep/50-legjobb-konyv oldal listájában megjelenő könyvekre, az oldalon található útmutatás alapján. Minden felhasználó, aki érvényes szavazatot adott le, részt vesz a 3 db könyvcsomag sorsolásában.

A nyereményjáték időtartama

Az 50 legjobb szépirodalmi könyv nyereményjáték 2022. március 21. – 2022. április 24-ig tart. A határidőn túl leadott szavazatokat nem áll módunkban figyelembe venni a sorsoláskor.

A nyereményjátékban részt vevő személyek

A nyereményjátékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat szerinti kizárás. Kizárt a játékból a játék szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Játékosnak adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

Résztvevők

A sorsolásban azon regisztrált felhasználók vesznek részt, akik 2022. 03. 21. és 04.24. között érvényes szavazatot adtak le valamely könyvre a www.antikvarium.hu/szepirodalmi-unnep/50-legjobb-konyv oldalon. Egy felhasználó csak egyszer szavazhat, utólag nem módosíthatja a leadott szavazatát. A Játékosok közül a Szervező a „Nyeremények” pontban meghatározottak alapján kihirdet 3 nyertest. A Játékosok a játékban történő részvétellel egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében az Antikvárium.hu (Antikvárium.hu Kft.) közzétehesse a Facebook-/ Instagram weboldalán.

Nyeremények

A nyereményjáték során az érvényes szavazatot leadók között kisorsolásra kerül 3 db könyvcsomag, melyek mindegyike tartalmaz egy-egy példányt a ranglista első öt helyezettjéből. A ranglista a felhasználók által leadott szavazatok alapján jön létre, így annak sorrendjét alakítani nem áll módunkban.

Nyertes kiválasztása és sorsolása

A sorsolásra 2022. április 26-án kerül sor a random.org segítségével.

Nyertesek értesítése

A nyertest az általa regisztráláskor használt e-mail címen értesítjük, 2022. 04. 26. és 2022. 05. 13. között. A nyertes 15 napon belül jelentkezhet a nyereményéért, ennek lejárta után a Szervező köteles pótnyertest hirdetni.

Adófizetés és egyéb költségek

A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

Nyeremények átvétele

A nyereményeket postázzuk, melynek költségeit cégünk állja.

Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A Szervező fenntartja a jogot, hogy készlethiány vagy egyéb technikai jellegű probléma esetén módosítsa a nyeremény könyvcsomag tartalmát.

A Szervező jogai

Az Antikvárium.hu (Antikvárium.hu Kft.) kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Antikvárium.hu honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. Az Antikvárium.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Antikvárium.hu (Antikvárium.hu Kft.) számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az Antikvárium.hu (Antikvárium.hu Kft.) a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Nyereményjátékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Nyereményjáték hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: · az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Nyereményjátékban való részvétellel, a szavazat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg; · a nyertes Játékosok adatait, a nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja a "https://www.antikvarium.hu/” weboldalon; · a Nyereményjáték során megszerzett személyes adatot a Szervező kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja; · a Játékos külön hozzájárulása esetén a Szervező a Nyereményjáték során megszerzett e-mail címre a nyereményt biztosító hírlevelet küldjön; · A válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célból történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig. · A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig tart. A hírlevélről leiratkozni a hírlevél alján megtalálható linken, vagy e-mail küldésével az info@antikvarium.hu e-mail címre lehet. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező és a Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével az info@antikvarium.hu e-mail címre, vagy a Szervező, illetve a Lebonyolító címére küldött postai levélben. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező és a Lebonyolító a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Nyereményjátékban résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A nyereményjáték szabályzat módosítása

Fenntartjuk a jogot a nyereményjáték szabályzat módosítására. Amennyiben a nyereményjáték szabályzatot módosítjuk, akkor arról előzetesen e-mailben küldött értesítésben tájékoztatjuk. Ha a tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, úgy módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben a tájékoztató e-mailt követően módosítja, vagy visszavonja azt, akkor jelen nyereményjáték szabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.