A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pártélet 1970. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának folyóirata - XV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.440 oldal
Sorozatcím: Pártélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Az új év feladataiból - Interjú Pullai Árpád, Kállai Gyula, Timár Mátyás és Nyers Rezső elvtársakkal
Biszku Béla: Az MSZMP - lenini típusú párt
Bognár Gyula: A lenini eszmék megtestesülése a kommunista világmozgalomban
Drecin József: Az állandóság és az új elemei a IV. ötéves terv gazdaságpolitikai irányelveiben
Dudás János: A lakásépítés és ellátás rendszerének továbbfejlesztése
Friss István: Tanuljunk Lenintől!
Garai Róbert: A Szovjetunió történelmi szerepe korunk nagy problémáinak megoldásában
Győri Imre: Pártmunka - rendkívüli körülmények között
M. Halgyejev: Az SZKP a lenini úton
Kárpáti Ferenc: A haza szolgálatában
Knopp András: Engelsre emlékezve
Dr. Móna Gyula: Az új pártoktatási év elé
Nagy László: A fasizmus felett aratott győzelem 25. évfordulójára
Nagy László: A magyar államiság ünnepén
Nyúl Emil: Az 1970. évi népgazdasági terv fő összefüggései
Ribánszki Róbert: Ifjúságunk egységes kommunista tömegszervezete
Romány Pál: Jó esztendő után - nagyobb feladatok előtt
Turgonyi Júlia: Az egyenjogúság útján
Magyarok visszaemlékezései Leninről (Összeállította: Petrák Katalin)
A Kreml álmodozója
Egység a harcban
A párt társadalomirányító szerepének néhány kérdése
Minden posztra művelt, szocialista szakembereket (Pullai elvtárs beszéde a diplomakiosztó ünnepségen)
Köszöntjük pártunk X. kongresszusát!
A vezető pártszervek munkájáról
Benkei András: A Belügyminisztérium munkája a Központi Bizottság napirendjén
Dr. Harangozó Ede: A részesedési alap felosztásának módosításáról
L. V.: A pártélet fontos törvénye
Szocialista világnézetet és tulajdonságokat (A párt ifjúságpolitikája a KB napirendjén)
Teljesebb egyenjogúságot - egyenlő érvényesülést (A nők társadalmi, politikai helyzete a KB előtt)
Határozat a X. pártkongresszus összehívásáról
A pártmunka időszerű kérdései
Balogh Mária: Közgazdasági szemléletet!
Barát Károly: A párt számszerű növekedése és összetételének alakulása
Dr. Bence László: A társadalomtudományi kutatómunka és a pártoktatás
Bereczki Lajos: A szövetkezet és tagjai közötti viszonyról
Csáki Gyula: Fő célkitűzés: a hatékonyság növelése
B. M.: Építőipari konferencia
Dajka Ferenc: Szakszervezeti választások
Dudás János: A lakásépítés fejlesztéséről
Dudás János: A lakásépítési formák és kedvezmények új rendszere
Dudás János: A lakáselosztás és a lakásforgalom új rendszere
Dudás János: A lakóházfenntartás és az új lakbérrendszer
Égető Lajos: Igényesebb információt a párt belső életének eseményeiről!
Dr. Fekete József: A termelőszövetkezeti ifjúság társadalmi mozgása
Dr. Fekete József - Pócs Gyula: Fiatalok a tanyavilágban
Ferenczi Tibor: Politikai munka a kisipari termelőszövetkezetekben
Dr. Forján Gyula - Zagyva Imre: A tanácsok a nők gazdasági és szociális helyzetének javításáért
Földes István: A gazdasággal kapcsolatos ideológiai és agitációs feladatok
Dr. Garamvölgyi Károly: Éves és középtávú tervezés a szövetkezetekben
Gál László: A munkaverseny szellemének megfelelő feltételek
Dr. Harangozó Ede: A kollektív szerződések módosításának tanulságai
Hosszú Mihály: A gazdaságpolitikai osztályok működésének egyéves tapasztalatai
Kazareczki Kálmán: Az állattenyésztés fejlesztése fontos gazdaságpolitikai feladat
Kiss Károly: A dolgozó nők érdekében
Koszorús Ferenc - Égető Lajos: Politikai munka a közös tanácsú községekben
Kovács Imre: Számvetés a mezőgazdaságban
Kováts István: A politikai munka sajátosságai az államapparátusban
Kürti István: A tudománypolitikai irányelvek a megvalósulás útján
Dr. Látos István: A pártbizottságok állandó munkabizottsága
Matúz József: Önállóság, felelősség, munkamegosztás
Moharos József: Felkészülés a kommunista szövetkezeti aktívaülésekre
Dr. Molnár László: A politikai magatartás szociológiai vizsgálatáról
Dr. K. Nagy Sándor: Szilárdan a szövetkezeti gazdálkodás talaján
Oláh György: A tanácsok pártirányításának tapasztalatai
Orbán Józsefné: A nők egyenjogúsága társadalmi ügy
Orosz Tiborné: A termelőszövetkezeti nőbizottságokról
Dr. Papp Lajos: A tanácsszervek munkájának továbbfejlesztése
R. I.: Az iskolai pártszervezetek és az új tanév
Szabó Bálint: Az osztálynélküli társadalomba való átmenet és szocialista építésünk jelenlegi szakasza
Szabó János: Az ifjúság helyes megítélése
Szkokán Ferenc: Az ifjúsági mozgalom pártirányítása
A tömegpolitikai munka elvi és módszertani kérdéseiről (Grósz Károly előadása az agitációs és propaganda-tanácskozáson)
Tervagitációnk főbb céljai (Részletek Pullai Árpád elvtársnak, a KB titkárának az agitációs és propagandatanácskozáson elmondott beszédéből)
A Politikai Főiskola pályázati felhívása
25 esztendő emlékezete
Almási István: Felszabadulásunk tavasza - a földreform tavasza
Bacsu Mihály: Jubileumi munkaverseny a Lőrinci Hengerműben
Gali Sándor - Hollósi Lajos: A paraszti életmód és gondolkodás fejlődése Fejér megyében
Katona Imre: A főváros felszabadulása
Kovács Béla: Tudományos ülésszak
R. I.: A felszabadulás története diaképeken és hangszalagon
Apró Antal: Nemzetközi gazdasági együttműködés és negyedszázados fejlődésünk
Borzák Lajos: Kommunisták az élet beindításáért
Garai Gábor: A kultúra: közvagyon
Sz. Jelizarenko: Magyarország földjén
Lengyel László: A "Tisztelt Ház" képviselője
Mihók Sándor: "Földet vissza nem adunk!"
Dr. Rácz Albert: Népgazdaságunk 25 éve
P. I. Rebjonok: Amit sohasem lehet elfelejteni...
Révai István: Szovjet segítséggel indult meg a munka
Vadas Kati: Egy gyár ébredése
Hűséggel
A megtett út - ma már történelem
Felszabadulásunkért áldozták életüket (Tóth Sándor, Pálmány Béla, Godó Ágnes, Dr. Csizma János írásai)
Leninre emlékezve
V. Medvegyev: A mai Leningrád
Oravec János: Tizennyolcezer aláírás
Telléri Mária: Kicsiből épül a nagy...
Urbán Nagy Rozália: Lenin városa - Leningrád
Wirth Ádám: Lenin példáját követve
Az egész világon készülne a jubileumra
Lenin és az ifjúság
Krupszkaja Leninről
Negyedszázad a szabadság útján (A Pártélet ünnepi melléklete)
Együtt Lenin népével
Kelemen Gyula: Kulturális kapcsolataink negyedszázados mérlege
Kovács József: Őszinte és segítőkész partnerek
Nagy Tibor: Határok, melyek összekötnek bennünket
Nagy Zoltán: Leninváros
Dr. Varga Elemér: Előnyös együttműködés a kutatómunkában
Könyvek a centenáriumra
Szemle
Bognár Gyula: Egy évvel a tanácskozás után
Gál Róbert: A pályakezdő ifjúmunkások munkahelyi beilleszkedése
Garai Róbert: A közel-keleti eszkaláció
Kerekes György: A perui kísérlet
Dr. Molnár Béla: A béke, a biztonság és Európa
Dr. Szűrös Mátyás: Magyarország és az európai biztonság
Dr. Szűrös Mátyás: Egységben az európai béke és biztonság megszilárdításáért
Béke és szocializmus - a nemzetközi kommunista mozgalom orgánuma
Kongresszusra készülünk
Balogh Mária: Az ellenőrzési jog érvényesülése
Berki Endre: Lendületes verseny a mezőgazdasági üzemekben
Fejes István: Kongresszusi hónap az Ózdi Kohászati Üzemekben
Frank Ferenc: A párttagság aktivitása
Fülöp Ferenc: A rajt jól sikerült
Háry Béla: A pártértekezletek előtt
Honfi István: Készülnek a beszámolók Somogyban
Kecskeméti Gábor: Növekvő felelősséggel
Korányi Mária: Arcok a gyárból
Kovács Ferenc: A nehéz év ellenére
Kutas János: A munkások aránya a párt vezető testületeiben
Lónyai Sándor: Az új helyzetnek megfelelően
Lónyai Sándor: A kongresszus tiszteletére
L. V.: A beszámoló taggyűlésekről "menet közben"
Mihók Sándor: Következetesebben, szervezettebben
Orosz Béla: Tovább erősítik a pártdemokráciát
Pethes András: Gazdaságpolitikai kérdések a taggyűlési beszámolókban
Prukner Pál: Kongresszusi vállalások a megvalósulás útján
Rákos Imre: A taggyűlések fórumán
R. I.: A taggyűlési beszámoló
Vadas Kati: Új mozgalom a X. kongresszus tiszteletére
Vadas Kati: A munkaverseny új formája
A pártszervezetek feladatai a X. kongresszus előkészítésében (Interjú Háry Béla elvtárssal)
Elvszerűen, demokratikusan
A szervezeti szabályzatot módosító javaslatokról
A szocializmus teljes felépítésének folytatása magasabb szinten (Interjú: Bálint József, Tóth Mátyás, Jakab Sándor, Óvári Miklós, Borbándi János és Pozsgai Imre elvtársakkal)
Tudósítások a pártértekezletekről
A Csepel Vas- és Fémművekben (B. M.)
A bajai járásban (L. V.)
A főváros XII. kerületében (Gy. L.)
Nagykáta községben (M. S.)
Másfél százalékkal több (m. s.)
A X. kongresszus dokumentumai
A Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról
A Magyar Szocialista Munkáspárt Szervezeti szabályzata
A párt új vezető szervei
A Fellebbviteli Bizottság jelentése
A X. kongresszus a pártmunkáról
Biszku Béla: A pártdemokrácia kiterjesztésével növeljük szervezeteink cselekvőképességét
Brutyó János: A Központi Ellenőrző Bizottság jelentése
Erdei Lászlóné: Fokozzuk a nők szerepét a közéletben
Gáspár Sándor: A párt kedvező feltételeket teremtett a szakszervezetek munkájához
Herczeg Károly: Tovább szilárdult pártunk egysége
Horváth Gyula: A személyes felelősség érvényesítése
Dr. Horváth István: A jövőre készítjük fel a fiatalokat
Karakas László: Nagyobb figyelmet a határozatok végrehajtására
Kádár János: A párt vezető szerepe, a pártmunka továbbfejlesztése (Részlet a KB beszámolójából)
Kovács Ferencné: Keressük az új módszereket
Nagy Richárd: Meggyőzőbb tömegpolitikai munkát
Németh Károly: Erősítsük a párt munkabázisát
Pullai Árpád: Emeljük a pártpropaganda színvonalát
Varga Ferenc: Hatékonyabb elvi irányítás
A propagandisták munkájához
K. Balogh János: A helytörténeti anyagok felhasználása
Bernula: Új párt- és KISZ-iskola Szegeden
Dr. Beszteri Béla: Tömegpropaganda tanfolyamok Veszprém megyében
Csonka György: Középkáderképző Akadémia Szombathelyen
Dorcsi Sándor: Esti egyetem járási tagozata
Dr. Jenei Jenő: A marxista képzettség, a proletár osztálytudat és a jellem, magatartás, viselkedés egysége
Joó Ernő: Bevált módszerek a középiskolán
Juhász János: Az életszínvonal számításáról
Kelly Lajosné: Korszerűbb, politikailag céltudatosabb kiválasztást a pártoktatásban
Korn Károly: Speciális tanfolyam - szociológiai elemzéssel
Lovász László: Az esti egyetemen folyó filozófiaoktatás módszereiről
Dr. Molnár Béla: A szocialista világrendszer és a kommunista pártok
A propagandamunka színvonalának emeléséért (Dr. Móna Gyula előadása az országos agit.-prop. értekezleten)
Rajnai József: Új módszerű oktatás a pártiskolán
Ripp Géza: A politikai gazdaságtan és az ideológia kapcsolatáról
Sütő Gábor: Az osztályharc tükrében...
Szakács Kálmán: A munkásparaszt szövetség időszerű kérdései
Dr. Szatmári Miklós: A megyei tömegpropaganda helyzete és fejlesztésének feladatai
Dr. Takács József: Gondolatok a párttagok neveléséről és oktatásáról
Sz. P. Trapeznyikov: A leninizmus és korunk tudományos technikai forradalma (I. rész)
Sz. P. Trapeznyikov: A leninizmus és korunk tudományos technikai forradalma (II. rész)
Vörös Márta: Szüntelenül gyarapítva az ismereteket
Zentai Józsefné: A propagandisták továbbképzésének pártiskolai tapasztalatai Budapesten
Politikai szociológiai tanfolyam Debrecenben (K. B.)
Pályázati felhívás aspirantúrára
Irodalom - művészet - népművelés
C. J.: Nézzük meg a moziban!
Füleki József: A népművelés felülvizsgálata - tennivalóink a közművelésben
Füleki József: Tartalmas üzenetek
Havas Péter: Pártmunka a népművelők között
Kiss Jenő: A munkások és az olvasás
Kovács Ferenc: A szocialista kulturális forradalom lenini felfogása és a munkásműveltség
Lőkös Zoltánné: Kulturális propagandánk időszerűsége
Németh Jenő: Hogyan használja ki sokrétű lehetőségeit a televízió?
Páll Géza: Kulturális társulás Nagykállóban
Tóth Dezső: Az eszmecsere főbb tanulságai
Tények és tanulságok
Békés Sándor: Ahol virágzik a háztáji állattenyésztés
Gulyás János: A mezőgazdasági munkások élet- és munkakörülményei
Héthy Lajos - Makó Csaba: Válságban a művezetői funkció?
Juhász Lajos: Helyünk a világban
Kertész István: A mezőgazdasági üzemek együttműködésének tapasztalatai Baranya megyében
Dr. Kovács István: Technikai fejlesztés, termelékenység, bérezés
Dr. Tatai Zoltán: A területfejlesztés eszközei és eredményei
Pártszervezeteink életéből
Bay Endre - Czvetics Ivánka: Az új párttagok tanfolyamai
Bodnár László: A nemzetiségek helyzete Fejér megyében
Borovitz Tamás: Az üzemi demokrácia fejlesztése
Czafit István: A lakóterületi pártszervezetekről
Csápenszki István: A pártépítési munkabizottság programjából
Cseke Béla: A "világnézetünk alapjai" tanításának tapasztalatai
Csilik Tibor: Népművelés a körzeti pártmunkában
Dittrich József: Beszélgetés az új párttagokkal
Dömötör Gyula - Kiss László: Egy felmérés tapasztalatai
D. M.: A kis létszámú pártszervezetből ütőképes, szervezett erő
Földes Andrásné: A mezőgazdasági termelés fejlesztéséért
Gubán Dezső: Tömegpolitikai munka az egri járásban
Gyenes László: Az alapszervezeti munkaterv tanúskodik
Gyenes László: A pártmegbízatások teljesítése a XX. kerületben
H. I.: Cikk-bibliográfia a pártalapszervezetek részére
Józsa László - Veres Sándor: Tagfelvételi munka Borsod megyében
Juhász Júlia: Munkásszülők véleménye a továbbtanulásról
Juhász Júlia: Megújuló küzdelemmel...
Kalocsai Tibor: Tettekre van szükség
Kálmán Györgyi: 20 óra társadalmi munka
Király Pál: Építőipari párttitkárok a pártszervezet munkájáról
Komlósi József: A vezetők felelőssége a személyzeti munkában
Lónyai Sándor: Egy nap a győri vagongyár pártmunkásai között
Mészáros Ottó: Az önálló tagfelvételi jog érvényesülésének tapasztalatai
Mihók Sándor: Üzemi híradók a pápai járás termelőszövetkezeteiben
Mihók Sándor: Különleges község-e Jászivány?
Mihók Sándor: A tulajdonosi érzés és a közösségi tudat összhangja
Müller Tibor: Az új esztendő legfontosabb feladatai
Dr. Nagy József: A helyi adottságoknak megfelelően
Németh Erzsébet: Vállalati ösztöndíj a fizikai dolgozók tehetséges gyermekeinek
Németh Ferenc: Elvi alapon, elvtársi együttműködéssel
Németh Jenő: A párttagok fegyelmi helyzete
Nyilas Viktor: Politikai vezetőképző tanfolyamok a püspökladányi járásban
Sági Ágnes: Keressük a gyors és eredményes megoldást
Sikula György: A pártszervezetek irányításával a nők helyzetének javításáért
Szabó Attila: Solt község pártbizottságának munkájáról
Szarka János: Minden kommunista feladata
Szigeter Győző: A minőségi munka szolgálatában
Terék György: Tapasztalatok a pártirányításról
Újfalusi Sándor: A pártszervezetek és a gazdasági munka
Újvári Imre László: Egy katonai pártszervezet
Vadas Kati: A pártmunka tapasztalatai és időszerű kérdései az Egyesült Izzóban
Dr. Varga Dezső: Üzemi pártszervezetek a munkaerővándorlás csökkentéséért
Vaskó Mihály: A falusi pártszervezetek tömegpolitikai munkája
Varga J. László: Egy kutatóintézeti KISZ-szervezet munkájáról
Tanfolyam az ifjúságpolitikai határozat feldolgozására
Vita - véleménycsere
Adamcsik Magda: A párcsoportok munkájáról
Dr. Bakos Gyula: Forradalmi feladataink
Balogh János: Gondoljuk tovább...
Bedő Ferenc: A személyi ügyekben is...
Bérczi Jenő: Nem lehetünk közömbösek
Bíró Gyula Lajos: A visszahúzódókról
Borbély Istvánné: A jó pártcsoport-értekezlet feltételei
Borbély Sándor: A hatáskör felelősséget jelent
Csatári József: A pártcsoportmunka hatékonysága
Csendes Károly: A kommunistákról - ahogyan én látom
Csongor György: Kapcsolat a munkahely szerint is
Fábián János: A munkásosztály neveltjei
Gats László: Ismertessék a tisztségviselők állásfoglalását
Füstös László: Nagyobb figyelmet a pártcsoportokra
Hajnal Ferenc: Személyes felelősséget a lenini normák érvényesítéséért
Havasy Jenő - Kálmán Jenő: A gyakorlati tapasztalatok alapján
Dr. Jeney Jenő: Állandó próbatétel, életre szóló elkötelezettség
Kovács István: A legfontosabb cselekedet
Kuncz Béla: Az alapszervezeti munka fejlesztése
Molnár Ferenc: A megbecsülést tetteinkkel kell kivívnunk
Nagy Jenő: Néhány tisztázatlan kérdés
Pataki László: A pártbizottsági titkárok és osztályvezetők hatásköréről
Pápista János: Politikai függőség nélkül
Pécsi János: Vállvetve együtt
Strasszer György: A kommunista személyiség kibontakozása
Szűcs Gábor: Politikai és erkölcsi követelmények
Toronyi Tibor: Napjaink kommunistáinak tennivalói
Varga Zoltán - Szarka János: Hatáskör, jog és kötelesség
Váry Miklós: Tartalmi és szervezeti kérdések
Dr. Vukán Jenő: Kommunistákról - reálisabban
Irányelv-tervezet (a különböző szintű pártszervek és pártszervezetek, valamint azok titkárainak feladataira és hatáskörére)
Gondolatok - javaslatok
A kommunistákról (Vitazáró)
Hozzászólások az irányelvtervezethez
Karcolatok - megjegyzések
Csepi József: Kommunista szakember
Farkas Kálmán: Harcban az árral
Gy. L.: Vizsga után
Láncos János: Beszélgetés a tv-ben
Mihók Sándor: Újabb négy esztendőre
Szalai László: A pártalapító
Szalai László: A tér - férje nevét viseli...
Vadász Ferenc: Nyolcvanévesen a májusi menetben
Vadász Ferenc: A Mátyusföld forradalmi krónikása
Vajda János: Az új párttitkár
Ezt olvastuk
Sztana Béla: Harcok, emlékek
Waldeck Rochet: A Francia Kommunista Párt jövője (Szántó György)
P. A.: Tanulmánykötet a szakszervezeti mozgalom történetéről
Gondolatok az első negyedszázadról (Labádi Lajos)
Pintér István: A Magyar Front és az ellenállás (Gy. L.)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem