A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ima- és olvasókönyv a Magyar Honvédség számára

Szerző

Kiadó: Honvédelmi Minisztérium-Tábori Lelkészi Szolgálat-Katolikus Tábori Püspökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.146 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 13 cm
ISBN:

Előszó

»Katonák ima és olvasókönyve« legyen a harcos drága kincse, melyből erőt, lelkesedést és vigaszt meríthet." Ezekkel a szavakkal kezdi ajánlását Bjelik Imre tábori püspök elődöm az 1917-ben a... Tovább

Tartalom

Bíró László tábori püspök köszöntője 41
Berta Tibor: Bevezető gondolatok 43
Hankovszky Béla: Bevezetés a Honvédségi Ima- és olvasókönyvhöz 46
Miatyánk 49
Alapvető tanítások
A Szentháromságról 51
Az imádságról 52
Az ima fajtái 54
A szöveg „beszél" és az ember hallgatja 54
Én beszélek, az Isten hallgat 55
Az Isten beszél, és én figyelek 55
Mind a ketten hallgatunk, együtt vagyunk. Isten és én 56
Jézus imája: a Miatyánk 56
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy 57
Szenteltessék meg a Te neved 59
jöjjön el a Te országod 60
Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is 61
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma 63
És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek; 64
Ne vígy minket a kísértésbe 67
de szabadíts meg a gonosztól 69
Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen 71
Összefoglalás 71
Hitünk főigazságai 72
A keresztény emberkép 73
A föltámadásról 74
A Bibliáról 75
A megtérésről 77
A hitről 78
A Megváltásról 79
Az Egyházról 80
Az Üdvösségről 83
A bűnről, bűnbánatról 84
A hit - remény - szeretetről 87
Az Egyház szentségeiről 87
Keresztség 88
Bérmálás 89
Bűnbánat 90
Eukarisztia 91
Betegek kenete
Házasság 93
Egyházi rend 94
A miséről, liturgiáról 95
A főparancs 97
Tízparancsolat 97
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 98
2. Isten Nevét hiába ne vedd! 98
3. Az Úr napját szenteld meg! 99
4. Apádat és anyádat tiszteld! 100
5. Ne ölj! 100
6. Ne paráználkodj! 101
7. Ne lopj! 102
8. Ne hazudj! 103
9. Ne kívánd más házastársát! 103
10. Ne kívánd más tulajdonát! 104
Az Anyaszentegyház öt parancsolata 104
Az egyházi évről 105
Az Egyház ünnepei 110
Az Egyház bűnbánati napjai 111
A négy sarkalatos erény 112
A Szentlélek hét ajándéka 112
Az irgalmasság cselekedetei 113
A nyolc boldogság 113
A hét főbűn 114
A Szentlélek elleni bűnök 115
Égbekiáltó bűnök 116
Idegen bűnök 116
A lelkiismeret vizsgálat szempontjai 116
A bűnbánat szentségének szellemében
a gyónásra való felkészülés és a gyónás elemei 117
A keresztény erkölcsről 118
Katonai erények 119
A halálhoz, a halottakhoz való viszony 119
A kárhozatról 12
A Sátánról 121
A rosszról 122
A félelemről 122
Az esküről 123
Szűz Mária tiszteletéről 123
A magyarok Mária-tisztelete 125
A zarándoklatról 126
Szentek tisztelete 127
Írások az imáról 129
Pilinszky János gondolataiból 129
Karl Rahner: Az imáról 129
Pilinszky János: Vallomások az imádságról 130
Pilinszky János: Imádságért 132
Georges Bernanos: Az imádságról 134
Pilinszky János: Az egyszerűek imája 135
Pilinszky János: Az imádság szerepe a világban 137
Szalézi Szent Ferenc:^z ima szükségessége 138
Sántha Károly: Imádkozzál 139
John Henry Newman: Az ima hatalma 140
Íme, az ember
Ady Endre: Ki látott engem? 143
József Attila: Gyermekké tettél 144
Francois Villon: Ellentétek balladája 145
Baka István: Zsoltár 147
József Attila: Ad sidera 148
Jeremiás próféta: Siralmak (3,1-18) 149
Weöres Sándor: Jajgatás 150
Radnóti Miklós: Őrizz és védj 151
Arszenyij Tarkovszkij: Nem dajkál szitakötőket 152
Radnóti Miklós: Tajtékos ég 153
Dsida Jenő: A gyöngék imája 154
Radnóti Miklós: Mint észrevétlenül 155
Heinrich Federer: Zsoltárimádság 156
Antoine de Saint Exupéry: Uram, időnként 157
Michelangelo Buonarroti: Imádság - Ó, beteg lelkem, 157
Kassák Lajos: Fohász a csillagokhoz 158
Avilai Szent Teréz: Krisztusnak itt a földön 159
Babibts Mihály: Ősz és tavasz között 160
Arszenyij Tarkovszkij: Fel-felriad az alvó 162
Gyurkovics Tibor: Tékozló fiú 163
Gyurkovics Tibor: Istenem 163
Illyés Gyula: Magamban 165
József Attila: Bukj föl az árból 166
József Attila: Imádság megfáradtaknak 167
József Attila: Uram! 168
József Attila: És keressük az igazságot 169
József Attila: Gyémánt 170
József Attila: Tanítások - (részlet) 171
József Attila: Kiáltozás 172
József Attila: Tenyeremre tettem 173
József Attila: Milyen jó lenne nem ütni vissza 173
József Attila: Mint gyermek 174
Parancs János: Mégis 174
Vörösmarty Mihály: Fogytán van a napod 175
Weöres Sándor: Rongyszőnyeg - (részlet) 176
Weöres Sándor: Ima 176
Weöres Sándor: Az idők folyama 177
Marié Luise Kaschnitz: Élet a halál után 178
Thomas Merton: Uram!Megnehezítetted rajtam kezedet! 180
Pilinszky János: Halak a hálóban 180
Rainer Maria Rilke: Az áhítat könyve - (részlet) 180
Puszta Sándor: Tékozló fiú 183
Rainer Maria Rilke: A tékozló fiú kivonulása 184
Szabó Lőrinc: Párbeszéd 185
Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat 186
Szabó Lőrinc: Ima 187
Reményik Sándor: A Te akaratod 188
Reményik Sándor: Istenarc 189
Tóth Árpád: Isten oltókése 190
Anna Ahmatova: Virágvasárnap 191
Pilinszky János: Mielőtt 191
Pilinszky János: Terek 192
Peter Henisch: Jób első zsoltára 193
Peter Henisch: Jób utolsó zsoltára 194
Vladimír Holan: Feltámadás 195
Rainer Maria Rilke: Duinói elégiák - első elégia 195
Rainer Maria Rilke: Már egyedül 199
Dávid Ignatov: O nyugtat el 200
Pierre Emmanuel: Ó, ha én a Galamb szárnyán szállnék 200
Juhász Gyula: Föltámadás után 201
Vladimír Holan: Az utolsó 201
Rainer Maria Rilke: Őszi nap 202
Countee Cullen: Mégis furcsállom 203
Dsida Jenő: Panasz gyengülő gyökerekről 203
Reményik Sándor: Gondolatok az imádkozásról 204
Vladimír Holan: Tükröződés 205
Weöres Sándor: Zsoltár 206
Kassák Lajos: Menekülők bűnbocsánatára 208
Áprily Lajos: A láthatatlan írás 209
Illyés Gyula: A ház végén ülök 211
Váci Mihály: Eső homokra - (részlet) 214
Kosztolányi Dezső: Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most 214
Romanosz: A dúsgazdag imája 215
Dzselal ed-Din Rúmí: A dervisek imája 216
Istenkereső imák
József Attila: Istenem 219
József Attila: Keresek valakit 220
József Attila: Csöndes estéli zsoltár 221
Pilinszky János: Késő kegyelem 222
Áprily Lajos: Csiga-nyom 223
63. zsoltár (62) 223
József Attila: Nem emel föl 224
Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva 225
Ady Endre: Menekülés az Úrhoz 226
Ady Endre: Adja az Isten 227
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség 228
Ady Endre: Álmom az Isten 233
József Attila: Az Isten itt állt a hátam mögött 234
Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben 234
Ady Endre: Könyörgés egy kacagásért 236
Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám 237
Ady Endre: Szeress engem. Istenem 238
Babits Mihály:y4z elbocsátott vad 239
Ady Endre: Az Isten-kereső lámpa 240
Babits Mihály: Októberi ájtatosság 241
Áprily Lajos: csavargó a halálra gondol 242
Babits Mihály: Isten gyertyája 244
Willibald Kammermeier: A „nem imádkozó" imája 245
Csorba Győző: Szólalj meg bennem 246
Hermann Hesse: Elmélkedés 247
Ady Endre: Volt egy Jézus 248
Németh László: Én az Istent sosem kerestem 249
Juhász Gyula: De profundis 250
József Attila: Isten 251
Keresztury Dezső: Esti imádság 255
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 255
Weöres Sándor: Nem nyúlsz le érem 256
Kassák Lajos: Harangszó 257
Reményik Sándor: Reinkarnáció 258
Kosztolányi Dezső: Ordítás az erdőben 258
Váci Mihály: Haza Hozzád, hét hídon át 259
Szabó Lőrinc: Szédület 260
Rainer Maria Rilke: Ha meghalok mit teszel? 261
Csukás István: És az Isten szívét ki húzta fel 262
Csukás István: Kinek számolunk el a végén 2.62
Pilinszky János: Panasz 263
Szilágyi Domokos: Mestrovic -Jób 264
Szergej Jeszenyin: Lelkem, az égből száműzött 266
Oszip Mandelstam: Köd takarja 266
Paul Celan: Tenehrae 267
Károlyi Amy: Hit 268
Tudor Arghezi: Zsoltár 268
Ady Endre: Láttam rejtett törvényed 269
Else Lasker-Schüler: Hallgass meg Uram 270
Jules Supervielle: Imádság az ismeretlenhez 271
Szent-Györgyi Albert zsoltáraiból - Uram! Nagyobb vagy 275
Babits Mihály: Dániel éneke 275
Széchenyi István imája 276
Babits Mihály: Csak a tilos szabad már 277
Pierre Emmanuel: Nada 278
Pierre Jean Jouve: Járj át engem Uram 278
Rainer Maria Áhítat könyve - Oltsd ki szemem 279
Rainer Maria Rilke:Áhítat könyve - Uram, a nagyváros 280
Rainer Maria Rilke: Áhítat könyve - Uram, árvábban élünk 281
Kassák Lajos: Holló kiált fölöttem 282
Kassák Lajos: Elbujdosott fényesség 283
Pierre Jean Jouve: Nem beszélek neked 284
Kassák Lajos: Bajlódás az apával 285
Czeslaw Milosz: Veni Creator 285
József Attila: Ha nem szorítasz 286
József Attila: Modem szonett 287
Csorba Győző: Esti ima 287
Füst Milán: Magyar Könyörgés 288
Albert Camus: Ne haladj előttem 289
Babits Mihály: Aki a kékes égbe néz 289
A nap megszentelése
II. Rákóczi Ferenc reggeli imája 291
„ Uram, Istenem! Tiéd az éjszaka..." 292
Babits Mihály: Reggeliének 293
Nagy Szent Makáriosz imáiból 294
Nagy Szent Vazul imáiból 294
,Mindenható Úristen, Te juttattál bennünket..." 296
John Henry Newman: Reggel 297
„Halljad meg Uram, szavaimat..." 297
.Mindenható Istenem, mennyei Atyám..." 298
Széchenyi Istenem: Mindennapi ima 298
Szent Ambrus: Himnusz kakasszóra 299
Szent Ambrus: Hajnali himnusz 300
Imádság hajnalra 302
Ambróziánus himnusz hajnalra 302
Ambróziánus hajnali himnusz 303
Loyolai Szent Ignác: Önfölajánlás 304
Svájci imádság 304
Esaias Tegnér reggeli éneke 305
Lengyel reggeli ima 305
Walter von der Vogelweide: Reggeli ima 306
Ima a magyar Thewrewk-kódexből 307
Kürenei Szünesziosz püspök reggeli énekéből 307
Az optyinai sztarecek reggeli imája 308
Görög katolikus imádságVigasztaló..." 308
Reggeli himnusz 310
Mahatma Gznáhv. Mindennapi imádság 310
Reggeli ima az Istenszülőhöz 311
Szent Patrik reggeli imája 311
Reggeli ima - „ Uram! Engedd meg..." 314
XXIII. János pápa imádsága 315
Esti imák
Esti ima minden napra 316
Szent-Györgyi Albert est imádsága 316
Ősi keresztény esti ima 317
Esti könyörgés 317
Esti ima - „ Urunk, fölséges Isten..." 317
Nagy Szent Gergely: Esti himnusz 318
Benedek Laura: Esti ima 319
Esti imádság -„Uram, Istenem! Hálát adok Neked..." 320
Falu Tamás: Esti ima 320
Ima a magyar Lobkovitz-kódexből 321
Esti Mária-imádság Dubrovnikből 321
Német esti ima 322
Johann Wolfgang Goethe: Vándor éji dala 322
Óír-kelta esti ima 323
Ady Endre: Szelíd, esti imádság 323
Imádság a nap végén 324
Erdélyi esti ének 325
Gót szerzetesek éjjeli imája 326
Szent Efrém: Esti ima 327
Anna Frank: Napló - (részlet) 328
Szem Ambrus: Esti himnusz 328
Étkezési imák
Étkezés előtti imák 330
II. Rákóczi Ferenc: Étkezés előtti ima 331
Étkezés utáni imák 332
Munka előtti ima 333
Munka utáni ima 333
„Önmagammal ha küszködöm..." 334
Katonai imák és elmélkedések
Gárdonyi Géza: Dobó István imája az egri vár ostromakor 337
Damjanich János imája 338
Ismeretlen katona imája 339
Imádság a katonákért 340
Két részlet Máté evangéliumából 340
Katona ima 341
Ima az ellenségért 342
35. Zsoltár (34.) 342
71. Zsoltár (70) 344
Sinka István: Fohász 346
Ima hivatásért 347
Puszta Sándor: Ki hegyre megy 348
Ima önmagamért 34^8
Ima utazás előtt 349
Ima önmagamért 349
Ima a védőszenthez 349
Katonák imája (NATO-katonák körében elterjedt ima) 350
Imádság az elhunytért 350
Csurka Liliána Lolle:Magányban 351
Ima a megholtakért 352
Fohászok katonáknak 352
A keresztes vitézek éneke a XII. századból 353
Tinódi Lantos Sebestyén: Siess, keresztyén 354
Méliusz József: Hősök temetője 355
Zrínyi Miklós: Katona imája a feszület előtt 356
Janus Pannonius: Bekéért 358
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára 358
Ima viszálykodók kibékítésére 360
Az ellenség imája 361
Frantisek Halas: A halott katona 361
Balassi Bálint: Háborúit, szíve fájdalmát számlálván,
kéri Istent, hogy kétségben eséstől oltalmazza 362
Ijjas Antal: Elesett hőseinkért 363
Boldog Salkaházi Sára: Ima a halál órájának elfogadásáért 366
Kossuth Lajos imája a kápolnai csata előtt 366
A katolikus katonák nemzetközi szervezetének (AMI) imája 367
Csorba Győző:Magánbeszéd 368
A sebesült katona imája 369
Ima szorongattatott helyzetben 370
Ima halálveszélyben 370
Ima tanácstalanságban 370
Ima kísértésben 370
A tökéletes bánat fölindítása 371
Ima a hit kegyelméért 371
Ima a Hazáért 371
Ima a békéért 371
Ima az önfegyelemért 372
Ima a parancsnokért 372
Ima a beosztottért 372
A szeretetről
Szent Pál apostol szeretethimnusza 373
Petőfi Sándor: Fa leszek ha 375
Szabó Lőrinc: Semmiért egészen 375
Szent János apostol első leveléből - (részlet) 377
Devecseri Gábor: Kérésem egy 378
Pilinszky János: Itt és most 379
Ignotus 379
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet? 379
Charles de Foucauld gondolataiból 380
Dsida Jenő: Énekek Éneke, mely a Salamoné 380
Szergej Jeszenyin: A kék tűzeső 381
Tatiosz: Az egyetlen érzékelhető pillanat amikor szeretünk 382
Tatiosz: Hogy méltó légy e név viselésére: Ember! 383
Tatiosz: Kalimonasz bölcsessége 383
Tatiosz: A szeretetről Kalimonasznak 384
Kányádi Sándor: Bántani én nem akarlak 386
Pilinszky János: Az odaadó szeretetről 386
József Attila: Óda 387
József Attila: Tedd a kezed 392
József Attila: Várlak 393
József Attila: A fergeteg ormán 393
József Attila: Szép csöndesen aludj 394
József Attila: Flóra 395
Rainer Maria Rilke: A csend 396
Radnóti Miklós: Tarkómon jobbkezeddel 397
Radnóti Miklós: Két karodban 397
Radnóti Miklós: Együgyű dal a feleségemről 398
József Attila: Mikor az uccán átment a kedves 399
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez 399
Radnóti Miklós: Hasonlatok 401
Radnóti Miklós: Tétova óda 402
Radnóti Miklós: Bájoló 404
Petőfi Sándor: Szeptember végén 404
William Shakespeare: Az vagy nekem 405
William Shakespeare: Nézd, életem az az évszak 406
Victor Hugó: Olyan a szerelem 407
P. B. Shelley: A szerelem filozófiája 407
Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki 408
Juhász Gyula: Anna örök 409
Juhász Gyula: Szerelem? 410
Szilágyi Domokos: Szemedbe nézek 410
Ady Endre: Őrizem a szemed 411
Michelangelo: Az én szemeim 412
Rabindranath Tagore: Ne menj el 412
Pilinszky János: Azt hiszem 413
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 414
Johann Wolfgang Goethe: Rád gondolok 415
Csukás István: Ülj ide mellém 415
József Attila: Áldalak búval, vigalommal 416
Szép Ernő: Add a kezed 417
József Attila: Kopogtatás nélkül 417
Francesco Petrarca: Ha nem szerelmet 418
Frangois Villon: Ballada a hajdani hölgyekről 419
József Attila: Amit szívedbe rejtesz 420
Róbert Burns: JohnAnderson, szivem, John 421
Friedrich Hölderlin:Menőn panasza Diotimáért 422
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 422
Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez 423
Heinrich Heine: Miért oly sápadt a rózsa 425
M. J. Lermontov: Hagyj, ne fürkéssz 426
Vörösmarty Mihály: Laurához 427
Weöres Sándor: Canzone 428
Tóth Árpád: Lélektől lélekig 429
Indián vers 430
Anna Ahmatova: Ház a hóban 432
Váci Mihály: Ha elhagynál 433
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani 433
Szergej Jeszenyin: Ülj le mellém 434
Zelk Zoltán: Hajolj fölém 435
A szenvedésről
Dsida Jenő: Út a Kálváriára 439
Károlyi Amy: Nagyhét 440
Radnóti Miklós: Csak csont és bőr és fájdalom 441
Vianney Szent János:y4 kereszt útján 443
Arszenyij Tarkovszkij: Vadászat 444
Ismeretlen szerző: Lábnyomok 444
Keresztutak
Keresztút a Biblia szavaival 446
Katonai keresztút 457
Hankovszky Béla: Keresztút 467
A halálról
Devecseri Gábor: Ha elmész 475
Radnóti Miklós: Éjszaka 475
Gárdonyi Géza: Ha meghalok 476
Weöres Sándor: Az élet végén 476
Juhász Gyula: Szimpozion 478
A Bölcsesség könyve a halálról 478
Gárdonyi Géza: Útra készülődés - (részlet) 479
Angelus Silesius: A kerubi vándor - (részlet) 480
Weöres Sándor: Prae-existentia 483
Dylan Thomas: És nem vesz rajtuk erőt a halál 483
Devecseri Gábor: A múlandóság cáfolatául 484
Dylan Thomas: Ne ballagj csöndben amaz éjszakába 486
Szergej Jeszenyin: A fekete ember 487
Ady Endre: Halottak napján 493
Kosztolányi Dezső: Mikor az este hirtelen leszáll 494
Dsida Jenő: November 494
Kosztolányi Dezső: Ó, a halál 495
Szergej Jeszenyin: Ég veled, barátom 496
Pilinszky János: Harmadnapon 496
Csorba Győző: Se föl se le 497
Dsida Jenő: Sírfelirat 497
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd 498
Pierre Matthieu: Az élet és a halál négysorosaiból 500
Szergej Jeszenyin: Elmegyünk egy kicsit mostan innen 501
Bűnbánat
Balassi Bálint: 27. Zsoltár 503
Balassi Bálint: 54. Zsoltár 506
Balassi Bálint: 42. Zsoltár 507
Ady Endre:y4zIsten báliján 509
Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal 510
József Attila: Én nem tudtam 512
Balassi Bálint: Balassi Bálint nevére, melyben könyörög bűn bocsánatjáért,
és hálákat is ád, hogy Istenhez való megtérése által kedvet
lelt Istennél, s azáltal az örök kárhozattól megszabadult 513
René Guy Cadou: Életgyónás 515
Babits Mihály: Intelem vezeklésre 516
Ady Endre: Uram, ostorozz meg 517
Babits Mihály: Jónás könyve - (részlet) 518
Ady Endre:nagy cethalhoz 520
II. Rákóczi Ferenc: Eltávolodtam Tőled 521
Balassi Bálint: Adj már csendességet 524
Wass Albert: Kereszt alatt 525
Bűnbánati zsoltárok
6. Zsoltár 526
32. Zsoltár (31) 527
38. Zsoltár 528
51. Zsoltár (50) 529
102. Zsoltár (101) 531
130. Zsoltár (129) 533
143. Zsoltár (142) 534
Engesztelő imádság káromkodásokért,
és istentelen beszédekért 535
Föltámadás
Reviczky Gyula: Feltámadás 537
Juhász Gyula: Húsvétra 539
Kosztolányi Dezső: Fasti 540
Kosztolányi Dezső: Húsvéti himnusz 540
Tollas Tibor: Hozsanna húsvét 543
Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett 544
Húsvéti himnusz a VI. századból 547
Wipo: Húsvéti himnusz 549
Az EUKARISZTIA ÜNNEPLÉSE
Babits Mihály: Eucharistia 551
II. Rákóczi Ferenc: Imádság szentmise előtt 553
Aquinói Szent Tamás imája áldozás előtt 554
Áldozás előtti ima a Liturgiából 555
Pázmány Péter: Kérlek téged, Uram 555
Görög katolikus ima - „Hiszem, Uram, és vallom..." 556
Aquinói Szent Tamás-. Mindenható örök Isten 557
Ima templomba való belépéskor - „Öröm töltött el, amikor..." 557
Dán templomi ima - „ Uram, eljöttem házadba,hogy meghalljam..." 558
,Minden vasárnap..." 558
Nagy Szent Vazul imája - „Jézus Krisztus Uralkodó, Urunk Istenünk..." 559
Aranyszájú Szent János imája-Uram Istenem..." 561
Metafrasztesz Simeon imája - „Egyedülvaló tisztaságos
és hűn nélkül való..." 562
Metafrasztesz Simeon könyörgése -,Amiképpen állani fogok
majd a Te félelmetes..." 563
Aranyszájú Szent János imája - „Nem vagyok méltó,
Uralkodó Istenem" 565
Nagy Szent Vazul könyörgése - „ Tudom Uram,
hogy méltatlanul részesülök..." 566
Damaszkuszi Szent János im2L]2L - „Uralkodó Jézus Krisztus,
Urunk Istenünk..." 567
Aranyszájú Szent János imája - „ Uram Jézus Krisztus, én Istenem..." ...567
Damaszkuszi Szent János - „Templomodnak kapui
előtt megálltam..." 568
Aranyszájú Szent János imája - „Hiszem Uram és vallom..." 568
Metafrasztesz Simeon imája - „íme járulok az isteni Áldozáshoz..." 569
„ Üdvözlégy, örökké áldott légy..." 569
Görög katolikus ima - „ Teljenek be ajkaink dicséreteddel..." 570
Aquinói Szent Tamás: Úrnapi himnusz 570
Aquinói Szent JsLmis: Az Oltáriszentség himnusza 573
Aquinói Szent Tamás: Himnusz Krisztus Testéről 574
Nagy Szent Gertrúd hálaadása - "Üdvözlégy, áldott légy,
ó legszentebb Oltáriszentség!" 575
Pio atya imája szentáldozás után - Maradj velem. Uram..." 576
„Köszönöm, Uram, hogy betértél..." 578
Nagy Szent Vazul imája - „ Uralkodó Krisztus Isten..." 578
Metafrasztesz Simeon lmája - "Aki nékem a Testedet önként
adtad eledelül..." 579
Loyolai Szent Ignác fohásza - „Krisztus lelke, szentelj meg engem!" 580
„Íme, jóságos Jézusom térdre borulok..." 581
Simeon imája - „Bocsásd el most Uram szolgádat..." 582
A Szentháromságról
Az Atya - a Láthatatlan
Assisi Szent Ferenc imája 583
Szent Ágoston: Isten szépségéről 5 84
Szent Bonaventura: Szép vagy 585
Szent Ágoston: Isten iránti szeretet 586
Szent Ágoston: Isten jóságáról 587
Eckhart mester imája 589
A wessobrunni imádság 589
Flüeli Szent Miklós:Miatyánk 590
Jeremiás Gotthelf imája 591
Michelangelo Buonarroti: Tudod, hogy tudom 592
Keresztes Szent János: Vers az isteniről 592
So ren Kierkegaard: Hogyan beszéljünk a szeretetről? 594
Rabindranath Tagore: Tűrd, Uram 594
Rupert Mayer: Ima 595
Johannes Kepler: Himnusz 596
F. M. A.Voltaire: Imádság 596
Edwin Aldrin: Imádság 596
Pázmány Péter: Az Atya fölségéről 597
Charles de Foucauld: A ráhagyatkozás imája 598
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás 599
James Irwin: Az űrhajós imája a Holdon 600
Balassi Bálint: Himnusz a Szentháromságról 601
Boldog Edith Stein: Odaadás 603
Boldog Kalkuttai Teréz: Uram, akarod? 603
Jézus főpapi imája 604
II. János Pál: Újévi ima 605
John Henry Newman: Istenem, szükségem van Rád 606
Kis Szem Teréz: Önfelajánlás 606
John Henry Newman: Istenem 607
Jörg Zink: Hitvallás 607
Ősi ír áldás 608
Új Teológus Szent Simeon: Jöjj! 609
John Henry Newman: O, add Uram 610
Szem Amhms: Himnusz 611
II. Rákóczi Ferenc: Ima 612
L. J. Suenes bíboros: Imádság 612
Újgörög ortodox imádság 616
A Mennyei Atya litániája 616
Litánia a Mennyei Atyához 618
Reviczky Gyula: Miatyánk 621
Reviczky Gyula: Isten 622
Canterbury Szent Anzelm imádsága 622
A teremtés dicsérete 623
Csokonai Vitéz Mihály imája 626
Széchenyi István: Foglalatja minden jónak 627
Reviczky Gyula: Imakönyvem 628
Szent Ambrus: Himnusz a tizenkettedik órára 630
A Fiú - a Megváltó
II. Rákóczi Ferenc könyörgése 631
A Jézus-ima 632
Eckhart mester imája 633
Franz Kőnig bíboros imája 633
„Ó, édes Jézus ártatlan vére..." 634
Paul Gerhardt: Ó, Krisztus-fő 635
Fatimai imádság 637
Szent Bonaventura: Krisztus irgalmáról 638
Faludi Ferenc: A feszülethez 640
Magdeburgi Szent Mechtild fohászaiból 641
Boldog Kalkuttai Teréz: Kicsoda számomra Jézus? 642
Roger Schütz: Imádság 644
Görög katolikus ima - „Istennek Egyszülött Fia és Igéje..." 644
Pierre Teilhard de Chardin: Esteledik 645
Juhász Gyula: Imádság a gyűlölködőkért 646
Dsida Jenő: Krisztus 647
11. János Pál pápa: Ima 647
Szép Ernő: Jézus Krisztus 648
Tóth. Árpád: Krisztus-képre 651
Szent Patrik: Úti imádság 651
Litániák
Jézus Urániája 653
Litánia Jézushoz 655
Jézus szent neve Urániája 661
Jézus szíve litánia 664
Jézus drága Vére litánia 667
Fohász Jézushoz 668
Szent Bernát ujjongása Jézus Nevére 669
Venantius Fortunatus: A szent keresztről 672
A Filippieknek írt levél Krisztus himnusza 673
Dicsérőének a legédesebb Úr Jézus Krisztushoz 674
Maradj velünk, Uram! 685
A Szentlélek - a Megszentelő
Böjté Csaba O. F. M..: Ima a Szentlélekhez 687
Litánia a Szentlélekhez 688
Hrabanus Mauvus: Pünkösdi himnusz 690
Bingeni Szent Hildegard: Himnusz a Szentlélekről 692
A Szentlélek litániája 693
Himnusz a Szentlélekhez 696
Veni Sancte 696
Franz Werfel: Veni Creator Spiritus 697
Szent Ágoston imája a Szentlélekhez 699
Lattaquié Ignatiosz metropolita: Szentlélek 699
Kari Rahner: Hiszek a Szentlélekben 700
Szent Ambrus:kilencedik órára 700
Reggeli ima a Szentlélekhez 701
Szent Ágoston fohásza 703
Jöjj, Szentlélek, tölts el engem!..." 703
Imádság a Szentlélekről 7^4
A Szentlélek segítségül hívása -,Mennyei Király, Vigasztaló..." 706
Szent Lélek Isten, Irgalmazz nekünk! 706
Ima a Szentlélekhez 707
Dicsőítő - hálaadó imák
Keresztvetés 709
A Szentháromság dicsőítése: kis doxológia 709
A Szentháromság dicsőítése: nagy doxológia 709
Apostoli, (Niceai) hitvallás 711
Nicea-konstantinápolyi Hitvallás 712
Te Deum 714
Magasztaló imák
23.Zsoltár (22) 717
113. zsoltár (112) 718
A három ifjú hálaéneke 718
A kolosszeieknek írt levél himnusza 723
Benedictus 724
Magnificat 724
A Jelenések könyvének himnusza 725
Részlet a Jelenések könyvéből 726
Tiszteletreméltó Béda: Zsoltár a Mindenek Urához 726
A hálaadás imája 727
A Mennyei Atya dicsőítése 728
Csanád Béla: Hálaima 729
A perzsa Ibn Khuszrau Nasziri hálaimája 731
Aranyszájú Szent János imája - „O, mi életadónk!" 731
A teremtés szépsége, és a Teremtő dicsérete
Svéd Szent Brigitta magasztaló imája 733
Ortodox imádság - Méltó és igazságos énekelni Néked 733
Dietrich Bonhoeffer: Áldó hatalmak oltalmába rejtve 734
Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm 735
Assisi Szent Ferenc: Isfen magasztalása 736
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz 737
Karácsony
Ady Endre: Egy megíratlan naplóból 74^1
Ónémet karácsonyi ének 742
Szent Ágoston: A jászolban fekszik 743
Ady Endre: Karácsony 744
Csorba Győző: Mindenki karácsonyfája 746
Csorba Győző: Karácsony első napja 747
Ady Endre: Virágos karácsonyi ének 748
Karinthy Frigyes: Karácsonyi karének 749
Juhász Gyula: Betlehemes ének 754
Kányádi Sándor: Isten háta mögött 755
Füle Lajos: Karácsonyi könyörgés 756
Reviczky Gyula: Karácsonykor 757
Ady Endre: Karácsony -Ma tán a béke 757
Alföldi Géza: Krisztus lehajolt 758
Ady Endre: A karácsony férfi-ünnep 759
Ady Endre: Egy jövendő karácsony 760
Ady Endre: A Jézuska tiszteletére 761
Kányádi Sándor: A hírhozó angyal 762
Ady Endre: Virágos karácsonyi ének 763
Arany János: Almanach 1878-ra 764
Áprily Lajos: Karácsony-est 767
Babits Mihály: A felnőtt karácsony 768
Babits Mihály: Himnusz 769
Babits Mihály: Karácsonyi ének 770
Angelus Silesius: Karácsonyi párversek 771
Dsida Jenő: Közeleg az emberfia 772
Ismeretlen szerző: Új világosság jelenék 773
Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre! 774
Juhász Gyula: Karácsonyi köszöntés 774
Kosztolányi Dezső: És látom Őt, a Kisdedet 776
Juhász Gyula: Betlehem 776
Juhász Gyula: Rorate 778
Ismeretlen szerző: 1949 Karácsony 779
Boldogasszony
Angyali üdvözlet - „ Üdvözlégy Mária..." 781
Az Úrangyala (Angelus) 782
A rózsafüzér 783
Assisi Szent Ferenc:Mária-köszöntő 785
Stella maris - Tengernek csillaga 786
Oltalmad alá futunk... (III. századi imádság) 787
Most segíts meg 787
Rainer Maria Rilke: Az angyali üdvözlet 788
Jacopo da Todi: Stabat Mater 789
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső értelmezése szerint) 792
Etióp Mária-ének 794
Etióp anafora 794
Angelus Silesius: Szűz Máriához, a titkos liliomhoz 795
Üdvözlégy Királynő...(Salve Regina) 796
Fran(;ois Villon: Ballada 796
Szent-Gály Kata: Fogolykiváltó Boldogasszony 798
II. János Pál pápa imája Szűz Máriához 798
Johannes Tauler: Lábam táncra perdül 799
Istennek Szentséges Szülőjéhez 801
„Szűz szülője Istennek..." 802
Esterházy Pál nádor könyörgése 802
„Boldogasszony Anyánk..." 805
Régi Székely Himnusz 806
Loretói litánia 806
„O dicsőséges, ó ékességes..." 809
„Nagyasszonyunk, Hazánk reménye..." 811
Dicsérőének Isten Szentséges Szülőjéhez (Akathisztosz Himnusz) 812
Angyalokhoz szóló imák
Szent Mihály-ima 823
Szent Mihály segítségéül hívása 823
Ima Szent Mihály segítségéért 824
Reggeli ima az őrangyalhoz 825
Ima az őrangyalhoz 825
Lengyel ima Szent Mihályhoz 825
Kempis Tamás imája az angyalokhoz
és minden szentekhez 826
Himnusz a főangyalokhoz 828
Mindenszentek litániája
Katonai mindenszentek litániája 829
A hazáért
Kölcsey Ferenc: Himnusz 835
Vörösmarty Mihály: Szózat 838
Wass Albert: Üzenet haza 840
Babits Mihály: Miatyánk 843
Wass Albert: Mikor a bujdosó az Istennel beszél 845
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz! 848
Babits Mihály: Örökké ég a felhők mögött 850
Ady Endre: A fekete húsvét 851
Wass Albert: Hontalanság Hitvallása 852
Engesztelő litánia magyarságunkért 853
A Szentlélek segítségül hívása magyarságunkért 855
József Attila: csodaszarvas 857
József Attila: Magyarország messzire van 858
Radnóti Miklós: Nem tudhatom 859
Márai Sándor: Mennyből az angyal 861
II. Rákóczi Ferenc: Ima a Hazáért nehéz időben 864
Fohászok a Hazáért 865
II. Rákóczi Ferenc: Ima az ország keresztény megújulásáért 866
II. Rákóczi Ferenc: Engesztelő imádság a Hazáért 866
II. Rákóczi Ferenc imája népünkért 867
Ima a Hazáért - „Szabadíts meg minket Uram..." 868
Magyarország felajánlása 868
Arany János: Él-e még az Isten? 870
Imádság-,Mindenható, jóságos Isten..." 873
„Istenünk, ezt a Hazát Te adtad nekünk..." 874
József Attila: Magyarok 874
Szedenits Jenő: Magyar Mi Atyánk 875
Mindenkitől elhagyatva - A magyar püspöki kar imája
a trianoni döntés után 878
Pázmány Péter: Fohászkodás a Hazáért 880
Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa 880
Kosztolányi Dezső: Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok 882
Illyés Gyula: Haza, a magasban 883
Magyar szentek litániája 885
Vas István: Titok 887
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus 888
Petrőczi Kata Szidónia. Magyarország 897
Babits Mihály: Csonka Magyarország 899
Wass Albert: Ébredj magyar 902
A CSALÁDÉRT És A KÖZÖSSÉGÉRT
Szülők imája gyermekeikért 903
A családért 905
Dsidza Jenő: Hálaadás 905
Kosztolányi Dezső: Fényes koszorú 906
Ima a gyermekekért 907
Szergej Jeszenyin: Levél anyámhoz 907
Imádság szülőkért, testvérekért 909
Szülő önmagáért 909
Házastársak imája 910
Szerelmesek imája 910
Ima a családért Szent Józsefhez 910
Ima Szent József oltalmáért 911
Szülőkért 912
Szüleimért 912
Szülők imája 913
Nagyszüleimért 913
Testvéreimért 914
Tanítóimért, nevelőimért 914
Barátaimért 914
Egyházamért 9^5
Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat 915
Ratkó József: Zsoltár 916
Könyörgő imák
Ároni áldás 918
Szent-Györgyi Albert: Mentsd meg gyermekeinket! 918
Stephen Vincent Benét:74z ENSZ imája 919
Dsida Jenő: Könyörgés csodáért 919
Sörén Kierkegaard gondolataiból 920
Reményik Sándor: Ne ítélj 921
Atyánk, erőért könyörgünk Hozzád! 921
Szent kgosion: Arcod keresem 922
Filaret metropolita: Uram, nem tudom, mit kérjek Tőled 923
Ludwig van Beethoven imája: „Tágítsd ki lelkemet..." 924
Balassi Bálint: Zarándoknak vagy bujdosónak való ének 924
Albrecht Dürer: Imádság 925
Szír Szent Efrém fohásza 926
Savoyai Jenő herceg: Mindennapi imádság 926
Szent Anzelm: Arcodat keresem, Uram! 927
Michael Fmlhaber: Mennél hangosabbam káromolják azt a Nevet 929
Szalézi Szent Ferenc: Imádság kegyelemért 929
Kempis Tamás: Uram, íme itt állok Előtted 931
Francis Jammes: Imádság szép halálért 931
Pierre Jean Jouve: Imádság 933
Orosz egyházi ének 934
Eusebius püspök imája 935
Nazianzi Szent Gergely: Betegen 936
Nazianzi Szent Gergely: Nehéz órán 936
Szent Basziliosz imája 937
John Henry Newman imája - „Szükségem van Rád..." 937
John Henry Newman gondolataiból 938
Thomas Merton: Imádság 938
So ren Kierkegaard: Ima 939
Pázmány Péter: végig való állhatatosság kegyelméért 940
August Strindberg: Imádság 941
Zrínyi Miklós: Imádság 941
Pázmány Péter: Imádság keresztény egységért 943
Babits Mihály: Jónás imája 943
Aquinói Szent Tamás: Imádság keresztény erényekért 944
Assisi Szent Ferenc: Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé 946
Istenem segíts! 946
Ady Endre: Imádság háború után 947
Loyolai Szent Ignác: Ima nemes lelkületért 948
Aquinói Szent Tamás: Ima életünk bölcs elrendezéséért 948
Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék 95*^
Balassi Bálint: Kegyelmes Isten, kinek kezében 951
Balassi Bálint: Egy könyörgés 952
Balassi Bálint: Az te nagy nevedért tarts meg én Istenem 953
A görög katolikus liturgiából -„Uram, ki megáldod..." 954
Jákob Böhme: Isten nagy tüzes szeretetéhez 954
Uram, Jézus Krisztus! 956
Antoine de Saint-Exupery: Fohász 957
II. János Pál pápa imádsága a békéért 958
Godfried Danneels: Imádságok nagyböjtre 959
Helder Camara érsek: Ha próbára teszel 962
II. Rákóczi Ferenc: Ima beszélgetés közben 963
Ima a Szentlélek vezetéséért 964
Don Gabriele Amorth: Szabadító ima 965
Juhász Gyula: Utolsó imádság 965
Ima a betegekért 966
Móra Ferenc: Kenyérért való imádság 967
József Attila: Smá Jiszróel 968
John Henry Newman:74 jó lelkiismeretért 969
„Uram, Istenem, szabadíts meg irgalmad szerint!" 970
Nagy László: Adjon az Isten 970
Romano Guardini: Imádság nehéz órában 971
Pázmány Péter: A kétségbeesés ellen 974
Pázmány Péter: A reménységért 976
Pázmány Péter: A szeretetért 977
Pázmány Péter: Háborúságinknak és nyavalyáinknak
csendességgel szenvedéséért 979
Pázmány Péter: Hála legyen Néked, én mennyei szent Atyám 981
Pázmány Péter: Útonjárók könyörgése 982
Pázmány Péter: Betegekért 983
Thomas Merton imája - „t/mm/ Vedd életemet..." 984
Ima gondjaink átadására 984
Urunk! 985
Szent-Györgyi Albert: Uram! 986
Francis Jammes: Imádság egyszerűségért 987
„Gyógyíts meg engem Uram!" 988
A keresztény alázatosság litániája 988
Kányádi Sándor: Szelíd fohász 991
128. zsoltár (127) 992
Elmélkedések
József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat 993
Dsida Jenő: Tekintet nélkül 995
József Attila: Thomas Mann üdvözlése 996
Tatiosz: Szerényen tündökölni 997
Tatiosz: Kérdések 998
Swami Sivananda: Hogyan szenved vereséget a félelem? 998
Weöres Sándor: Ars poetica 999
Dsida Jenő: Mi vállalunk mindent 1000
Csorba Győző:74 Prédikátor könyve 1000
Francis Bacon: Istentelenül - értéktelenül 1001
Kányádi Sándor: Volna még 10001
Reményik Sándor: Béke 10002
Nyikolaj Bergyajev: A megoldás nem lehetséges, csak 1003
Reményik Sándor: Templom és iskola 1003
Martin Buber: Hászid történeteiből 1005
Weöres Sándor: Mi van a héj alatt? 1005
Charles Darwin:74z a kérdés, hogy létezik-e Teremtő 1006
Nagy Gáspár:^ Fiú naplójából 1006
F. M. Dosztojevszkij: Ebben van az egész hit 1007
Albert Einstein: A vallás kozmikus élménye 1008
Rotterdami Evasmus: Amit Isten azoknak készített 1009
József Attila: Ki verné föl lelkünkben a lelket? 1009
Galileo Galilei: A Szentírás igazsága 1010
Hamvas Béla: A láthatatlan történet 1011
Benedictus de Spinoza: Miben áll az örökkévalóság? 1011
Weöres Sándor: Szembefordított tükrök 1012
Szergej Jeszenyin: Hol vagy, ház? 1013
Váci Mihily.Mégnem elég! 1014
Carl Friedrich Gauss: Ragaszkodjunk a hithez! 1016
Kolumbus Kristóf: Imádság 1016
Reményik Sándor: Ne próbálj! 1017
Francois Mauriac:74 kegyelem élménye döntő 1018
Isaac Newton: Isten a világ Kormányzója 1019
Jean Paul: Van gondviselés a világtörténelemben 1020
Max Planck: Önmagában nem létezik anyag 1021
Albert Schweitzer:74 kereszténység lényege 1021
Elie Wiesel: Aki szerei, szereti Istent 1022
Charles Duke gondolataiból 1023
James Irvin gondolataiból 1023
Parancs János: A szegénységről 1024
Pilinszky János: Merénylet 1024
József Attila: Két hexameter 1024
Balczó András gondolataiból 1025
Márton Áron gondolataiból 1026
Zelk Zoltán: Kegyelem 1026
Thomas Merton gondolataiból 1026
Gárdonyi Géza: írás a Bibliába 1027
Nagy László: Tűz 1028
August Strindberg: Hitem 1029
Ady Endre: Az Úr érkezése 1030
Ady Endre: A vidám Isten 1030
Anthony de Mello: A Mester és tanítványai 1031
Szabó Lőrinc: Isten 1042
Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana 1043
Örkény Isrván: Az élet értelme 1045
Mécs László: Vád- és védőbeszéd 1045
Weöres Sándor: De profundis 1048
Garai Gábor: Ne adj Uram! 1050
Weöres Sándor: Tíz lépcső 1050
Babits Mihály: Zsoltár férfihangra 1051
Szent Pál második Levele a Korintusiakhoz 1053
Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra 1053
Weöres Sándor: Az Isten 1055
Szabó Lőrinc: Az Árny keze 1056
Leszek Kolakowski gondolataiból 1056
Weöres Sándor: A teljesség felé 1057
Szergej Jeszenyin: A lélek az égbe visszavágy 1058
Weöres Sándor: Vonj sugaradba 1059
Szent Bonaventura imája 1060
Dsida Jenő: Nagycsütörtökön 1060
Dsida Jenő: Nagycsütörtök
F. M. Dosztojevszkij gondolataiból
Gyökössy Endre: A Boldogmondások margójára 1062
Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe 1063
Weöres Sándor: Tíz erkély 1064
Kántor Péter: Mit kell tudnia Istennek? 1065
Kahlil Gibran: A próféta 1066
Rudyard Kipling: Ha 1068
John Henry Newman: Isten veled van 1069
Kányádi Sándor: Azt bünteti, kit Szeret 1070
Weöres Sándor: Talizmán 1071
Weöres Sándor: Akit megtalálnak 1072
Weöres Sándor: Nem szándékom 1072
Weöres Sándor: Kereszt-árnykép 1073
Boldog Kalkuttai Teréz: Az élet himnusza 1074
Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humánus 2 1075
Weöres Sándor: Hazatérés 1078
Boldog Kalkuttai Teréz imája 1079
Utassy József: Egykedvű vers 1080
Pilinszky János: A várakozás szentsége 1080
Pilinszky János: Apokrif 1083
József Attila: Kész a leltár 1086
Reményik Sándor: Akarom 1087
Paul Claudel: Az Úrnak szüksége van rád 1088
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért 1088
Szalézi Szent Ferenc: Ima 1090
József Attila: Erik a fény 1091
Szent-Gály Kata: Keresztúton 1092
Szent-Gály Kata: Kegyelem 1093
V'úmszh/János:Átváltozás 1094
Stefan George: Zárókórus 1094
Babits Mihály: A jóság dala 1095
Reményik Sándor: Kegyelem 1096
Dienes Valéria: Jön az Isten 1097
Márai Sándor: A lélek mindennél erősebb 1100
Pierre Jean Jouve: Ma meghal Krisztus 1101
Pierre Emánuel: Nagypéntek este 1101
Czeslaw Milosz: Hit 1102
Anna Ahmatova: A megfeszítés 1102
Czeskw Milosz: Remény 1103
Christian Morgenstern: Tedd fel, hogy él egy égi hatalom 1103
Pierre Emmanuel: Láthatatlan 1104
Czeslaw Mil-: Oeconomia divina 1105
Louis MacNeice: A még meg nem született imája 1106
Babits Mihály: Isten kezében - Keresztény makáma 1108
Francis Jammes: Ima azért, hogy a szamarakkal mehessen a Paradicsomba 1110
Czeslaw Milosz: Szeretet 1112
Mihail Berberov: A hitedet óvd meg 1112
Kassák Lajos: Estére harangoznak 1113
Konsztantyin Balmont: Az igazság útja 1114
Prédikátor könyve 3,1-8 1114
Gárdonyi Géza: November 1115
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 1120
Sík Sándor: Hiszek 1128
A KÖNYVBEN SZEREPLŐ SZERZŐK 1131
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem