A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pártélet 1970. január-június (I. félév)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának folyóirata/XV. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 640 oldal
Sorozatcím: Pártélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Az új év feladataiból - Interjú Pullai Árpád, Kállai Gyula, Timár Mátyás és Nyers Rezső elvtársakkal 1
Biszku Béla: Az MSZMP - lenini típusú párt4
Bognár Gyula: A lenini eszmék megtestesülése a kommunista világmozgalomban4
Drecin József: Az állandóság és az új elemei a IV. ötéves terv gazdaságpolitikai irányelveiben9
Dudás János: A lakásépítés és ellátás rendszerének továbbfejlesztése6
Friss István: Tanuljunk Lenintől!12
Garai Róbert: A Szovjetunió történelmi szerepe korunk nagy problémáinak megoldásában10
Győri Imre: Pártmunka - rendkívüli körülmények között8
M. Halgyejev: Az SZKP a lenini úton19
Kárpáti Ferenc: A haza szolgálatában8
Knopp András: Engelsre emlékezve7
Dr. Móna Gyula: Az új pártoktatási év elé8
Nagy László: A fasizmus felett aratott győzelem 25. évfordulójára6
Nagy László: A magyar államiság ünnepén3
Nyúl Emil: Az 1970. évi népgazdasági terv fő összefüggései9
Ribánszki Róbert: Ifjúságunk egységes kommunista tömegszervezete3
Romány Pál: Jó esztendő után - nagyobb feladatok előtt14
Turgonyi Júlia: Az egyenjogúság útján3
Petrák Katalin: Magyarok visszaemlékezései Leninről28
A Kreml álmodozója31
Egység a harcban3
A párt társadalomirányító szerepének néhány kérdése3
Minden posztra művelt, szocialista szakembereket (Pullai elvtárs beszéde a diplomakiosztó ünnepségen)7
Köszöntjük pártunk X. kongresszusát!3
A vezető pártszervek munkájáról
Benkei András: A Belügymnisztérium munkája a Központi Bizottság napirendjén18
Dr. Harangozó Ede: A részesedési alap felosztásának módosításáról29
L. V.: A pártélet fontos törvénye14
Szocialista világnézet és tulajdonságokat (A párt ifjúságpolitikája a KB napirendjén)65
Teljesebb egyenjogúságot - egyenlő érvényesülést (A nők társadalmi, politikai helyzete a KB előtt)69
Határozat a X. pártkongresszus összehívásáról72
Pártmunka időszerű kérdései
Balogh Mária: Közgazdasági szemléletet!62
Barát Károly: A párt számszerű növekedése és összetételének alakulása58
Dr. Bence László: A társadalomtudományi kutatómunka és a pártoktatás13
Bereczki Lajos: A szövetkezet és tagjai közötti viszonyról52
Csáki Gyula: Fő célkitűzés: a hatékonyság növelése66
B. M.: Építőipari konferencia22
Dajka Ferenc: Szakszervezeti választások62
Dudás János: A lakásépítés fejlesztéséről27
Dudás János: A lakásépítési formák és kedvezmények új rendszere24
Dudás János: A lakáselosztás és a lakásforgalom új rendszere43
Dudás János: A lakóházfenntartás és az új lakbérrendszer35
Égető Lajos: Igényesebb információt a párt belső életének eseményeiről!14
Dr. Fekete József: A termelőszövetkezeti ifjúság társadalmi mozgása37
Dr. Fekete József - Pócs Gyula: Fiatalok a tanyavilágban86
Ferenczi Tibor: Politikai munka a kisipari termelőszövetkezetekben65
Dr. Forján Gyula - Zagyva Imre: A tanácsok a nők gazdasági és szociális helyzetének javításáért33
Földes István: A gazdasággal kapcsolatos ideológiai és agitációs feladatok39
Dr. Garamvölgyi Károly: Éves és középtávú tervezés a szövetkezetekben28
Gál László: A munkaverseny szellemének megfelelő feltételek11
Dr. Harangozó Ede: A kollektív szerződések módosításának tanulságai17
Hosszú Mihály: A gazdaságpolitikai osztályok működésének egyéves tapasztalatai20
Kazareczki Kálmán: Az állattenyésztés fejlesztése fontos gazdaságpolitikai feladat23
Kiss Károly: A dolgozó nők érdekében48
Koszorús Ferenc - Égető Lajos: Politikai munka a közös tanácsú községekben81
Kovács Imre: Számvetés a mezőgazdaságban91
Kováts István: A politikai munka sajátosságai az államapparátusban24
Kürti István: A tudománypolitikai irányelvek a megvalósulás útján11
Dr. Látos István: A pártbizottságok állandó munkabizottsága20
Matúz József: Önállóság, felelősség, munkamegosztás55
Moharos József: Felkészülés a kommunista szövetkezeti aktívaülésekre16
Dr. Molnár László: A politikai magatartás szociológiai vizsgálatáról29
Dr. K. Nagy Sándor: Szilárdan a szövetkezeti gazdálkodás talaján14
Oláh György: A tanácsok pártirányításának tapasztalatai34
Orbán Józsefné: A nők egyenjogúsága társadalmi ügy47
Orosz Tiborné: A termelőszövekezeti nőbizottságokról20
Dr. Papp Lajos: A tanácsszervek munkájának továbbfejlesztése31
R. I.: Az iskolai pártszervezetek és az új tanév38
Szabó Bálint: Az osztálynélküli társadalomba való átmenet a szocialista építésünk jelenlegi szakasza82
Szabó János: Az ijfúság helyes megítélése18
Szkokán Ferenc: Az ifjúsági mozgalom pártirányítása51
A tömegpolitikai munka elvi és módszertani kérdéseiről (Grósz Károly előadása az agitációs és propagandatanácskozáson)73
Tervagitációnk főbb céljai (Részletek Pullai Árpád elvtársnak, a KB titkárának az agitációs és propagandatanácskozáson elmondott beszédéből)48
A Politikai Főiskola pályázati felhívása56
25 esztendő emlékezete
Almási István: Felszabadulásunk tavasza - a földreform tavasza47
Bacsu Mihály: Jubileumi munkaverseny a Lőrinci Hengerműben59
Gali Sándor - Hollósi Lajos: A paraszti életmód és gondolkodás fejlődése Fejér megyében53
Katona Imre: A főváros felszabadulása51
Kovács Béla: Tudományos ülésszak62
R. I.: A felszabadulás története diaképeken és hangszalagon56
Apró Antal: Nemzetközi gazdasági együttműködés és negyedszázados fejlődésünk14
Borzák Lajos: Kommunisták az élet beindításáért42
Garai Gábor: A kultúra: közvagyon25
Sz. Jelizarenko: Magyarország földjén30
Lengyel László: A "Tisztelt Ház" képviselője49
Mihók Sándor: "Földet vissza nem adunk!"58
Dr. Rácz Albert: Népgazdaságunk 25 éve19
P. I. Rebjonok: Amit sohasem lehet elfelejteni...34
Révai István: Szovjet segítséggel indult meg a munka46
Vadas Kati: Egy gyár ébredése55
Hűséggel1
A megtett út - ma már történelem5
Tóth Sándor - Pálmány Béla - Godó Ágnes - Dr. Csizma János: Felszabadulásunkért áldozták életüket37
Leninre emlékezve
V. Medvegyev: A mai Leningrád63
Oravec János: Tizennyolcezer aláírás63
Telléri Mária: Kicsiből épül a nagy...67
Urbán Nagy Rozália: Lenin városa - Leningrád60
Wirth Ádám: Lenin példáját követve57
Az egész világon készülnek a jubileumra93
Lenin és az ifjúság94
Krupszkaja Leninről95
Negyedszázad a szabadság útján (A Pártélet ünnepi melléklete)
Együtt Lenin népével
Kelemen Gyula: Kulturális kapcsolataink negyedszázados mérlege38
Kovács József: Őszinte és segítőkész partnerek35
Nagy Tibor: Határok, melyek összekötnek bennünket40
Nagy Zoltán: Leninváros42
Dr. Varga Elemér: Előnyös együttműködés a kutatómunkában37
Könyvek a centenáriumra45
Szemle
Bognár Gyula: Egy évvel a tanácskozás után25
Gál Róbert: A pályakezdő ifjúmunkások munkahelyi beilleszkedése70
Garai Róbert: A közel-keleti eszkaláció22
Kerekes György: A perui kísérlet56
Dr. Molnár Béla: A béke, a biztonság és Európa42
Dr. Szűrös Mátyás: Magyarország és az európai biztonság78
Dr. Szűrös Mátyás: Egységben az európai béke és biztonság megszilárdításáért43
Béke és szocializmus - a nemzetközi kommunista mozgalom orgánuma35
Kongresszusra készülünk
Balogh Mária: Az ellenőrzési jog érvényesülése21
Berki Endre: Lendületes verseny a mezőgazdasági üzemekben38
Fejes István: Kongresszusi hónap az Ózdi Kohászati Üzemekben42
Frank Ferenc: A párttagság aktivitása42
Fülöp Ferenc: A rajt jól sikerült58
Háry Béla: A pártértekezletek előtt12
Honfi István: Készülnek a beszámolók Somogyban56
Kecskeméti Gábor: Növekvő felelősséggel25
Korányi Mária: Arcok gyárból57
Kovács Ferenc: A munkások aránya a párt vezető testületeiben46
Lónyai Sándor: Az új helyzetnek megfelelően51
Lónyai Sándor: A kongresszus tiszteletére28
L. V.: A beszámoló taggyűlésekről "menet közben"18
Mihók Sándor: Következetesebben, szervezettebben25
Orosz Béla: Tovább erősítik a pártdemokráciát34
Pethes András: Gazdaságpolitikai kérdések a taggyűlési beszámolókban48
Prukner Pál: Kongresszusi vállalások a megvalósulás útján46
Rákos Imre: A taggyűlések fórumán16
R. I.: A taggyűlési beszámoló37
Vadas Kati: Új mozgalom a X. kongresszus tiszteletére37
Vadas Kati: A munkaverseny új formája22
A pártszervezetek feladatai a X. kongresszus előkészítésében (Interjú Háry Béla elvtárssal)32
Egyszerűen, demokratikusan29
A szervezeti szabályzatot módosító javaslatokról12
A szocializmus teljes felépítésének folytatása magasabb szinten (Interjú: Bálint József, Tóth Mátyás, Jakab Sándor, Óvári Miklós, Borbándi János és Pozsgai Imre elvtársakkal)16
Tudósítások a pártértekezletekről29
B. M.: A Csepel Vas- és Fémművekben 29
L. V.: A bajai járásban34
Gy. L.: A főváros XII. kerületében37
M. S.: Nagykáta községben40
Másfél százalékkal több (m. s.)47
A X. kongresszus dokumentumai
A Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról3
A Magyar Szocialista Munkáspárt Szervezeti Szabályzata24
A párt új vezető szervei30
A Fellebbviteli Bizottság jelentése34
A X. kongresszus a pártmunkáról
Biszku Béla: A pártdemokrácia kiterjesztésével növeljük szervezeteink cselekvőképességét47
Brutyó János: A Központi Ellenőrző Bizottság jelentése40
Erdei Lászlóné: Fokozzuk a nők szerepét a közéletben69
Gáspár Sándor: A párt kedvező feltételeket teremtett a szakszervezetek munkájához54
Herczeg Károly: Tovább szilárdult pártunk egysége71
Horváth Gyula: A személyes felelősség érvényesítése77
Dr. Horváth István: A jövőre készítjük fel a fiatalokat66
Karakas László: Nagyobb figyelmet a határozatok végrehajtására73
Kádár János: A párt vezető szerepe, a pártmunka továbbfejlesztése (Részlet a KB beszámolójából)35
Kovács Ferencné: Keressük az új módszereket81
Nagy Richárd: Meggyőzőbb tömegpolitikai munkát75
Németh Károly: Erősítsük a párt munkásbázisát63
Pullai Árpád: Emeljük a pártpropaganda színvonalát60
Varga Ferenc: Hatékonyabb elvi irányítás79
A propagandisták munkájához
K. Balogh János: A helytörténeti anyagok felhasználása43
Bernula: Új párt- és KISZ-iskola Szegeden45
Dr. Beszteri Béla: Tömegpropaganda tanfolyamok Veszprém megyében58
Csonka György: Középkáderképző Akadémia Szombathelyen46
Dorcsi Sándor: Esti egyetem járási tagozata51
Dr. Jenei Jenő: A marxista képzettség, a proletár orsztálytudat és a jellem, magatartás, viselkedés egysége44
Joó Ernő: Bevált módszerek a középiskolán63
Juhász János: Az életszínvonal számításáról59
Kelly Lajosné: Korszerűbb, politikailag céltudatosabb kiválasztást a pártoktatásban39
Korn Károly: Speciális tanfolyam - szociológiai elemzéssel56
Lovász László: Az esti egyetemen folyó filozófiaoktatás módszereiről59
Dr. Molnár Béla: A szocialista világrendszer és a kommunista pártok38
A propagandamunka színvonalának emeléséért (Dr. Móna Gyula előadása az országos agit.-prop. értekezleten)94
Rajnai József: Új módszerű oktatás a pártiskolán39
Ripp Géza: A politikai gazdaságtan és az ideológia kapcsolatáról47
Sütő Gábor: Az osztályharc tükrében...30
Szakács Kálmán: A munkásparaszt szövetség időszerű kérdései52
Dr. Szatmári Miklós: A megyei tömegpropaganda helyzete és fejlesztésének feladatai34
Dr. Takács József: Gondolatok a párttagok neveléséről és oktatásáról101
Sz. P. Trapeznyikov: A leninizmus és korunk tudományos technikai forradalma (I. rész)49
Sz. P. Trapeznyikov: A leninizmus és korunk tudományos technikai forradalma (II. rész)74
Vörös Márta: Szüntelenül gyarapítva az ismereteket50
Zentai Józsefné: A propagandisták továbbképzésének pártiskolai tapasztalatai Budapesten108
Politikai szociológiai tanfolyam Debrencenben (K. B.) 38
Pályázati felhívás aspirantúrára65
Irodalom - művészet - népművelés
C. J.: Nézzük meg a moziban!49
Füleki József: A népművelés felülvizsgálata - tennivalóink a közművelésben42
Füleki József: Tartalmas üzenetek66
Havas Péter: Pártmunka a népművelők között62
Kiss Jenő: A munkások és az olvasás58
Kovács Ferenc: A szocialista kulturális forradalom lenini felfogása és a munkásműveltség66
Lőkös Zoltánné: Kulturális propagandánk időszerűsége81
Németh Jenő: Hogyan használja ki sokrétű lehetőségeit a televízió?41
Páll Géza: Kulturális társulás Nagykállóban44
Tóth Dezső: Az eszmecsere főbb tanulságai67
Tények és tanulságok
Békés Sándor: Ahol virágzik a háztáji állattenyésztés75
Gulyás János: A mezőgazdasági munkások élet- és munkakörülményei51
Héthy Lajos - Makó Csaba: Válságban a művezetői funkció?69
Juhász János: Helyünk a világban85
Kertész István: A mezőgazdasági üzemek együttműködésének tapasztalatai Baranya megyében61
Dr. Kovács István: Technikai fejlesztés, termelékenység, bérezés84
Dr. Tatai Zoltán: A területfejlesztés eszközei és eredményei68
Pártszervezeteink életéből
Bay Endre - Czvetics Ivánka: Az új párttagok tanfolyamai88
Bodnár László: A nemzetiségek helyzete Fejér megyében81
Borovitz Tamás: Az üzemi demokrácia fejlesztése85
Czafit István: A lakóterületi pártszervezetekről89
Csápenszki István: A pártépítési munkabizottság programjából91
Cseke Béla: A "világnézetünk alapjai" tanításának tapasztalatai86
Csilik Tibor: Népművelés a körzeti pártmunkában87
Dittrich József: Beszélgetés az új párttagokkal82
Dömötör Gyula - Kiss László: Egy felmérés tapasztalatai94
Dr. M.: A kis létszámú pártszervezetből ütőképes, szervezett erő70
Földes Andrásné: A mezőgazdasági termelés fejlesztéséért95
Gubán Dezső: Tömegpolitikai munka az egri járásban85
Gyenes László: Az alapszervezeti munkaterv tanúskodik77
Gyenes László: A pártmegbízatások teljesítése a XX. kerületben82
H. I.: Cikk-bibliográfia a pártalapszervezetek részére92
Józsa László - Veres Sándor: Tagfelvételi munka Borsod megyében75
Juhász Júlia: Munkásszülők véleménye a továbbtanulásról80
Juhász Júlia: Megújuló küzdelemmel...86
Kalocsai Tibor: Tettekre van szükség84
Kálmán Györgyi: 20 óra társadalmi munka89
Király Pál: Építőipari párttitkárok a pártszervezet munkájáról81
Komlósi József: A vezetők felelőssége a személyzeti munkában84
Lónyai Sándor: Egy nap a győri vagongyár pártmunkásai között76
Mészáros Ottó: Az önálló tagfelvételi jog érvényesülésének tapasztalatai81
Mihók Sándor: Üzemi híradók a pápai járás termelőszövetkezeteiben86
Mihók Sándor: Különleges község-e Jászivány?72
Mihók Sándor: A tulajdonosi érzés és a közösségi tudat összhangja67
Müller Tibor: Az új esztendő legfontosabb feladatai78
Dr. Nagy József: A helyi adottságoknak megfelelően82
Németh Erszébet: Vállalati ösztöndíj a fizikai dolgozók tehetséges gyermekeinek 83
Németh Ferenc: Elvi alapon, elvtársi együttműködéssel77
Németh Jenő: A párttagok fegyelmi helyzete89
Nyilas Viktor: Politikai vezetőképző tanfolyamok a püspökladányi járásban73
Sági Ágnes: Keressük a gyors és eredményes megoldást89
Sikula György: A pártszervezetek irányításával a nők helyzetének javításáért64
Szabó Attila: Solt község pártbizottságának munkájáról79
Szarka János: Minden kommunista feladata100
Szigeter Győző: A minőségi munka szolgálatában84
Terék György: Tapasztalatok a pártirányításról89
Újfalusi Sándor: A pártszervezetek és a gazdasági munka78
Újvári Imre László: Egy katonai pártszervezet82
Vadas Kati: A pártmunka tapasztalatai és időszerű kérdései az Egyesült Izzóban72
Dr. Varga Dezső: Üzemi pártszervezetek a munkaerővándorlás csökkentéséért93
Vaskó Mihály: A falusi pártszervezetek tömegpolitikai munkája103
Varga J. László: Egy kutatóintézeti KISZ-szervezet munkájáról99
Tanfolyam az ifjúságpolitikai határozat feldolgozására83
Vita - véleménycsere
Adamcsik Magda: A párcsoportok munkájáról75
Dr. Bakos Gyula: Forradalmái feladataink57
Balogh János: Gondoljuk tovább...61
Bedő Ferenc: A személyi ügyekben is...83
Bérczi Jenő: Nem lehetünk közömbösek59
Bíró Gyula Lajos: A visszahúzódókról81
Borbély Istvánné: A jó pártcsoport-értekezlet feltételei10
Borbély Sándor: A hatáskör felelősséget jelent72
Csatári József: A pártcsoportmunka hatékonysága 93
Csendes Károly: A kommunistákról - ahogyan én látom84
Csongor György: Kapcsolat a munkahely szerint is76
Fábián János: A munkásosztály neveltjei80
Gats László: Ismertessék a tisztségviselők állásfoglalását94
Füstös László: Nagyobb figyelmet a pártcsoportokra73
Hajnal Ferenc: Személyes felelősséget a lenini normák érvényesítéséért89
Havasy Jenő - Kálmán Jenő: A gyakorlati tapasztalatok alapján53
Dr. Jeney Jenő: Állandó próbatétel, életre szóló elkötelezettség64
Kovács István: A legfontosabb cselekedet62
Kuncz Béla: Az alapszervezeti munka fejlesztése50
Molnár Ferenc: A megbecsülést tetteinkkel kell kivívnunk77
Nagy Jenő: Néhány tisztázatlan kérdés77
Pataki László: A pártbizottsági titkárok és osztályvezetők hatásköréről46
Pápista János: Politikai függőség nélkül76
Pécsi János: Vállvetve együtt65
Strasszer György: A kommunista személyiség kibontakozása65
Szűcs Gábor: Politikai és erkölcsi követelmények68
Toronyi Tibor: Napjaink kommunistáinak tennivalói69
Varga Zoltán - Szarka János: Hatáskör, jog és kötelesség75
Váry Miklós: Tartalmi és szervezeti kérdések70
Dr. Vukán Jenő: Kommunistákról - reálisabban67
Irányelv-tervezet (a különböző szintű pártszervek és pártszervezetek, valamint azok titkárainak feladataira és hatáskörére)56
Gondolatok - javaslatok70
A kommunistákról (Vitazáró)70
Hozzászólások az irányelvtervezethez82
Karcolatok - megjegyzések
Csepi József: Kommunista szakember110
Farkas Kálmán: Harcban az árral92
Gy. L.: Vizsga után93
Láncos János: Beszélgetés a tv-ben92
Mihók Sándor: Újabb négy esztendőre109
Szalai László: A pártalapító90
Szalai László: A tér - férje nevét viseli...90
Vadász Ferenc: Nyolcvanévesen a májusi menetben87
Vadász Ferenc: A Mátyusföld forradalmi krónikása88
Vajda János: Az új párttitkár108
Ezt olvastuk
Sztana Béla: Harcok, emlékek101
Waldeck Rochet: A Francia Kommunista Párt jövője (Szántó György)92
P. A.: Tanulmánykötet a szakszervezeti mozgalom történetéről92
Labádi Lajos: Gondolatok az első negyedszázadról94
Pintés István: A Magyar Front és az ellenállás (Gy. L.)92
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem