Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA)

Nemzetközi konferencia/A konferencia ideje: 2003. április 01-02.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 387 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Angol  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-472-721-2
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Plenáris ülés 17
Ertsey Imre - Jávor András: A kutatás jövője a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában 19
Prof. Dr. Drs. h.c. Jürgen Zeddies: EU agriculture facing agricultural reforms and east enlargement 28
Hajas Pál: State of Biological Resources and Agriculture Options Towards 2030 A biológiai alapok helyzete és a mezőgazdaság lehetőségei 2030-ig 34
W. J. M. Heijman - M. H. Hubregtse: Regional economic impact of agritourism: method and application to the provinces of the Netherlands. 51
Edward Majewski: Will Polish agriculture under CAP win or loose? 63
Nábrádi András: Az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar az élelmiszergazdaság szolgálatában. 74
Csáki Csaba: A vidékfejlesztés új irányai - Különös tekintettel az Európai Unióhoz csatlakozó országokra 82
Agrárgazdasági szekció 95
Alvincz József: Jövedelemadózás a magyar mezőgazdaságban. 97
Szűcs Mária: Az agrárszabályozás speciális vonásai 2002-ben. 98
Neszmélyi Athéné: Az EU agrár kifizető ügynökségi rendszer működése Hollandiában. 99
Popovics Péter András: Ártranszmisszió vizsgálat a tej vertikumban. 100
Ludger Hinners Tobrägel - Keszthelyi Krisztián: Direct payments for Hungarian farmers - Impacts on production structure and income. 101
Fehér István - Alexandr Kuldosin: A magyar agrár-külkereskedelem változásai a FAK országokban, különös tekintettel Oroszországra. 102
Baranyai Nóra - Kardos Zoltánné: A kilencvenes évek agrárgazdasági folyamatainak főbb jellemzői hazánkban. 103
Jaan Leetsar: Socio-economic models of agriculture in Estonia. 104
Fábián-Seremetyev Márk: A Közös Agrárpolitika változása, teendőink és felkészülés a tagságra. 105
Vasa László - Németh József: Trends in Japanese agricultural policy. 106
Fehér István - Iglói Gabriella: Intézményi felkészültség mérése a Strukturális Alapok vonatkozásában. 107
Mogyorósy Eszter Réka: AZ EU regionális politikája Magyarországon jelenleg és a csatlakozás után, különös tekintettel az ISPA és Kohéziós Alapra. 108
Margaret Chis - Anamaria Vatca: Factors influencing the capitalization of the agricol exploitation in Romania. 109
Katonáné Kovács Judit: Környezetterhelési mutatók jelentősége a mezőgazdaságban. 110
Udovecz Gábor: Kilátások a növényi termékek világpiacán. 111
Popp József: Kilátások az állati eredetű termékek világpiacán. 112
Palkovics Miklós - Csordás László: Támogatáspolitika strukturális megközelítésben (EU-s tények, hazai kilátások). 114
Mészáros Sándor: Az Európai Unió és Magyarország: a mezőgazdaság eredménymutatóinak összevetése. 115
Szabó G. Gábor: Kihívások és válaszok - mezőgazdasági szövetkezetek az Európai Unióban. 116
Vállalatgazdasági szekció 117
Hegyi Judit - Csatai Rózsa: A Nyugat-Dunántúl egyéni gazdaságainak vizsgálata a munkaerő felhasználás szempontjából. 119
Deme Pál - Szabó Szilárd - Petrusán János - Zsákai Lajos: A zöldbab termesztésének gazdaságossági vizsgálata. 120
Kovács Tamás - Józsa Máté József: A marhahús termelés napjainkban. 121
Kacz Károly - Teli Imre: Földbirtokviszonyok jellemzői a Nyugat-Dunántúli régióban. 122
Nagy Henrietta: Kis- és középvállalkozások szerepe a regionális folyamatokban. 124
Bai Attila: A biomassza energetikai hasznosításának jelene és tendenciái hazánkban. 124
Ványai Gusztáv: Beszállítói kapcsolatok jellegzetességei a mezőgazdaságban. 125
Varga Noémi - Várallyay Erika: Szarvasmarhatartó telepek jelentős gazdasági kárt okozó betegségei, és ebből adódó gyógyszerköltségek. 126
Nagy Adrián: Egyes Hajdú-Bihar megyei családi gazdaságok összehasonlító elemzése. 127
Németh Péter - Tóth Zsuzsanna: Mezőgazdasági támogatás - birtokszerkezet - termelési szerkezet (nemzetközi kitekintés). 128
Teli Imre - Kacz Károly: Foreign examples of systems supporting agribusiness development. 129
Madai Hajnalka: Kockázat az állattenyésztésben - különös tekintettel a szarvasmarha és juhágazatra. 130
Magda Sándor - Marselek Sándor - Molnár Marianna: Az agrártermelés elemzése Magyarország régióiban. 131
Nábrádi András: Oktatási, kutatási tevékenység a Vállalatgazdaságtani Tanszéken. 132
Keszi Andrea - Csorbai Attila - Jankovics Péter - Kalmár Sándor: Az integrált brojlerhús előállítás pénzügyi problémái Magyarországon. 133
Husti István: Mezőgazdasági vállalkozásaink gépesítésének ökonómiai problémái. 134
Nemessályi Zsolt - Nemessályi Ákos: A gazdálkodás hatékonyságának mutatórendszere. 135
Slezák Zsuzsanna - Fáró Nikoletta - Széles Gyula: A cukorrépa termelés helyzete hazánkban az EU-csatlakozás előtt. 136
Fehér István - Szedlák Anikó: A multifunkcionalitás jelentősége és gyakorlati alkalmazása Franciaország agrárgazdaságában. 137
Posta László: A bérleti gazdálkodás során elérhető jövedelmek alakulása 2000 - 2002 években. 138
Fejes János - Széles Gyula: A vágósertés előállítás gazdasági értékelése Magyarországon, feladatok az EU csatlakozás kapcsán. 139
A. Malak-Rawlikowska: Organisation of the milk quota system in chosen European Union member states and its implementation in Poland. 140
Fehér István - Iglói Gabriella: Az EU vidékfejlesztési politikájának agrár-igazgatási szempontjai. 141
Rodica Silvia Stan: Teaching agricultural economics terminology. 142
Tóth Zsuzsanna - Novák Zoltán - Farkasné Fekete Mária: A várakozások és a finanszírozás összefüggése. 143
Almásy Sándor: Agrárvállalkozások Kárpátalja síkföldi régiójában. 144
Farkasné Fekete Mária - Mark Rounsevell - Eva Kamphorst - Novák Zsuzsanna: Az éghajlatváltozások hatása az európai földhasználatra és ökológiai rendszerre. 145
Justyna Franc: Changes in capital's structure in Polish agricultural enterprises in the years 1994-2000. 146
Szálka Éva - Salamon Lajos - Teli Imre: A tömegtakarmányok szerepe a jövedelmező tejtermelésben. 147
Vagyonértékelési módszerek a mezőgazdaságban. Horváth József 148
Varga Levente: A fekete bodza termesztésének hazai lehetőségei az EU kapujában. 149
Michal Pietrzak: Description firms' strategies - the new methodological approach illustrated on Polish dairy industry example. 150
Feketéné Szekeres Katalin: A vetőmagtermesztés költségszerkezetének alakulását befolyásoló tényezők. 151
Várallyay Erika - Varga Noémi: Az EU hatása a tejágazatra - avagy a hazai tejvertikum alakulása 2004 után. 152
Vidékfejlesztési szekció 153
Káposzta József: A regionalizmus problematikája Magyarországon. 155
Galó Miklós: A területi fejlődés kistérségi differenciái. 156
Lőkös Klára - Szűcs István - Tőzsér-Gabriel Györgyi: An alternative method for classification of regions from agncultural aspect. 157
ifj. Lőkös László - Lőkös Klára: Területi differenciálódás hatása a térségi fejlettségi rangsorra. 158
Tóthné Mohácsi Gabriella: A vidékfejlesztés Magyarországon a csatlakozási felkészülés tükrében. 159
Miskó Krisztina: A LEADER program a vidékfejlesztés eszköztárában. 162
Nyáriné Büdvig Anita - Sarudi Csaba - Marton István - Molnár Tamás - Barna Katalin - Tütő Eszter: Hazánk vidékfejlesztésének lehetőségei a csatlakozás előtti és utáni időszakban. 163
Cser János: Mintagazdasági hálózat szerepe az EU csatlakozás időszakában. 164
Hadházy Ágnes: Az állattenyésztés összefüggései az Első Nyírségi Fejlesztési Társaságnál. 166
Tütő Eszter - Sarudi Csaba - Nyáriné Budvig Anita - Marton István - Molnár Tamás - Barna Katalin: A regionalizmus és a régiók érdekérvényesítésének előtérbe kerülése az Európai Unióban. 167
Boros János: A Dél-Alföldi Régió mezőgazdasági és környezetvédelmi helyzete az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt. 168
Felix Arion - Cristian Merce - Cosmin Mihasan: Economical effects of current transition in Romanian system of agricultural extension. 169
Kocsondi Tamás: A vidékfejlesztési céltámogatás 2000-2002 tapasztalatai a Nyugat-Dunántúli régióban. 170
Dorgai László: A gazdaságilag életképes üzem kritériumai és alkalmazásuk következményei Magyarországon. 171
Fürj Zoltán: A SAPARD és szerepe a magyar vidékfejlesztésben. 172
Dulai Sándor - Győri-Nagy Sándor: Tanya - iskola - fenntartható vidékfejlesztés. 173
Hekliné Herbály Katalin: A népi mesterségek és a turizmus szerepe a Karcagi kistérség fejlődésében. 174
Bainé Szabó Bernadett: Települések fejlettségének vizsgálata. 175
Réczey Gábor - Hegyi Judit: Átalakuló mezőgazdasági termelés - a bioetanol, mint a XXI. sz. egyik üzemanyaga. 176
Németh Anett: A hazai baromfi termék fogyasztás tendenciái az EU csatlakozás küszöbén. 177
Mihai Rusu - Marilena Marghitas - Augusta Lujerdean - Ioan Oroian - Mariana Toader - Laura Paulette - Ioan Mircea Oltean - Vasile Ioan Pop: The agrochemical improvement of soils in the context of durable agriculture. 178
Vudiné Prohászka Viktória: A vidékfejlesztés helye és szerepe a regionális politikában 179
Praszna Lajos - Tóth Eszter: Gyógynövény termesztés és -gyűjtés szerepe az Észak-Magyarországi Régió agrárstruktúra váltásában 180
Adam Was: Delimitation of less-favoured areas in Poland - methodology and criteria. 181
Marticsek József: A modellgazdaságok szerepe és szaktanácsadási feladatai az agrárszerkezet átalakításában. 182
Fürj Zoltán: Föld - vidék - református egyház, Lázár Andor a földkérdésről 1945-ben. 183
Szabó Gyula - Koncz Gábor: A vidékfejlesztés társadalmi-gazdasági lehetőségei és korlátai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határmenti területein. 184
Sarudi Csaba - Jelenka György - Marton István - Máthé Attila: A Balaton közvetlen part-menti és háttértelepülések fejlettségének néhány jellemzője. 185
Mucsi Imre - Benk Ákos: Új lehetőség a vidékfejlesztésben. 186
Dávid Lóránt: Felhagyott kő- és kavicsbányák turisztikai fejlesztési lehetőségei. 187
Grasselli Norbert: Vidékfejlesztés Hohenlohe térségben. 188
Szente Viktória - Szigeti Orsolya - Bukovics Zsolt: Az ökogazdálkodás a vidékfejlesztés szolgálatában. 189
Cosmin Mihasan: Sustainable development of forestry sector in Romania. 190
Führer Ernő - Rédei Károly: Gyorsannövő fafajok szerepe az Alföld erdősítési programjában. 191
Agrárinformatikai szekció 193
Zimányi Krisztina - Herdon Miklós: Üzleti infokommunikációs technológiák a turizmusban. 195
Beloszohov Ilja: A mezőgazdasági vállalati információs rendszerek hatékonyságának értékelésére alkalmazható módszerek elemzése. 196
Magó Zsolt: Kis- és közép vállalkozások informatikai humán erőforrás fejlesztése. 179
Várallyai László - Kovács Béla - Prokisch József: A TIM minták statisztikai vizsgálatától az információs rendszerekig. 198
Topor Gyula: A Lapoda® multimédia-szerkesztő alkalmazása az agrárgazdaságban és a vidékfejlesztésben. 199
Pető István: Info-Periscope - Experiences of developing external information system for agricultural enterprises. 200
Nagy Elemér Károly - Hampel György: Image processing in forestry. 201
Fodor Nándor - Kovács Géza János - Huzsvai László: Agroökológiai modellek a növénytermesztésben, a 4M modell. 202
Bíró Tibor - Tamás János: Térinformatikai alapú medermodellek. 203
Blaskó Lajos - Tamás János - Czimbalmas Róbert: Szikes talajon folyó tartamkísérlet értékelése térinformatikai módszerekkel. 204
Hámos Zsolt: Agrárinformatikai stratégia szükségessége és fontosabb területei 205
Herdon Miklós: Agrárinformatikai oktatás/képzés mint a tudásalapú ágazat megalapozásának eszköze. 206
Pitlik László: Stratégiai kérdések az agrárinformatikai kutatások területén - kiragadott gondolatok egy legitim stratégia megteremtése érdekében. 207
Kárpáti László: E-szaktanácsadás, a szaktanácsadás informatikai támogatása, fejlesztési igénye. 208
Varga Csaba: A hálózati állam előtt, tézisek az elektronikus közigazgatásról. 209
Kállai Tünde: EU IST Projects and Visions in the rural development Information Society As Key Enabler For Rural Development And Integration 210
V. Csorba Éva: Az e-gazdaság helyzete és lehetőségei Magyarországon. 212
Bíró Tibor - Tamás János: Pontszerű nitrát-szennyezőforrások hatástávolságainak meghatározása hígtrágyás sertéstelepeken. 213
Munkatudományi szekció 215
Dusan Simo: The competitiveness of Slovak cereal production before an access into EU. 217
Kelemen Lajos: A mezőgazdasági alapismeretek oktatásának szerepe a "Munkaszervezéstan" tárgy megalapozásában. 218
Máthé Réka: A baromfi termékpálya helyzete és piacszabályozása az Európai Uniós csatlakozás tükrében. 219
Ódor Ferenc: A mérnöki munkavégzés jellemzői a fakultatív tárgyak oktatása tükrében. 220
Kalmár Sándor: A munkaidő rögzítés és elemzés lehetősége időmérő eszközökkel a mezőgazdaság területén. 221
Hamza Eszter: A vidéki foglalkoztatás-bővítés lehetőségei a Strukturális Alapok támogatásaival. 222
Mikáczó Andrea: Minőségbiztosítás - avagy az agrárgazdaság fejlesztésének lehetséges irányvonala. 223
Vántus András: A munkahelyi szervezettség hatása a szarvasmarhatartó telepek munkatermelékenységére. 224
Hajós László - Dolmány Ferenc: Mezőgazdasági munkaszervezés ma. 225
Nagy Tibor - Térjék László: A veszteségek és tartalékok feltárása állattenyésztő telepek munkaszervezésében. 226
Orbán József: A „Munkaszervezéstan" tárgy fejlesztése az új agrármérnöki szakok tükrében. 227
Wallendums Árpád: Az agrároktatás feladatai. 228
Dolmány Ferenc - Hajós László - Pálinkás Józsefné: A települések földrajzi elhelyezkedése és a mikrotérségi munkanélküliség II. 229
Kiss László - Alpár György: Logisztikai meggondolások az élelmiszergazdaságban. 230
Ferencz Árpád: A kertészeti termékek felvásárlásának, értékesítésének szervezése. 231
Pakurár Miklós: A növénytermesztés munkaszervezésének fejlesztési lehetőségei informatikai rendszerekkel. 232
Vezetés tudományi szekció 233
Vladimír Gozora: A vidéki agrármenedzsmentek és a helybeli önkormányzatok együttműködése a vidék fejlesztésében. 235
Juhász Csilla: Vezetői célmotiváció a mezőgazdaságban. 236
Barta Ágnes: Vezetői kompetencia-analízis a mezőgazdaságban. 237
Dajnoki Krisztina: The role of information in organisational communication. 238
Elvira Oroian - S. Ilea: Case study in teaching special language for management classes. 239
Kerékjártó Gábor: Változás vezetési módszerek vizsgálata. 240
Szabóné Fenyvesi Éva: A tudásmenedzsment (TM) jelenléte a magyarországi vállalatoknál. 241
Szabados György: Csoportstabilitás kérdései a mezőgazdaságban. 242
Tóth Katalin: Versenyképesség az agrárszférában. 243
Berde Csaba: A vezetés és a szervezés összefüggései a mezőgazdaságban. 244
Somogyi Sándor - Kajári Karolina - Novkovic Nebojsa: Az esettanulmány módszer a szakemberképzésben. 245
Dienesné Kovács Erzsébet: Karriertervezés és humánerő-fejlesztés. 246
Láczay Magdolna: A gazdasági elit kutatásának aktuális feladatai. 247
Nagyné Fehér Irén: Homokhátsági tanyasi gazdaság stratégiája. 248
Gályász József: Minőségközpontú szervezetfejlesztési modell a zöldség-gyümölcs termékpályán. 249
Szilágyi Barnabás: Dolgozói elégedettség vizsgálat a szervezeti kultúra fejlesztése érdekében. 250
Számviteli szekció 251
Biró Szabolcs: A földjelzálog, mint fejlesztési forrásteremtő eszköz a mezőgazdasági vállalkozásoknál. 253
Ulrich Anikó - Garami Zsófia - Barna Tímea: Hitelgarancia szervezetek az előcsatlakozási folyamatban és az Európai Uniós tagságot követően. 254
Vörös Gyula: Magyarország adórendszerének EU konformitása. 255
Nemessályi Ákos: Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági vállalkozások pénzügyi eredményeinek összevetése országos adatokkal. 256
Darabos Éva: Mezőgazdasági termelők információs rendszerének helyzete, fejlesztésének indokai és lehetőségei. 257
Jacsmenik Gyula: A controlling igényét is kielégítő számviteli információs rendszer modellezése a mezőgazdaságban. 258
Kotormán Annamária: A felszámolási eljárás számviteli kérdései hazánkban és az Európai Unióban. 259
Kozma András: A számvitel helye és feladatai a mezőgazdaságban az évezred küszöbén. 260
Pénzügyi szekció 261
Csajbók Ildikó: A magyar Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat jövőbeli szerepe a gazdálkodók döntéstámogatási igényeinek kielégítésében. 263
Orbán Ildikó: Jövedelmezőség és eredménytervezés a döntésmegalapozás fényében. 264
Rózsa Attila: Nagyméretű mezőgazdasági vállalkozások pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése. 265
Kondorosi Ferencné: Döntésmegalapozási igények kielégítését biztosító BSC modellek alkalmazásának szerepe a mezőgazdasági vállalkozásoknál. 266
Gazdaságelemzési szekció 267
Szelényi László - Bedéné Szőke Éva - Ruff Ferenc: A vidékfejlesztés helyzetének többváltozós elemzése. 268
Keszthelyi Krisztián - Pesti Csaba - Tóth Tamás: Agrárvállalkozások regionális összehasonlításának egy lehetséges módszere. 269
Molnár Balázs - Borbély Brigitta - Somogyi Sándor: A kockázati tényezők értékelése hazánk árutermelő családi gazdaságaiban. 270
Nagy Lajos - Lengyel József: A takarmánygyártás tervezése a hazai gyakorlatban. 271
Szelényi László - Vinogradov Szergej - Gorkovenko Olga: A bővülő EU földtulajdoni, földhasználati és üzemi struktúrájának elemzése többváltozós módszerekkel. 272
Marselek Sándor - Bozsik Norbert - Pummer László: A szőlő- és bortermelés helyzete Észak-Magyarországon statisztikai és tesztüzemi adatok alapján. 273
Balogh Péter - Ertsey Imre: Nagyüzemi sertéstelepek költségelemzése Hajdú-Bihar megyében. 274
Urbánné Malomsoki Mónika: Telephelyválasztás a régiók között. 275
Supp György: A tömegtakarmány termesztés helyzete Hajdú-Bihar megyében. 276
Emilian Merce - Cristian Merce - Felix Arion: Economical effects of optimisation of livestock reproduction factors. 277
Drimba Péter - Ertsey Imre: Bizonytalansági és kockázati kritériumok alkalmazása a műtrágyázás kukorica hozamára való hatásának vizsgálatához. 278
Marketing 279
Varga Levente: A Tarpa® szilvapálinka marketingterve. 281
Sabina Funar - Marius Sabau: Psychological basis of marketing. 282
Fogarassy Csaba - Guth László: A piacgazdaság, agrármarketing és agrárinformatika innovatív kapcsolatrendszerének fő összefüggései. 283
Gorkovenko Olga - Vinogradov Szergej: A magyar élelmiszergazdaság külkereskedelmi struktúrája az évezred végén. 284
Csapó Zsolt - Nagy Fruzsina: A mezőgazdasági termelést segítő területfejlesztési támogatások értékelése Hajdú-Bihar megyében. 285
Baksa Adrienn: A magyar mezőgazdasági termelők EU ismeretei (empirikus kutatások alapján). 286
Wachtler István - Nagy-Kovács Erika: A mátraaljai borút gazdasági jelentősége. 287
Rózsa Tünde: Az elektronikus piac mikroökonómiai elemzése. 288
Kárpáti László: A marketing pénzügyi vonatkozásai. 289
Bíró Oszkár - Ózsvári László - Illés B. Csaba: A hazai sertéságazat versenyképességének SWOT analízise. 290
Bács Zoltán: Az étkezési búza tőzsdei áralakulásának elemzése. 291
Kozár László - Kárpáti László - Csapó Zsolt: A közraktározás szerepe Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban. 292
Békefi Emese - Szűcs István - Koch Krisztina: A hazai rizsfogyasztási szokások felmérése. 293
Növénytermesztési szekció 295
Laczkó András: A magyarországi szántóföldi növénytermesztési ágazatok versenyképessége. 297
Szentpétery Zsolt - Jolánkai Márton - Hegedűs Zoltán - Kassai Katalin: Növény védőszerek hatása a búza termésére és minőségére. 298
Somogyi Tamás - Úrfi Péter: Üzemi tápanyagmérlegek a mezőgazdaságban. 299
Lazányi János: A Westsik vetésforgó tartamkísérlet tapasztalatai a Nyírség tájhasznosításában. 300
Törcsvári Zsolt - Turányik Béla - Magda Sándor: Különböző profilú bevágások előnyei fóliaalagutas növénytermesztésnél. 301
Petar Sekulic - Igor Kurjacki - Jovica Vasin: Getting Vojvodina Province farmers involved in the soil fertility control system. 302
Makádi Mariann - Henzsel István - Lazányi János: Bentonit alkalmazása szántóföldi növénytermesztésben. 303
Baumstark Dávid: Komplex vízfelhasználás lehetőségei a mezőgazdaságban. 304
Állattenyésztési szekció 305
Bokorné Kitanics Tünde - Nyáriné Budvig Anita - Szabó István: Környezetbarát vágóállat-termelés számítógépes adaptációja a Dél-Dunántúli régióra. 307
Beba Mutavdzic - Veljko Radojevic: An analysis of milk qualitative characteristics. 308
Vinogradova Darja: Ultradiszperziós bioaktív fémporpreparátumok hatása a növénytermesztés és az állattenyésztés termelékenységére. 309
Ózsvári László - Bíró Oszkár - Illés B. Csaba: Modellszámítás a tőgygyulladás által okozott gazdasági veszteségek számítására egy nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben. 310
Teofil Oroian - Augustin Vlaic - Elvira Oroian: Economic Efficiency of Exploitation of FI Hybrids between the Races Blanc-Bleu Belge and Romanian Simmental 311
NKFP szekció 313
Szűcs István: A mezőgazdaságunk nemzetközi versenyképessége szervezési, piaci, regionális, és környezeti tényezői vizsgálatának módszere. 315
Salamon Lajos - Szálka Éva - Teli Imre: A jövedelmező tejtermelés aktuális kérdései a Nyugat-Dunántúli régióban. 316
Csatai Rózsa - Hegyi Judit: Mezőgazdasági foglalkoztatottság változása a Nyugat-Dunántúlon 1990-2000 között. 317
Fehér Alajos: A regionális versenyképességre ható fontosabb mezőgazdasági tényezők az Észak-Alföldön. 318
Abayné Hamar Enikő - Pántya Róbert: A versenyképes agrártermelés feltételrendszere az Észak-Magyarországi régióban. 319
Módos Gyula: A versenyképesség összetevői és mérése. 320
Nagy Géza: Az állattenyésztés versenyképességének néhány kérdése az Észak-Alföldi régióban. 321
Fejes János - Széles Gyula: A vágósertés előállítás gazdasági értékelése Magyarországon, feladatok az EU csatlakozás kapcsán. 322
Szabó Gábor - Katonáné Kovács Judit: Az Észak-Alföldi régió részvétele az NAKP-ben. 323
Borsos János: Fenntartható-e a dohánytermesztés Magyarországon? 324
Pető Károly: A földhasználati adottságok és tényezők szerepe az Észak-alföldi SAPARD kistérségek versenyképességében. 325
Forgács Csaba: A mezőgazdaság szerepe a vidékfejlesztésben. 326
Marselek Sándor - Abayné Hamar Enikő - Vájsz Tivadar: A fontosabb természeti és társadalmi erőforrások helyzete az Észak-Magyarországi régióban. 327
Székely Csaba - Györök Balázs - Kovács Attila: A mezőgazdasági vállalkozások tervezési és döntéstámogatási rendszerének fejlesztése. 328
Farkasné Fekete Mária - Molnár József - Szűcs István: Gazdasági környezet és a nemzetközi versenyképesség alakulása az élelmiszergazdaságban. 329
Gaál Zoltán - Máté Ferenc - Tóth Gergely - Vass József: Az NKFP támogatásával készülő D-e-METER környezeti földminősítő rendszer az Európai Unió mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégiájának tükrében. 330
Kárpáti László - Szakál Zoltán: Az Észak-Alföldi régió bor-termékpályáinak bemutatása. 331
Szolnoki Győzőné Karkus Mária: Az ökológiai marketing esélyei Hajdú-Bihar megye élelmiszergazdaságában. 332
Lehota József: A magyar gabonaszektor versenyképességi potenciáljának értékelése. 333
Kárpáti László - Kozár László - Ványi Georgina: Az Észak-Alföldi régió gabona termékpályáinak bemutatása. 334
Poszter szekció 335
Édes Katalin - Bicsérdy Gyula: A háztáji gazdaságok környezetterhelése és megoldási lehetőségek. 337
Pucskov Alexander: Nemzetközi versenyképesség növelése SWOT elemzés alkalmazásával. 338
A. B. Nyáriné - Cs. Sarudi - I. Marton - T. Molnár - K. Barna - E. Tütő: Determinative factors of regional development. 339
Nyáriné Budvig Anita - Sarudi Csaba - Marton István - Molnár Tamás - Barna Katalin - Tütő Eszter: Hazánk vidékfejlesztésének támogatása az EU integráció tükrében. 340
Fáró Nikoletta - Slezák Zsuzsanna - Kiss Tibor: The significance of the new-type co-operatives and their situation in Hungarian agriculture. 341
Kiss László: Anyagáramlási sajátosságok az élelmiszer vertikumban. 342
Dusan Simo: Slovak foreign trade of selected agri-food commodities. 343
Tita Ovidiu - Vasile Jascanu - Tita Mihaela - Camelia Sand: Economical comparative analysis of different bottle fermentation methods. 344
Mirela Stanciu - Camelia Sand - Stefan Bahcivangi - Iulian Vlad: Researches on the typology of peasant households from the mountain zone of Sibiu county. 345
Tütő Eszter - Sarudi Csaba - Nyáriné Budvig Anita - Marton István - Molnár Tamás - Barna Katalin: Regionális szintek, valamint érdekérvényesítésük az Európai Unióban. 346
Majzinger István: Békés megye őzgazdálkodásának elemzése. 347
Kiszely Klára Anikó - Tóth Tamás - Pesti Csaba: A területi tervezés és programozás fejlesztési lehetőségei. 348
Nótári Márta: A Dél-Alföldi régió néhány jelentősebb hungarikumának értékelő elemzése. 349
Nótári Márta: The SWOT analysis of the hungaricums of the south plain region, with special attention to the apricot of Kecskemét. 350
Nagyné Fehér Irén: Önfenntartó tanyasi gazdaságok modellje. 351
Ferencz Árpád: The effect of the SAPARD programme on the sucess of an enterprise. 352
Boros János: Environment and rular development in Hungary. 353
Szabóné Willin Erzsébet - Bajics Katalin - Boda Nikolett - Bogár Anita - Lakatos Márk - Major András - Papp Katalin - Rábaközi Dóra - Starcz Gábor - Veres Petra - Zsigmond Katalin: Ökofolyosó kialakítása a Mátrában. 354
Palotainé Papp Ildikó - Kozmáné Petrilla Gréta: A mezőgazdaság felzárkóztatásának lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 355
Vasile Bara - Camelia Bara - L. Bara - Jasmina Broscareanu: The European integration and the perspective over the bio-ecological agriculture in the rural areas. 356
Vasile Bara - Camelia Bara - L. Bara - Jasmina Broscareanu: Food security in the European Union perspective. 357
Pogány Károly - Ózsvári László - Bíró Oszkár: Tejhasznú kecsketelep létesítésének gazdasági értékelése. 358
Koch Krisztina: Az Amerikai Egyesült Államok ökológiai termékpiaca, különös tekintettel az értékesítési formákra. 359
Nagy Géza - Alexy Márta - Szendi Róbert: A sertés szabadtartás megítélésének néhány fontosabb gyakorlati és gazdasági szempontja. 360
Lazányi János: A bentonitos tufa jelentősége a homoktalajok javításában. 362
Henzsel István: A burgonya termését befolyásoló tényezők vizsgálata a Westsik vetésforgó kísérletben. 363
Markó Olga - Lehota József - Illés B. Csaba: A mustármag előállításának hazai helyzete és lehetőségei. 364
Praszna Lajos - Tóth Eszter: Ökológiai és konvencionális édeskömény (Foeniculum vulgare L.) termesztés költségelemzése az AGROHERBA Kft. AgrárKörnyezetvédelmi Mintagazdaságában 365
Bedö Imre: A burgonya jelentsége a Csíki- és Gyergyói-medencék fejlesztésében. 366
Ovidiu Tita - Mihaela Tita - Letitia Oprean - Vionela Mironescu - Diana Laura Pavelescu: Using the immobilized yeasts as a way of increasing the performance and the economy the fermentative processes. 367
Antonie Iuliana - Margarit Grigore: The spectrum and the spreading of Clinck Beetles (Elateridae, Coleoptera), which are harmful to cereal culture in Romania. 368
Antonie Iuliana - Tanase Maria - Margarit Grigore: The study of the fauna of harmful and useful Invertebrates in wheat culture in Sibiu county - the points Poplaca and Sacadate. 369
Iagaru R. - Ciortea G. - Iagáru Pompilica: The study of some wheat and barley species homologated in south Transylvania 370
Iagaru R. - Georgescu N. - Ciortea G. - Iagaru Pompilica: The study of somé trilinear hybrids in south Transylvania 371
Camelia Sand - Mihai-Radu Pop - Gligor Ciortea - Mioara Boncut: Evolution of the surfaces cultivated with wheat during the period 1991-2001, in Sibiu county 372
Maria Tanase - Antonie Iuliana - Letitia Oprean - Barbu Constantin-Horia - Mirela Stanciu: Phytosanitary situation of the wheat culture in Sibiu county, Romania. 373
Kónya Edit: Többváltozós ökonometriai módszerek alkalmazása a SAPARD Program tájékoztatási stratégiájának kialakításához. 374
Dolmány Ferenc - Dús Miklós - Hajós László - Jilly Bertalan - Kertész János: Egy mezőgazdasági középüzem munkaerő szükséglete. 375
Fekete Rita: A humán erőforrás menedzsment minőségi jellemzői. 376
Kaján Karolina - Borbély Brigitta - Somogyi Sándor - Hajdú Istvánné: Élelmiszeripari vállalatok szervezettségének komplex vizsgálata. 377
Fodor Lóránt - Molnár Balázs - Szabó Imre László: Tőzsdei ügyletek alkalmazhatósága a gazdálkodók likviditási kockázatainak csökkentésére. 378
Csapóné Riskó Tünde: A 2000-2002 között végzett gazdasági agrármérnökök és az egyetem közötti kapcsolat. 379
Kondorosi Ferencné: Folyamatorientált költségelszámolási rendszerek alkalmazásának szerepe a mezőgazdaságban. 380
Darabos Éva - Pfau Ernő - Petra Maier: A mezőgazdasági üzemek szerkezete Németországban és Magyarországon. 381
Berde Csaba - Dajnoki Krisztina - Kerékjártó Gábor: A változásmenedzsment kérdése a mezőgazdaságban. 382
Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén
Dienesné Kovács Erzsébet - Barta Ágnes - Kerékjártó Gábor: Az attitűdök kialakulása és hatása a szervezetekben. 383
Juhász Csilla: Beosztotti célmotiváció a mezőgazdaságban. 384
Szabados György: Organisational and operational forms in agriculture. 385
Barta Ágnes: A vezető-támogatás és fejlesztés eszközrendszerének lehetőségei napjainkban. 386
Szilágyi Barnabás: A vezetés, illetve a munkahelyi kapcsolatok dolgozói szemmel. 387
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem