A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciója

Az előadások összefoglalói/Zsigmond Király Főiskola, 2011. április 14-16.

Szerző

Kiadó: Zsigmond Király Főiskola
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 346 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN: 978-963-86341-8-4

Tartalom

Feleky Gábor - Szilágyi Erzsébet: Vázlat a társadalomtudományi konferenciák elmúlt hatvan évéről 17
ESZTÉTIKA TAGOZAT
Hámori György: A hiperrealizmus útjai 39
Horváth Helga: A fordítás és a fiktív fordítás vizsgálata hermeneutikai szempontból 40
Karlik Barbara: A kozmosz rendjének felborulása Szophoklész: Antigoné című tragédiájában 41
Majoros Árpád György: Apollón aporiája avagy elméletek a „ művészet végéről" 41
Márjánovics Diána: „De miféle hivatalnokok ezek és miféle üzenetek? Az értelmezés nehézségei a Kafka prózában 42
Miklósvölgyi Zsolt: A karteziánus optikai hagyomány Vermeer: Az asztronómus és a geográfus című festményeinek tükrében 43
Papp Emese: A bűn mérlegnyelve 44
Pálfy Eszter: A kora keresztény zene (I.-IV. század) antik gyökerei 44
Péter Szabina: A karnevál mint a hatalom akarásának az ösztönzője és a groteszk mint esztétikai minőség Werner Herzog A törpék is kicsin kezdték című filmjében 45
Sós Csaba: Emfatikus kísérlet a közhely fogalmára 46
Tánczos Péter: A hazatérés mint exkurzív esztétikai metódus 47
Varga Rita Lenke: A sötét lovag dichotómái. A pszichés rendellenességek mint az árnyalt művészi ábrázolás eszközei a filmben 48
Zeöld Emese: Kísérlet egy meseregény szimbolikus elemzésére - Michael Ende: A végtelen történet 49
Zsikla Mónika: Diaphán struktúrák Erdélyi Gábor festészetében 49
FILMTUDOMÁNYI TAGOZAT
Árva Márton: A ranchón túl - A mexikói új film rövid története 52
Barna Benedek: Spielberg és a holokauszt - A hitelesség kérdése a Schindler listája című filmben 53
Bálint Zsolt: Balázs Béla meséi 54
Bene Bálint: Tündértánc - A zene dramaturgiája Huszárik Zoltán Szindbád című filmjébe 55
Bezsenyi Tamás: A Kádár-korszak „ termelési hőse" 56
Böszörményi-Nagy Orsolya: Töredezettség és anarchia a burleszk és a modernizmus kapcsolata a hatvanas évek magyar filmjében 57
Búzás Annamária: Beszéd és kép, irodalom és festőiség Eric Rohmer morális példázataiban 58
Hrivnák Anita: A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben 59
Kapás Zsolt Zsombor: Mockumentary, a dokumentarista jelhasználat reflexiója 60
Pásztor Ádám: Japán csoda a filmvásznon - Az ifjúság kegyetlen történetei 61
Pernecker Dávid: Számítógépes játékmechanizmusok felidézése a filmben 62
Schlachta Fruzsina: Science-fiction filmek a börtönök világában 63
Tóth Gábor: Deviancia és alternatív kultúrák az amerikai külváros-filmekben 2000 után 64
Varga Zorka: A valóság mitológiája Roberto Rossellini háborús trilógiájában - Film és kor kölcsönhatásai a társadalomábrázolás tükrében 65
FILOZÓFIA TAGOZAT
Bartha Dávid: George Berkeley a lélekről: szubsztancia mint kötegelmélet 68
Bekő Éva: Legyőzhető-e a győzedelmes argumentum? Diodórosz Kronosz a modalitásokról és elméletének jelentősége 69
Bernáth László: Az értelmes élet néhány feltételéről 70
Bihari Szilvia Anna: A pragmatikai út. Metaforaelméletek az analitikus filozófiai diskurzusban 71
Farkas Tamás: Potyautasok a nemzetben 71
Fazakas István: Semmi és gondolkodás. Heidegger Timaiosz hivatkozásainak analízise 72
Ferencz Dániel: Erósz, mint daimon: Platón és Ficinó szerelemről vallott eszméinek továbbgondolása 73
Földi Andrea: Az ember jellemformáló eszközei: az emlékezés és a felejtés 74
Gesztes Napsugár: Regine és Sorén 75
Győri Anett: Elmélkedés életről és jó halálról 76
Hangai Attila: A phantasia Arisztotelésznél a Parva Naturalia alapján - Intencionális állapotok és fiziológiai folyamatok 76
Hankó Vanda: Úr volt-e Jézus? Nietzsce Jézus képe az általa megalkotott úr-morál tükrében 77
Kiss Csaba: A történelem materialista felfogásának kialakulása Marx fiatalkori írásaiban 78
Kovács Gábor: Szavak a tartályban 79
Laki Beáta: Szabad akarat és eutanázia 80
Lehr János: Megjegyzések a Locke-i tulajdonfelfogáshoz 81
Márczi Zsuzsanna: Fodor és a Gondolatnyelv-hipotézis - Nyelvi jellegű-e a gondolkodás? 82
Mátyási Róbert: Mit eliminál a Merricks-diktum? 83
Molnár Krisztina és Pajor Sándor: India és Európa az érvelés külön útjain avagy az
arisztotelészi logika és a Nyáya „logikai rendszer" összehasonlító elemzése 84
Paár Tamás: G. E. Moore a jóról 85
Pintér Lilla: A „hűséges kéz" és az „állhatatos szem" viszonya - A taktilis és a vizuális megismerés összekapcsolhatósága a XVII. században 86
Pitenyák Edit: A privát nyelv lehetősége a kései Wittgensteinnél 87
Pöltl János: Agyak tartályok nélkül 88
Rembeczki Eszter: Az egészség és a betegség lehetséges értelmezései Descartes-nál 89
Steiner Dóra: Az anscombe-i 'megfigyelés nélküli tudás' (jelentése jelentősége, motivációk) 90
Such Dávid: A szubjektív világ 91
Szívós Eszter: A locke-i azonosságkoncepció értelmezésének problémái 92
Szrogh István: Az államférfi 93
Takó Ferenc: A kelet-ázsiai bölcselet központi fogalmainak fordítás módszertani problémái 93
Tóth Máté: Mitől „orosz" az orosz filozófia? 94
Tóth Olivér István: Ábrahám, a negatív 95
Zsólyomi Levente: Az aszketikus életmód valóságtapasztalatra gyakorolt hatásai a korai keresztény vallási gyakorlatban 96
KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLANTROPOLÓGIA TAGOZAT
Árvái Tünde: „A magyar női lélek, hősi lélek" A hagyományos női szerepek átpolitizálódása a Horthy-korszakban 99
Bakos Áron: Napjaink „népviselete " - A katonai gyakorlók utóélete egy Közép-Tisza-vidéki faluban 100
Balogh Aliz: Nemzeti rock és ellenállás: A Kárpátia magyarságképe 101
Bogárdi Tünde: A közösségiség megjelenése a magyar, a székely és a cigány népmesékben 102
Boldoczki Balázs és Nagy Barnabás: Sex, Drugs and Rock W Roll 103
Bóna Enikő: CouchSurferek - A tipológiák és ideológiák között 104
Boros Tamás: Sportegyesület kontra szurkolói csoport - Kapcsolatok és egy közös merchandise stratégia vizsgálata 105
Fülöp Hajnalka: Az Anime szubkultúra Magyarországon 106
Gellén László: Szubkulturális tőke a bourdieu-i tőketípusok között 107
Gődér Edina: Utazás a világörökségek világába a pécsi világörökség turisztikai elemzésével 108
Gyenizse Anikó: Egy vallási közösség szubkulturális jegyei. Esettanulmány a kiskőrösi pünkösdi fiatalokról 109
György Réka: „Vigyél vissza Krisnához" Párválasztás és annak társadalmi aspektusai a somogyvámosi Krisna-völgyben 110
Halász Tímea: Kelet és Nyugat átjárója - A világzene és az intellektuális kommunikáció kapcsolata a Pécsi Balkán Világzenei Fesztivál vizsgálata alapján 111
Hradeczky Katalin: Pillanatkép a nagyatádi vásárcsarnok piacozóiról. Társadalmi, gazdasági helyzetük és piacozáshoz fűződő viszonyuk elemzése 112
Jobb-Borbála Boróka: Visszacsengő fordulatok. Egy értelmiségi szerep reprezentációs szintjei 1968-ban 113
Juhász Péter: Idegen a filmen - A kulturális másság mozgóképes reprezentációjának problémáiról. Etnográfiai szöveg és mozgókép az ábrázolás nehézségeinek tükrében 113
Keresztury Ágnes: Az értékrend szerepe egy szilágysági falu magyar lakosainak migrációs stratégiáiban 114
Korsós Bernadett: „Ti szerettek ott kinn, s mi ott benn..." Gyimes fejlődésének kérdése a
folklórturizmus tükrében. Egy többszörösen ellentmondásokkal terhelt kistérség problémáinak alkalmazott antropológiai megközelítése 115
Kovács Kitti: Közösségi élet vizsgálata Völcsökön avagy a „hiány"funkciójáról 116
Kunt Zsuzsanna: Disability Culture? Kérdőjelek a tevékenységükben és részvételükben
akadályozott emberek szubkultúrájának egzisztenciális és társadalmi lehetőségeiről 117
Mácsai Boglárka: Civil vallás a posztszovjet Oroszországban 118
Starcsevics Nikoletta: Véleménymegosztó szubkultúra: EMO! 119
Szálkai Kinga: Handmaiden of the Military? - az alkalmazott antropológia és a haderő együttműködésének etnikai kérdéseiről 120
Szigeti Eszter: Szubkultúrák, internetes közösségek; az LD 50 honlap felhasználói köre 121
Tóth Judit Gabriella: A répáshutai szlovákok identitása 122
Varga Ildikó: A közösségi terek használatának változásai Pécsbánya és Vasasbányatalep példáján 123
Zimre Fanni: Családi élet, létmód és "súl" -nők és gyermekek a Tóra sugarában 124
MÉDIA- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TAGOZAT
Bakonyi Borbála: A szexualitás és a nemi szerepek ábrázolása a videoklipekben 126
Balkányi Nóra: A Beatles-innováció 127
Bokor Ágnes: Hogy is mondjam? A non-verbális jelek tanulhatósága és taníthatósága a retorikában 128
Boronkai Edina: Militáns katolicizmus és propaganda 129
Bors Réka: Pro-anorexia közösségek az interneten 130
Budai Anna Mária: A thaiföldi turisztikai reklámok társadalomtudományi elemzése - az autentikusság, a posztkolonializmus és a szexturizmus jegyében 131
Császi Fruzsina Orsolya: A kulturális különbségek megjelenése és kezelése, valamint kamatoztatása a vállalati értékteremtés folyamatában - a MOL csoport példája alapján 132
Egri Petra: A magánélet haláltusája, Való Világ 4 a médiában 133
Erdélyi Ildikó: A börtöntetoválás mint szociális kifejezőeszköz 134
Fekete Ildikó: Közösségi értékképzés egy tévésorozatban - A Született feleségek 135
Gazdagová Irena: A plakát mint a kereskedelem és az ipar vizuális eszköze 136
Ilyés László: A szervezett szurkolói csoportok kialakulása Magyarországon 137
Jung Zoltán: A szórakoztató krimi 138
Kis Réka: Dávid Beckham, az új szuperhős: Esettanulmány a sportolói kép alakulásáról és alakításáról 139
Kiszely Réka: Két Lotti a filmvásznon 140
Kocsis Andrea: A sztárok reprezentációja a Reflektor című műsorban - A hírnévipar és -kultúra vizsgálata 141
Kovács Kristóf Gábor: Adománygyűjtés felsőfokon Támogató toborzás a Greenpeace-nél 142
Kudri Dávid: Propaganda és népnevelés a Szomszédok teleregényben 143
Lábadi Mária: Divat, test és metroszexualitás - A metroszexuális jelenségek mediális vizsgálata 144
Lábadi Mária és Szabó Zita: Állatasszisztált terápia az autizmussal élők szociális interakciójában 145
Lips Adrián: Egy képzelt amerikai kertváros társadalomkritikája 146
Magyar Krisztián: A szó veszélyes fegyver. A gyűlölködő kifejezések és a gyűlöletbeszéd problematikája a mai magyar sajtóban 147
Mészáros Péter: Szolgálati rádiózás közösség és köz között 148
Nádasi Eszter: Megbocsájtható (?) erőszak - A (nemi) erőszak kortárs sajtóbeli megjelenítése, valós és fiktív esetekben: esettanulmány Joanna Laurens és Román Polanski történeteiről 149
Nákó Zsejke: A spanyol uralkodópár megjelenése rituális és diszkurzív színtereken 150
Nyáradi Adrienn: Tűsarok és fakanál azaz a politikus feleségek reprezentálása, a hazai és külföldi politikai élet szint erén 151
Pajor Emília Margit: A Szabad Nép postájából - Olvasói levelek a Rákosi- diktatúra korszakából 152
Péterfi Dóra Ágnes: Kommunikációs bravúr: az elutasítástól a támogatottságig 153
Simon Krisztián: Superman: Historical-Narrative Formation of a 20th Century Popular American Hero 154
Somody Kristóf: Keretek, tükrök, metaforák: Las Meninas narratív értelmezésének lehetőségei 154
Somogyi Szilvia: Az index.hu USA-képe 155
Szakál Zsanett: A kép politikája - a politika képe - a 2009-es Európai parlamenti választások tükrében 156
Szántó Tamás: Hajléktalanok és társadalom - hajléktalanok és média 157
Sziller Dalma: A háború - női szemmel 158
Szűcs Erika Kiersten: A Sony Bravia kampány médiaesztétikai és marketingkommunikációs aspektusainak vizsgálata 159
Tóth Judit Gabriella: Ahol a csend még hallható. Kommunikációs háló Nyéstán 160
Tóth Tamás: Szimuláció és narratíva a számítógépes játékokban 161
Urbán Csilla: Változatos viszonyok 161
Zsák Kata: Harmadik személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelős sorozatok megítélésében 162
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET ÉS -ELMÉLET TAGOZAT, TUDOMÁNY- ÉS TECHNIKATÖRTÉNET TAGOZAT
Abelovszky Tamás: Nagyvasúti vontatójármű-gyártás a Ganz gyárban 165
Asztalos Károly: Szabolcsi Miksa köre és a magyarországi zsidóság 166
Ácsmán Szandra: Operett mese 167
Borbély Krisztina: Tradíció és modernizáció Szükség van-e az operett megújulására? 168
Császár Balázs: A művészet autonómiája a tömegkultúra és szépség határán 169
Deák Krisztina: "...A mítosz sem nem igaz, sem nem hazugság..." Várkonyi Nándor látomása az emberi kultúra kialakulásáról 170
Herczeg Adrienn: Nemzeti karakter és lelkialkat kapcsolata Joó Tibor műveiben 171
Horányi Anna: A performansz, mint kommunikatív eszköz a kortárs művészetben 172
Hudák Katalin: Erzsébet királyné kultusza a 19-20. századfordulójának kertművészetében 173
Szakra Attila: Civilizáció és technológiai fejlődés - Társadalomtudományos és filozófiai válaszok a transzhumanizmus kihívásaira 174
Szép E. Kinga: Haditengerészeti hétköznapok Nelson korában 175
Tóth Gellért: A posztmodern giccs kialakulása 176
Vitéz Veronika: Lábán Rudolf a táncírás korszerűsítője és a Lábán-rendszer (utó)élete az információs társadalomban 177
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK TAGOZAT
Bíró Ilona: Az Európai Unió mikrohitelezési gyakorlata - A mikrohitel a magyar EU elnökség céljainak tükrében 179
Bognár Klaudia: Muszlim integráció és iszlamofóbia Hollandiában 180
Császár Ildikó: A szentgotthárdi fegyverszállítási botrány sajtóvisszhangja a Pesti Napló, a Népszava, és a Times alapján 181
Csiszár Esztella: Rasid Ganúsi és a tunéziai iszlamista mozgalom diskurzuselméleti megközelítése 182
Darab Dóra: Az internet szerepe a 2008-as amerikai elnökválasztásban 183
Deli Krisztina: Lengyelország és Magyarország foglalkoztatáspolitikájának és munkanélküliségi helyzetének összehasonlítása 184
Deli Zsófia és Pálfi Ágnes Katalin: Koszovó nemzetközi elismertetésének folyamata, problémái 185
Domonkos Levente: A környezetvédelmi szempontok integrációja az Európai Unió szakpolitikáiba 186
Egeresi Zoltán: A törökországi iszlamizmus és az AKP 187
Egeresi Zoltán: Repedező nemzetállam? A török nemzetépítés és kurd nemzetalkotás 187
Farkas Attila: „ Bolond szabadság | a kanti második definitív cikk a XX. században 188
Farkas Zsófia: Marokkó és az Egyesült Államok - az "örök barátok" 189
Fábián Ádám: A regionális integrációk nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelme 190
Feierabend Izabella: "Spain is different": Spanyol érdekek az Unióban 191
Fekete Dávid: Der "Ulmer Prozess" unddie europaische Donaustrategie 192
Füij Orsolya: Magyarpárti lobbi a brit parlamentben a két világháború között 193
Gerő Veronika: Szentszék a Szentföldön - Vallás és politika a Vatikán és a modern kori Izrael kapcsolatában a cionizmustól napjainkig 194
Günsberger Dóra: Jinnah ellentmondásos álma: Pakisztán 195
Győrfi István: Pearl Harbor megjelenése a korabeli magyar sajtóban 196
Hegedűs Zsuzsanna: Nagyhatalmi jelenlét Afganisztánban a 19-21. században: hasonló és sajátos vonások 197
Iváncsics Vera: Az osztrák államszerződés dilemmája 198
Juhos Anna: Emberi jogok Iránban 199
Kaderják Anita és Polyák Pálma: A világ megmentése túl drága? Kína stratégiája a globális környezetvédelmi együttműködésben 200
Kiss Örs: A Turnu-Severin-i tárgyalások a korabeli sajtó tükrében 201
Kiss Veronika: Van-e élet Koppenhága után?A klímaváltozás elleni küzdelem kilátásai 202
Kolosi Bálint: Bevándorláspolitika az Európai Unióban, az Egyesült Királyság és Franciaország összehasonlítása 203
Laucsek Tamás: Az észak-koreai nukleáris fegyverkezés biztonságpolitikai hatásai 204
Lázár Nóra Kata: Nukleáris non-proliferáció az Atomsorompó Egyezmény keretein belül avagy realitás-e a nukleáris fegyverektől mentes világ? 205
Molnár Gergely: Ortodox diskurzus a poszt-szovjet Oroszországban 206
Müller Diána: Az út maga a cél? A törökországi nők helyzetének változása az EU csatlakozási feltételeinek hatására 207
Nagy Gábor: Az EU-orosz kapcsolatok kilátásai a 2004-es bővítés óta elteltek fényében 208
Nagy Gabriella: Szudán 2010-2011: meghiúsult remények? 209
Nagy Marianna Veronika: Európai identitás és az Európai Unió 210
Németh Nóra: Nemzetközi migráció az Európai Unióban - Jogi, gazdasági, demográfiai aspektusok 211
Péczeli Anna: Kényszerek vs. Remények - avagy - Szükségesek-e az atomfegyverek? 212
Péczeli Anna: A "terror elleni háború" és az amerikai "nagy stratégia" 213
Pikó Tibor: UCK Company 214
Pogonyi Csaba Gábor: The international Relation analysis of a Lord of the Rings Case 215
Szepesi Ágnes Edit: Az Európai Külügyi Szolgálat és az Európai Unió globális szerepének erősítése 216
Szerencsés Viktória: Jönnek a törökök?! - Törökország az Európai Uniós csatlakozásnak kérdése a migráció szemszögéből 217
Szokodi Szabolcs: Magyarország szerepe az 1989-es keletnémet menekültügyi válságban 218
Vass Ágnes: Szlovákia az európai integráció útján 219
Vincze Katalin: Egyes emberi jogok Törökországban -összefoglaló 220
POLITIKATUDOMÁNYI TAGOZAT
Balogh Adrienn: A korrupció, mint társadalmi társasjáték 222
Békés Márton: Pártirányítás - Irányított párt A Fidesz szervezeti változásainak hatása a párt centralizációjára (1988-2008) 223
Békés Márton és Farsang Zsuzsanna: Címszavakban. A manipulatív főcímek hatása a politikai véleményalkotásra 224
Dobos Arnold: A brit Konzervatív Párt megújulási kísérlete: a progresszív konzervativizmus 225
Endrődi Gábor: Hagyományos és internetes társadalmi mozgalmak - a taxisblokád és az augusztus 20-i tűzijátékról lemondok Facebook csoportja alapján 226
Földi Bence Gergely: Röpcédulák harca: A 2010-es országgyűlési választások szórólapjainak elemzése pszephológiai szempontból 227
Gáspár Bence: Két kommunikációs stílus "mezsgyéjén" - Gömbös Gyula 228
Gyimesi Péter: Kistérségi lobbi a forrásokért 229
Hegedűs Márk: A francia kormányzati kohabitáció sajátosságai - Működésképtelen rendszer vagy ideális kormányzati szisztéma? 230
Horváth László: Az ökopolitika európai identitása - A fenntartható fejlődés identifikációs szerepe az Európai Unióban 231
Keil András: „Mennyibe kerül?" - Összehasonlító elemzés egyes külföldi választási reformok tapasztalatairól, társadalmi, politikai költségeiről 232
Kovács Petra: E-kampány, avagy egy új korszak kezdete 233
Kovács Tamás: A fiatalok az új magyar demokráciában a politikai magatartás és részvétel aspektusából 234
László Balázs: Politika - mint az új generációk lehetősége 235
Mátyus Ákos: Csillagok, határok, magyarok 236
Metz Rudolf Tamás: A "megvalósult utópia"A dél-tiroli autonómia 237
Nagy Dóra: "A korszellem azt követeli tőlünk" - Bethlen István politikai gondolkodása 238
Oláh Eszter: Magyarország felkészülése a 2011-es EU-elnökségre -értékelés a cseh soros elnökség tapasztalatai alapján 239
Rabóczki Sándor: „Cumque fuerit constitutus... "-John of Salisbury politikai filozófiája.
Az organologikus államelmélet a Policraticus című műben 240
Rácz Angéla: „Az osztrák kérdés "- olasz diplomáciai dokumentumokban (1932-1936) 241
Reich Jenő: Listen to Your Heart". Populáris kultúra és politikai azonosulás 242
Reiner Roland: A szélsőjobboldal magyarországi megerősödése 243
Rieger Tamás: Európai szuverenitás 244
Sarkadi Zsolt József: A szuverenitás fogalmának története napjainkig - Vizsgálható-e napjaink politikai rendszere klasszikus politikatudományi szerzők alapján? 245
Sós Ildikó: Megosztott szavazat a magyar országgyűlési választásokon 246
Szabó Ildikó Katalin: Magyarország energetikai helyzete a földgáz vonatkozásában 247
Tóth Ferenc: Voltunk, vagyunk, leszünk? „Hungaristák"jelenkori vetületei 248
Török Zoltán: Átalakulás - Az európai zöld pártok és struktúrájuk viszonya a klasszikus bázisdemokratikus elvekhez 249 Törteli István: A politikai piacok szerkezete és elemzési kerete 250
Ugyan Gábor: Szembenézés és szembesítés (Politika, etika és irodalom Lengyel József műveiben) 251
Urbán Tamás: Úszó Demokráciák - Vitorlás köztársaságok 252
Valentová Viktória: A nyelvhasználat szabályozásának problémái Szlovákiában 253
Vass Ágnes: A szlovák nyelvtörvény és a mögötte húzódó szlovák-magyar ellentét háttere 254
SZOCIÁLIS MUNKA, SZOCIÁLPOLITIKA TAGOZAT
Angyal Márton: „Homo Ludens Addictus " 255
Bajomi Anna Zsófia: Magyarország iparvárosai - Kiutak a válságból 256
Bodnár Eszter: A második esély iskolái - A magyarországi második esély iskoláinak fejlődési lehetőségei a dán és a német termelőiskola-modell tükrében 257
Esztergályos Attila: Az internet árnyoldalai 258
Gálán Anita: Egy hatékony prevenciós terv elkészítése iskolák számára gyakorlati tapasztalatok felhasználásával 259
Gali Rita: Anyaméh kiadó - avagy a béranyaság problémája 260
Gyulai Edit: Rosszindulatú emlődaganatos nők életminőségének vizsgálata 1999-ben és 2009-ben Budapesten 261
Johanics Tünde: A közösségfejlesztés hatásai. Vizsgálat a debreceni tégláskert közösségének körében 262
Kanász-Nagy Máté: Az önkormányzati segélyezési rendszer lehetséges reformlehetőségei a harmonizáció tükrében 263
Kiss Eszter: A rendszeres szociális ellátás hatása a gazdasági aktivitása és a segélyezett romák életmódjára 264
Koncz Ildikó Zsanett: Életvezetési kompetenciák fejlesztése iskolai kereteken belül 265
Kovács Ferenc: Oktatási egyenlőtlenségek újratermelődése és kezelési módjai a szociálpolitikában 266
Lovász Judit: Szociálpolitika a XX. század első felében 267
Majer Zsuzsanna Éva: Menekültek integrációja a mai magyar társadalomba 268
Mészáros Mónika: Mindannyian mások vagyunk... - A fogyatékos fiatalok megismerésére, elfogadtatására indított helyi és országos kezdeményezések 269
Molnár Éva: Előítéletmentesen a hajléktalanokkal szembeni előítéletekről 270
Molnár Éva Csilla: Az értelmileg akadályozott fiatalok csoportalakulása és csoportfejlődése 271
Molnár Fruzsina Eszter: A családi élet stabilitásának elősegítése, különös tekintettel a mediációra 272
Orbán Ida: Drogfüggés és felépülés családdinamikai megközelítése - A másodfokú változás jelentősége 273
Polgár Péter: Ágnes, aki a "Szegények szolgálója"lett -száz éve született Teréz anya 274
Porkoláb Ágnes: Mentálhigiéné, különös tekintettel a depresszió kezelésére - A szociális munka eszközei depressziós kliens kezeléséhez 275
Reizer Balázs és Seres Gyula: A gyermekvállalás jövedelmi hatása Magyarországon 276
Somogyi Ildikó: Társas kapcsolatok és az iskolai szociális munka jelentősége a szociometria szemszögéből 277
Soós Kitti: A civil szektor világa. Az önkéntesség magyarországi helyzete a rendszerváltás után 278
Szabó Anita: A sikeres hodászi romák és a görög katolikus cigány egyházközösség kapcsolata 279
Szarvas Katalin: Fogyatékos szerelem 280
Takács Eszter: A telepszerű körülmények között élő iskoláskorúak egészségi állapota, egészségmagatartása 280
Tóth Adrienn Barbara: Fiatalkorit bűnelkövetők és a pártfogói felügyelet bemutatása egy kutatás tükrében 281
Trendi Fanni: Területfejlesztés és esélyegyenlőség a barcsi kistérségben 282
Vágási Júlia: Fogyatékosság és családi szerepek 283
Varga Gabriella Katalin: Nélkülünk nem megy? - Falugondnoki szolgáltatás a bonyhádi kistérség 3 településén 284
SZOCIOLÓGIA TAGOZAT
Bakai Bernadett: Szeged-alsóközponti leány-asszonysors a huszadik század első felében .. 286
Bander Katalin .Bolognai á la carte: ki mit választ?Hallgatói stratégiák a bolognai rendszerben 287
Barna Noémi: Az életközépút válsága: teljes összeomlás vagy egy új esély 288
Beta Viktória: A magyarok és a nyelvtanulás 289
Boda Zsófia és Sipos István Róbert: A középiskolai teljesítmény Elemzés és modellezés ... 290
Boda Zsófia és Vörös András: A népszerűség egyéni meghatározói - A személyiségvonások szerepe a hálózati formációban 291
Csaba Zoltán László és Pál Judit: A pozitív és negatív hálózatok vizsgálata két középiskolai osztályban 292
Csaba Zoltán László, Makovi Kinga Réka, Néray Bálint és Róbert Katalin:
A budapesti diákok továbbtanulási döntéseinek elemzése - Empirikus eredmények saját adatbázison 293
Daróczi Kitti: Középiskolák továbbtanulási terveire ható tényezők - Egy debreceni diákok körében végzett empirikus vizsgálat tapasztalatai 294
Deák Attila Róbert: Gazdasági etnocentrizmus és etnikai fogyasztás Erdélyben 295
Dusa Ágnes: Külföldi hallgatók a Debreceni Egyetemen 296
Ecker Klaudia: A Bologna-folyamat társadalmi hatása az ifjúság munkaerőpiaci helyzetére 297
Estók Márton: Magányérzet és a Facebook kapcsolata 298
Féki Mónika: Debrecen és vonzáskörzete - Hatékony városfejlődés vagy határtalan terjeszkedés? 299
Geszler Nikolett Barbara: A magyar politikai és gazdasági elit európai szintű karriervállalási hajlandósága 300
Heiszer Katalin: Új fogyatékosságtudományi kutatási irányzatok Williams szindrómás fiatalok részvételével 301
Kisfalusi Dorottya: Társas kapcsolatok és iskolai ellenkultúra egy szegregálódó iskolában 302
Kocsev Bence: Tolereancia határok nélkül, avagy határok tolerancia nélkül. Reflexiók a háromarcú Hollandia kapcsán 303
Kocsisová Nikoleta és Spátay Anna: A szlovákiai magyarokkal szembeni előítéletek megjelenése napjaink Szlovákiájában 304
Krisztián Viktor: Diplomás pályakövető vizsgálatok módszertani kérdései.
(Különös tekintettel az on-line kérdőíves kutatásokra) 305
Lajkó Brigitta: Identitás és asszimiláció - Asszimilációkutatás a szabadkai magyar végzős középiskolások körében 306
László Noémi Emőke: Intravénás szerhasználók 307
Makai Vivien: Láthatatlan stigmák 308
Mohácsi Huba: Együttélési hajlandóság a Duna menti Vajdaságban 309
Nádas Zsófia: Élsportoló fiatalok vizsgálata szociológiai kontextusban - egy empirikus vizsgálat alapján 310
Ördög Zita: Állami cégek, vezetői bérek 311
Papp Márton: Social economy as a special section ofthe informál economy in post- socialist Hungary 312
Ruszák Miklós: Lakótelepek a fogyasztói kultúrában 313
Sőrés Anett: A szélsőjobboldali ideológia reprezentációja a debreceni egyetemisták körében 314
Sőrés Anett: Iskolai életutak az alacsony végzettségűek körében 315
Szeder Dóra Valéria: Olaszliszka /rasszizmus/ cigánybunozes.hu Az Internet manipulativ hatásának jelentőségéről 316
Szmolár Mária: Gyermekáldás a cigány kultúrában - fiatalkorúak gyermekvállalási ambícióinak vizsgálata - 317
Takács Nóra: "Pán Péter nemzedéke" - (Posztadoleszcens jelenségek a ceglédi középiskolások körében) 318
Tóth Ivett Anna: Kontrollálatlan vágyak, kiszámíthatatlan hiszékenység, kialakulatlan érzésvilág - avagy a reklámok hatásai a kisiskolásokra 319
Végh Anikó: Női sorsok hét évtized távlatából 320
Vörös András: Növekedési folyamatok a társadalomban: A közbeszéd dinamikai elemzése 321
VALLÁS- ÉS HITTUDOMÁNYI TAGOZAT
Barta Krisztina: Istenek és emberek. Maja, inka, azték és piaroa teremtésmítoszok összehasonlító vallástudományi elemzése 324
Bihari Ágnes: A keresztre feszítés ábrázolás problematikája a kora keresztény művészetben 325
Bokros Balázs Márk: „Míg e testben élünk... " -Az idő Szent Benedek regulájában 325
Dénes Gabriella: Kisebbségi lét - átok vagy áldás? - A babiloni fogságban élő zsidók identitáskrízise és megküzdési stratégiái 326
Farkas György: Jézus Krisztus Filmsztár - Jézus filmes reprezentációinak értelmezése vallástudományi megközelítésben 327
Gazda Márta Zsuzsanna: Dávid és Góliát a modernkori egyháztörténetben. Az Evangélikus Egyház szerepe a Német Demokratikus Köztársaságban, különös tekintettel a rendszerváltás
korára 328
Gér András László: Jahve nyilai 329
Horváth Viktória: Vatikán online. Fórumok az internetes közösségépítésben 330
Kato Szabolcs Ferencz: A Dávid és Góliát elbeszélés szövege (ISám 17) 331
Lovas Anett Csilla: Az Istenről való beszéd lehetséges módjai Thomas Mann József és testvérei című regényében 332
Mihály Noémi Katalin: Egyéni és közösségi panaszénekek az ószövetségben és a mezopotámiai szövegekben 333
Mike Martin: Kovács Ödön, a liberális teológus, avagy a vallástudomány és a teológia viszonya 334
Nagy Zsófia: Fordulópontok a millenium értelmezésében 335
Péntek Tímea Zsuzsanna: Tudatos teremtő vagy öntudatlan ősforrás? Sankara Brahman bizonyítása a szánkhja prakriti-elmélet cáfolatán keresztül 336
Rácz Emőke: Élet az élet után? Elképzelések a holtak birodalmáról a kanonizált zsoltárirodalom és a mezopotámiai irodalom fényében 337
Réti Tamás: Az evangéliumok gyógyításelbeszélései a görög orvoslás kontextusában 338
Schranez Rebeka: Az „Ajtónyitás "fontossága 339
Tóth Tamás: Péter második levele 340
Vőneki Máté Gábor: Buddhista modernizmus 341
Névmutató 342
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem